Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2019

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2019

Financieringsvorm Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2019* Aalten 1.745 65
Totaal 2019* Wijk 01 Buitengebied Aalten 135 33
Totaal 2019* Wijk 02 Bredevoort 100 53
Totaal 2019* Wijk 03 Aalten Kern 875 68
Totaal 2019* Wijk 04 Dinxperlo 520 63
Totaal 2019* Achtkarspelen 1.930 69
Totaal 2019* Wijk 00 Noord 740 63
Totaal 2019* Wijk 01 Centrum 145 45
Totaal 2019* Wijk 02 Zuid 895 70
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2019* Aalten 200 7
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2019* Wijk 01 Buitengebied Aalten 20 5
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2019* Wijk 02 Bredevoort 10 5
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2019* Wijk 03 Aalten Kern 105 8
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2019* Wijk 04 Dinxperlo 65 8
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2019* Achtkarspelen 65 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2019* Wijk 00 Noord 25 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2019* Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2019* Wijk 02 Zuid 30 2
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2019* Aalten 1.400 52
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2019* Wijk 01 Buitengebied Aalten 105 26
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2019* Wijk 02 Bredevoort 80 42
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2019* Wijk 03 Aalten Kern 705 55
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2019* Wijk 04 Dinxperlo 405 49
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2019* Achtkarspelen 1.800 65
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2019* Wijk 00 Noord 690 58
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2019* Wijk 01 Centrum 135 42
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2019* Wijk 02 Zuid 835 65
Zowel PGB als ZIN 2019* Aalten 140 5
Zowel PGB als ZIN 2019* Wijk 01 Buitengebied Aalten 10 2
Zowel PGB als ZIN 2019* Wijk 02 Bredevoort . .
Zowel PGB als ZIN 2019* Wijk 03 Aalten Kern 65 5
Zowel PGB als ZIN 2019* Wijk 04 Dinxperlo 50 6
Zowel PGB als ZIN 2019* Achtkarspelen 65 2
Zowel PGB als ZIN 2019* Wijk 00 Noord 25 2
Zowel PGB als ZIN 2019* Wijk 01 Centrum . .
Zowel PGB als ZIN 2019* Wijk 02 Zuid 30 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015-2018 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2019 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar van 2019 en heel 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 mei 2020:
- De voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2019 en heel 2019 zijn toegevoegd.
- De cijfers over het 1e halfjaar van 2019 zijn nader voorlopig gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2020 worden in november 2020 gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.