Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal, 1992-2018

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal, 1992-2018

Overheidsinstellingen Bestrijdingsmiddelen Toepassingssectoren Perioden Gebruik in kg werkzame stof (kg werkzame stof)
Totaal overheidsinstellingen Totaal Sportvelden 2018 963
Totaal overheidsinstellingen Herbiciden Sportvelden 2018 835
Totaal overheidsinstellingen Insecticiden Sportvelden 2018 128
Totaal overheidsinstellingen Fungiciden Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige stoffen Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen 2,4-D Sportvelden 2018 172
Totaal overheidsinstellingen Amitrol Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dalapon Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Sportvelden 2018 117
Totaal overheidsinstellingen Dicamba Sportvelden 2018 50
Totaal overheidsinstellingen Dichlobenil Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Diuron Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Fluroxypyr-meptyl Sportvelden 2018 173
Totaal overheidsinstellingen Glyfosaat Sportvelden 2018 74
Totaal overheidsinstellingen Glufosinaat-ammonium Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen MCPA Sportvelden 2018 237
Totaal overheidsinstellingen Mecoprop-P Sportvelden 2018 94
Totaal overheidsinstellingen Simazin Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Triclopyr Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige herbiciden Sportvelden 2018 35
Totaal overheidsinstellingen Overige insecticiden Sportvelden 2018 11
Groningen (PV) Totaal Sportvelden 2018 16
Groningen (PV) Herbiciden Sportvelden 2018 15
Groningen (PV) Insecticiden Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) Fungiciden Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) Overige stoffen Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) 2,4-D Sportvelden 2018 2
Groningen (PV) Amitrol Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) Dalapon Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) Dicamba Sportvelden 2018 1
Groningen (PV) Dichlobenil Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) Diuron Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) Fluroxypyr-meptyl Sportvelden 2018 4
Groningen (PV) Glyfosaat Sportvelden 2018 1
Groningen (PV) Glufosinaat-ammonium Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) MCPA Sportvelden 2018 7
Groningen (PV) Mecoprop-P Sportvelden 2018 1
Groningen (PV) Simazin Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) Triclopyr Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) Overige herbiciden Sportvelden 2018 0
Groningen (PV) Overige insecticiden Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) Totaal Sportvelden 2018 18
Friesland (PV) Herbiciden Sportvelden 2018 18
Friesland (PV) Insecticiden Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) Fungiciden Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) Overige stoffen Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) 2,4-D Sportvelden 2018 4
Friesland (PV) Amitrol Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) Dalapon Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) Dicamba Sportvelden 2018 1
Friesland (PV) Dichlobenil Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) Diuron Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) Fluroxypyr-meptyl Sportvelden 2018 3
Friesland (PV) Glyfosaat Sportvelden 2018 1
Friesland (PV) Glufosinaat-ammonium Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) MCPA Sportvelden 2018 7
Friesland (PV) Mecoprop-P Sportvelden 2018 2
Friesland (PV) Simazin Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) Triclopyr Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) Overige herbiciden Sportvelden 2018 0
Friesland (PV) Overige insecticiden Sportvelden 2018 0
Drenthe (PV) Totaal Sportvelden 2018 13
Drenthe (PV) Herbiciden Sportvelden 2018 12
Drenthe (PV) Insecticiden Sportvelden 2018 1
Drenthe (PV) Fungiciden Sportvelden 2018 0
Drenthe (PV) Overige stoffen Sportvelden 2018 0
Drenthe (PV) 2,4-D Sportvelden 2018 2
Drenthe (PV) Amitrol Sportvelden 2018 0
Drenthe (PV) Dalapon Sportvelden 2018 0
Drenthe (PV) Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Sportvelden 2018 1
Drenthe (PV) Dicamba Sportvelden 2018 1
Drenthe (PV) Dichlobenil Sportvelden 2018 0
Drenthe (PV) Diuron Sportvelden 2018 0
Drenthe (PV) Fluroxypyr-meptyl Sportvelden 2018 3
Drenthe (PV) Glyfosaat Sportvelden 2018 1
Drenthe (PV) Glufosinaat-ammonium Sportvelden 2018 0
Drenthe (PV) MCPA Sportvelden 2018 4
Drenthe (PV) Mecoprop-P Sportvelden 2018 1
Drenthe (PV) Simazin Sportvelden 2018 0
Drenthe (PV) Triclopyr Sportvelden 2018 0
Drenthe (PV) Overige herbiciden Sportvelden 2018 0
Drenthe (PV) Overige insecticiden Sportvelden 2018 0
Overijssel (PV) Totaal Sportvelden 2018 71
Overijssel (PV) Herbiciden Sportvelden 2018 30
Overijssel (PV) Insecticiden Sportvelden 2018 41
Overijssel (PV) Fungiciden Sportvelden 2018 0
Overijssel (PV) Overige stoffen Sportvelden 2018 0
Overijssel (PV) 2,4-D Sportvelden 2018 2
Overijssel (PV) Amitrol Sportvelden 2018 0
Overijssel (PV) Dalapon Sportvelden 2018 0
Overijssel (PV) Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Sportvelden 2018 41
Overijssel (PV) Dicamba Sportvelden 2018 3
Overijssel (PV) Dichlobenil Sportvelden 2018 0
Overijssel (PV) Diuron Sportvelden 2018 0
Overijssel (PV) Fluroxypyr-meptyl Sportvelden 2018 5
Overijssel (PV) Glyfosaat Sportvelden 2018 1
Overijssel (PV) Glufosinaat-ammonium Sportvelden 2018 0
Overijssel (PV) MCPA Sportvelden 2018 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, cijfers over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen.
Gebruik van bestrijdingsmiddelen is van nut bij het beheer van openbare terreinen, maar vormt eveneens een milieugevaar. Van overheidsinstellingen mag verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven. De betrokken overheidsinstellingen zijn: gemeenten, waterschappen, provinciale instellingen, Rail Infrabeheer, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie. Al deze overheden zijn actief in het terreinbeheer.

De tabel van bestrijdingsmiddelengebruik bevat over alle betrokken overheidsinstellingen het totale middelengebruik, maar ook het gebruik per groep van middelen, zoals tegen insecten, of tegen onkruiden. Het gebruik wordt telkens uitgedrukt in kg werkzame stof, een percentage van het handelsproduct. Voor onkruidbestrijding is het gebruik weergegeven voor de in omvang belangrijkste stoffen. De gegevens zijn verder gegroepeerd naar toepassingssector, zoals beplantingen, sportvelden en verhardingen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1992. Te weten: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013, 2018.

Frequentie: onregelmatig, eens per 3 tot 6 jaar. Frequentie per 4 wordt nagestreefd.

Status van de cijfers: definitief.

Wijziging per 21 maart 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijziging per 31 maart 2022:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 15 oktober 2019
Geen, dit is een opvolger van de tabel Chemische bestrijding door overheidsinstellingen, zie paragraaf 3

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Bij gemeenten is bijgeschat met vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wijzigingen per 29 september 2017:
- de cijfers over 2013 zijn toegevoegd.
- bij gemeenten is bijgeschat met responsgegevens uit 2009 en gegevens van (naar provincie en grootteklasse) vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gebruik in kg werkzame stof
Middelengebruik uitgedrukt in kg werkzame stof.