Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau beschikbaar. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten van 1 januari 2019.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 februari 2020
De cijfers over onderwijsniveau zijn nog voorlopig omdat in deze tabel nog geen correctie heeft plaatsgevonden voor personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding.
In de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal is bij deze groep onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend. Medio 2020 zullen de cijfers gecorrigeerd en definitief gemaakt worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar in februari wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld.

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019

Persoonskenmerken Perioden Regio's Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal personen 2019* Nederland 13.015 8.953 68,8
Totaal personen 2019* Groningen (PV) 450 293 65,1
Totaal personen 2019* Friesland (PV) 483 329 68,2
Totaal personen 2019* Drenthe (PV) 365 244 66,8
Totaal personen 2019* Overijssel (PV) 862 599 69,5
Totaal personen 2019* Flevoland (PV) 314 219 69,7
Totaal personen 2019* Gelderland (PV) 1.557 1.070 68,7
Totaal personen 2019* Utrecht (PV) 1.007 722 71,7
Totaal personen 2019* Noord-Holland (PV) 2.166 1.504 69,4
Totaal personen 2019* Zuid-Holland (PV) 2.752 1.871 68,0
Totaal personen 2019* Zeeland (PV) 284 191 67,4
Totaal personen 2019* Noord-Brabant (PV) 1.928 1.351 70,1
Totaal personen 2019* Limburg (PV) 849 559 65,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens