Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019)


Deze tabel bevat gegevens over het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en migratieachtergrond van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse. De gegevens zijn beschikbaar naar diverse regionale indelingen gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari 2019.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.
De gegevens betreffen de stand van het vermogen per 1 januari.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 november 2019:
Geen, het betreft een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden verwacht in het najaar van 2020, en zullen verschijnen in een nieuwe tabel.

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019)

Kenmerken van huishoudens Perioden Regio's Particuliere huishoudens (x 1 000) Totaal vermogen (mld euro) Gemiddeld vermogen (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens 2018* Nederland 7.755,1 1.416,9 182,7 38,4
Particuliere huishoudens 2018* Aa en Hunze 11,0 2,5 230,0 118,5
Particuliere huishoudens 2018* Amsterdam 453,7 78,9 173,8 7,9
Particuliere huishoudens 2018* Bloemendaal 9,6 9,8 1.026,4 337,4
Particuliere huishoudens 2018* Heerlen 44,8 3,4 75,7 6,7
Particuliere huishoudens 2018* Laren (NH.) 4,9 6,2 1.260,5 323,6
Particuliere huishoudens 2018* Rotterdam 315,0 29,8 94,6 4,3
Particuliere huishoudens 2018* Utrecht 173,4 22,6 130,3 14,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens