Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019

Persoonskenmerken Perioden Regio's Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal personen 2019 Nederland 13.015 8.953 68,8
Totaal personen 2019 Groningen (PV) 450 293 65,1
Totaal personen 2019 Friesland (PV) 483 329 68,2
Totaal personen 2019 Drenthe (PV) 365 244 66,8
Totaal personen 2019 Overijssel (PV) 862 599 69,5
Totaal personen 2019 Flevoland (PV) 314 219 69,7
Totaal personen 2019 Gelderland (PV) 1.557 1.070 68,7
Totaal personen 2019 Utrecht (PV) 1.007 722 71,7
Totaal personen 2019 Noord-Holland (PV) 2.166 1.504 69,4
Totaal personen 2019 Zuid-Holland (PV) 2.752 1.871 68,0
Totaal personen 2019 Zeeland (PV) 284 191 67,4
Totaal personen 2019 Noord-Brabant (PV) 1.928 1.351 70,1
Totaal personen 2019 Limburg (PV) 849 559 65,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau beschikbaar. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten van 1 januari 2019.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 augustus 2020
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2013 – 2019 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wijzigingen per 13 februari 2020
De cijfers over onderwijsniveau zijn nog voorlopig omdat in deze tabel nog geen correctie heeft plaatsgevonden voor personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding.
In de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal is bij deze groep onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend. Medio 2020 zullen de cijfers gecorrigeerd en definitief gemaakt worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar in februari wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.