ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

Bedrijfstakken/branches SBI2008 E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verkoop via e-commerce (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor inkoop in 2018 Inkoop via e-commerce Inkoop via e-commerce (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 26 5 21 19 17 14 11 8 69
C Industrie 26 7 20 17 14 12 8 6 72
D-E Energie, water, afvalbeheer 18 5 12 10 9 8 7 4 54
F Bouwnijverheid 10 3 7 6 5 4 3 2 69
G Handel 48 9 38 35 31 27 22 16 66
H Vervoer en opslag 29 4 25 24 22 19 13 9 59
I Horeca 28 4 24 23 20 16 11 6 67
J Informatie en communicatie 22 5 17 16 14 12 10 7 79
K Financiële dienstverlening 20 6 15 14 13 11 9 7 67
L Verhuur en handel van onroerend goed 11 4 7 7 5 5 5 5 73
M Specialistische zakelijke diensten 14 4 10 9 7 6 5 3 75
N Verhuur en overige zakelijke diensten 15 3 12 11 9 7 5 4 64
Q Gezondheids- en welzijnszorg 13 4 10 10 8 7 5 5 78
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 56 14 42 37 33 31 27 22 65
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 45 8 37 30 26 21 13 10 71
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 28 4 25 20 17 12 5 2 76
19-21 Raffinaderijen en chemie 27 8 19 17 14 13 7 5 67
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 27 9 18 16 13 10 6 1 68
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 15 3 11 8 6 5 5 3 71
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 19 5 14 13 12 11 4 3 77
28 Machine-industrie 15 4 11 10 8 7 4 3 78
29-30 Transportmiddelenindustrie 23 5 18 13 11 10 6 3 65
31-33 Overige industrie en reparatie 21 6 15 13 9 6 3 2 76
41-42 B&U en wegenbouw 7 1 6 6 4 3 2 1 62
43 Gespecialiseerde bouw 11 4 7 6 5 4 3 2 73
45 Autohandel en -reparatie 23 7 16 15 14 12 6 4 69
46 Groothandel en handelsbemiddeling 44 8 37 34 30 26 21 13 63
47 Detailhandel (niet in auto's) 62 13 49 44 38 35 30 26 68
55 Logiesverstrekking 61 3 57 57 52 42 36 20 77
56 Eet- en drinkgelegenheden 21 4 17 16 13 10 5 3 64
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 45 12 33 31 29 24 14 9 74
61 Telecommunicatie 35 1 34 31 24 19 16 13 66
62-63 IT- en informatiedienstverlening 18 4 13 13 11 10 9 7 81
6419-6492 Banken 17 3 14 14 13 13 13 11 61
651-652 Verzekeringen 44 15 29 27 22 16 13 9 78
6612-6619 Financiële advisering 9 3 6 6 6 6 3 3 67
68 Verhuur en handel van onroerend goed 11 4 7 7 5 5 5 5 73
69-70 Juridisch en managementadvies 12 3 9 8 7 6 5 4 74
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 11 3 8 7 5 5 3 1 76
72 Research 11 4 7 7 5 4 3 2 72
73 Reclamewezen en marktonderzoek 16 6 10 9 8 7 6 6 79
74-75 Overige professionele diensten 24 4 20 18 15 13 10 7 73
77 Verhuur van roerende goederen 29 7 22 21 15 13 11 6 68
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 9 1 8 7 6 5 3 2 58
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 57 6 52 52 50 39 29 24 67
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 17 5 12 10 9 6 5 4 70
86 Gezondheidszorg 14 5 9 9 8 6 4 3 80
87-88 Verzorging en welzijn 13 2 11 10 8 7 6 6 76
951 Reparatie van computers en telecom 21 4 17 17 17 17 13 13 65
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 16 4 12 11 9 8 4 3 78
69-71 Management- en technisch advies 12 3 9 8 6 6 4 3 75
73-75 Reclame, design, overige diensten 19 5 14 12 11 9 8 7 77
78-82 Overige zakelijke dienstverlening 14 3 11 10 9 7 5 3 63
ICT-sector 23 4 19 19 16 14 11 8 76
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

E-commerce voor verkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet minder is dan 1% maar meer dan 0% van de totale omzet van het bedrijf in 2018. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet van 1% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf in 2018. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet van 2% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf in 2018. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet van 5% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf in 2018. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet van 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf in 2018. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet van 25% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf in 2018. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet van 50% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf in 2018. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
E-commerce voor inkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Inkoop via externe netwerken of elektronische inkoop is hier gedefinieerd als elektronische plaatsen van orders (exclusief handgeschreven e-mail). Inkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Inkoop via e-commerce
Aandeel van de inkoop via de e-commerce: Website of app en EDI
Inkoop via e-commerce
Bedrijven die via website/app of EDI inkoop gedaan hebben