Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Geslacht Kenmerken Perioden Slachtoffers moord en doodslag (aantal) Slachtoffers moord en doodslag, relatief (Per mln van gemiddelde bevolking)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021 126 7,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2021 15 4,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2021 25 11,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2021 21 9,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2021 19 8,8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2021 23 9,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2021 23 5,0
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2021 16
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Slaan of schoppen 2021 14
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Vuurwapen 2021 34
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Steek- of slagwapen 2021 55
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Overige of onbekend 2021 7
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2021 81
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2021 4
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Openbare weg 2021 28
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2021 13
Mannen Totaal 2021 88 10,1
Mannen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2021 11 5,7
Mannen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2021 17 14,8
Mannen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2021 13 11,7
Mannen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2021 15 14,0
Mannen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2021 16 12,5
Mannen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2021 16 7,3
Mannen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2021 3
Mannen Wijze: Slaan of schoppen 2021 8
Mannen Wijze: Vuurwapen 2021 31
Mannen Wijze: Steek- of slagwapen 2021 41
Mannen Wijze: Overige of onbekend 2021 5
Mannen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2021 50
Mannen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2021 4
Mannen Pleeglocatie: Openbare weg 2021 25
Mannen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2021 9
Vrouwen Totaal 2021 38 4,3
Vrouwen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2021 4 2,2
Vrouwen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2021 8 7,2
Vrouwen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2021 8 7,3
Vrouwen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2021 4 3,7
Vrouwen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2021 7 5,5
Vrouwen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2021 7 2,9
Vrouwen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2021 13
Vrouwen Wijze: Slaan of schoppen 2021 6
Vrouwen Wijze: Vuurwapen 2021 3
Vrouwen Wijze: Steek- of slagwapen 2021 14
Vrouwen Wijze: Overige of onbekend 2021 2
Vrouwen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2021 31
Vrouwen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2021 0
Vrouwen Pleeglocatie: Openbare weg 2021 3
Vrouwen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2021 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal personen dat is overleden als gevolg van moord of doodslag die in Nederland plaatsvond. De slachtoffers kunnen zowel inwoners als niet-inwoners zijn. De gegevens kunnen worden opgesplitst naar pleeglocatie, wijze van uitvoering, leeftijd en geslacht. Criterium is de datum van overlijden, de pleegdatum kan in het vorige jaar liggen.
De ICD-10 codes die horen bij moord en doodslag zijn X85-Y09.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken (Iris). Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken. Externe doodsoorzaken zijn echter net als voorheen handmatig verwerkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 10 januari 2023
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 16 maart 2022:
De relatieve cijfers over de jaren 2003, 2009, 2016 en 2020 waren niet correct door een foutieve berekening. Deze zijn gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 verschijnen er voorlopige cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Slachtoffers moord en doodslag
Moord: iemand van het leven beroven, opzettelijk en met voorbedachten rade.
Doodslag: iemand van het leven beroven, opzettelijk niet met voorbedachten rade.
Er wordt in de tabel geen onderscheid gemaakt tussen moord en doodslag
Slachtoffers moord en doodslag, relatief
Per 1 000 000 van de gemiddelde bevolking in de overeenkomstige bevolkingsgroep van dat jaar.