Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2019


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2019 jeugdzorg in natura (jeugdhulp in natura, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg in natura is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden op 1 januari van het betreffende jaar. De jeugdzorgtrajecten in natura zijn onderverdeeld naar perspectief (zie één na laatste alinea in paragraaf 4 Bronnen en methoden) en verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk.
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar over 2019. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren sinds 2015 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede half jaar van 2019 en heel 2019 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste half jaar van 2019 zijn nader voorlopig. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2020 worden alle cijfers over 2019 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2020:
- De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2019 en heel 2019 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2019 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het eerste half jaar van 2020 worden eind oktober 2020 gepubliceerd in een nieuwe tabel. Deze tabel is dan te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2019

Vormen van jeugdzorg Perioden Wijken Jongeren met jeugdzorg in naturaTotaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd0 tot 4 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd4 tot 12 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd12 tot 18 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd18 tot 23 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaSamenstelling huishouden bij hulpvraagThuiswonend kind in eenouderhuishouden (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaSamenstelling huishouden bij hulpvraagThuiswonend kind bij een paar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaSamenstelling huishouden bij hulpvraagAnder huishouden (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaTotaal trajecten in natura (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefStabilisatie van een crisissituatie (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefDiagnostiek (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefBegeleiden (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefBehandelen (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerGemeentelijke toegang (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerHuisarts (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerJeugdarts (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerGecertificeerde instelling (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerMedisch specialist (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerRechter, Officier van Justitie, ... (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerGeen verwijzer (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerVerwijzer onbekend (aantal)
Totaal alle jeugdzorg in natura 2019* Aalsmeer 595 25 325 225 15 150 415 30 800 245 340 30 75 45 . 35 .
Totaal alle jeugdzorg in natura 2019* Wijk 00 Aalsmeer 190 . 105 75 . 55 130 10 250 75 120 . 30 15 . . .
Totaal alle jeugdzorg in natura 2019* Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 140 10 80 50 . 35 100 . 205 65 90 15 10 10 . 10 .
Totaal alle jeugdzorg in natura 2019* Wijk 02 Oosteinde 205 . 115 80 . 45 150 . 260 70 125 10 15 20 . 15 .
Totaal jeugdhulp in natura 2019* Aalsmeer 585 25 320 220 15 145 410 30 765 245 340 30 75 45 . 35 .
Totaal jeugdhulp in natura 2019* Wijk 00 Aalsmeer 190 . 100 75 . 50 130 10 245 75 120 . 30 15 . . .
Totaal jeugdhulp in natura 2019* Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 140 10 80 50 . 35 100 . 200 65 90 15 10 10 . 10 .
Totaal jeugdhulp in natura 2019* Wijk 02 Oosteinde 200 . 110 80 . 45 150 . 250 70 125 10 15 20 . 15 .
Jeugdhulp zonder verblijf 2019* Aalsmeer 555 25 310 210 10 140 400 10 705 220 335 30 40 40 . 35 .
Jeugdhulp zonder verblijf 2019* Wijk 00 Aalsmeer 180 . 100 70 . 50 125 . 225 65 115 . 20 15 . . .
Jeugdhulp zonder verblijf 2019* Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 140 10 80 50 . 35 100 . 190 60 90 15 . 10 . 10 .
Jeugdhulp zonder verblijf 2019* Wijk 02 Oosteinde 190 . 110 75 . 40 145 . 235 65 125 10 . 15 . 15 .
Jeugdhulp met verblijf 2019* Aalsmeer 55 . 20 25 . 15 10 30 65 20 . . 35 . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2019* Wijk 00 Aalsmeer 20 . . . . . . 10 25 10 . . 15 . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2019* Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 10 . . . . . . . 15 . . . . . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2019* Wijk 02 Oosteinde 15 . . . . . . . 15 . . . 10 . . . .
Jeugdbescherming 2019* Aalsmeer 30 . 15 10 10 . 15 30
Jeugdbescherming 2019* Wijk 00 Aalsmeer 10 . . . . . . .
Jeugdbescherming 2019* Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2019* Wijk 02 Oosteinde 10 . . . . . . 10
Jeugdreclassering 2019* Aalsmeer . . . . . . .
Jeugdreclassering 2019* Wijk 00 Aalsmeer . . . . . . .
Jeugdreclassering 2019* Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . .
Jeugdreclassering 2019* Wijk 02 Oosteinde . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens