Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Bronnen Emissies Perioden Emissies, Nederlands grondgebied (mln kg)
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2005 29.600,0
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2010 29.000,0
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2015 27.700,0
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2016 28.400,0
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2017 28.800,0
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2018 29.000,0
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2005 377,4
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2010 338,9
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2015 283,9
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2016 273,0
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2017 272,5
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2018 256,3
Wegverkeer; totaal VOS door verbranding 2005 45,4
Wegverkeer; totaal VOS door verbranding 2010 36,4
Wegverkeer; totaal VOS door verbranding 2015 30,0
Wegverkeer; totaal VOS door verbranding 2016 29,9
Wegverkeer; totaal VOS door verbranding 2017 30,3
Wegverkeer; totaal VOS door verbranding 2018 28,6
Wegverkeer; totaal VOS door verdamping 2005 3,6
Wegverkeer; totaal VOS door verdamping 2010 2,2
Wegverkeer; totaal VOS door verdamping 2015 2,0
Wegverkeer; totaal VOS door verdamping 2016 2,1
Wegverkeer; totaal VOS door verdamping 2017 2,1
Wegverkeer; totaal VOS door verdamping 2018 2,0
Wegverkeer; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2005 48,9
Wegverkeer; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2010 38,6
Wegverkeer; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2015 32,0
Wegverkeer; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2016 32,0
Wegverkeer; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2017 32,4
Wegverkeer; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2018 30,6
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2005 3,2
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2010 2,8
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2015 2,7
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2016 2,7
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2017 2,8
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2018 2,7
Wegverkeer; totaal NMVOS 2005 45,7
Wegverkeer; totaal NMVOS 2010 35,8
Wegverkeer; totaal NMVOS 2015 29,2
Wegverkeer; totaal NMVOS 2016 29,2
Wegverkeer; totaal NMVOS 2017 29,5
Wegverkeer; totaal NMVOS 2018 27,9
Wegverkeer; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2005 131,8
Wegverkeer; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2010 109,3
Wegverkeer; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2015 85,1
Wegverkeer; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2016 81,8
Wegverkeer; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2017 78,8
Wegverkeer; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2018 74,8
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2005 0,8
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2010 0,9
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2015 1,1
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2016 1,1
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2017 1,2
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2018 1,2
Wegverkeer; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2005 0,2
Wegverkeer; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2010 0,2
Wegverkeer; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2015 0,2
Wegverkeer; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2016 0,2
Wegverkeer; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2017 0,2
Wegverkeer; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2018 0,2
Wegverkeer; totaal PM10 2005 8,4
Wegverkeer; totaal PM10 2010 6,1
Wegverkeer; totaal PM10 2015 4,4
Wegverkeer; totaal PM10 2016 4,2
Wegverkeer; totaal PM10 2017 4,2
Wegverkeer; totaal PM10 2018 4,1
Wegverkeer; totaal PM2.5 (fijn stof) 2005 6,3
Wegverkeer; totaal PM2.5 (fijn stof) 2010 3,9
Wegverkeer; totaal PM2.5 (fijn stof) 2015 2,2
Wegverkeer; totaal PM2.5 (fijn stof) 2016 2,0
Wegverkeer; totaal PM2.5 (fijn stof) 2017 1,9
Wegverkeer; totaal PM2.5 (fijn stof) 2018 1,7
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2005 18.600,0
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2010 17.800,0
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2015 17.100,0
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2016 17.400,0
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2017 17.500,0
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2018 17.600,0
Wegverkeer; personenauto's Koolmonoxide (CO) 2005 300,5
Wegverkeer; personenauto's Koolmonoxide (CO) 2010 265,5
Wegverkeer; personenauto's Koolmonoxide (CO) 2015 222,1
Wegverkeer; personenauto's Koolmonoxide (CO) 2016 213,1
Wegverkeer; personenauto's Koolmonoxide (CO) 2017 213,9
Wegverkeer; personenauto's Koolmonoxide (CO) 2018 199,5
Wegverkeer; personenauto's VOS door verbranding 2005 20,1
Wegverkeer; personenauto's VOS door verbranding 2010 16,4
Wegverkeer; personenauto's VOS door verbranding 2015 15,0
Wegverkeer; personenauto's VOS door verbranding 2016 15,1
Wegverkeer; personenauto's VOS door verbranding 2017 15,4
Wegverkeer; personenauto's VOS door verbranding 2018 14,1
Wegverkeer; personenauto's VOS door verdamping 2005 2,6
Wegverkeer; personenauto's VOS door verdamping 2010 1,2
Wegverkeer; personenauto's VOS door verdamping 2015 1,0
Wegverkeer; personenauto's VOS door verdamping 2016 1,1
Wegverkeer; personenauto's VOS door verdamping 2017 1,1
Wegverkeer; personenauto's VOS door verdamping 2018 1,0
Wegverkeer; personenauto's Vluchtige organische stoffen (VOS) 2005 22,7
Wegverkeer; personenauto's Vluchtige organische stoffen (VOS) 2010 17,6
Wegverkeer; personenauto's Vluchtige organische stoffen (VOS) 2015 16,0
Wegverkeer; personenauto's Vluchtige organische stoffen (VOS) 2016 16,2
Wegverkeer; personenauto's Vluchtige organische stoffen (VOS) 2017 16,5
Wegverkeer; personenauto's Vluchtige organische stoffen (VOS) 2018 15,2
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2005 2,0
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2010 1,9
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2015 1,8
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2016 1,9
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2017 1,9
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2018 1,8
Wegverkeer; personenauto's NMVOS 2005 20,7
Wegverkeer; personenauto's NMVOS 2010 15,8
Wegverkeer; personenauto's NMVOS 2015 14,2
Wegverkeer; personenauto's NMVOS 2016 14,3
Wegverkeer; personenauto's NMVOS 2017 14,6
Wegverkeer; personenauto's NMVOS 2018 13,3
Wegverkeer; personenauto's Stikstofoxiden (NOx) 2005 42,3
Wegverkeer; personenauto's Stikstofoxiden (NOx) 2010 30,7
Wegverkeer; personenauto's Stikstofoxiden (NOx) 2015 27,6
Wegverkeer; personenauto's Stikstofoxiden (NOx) 2016 26,4
Wegverkeer; personenauto's Stikstofoxiden (NOx) 2017 26,6
Wegverkeer; personenauto's Stikstofoxiden (NOx) 2018 26,5
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2005 0,6
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2010 0,6
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2015 0,7
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2016 0,7
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2017 0,8
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2018 0,7
Wegverkeer; personenauto's Zwaveldioxide (SO2) 2005 0,2
Wegverkeer; personenauto's Zwaveldioxide (SO2) 2010 0,1
Wegverkeer; personenauto's Zwaveldioxide (SO2) 2015 0,1
Wegverkeer; personenauto's Zwaveldioxide (SO2) 2016 0,1
Wegverkeer; personenauto's Zwaveldioxide (SO2) 2017 0,1
Wegverkeer; personenauto's Zwaveldioxide (SO2) 2018 0,1
Wegverkeer; personenauto's PM10 2005 3,6
Wegverkeer; personenauto's PM10 2010 2,9
Wegverkeer; personenauto's PM10 2015 2,3
Wegverkeer; personenauto's PM10 2016 2,3
Wegverkeer; personenauto's PM10 2017 2,3
Wegverkeer; personenauto's PM10 2018 2,3
Wegverkeer; personenauto's PM2.5 (fijn stof) 2005 2,3
Wegverkeer; personenauto's PM2.5 (fijn stof) 2010 1,5
Wegverkeer; personenauto's PM2.5 (fijn stof) 2015 0,9
Wegverkeer; personenauto's PM2.5 (fijn stof) 2016 0,8
Wegverkeer; personenauto's PM2.5 (fijn stof) 2017 0,8
Wegverkeer; personenauto's PM2.5 (fijn stof) 2018 0,7
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2005 10.000,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2010 10.100,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2015 9.600,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2016 10.000,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2017 10.200,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2018 10.400,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Koolmonoxide (CO) 2005 21,2
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Koolmonoxide (CO) 2010 19,8
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Koolmonoxide (CO) 2015 14,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Koolmonoxide (CO) 2016 12,9
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Koolmonoxide (CO) 2017 11,9
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Koolmonoxide (CO) 2018 10,9
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verbranding 2005 6,6
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verbranding 2010 5,2
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verbranding 2015 5,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verbranding 2016 5,9
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verbranding 2017 6,3
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verbranding 2018 6,7
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verdamping 2005 0,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verdamping 2010 0,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verdamping 2015 0,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verdamping 2016 0,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verdamping 2017 0,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verdamping 2018 0,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Vluchtige organische stoffen (VOS) 2005 6,6
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Vluchtige organische stoffen (VOS) 2010 5,2
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Vluchtige organische stoffen (VOS) 2015 5,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Vluchtige organische stoffen (VOS) 2016 5,9
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Vluchtige organische stoffen (VOS) 2017 6,3
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Vluchtige organische stoffen (VOS) 2018 6,7
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Methaan (CH4) 2005 0,3
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Methaan (CH4) 2010 0,3
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Methaan (CH4) 2015 0,3
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Methaan (CH4) 2016 0,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Methaan (CH4) 2017 0,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Methaan (CH4) 2018 0,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen NMVOS 2005 6,3
Wegverkeer; vrachtvoertuigen NMVOS 2010 4,9
Wegverkeer; vrachtvoertuigen NMVOS 2015 5,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen NMVOS 2016 5,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen NMVOS 2017 5,9
Wegverkeer; vrachtvoertuigen NMVOS 2018 6,2
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Stikstofoxiden (NOx) 2005 82,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Stikstofoxiden (NOx) 2010 73,3
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Stikstofoxiden (NOx) 2015 54,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Stikstofoxiden (NOx) 2016 52,2
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Stikstofoxiden (NOx) 2017 49,2
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Stikstofoxiden (NOx) 2018 45,6
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2005 0,2
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2010 0,3
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2015 0,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2016 0,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2017 0,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2018 0,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Zwaveldioxide (SO2) 2005 0,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Zwaveldioxide (SO2) 2010 0,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Zwaveldioxide (SO2) 2015 0,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Zwaveldioxide (SO2) 2016 0,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Zwaveldioxide (SO2) 2017 0,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Zwaveldioxide (SO2) 2018 0,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM10 2005 4,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM10 2010 2,7
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM10 2015 1,8
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM10 2016 1,7
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM10 2017 1,7
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM10 2018 1,6
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM2.5 (fijn stof) 2005 3,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM2.5 (fijn stof) 2010 2,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM2.5 (fijn stof) 2015 1,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM2.5 (fijn stof) 2016 1,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM2.5 (fijn stof) 2017 0,9
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM2.5 (fijn stof) 2018 0,8
Wegverkeer; overig Kooldioxide (CO2) 2005 1.100,0
Wegverkeer; overig Kooldioxide (CO2) 2010 1.100,0
Wegverkeer; overig Kooldioxide (CO2) 2015 1.000,0
Wegverkeer; overig Kooldioxide (CO2) 2016 1.000,0
Wegverkeer; overig Kooldioxide (CO2) 2017 1.000,0
Wegverkeer; overig Kooldioxide (CO2) 2018 1.000,0
Wegverkeer; overig Koolmonoxide (CO) 2005 55,8
Wegverkeer; overig Koolmonoxide (CO) 2010 53,7
Wegverkeer; overig Koolmonoxide (CO) 2015 47,7
Wegverkeer; overig Koolmonoxide (CO) 2016 47,0
Wegverkeer; overig Koolmonoxide (CO) 2017 46,7
Wegverkeer; overig Koolmonoxide (CO) 2018 45,8
Wegverkeer; overig VOS door verbranding 2005 18,7
Wegverkeer; overig VOS door verbranding 2010 14,8
Wegverkeer; overig VOS door verbranding 2015 9,5
Wegverkeer; overig VOS door verbranding 2016 8,9
Wegverkeer; overig VOS door verbranding 2017 8,5
Wegverkeer; overig VOS door verbranding 2018 7,8
Wegverkeer; overig VOS door verdamping 2005 0,9
Wegverkeer; overig VOS door verdamping 2010 1,0
Wegverkeer; overig VOS door verdamping 2015 1,0
Wegverkeer; overig VOS door verdamping 2016 1,0
Wegverkeer; overig VOS door verdamping 2017 1,0
Wegverkeer; overig VOS door verdamping 2018 1,0
Wegverkeer; overig Vluchtige organische stoffen (VOS) 2005 19,6
Wegverkeer; overig Vluchtige organische stoffen (VOS) 2010 15,8
Wegverkeer; overig Vluchtige organische stoffen (VOS) 2015 10,5
Wegverkeer; overig Vluchtige organische stoffen (VOS) 2016 9,9
Wegverkeer; overig Vluchtige organische stoffen (VOS) 2017 9,5
Wegverkeer; overig Vluchtige organische stoffen (VOS) 2018 8,8
Wegverkeer; overig Methaan (CH4) 2005 0,9
Wegverkeer; overig Methaan (CH4) 2010 0,7
Wegverkeer; overig Methaan (CH4) 2015 0,5
Wegverkeer; overig Methaan (CH4) 2016 0,5
Wegverkeer; overig Methaan (CH4) 2017 0,5
Wegverkeer; overig Methaan (CH4) 2018 0,4
Wegverkeer; overig NMVOS 2005 18,7
Wegverkeer; overig NMVOS 2010 15,1
Wegverkeer; overig NMVOS 2015 10,0
Wegverkeer; overig NMVOS 2016 9,4
Wegverkeer; overig NMVOS 2017 9,1
Wegverkeer; overig NMVOS 2018 8,4
Wegverkeer; overig Stikstofoxiden (NOx) 2005 7,2
Wegverkeer; overig Stikstofoxiden (NOx) 2010 5,2
Wegverkeer; overig Stikstofoxiden (NOx) 2015 3,4
Wegverkeer; overig Stikstofoxiden (NOx) 2016 3,1
Wegverkeer; overig Stikstofoxiden (NOx) 2017 3,0
Wegverkeer; overig Stikstofoxiden (NOx) 2018 2,8
Wegverkeer; overig Distikstofoxide (N20) 2005 0,0
Wegverkeer; overig Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
Wegverkeer; overig Distikstofoxide (N20) 2015 0,0
Wegverkeer; overig Distikstofoxide (N20) 2016 0,0
Wegverkeer; overig Distikstofoxide (N20) 2017 0,0
Wegverkeer; overig Distikstofoxide (N20) 2018 0,0
Wegverkeer; overig Zwaveldioxide (SO2) 2005 0,0
Wegverkeer; overig Zwaveldioxide (SO2) 2010 0,0
Wegverkeer; overig Zwaveldioxide (SO2) 2015 0,0
Wegverkeer; overig Zwaveldioxide (SO2) 2016 0,0
Wegverkeer; overig Zwaveldioxide (SO2) 2017 0,0
Wegverkeer; overig Zwaveldioxide (SO2) 2018 0,0
Wegverkeer; overig PM10 2005 0,6
Wegverkeer; overig PM10 2010 0,4
Wegverkeer; overig PM10 2015 0,3
Wegverkeer; overig PM10 2016 0,2
Wegverkeer; overig PM10 2017 0,2
Wegverkeer; overig PM10 2018 0,2
Wegverkeer; overig PM2.5 (fijn stof) 2005 0,6
Wegverkeer; overig PM2.5 (fijn stof) 2010 0,4
Wegverkeer; overig PM2.5 (fijn stof) 2015 0,2
Wegverkeer; overig PM2.5 (fijn stof) 2016 0,2
Wegverkeer; overig PM2.5 (fijn stof) 2017 0,2
Wegverkeer; overig PM2.5 (fijn stof) 2018 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2). Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2021 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 16 februari 2023:
Toevoeging definitieve cijfers 2021. Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Emissies) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 worden in oktober 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissies, Nederlands grondgebied
De feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (gebied dat zich bevindt tussen de laagwaterlijn en een waterdiepte van 200 meter, maar maximaal 200 mijl uit de kust).
Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.