Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2019), 2004-2018

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2019), 2004-2018

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Regio's Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Nederland 14.542.800 8.950.800 6.435.600 1.082.100 641.500 449.600 342.000 5.592.000 113.100 92.800 240.200 198.300 314.700 231.800 209.700 4.191.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Groningen (PV) 501.900 287.700 197.300 37.500 23.500 16.800 12.500 214.300 4.200 3.500 10.000 7.500 12.200 9.000 7.800 160.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Friesland (PV) 544.200 324.800 235.900 37.600 22.200 16.000 13.000 219.400 4.200 3.900 9.300 6.500 11.100 8.500 7.800 168.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Drenthe (PV) 416.600 243.000 179.600 26.600 15.600 11.600 9.600 173.700 2.900 2.400 6.100 4.700 8.600 6.900 6.500 135.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Overijssel (PV) 963.300 600.400 436.500 69.000 41.000 30.000 23.700 362.900 7.100 5.800 15.600 11.700 19.700 14.600 13.600 274.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Flevoland (PV) 337.900 221.000 154.000 28.400 17.200 12.100 9.300 116.900 3.100 2.600 6.400 5.200 8.000 5.600 4.800 81.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Gelderland (PV) 1.743.900 1.076.900 786.800 121.600 73.200 53.400 41.900 667.000 12.800 10.800 28.900 21.800 36.800 28.200 25.500 502.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Utrecht (PV) 1.109.800 720.800 514.100 90.200 52.600 36.200 27.700 389.000 8.900 7.000 19.100 15.700 23.400 16.900 15.100 282.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Noord-Holland (PV) 2.403.800 1.508.000 1.064.700 200.600 114.300 75.000 53.400 895.700 19.800 16.400 41.300 35.200 53.200 38.500 33.400 657.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Zuid-Holland (PV) 3.068.600 1.867.900 1.323.300 228.200 141.200 99.600 75.600 1.200.800 25.300 20.400 52.000 46.000 69.600 49.500 44.700 893.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Zeeland (PV) 324.700 192.800 145.800 20.300 12.100 8.600 6.100 131.900 2.300 2.300 5.100 3.600 6.800 5.200 5.100 101.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Noord-Brabant (PV) 2.156.800 1.352.800 989.700 158.300 91.300 64.400 49.200 804.100 15.700 12.100 32.200 27.700 44.000 32.700 30.200 609.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Limburg (PV) 971.200 554.800 407.900 63.800 37.300 26.000 19.900 416.400 6.800 5.600 14.300 12.800 21.400 16.200 15.200 324.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2018* Niet in te delen (PV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2019.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar: 2004 t/m 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2018.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2019.

Wijzigingen per 4 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2020). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.