Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal, 1992-2018

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal, 1992-2018

Overheidsinstellingen Bestrijdingsmiddelen Toepassingssectoren Perioden Gebruik in kg werkzame stof (kg werkzame stof)
Totaal overheidsinstellingen Totaal Totaal toepassingssectoren 2018 4.730
Totaal overheidsinstellingen Totaal Waterlopen en vijvers 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Totaal Beplantingen binnen de bebouwde kom 2018 132
Totaal overheidsinstellingen Totaal Beplantingen buiten de bebouwde kom 2018 126
Totaal overheidsinstellingen Totaal Bossen en natuurterreinen 2018 180
Totaal overheidsinstellingen Totaal Sportvelden 2018 963
Totaal overheidsinstellingen Totaal Andere groene elementen 2018 62
Totaal overheidsinstellingen Totaal Kwekerijen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Totaal Totaal verhardingen 2018 14
Totaal overheidsinstellingen Totaal Spoorbanen 2018 3.253
Totaal overheidsinstellingen Herbiciden Totaal toepassingssectoren 2018 4.401
Totaal overheidsinstellingen Herbiciden Waterlopen en vijvers 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Herbiciden Beplantingen binnen de bebouwde kom 2018 74
Totaal overheidsinstellingen Herbiciden Beplantingen buiten de bebouwde kom 2018 22
Totaal overheidsinstellingen Herbiciden Bossen en natuurterreinen 2018 176
Totaal overheidsinstellingen Herbiciden Sportvelden 2018 835
Totaal overheidsinstellingen Herbiciden Andere groene elementen 2018 26
Totaal overheidsinstellingen Herbiciden Kwekerijen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Herbiciden Totaal verhardingen 2018 14
Totaal overheidsinstellingen Herbiciden Spoorbanen 2018 3.253
Totaal overheidsinstellingen Insecticiden Totaal toepassingssectoren 2018 330
Totaal overheidsinstellingen Insecticiden Waterlopen en vijvers 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Insecticiden Beplantingen binnen de bebouwde kom 2018 58
Totaal overheidsinstellingen Insecticiden Beplantingen buiten de bebouwde kom 2018 104
Totaal overheidsinstellingen Insecticiden Bossen en natuurterreinen 2018 4
Totaal overheidsinstellingen Insecticiden Sportvelden 2018 128
Totaal overheidsinstellingen Insecticiden Andere groene elementen 2018 36
Totaal overheidsinstellingen Insecticiden Kwekerijen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Insecticiden Totaal verhardingen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Insecticiden Spoorbanen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Fungiciden Totaal toepassingssectoren 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Fungiciden Waterlopen en vijvers 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Fungiciden Beplantingen binnen de bebouwde kom 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Fungiciden Beplantingen buiten de bebouwde kom 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Fungiciden Bossen en natuurterreinen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Fungiciden Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Fungiciden Andere groene elementen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Fungiciden Kwekerijen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Fungiciden Totaal verhardingen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Fungiciden Spoorbanen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige stoffen Totaal toepassingssectoren 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige stoffen Waterlopen en vijvers 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige stoffen Beplantingen binnen de bebouwde kom 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige stoffen Beplantingen buiten de bebouwde kom 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige stoffen Bossen en natuurterreinen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige stoffen Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige stoffen Andere groene elementen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige stoffen Kwekerijen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige stoffen Totaal verhardingen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Overige stoffen Spoorbanen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen 2,4-D Totaal toepassingssectoren 2018 236
Totaal overheidsinstellingen 2,4-D Waterlopen en vijvers 2018 0
Totaal overheidsinstellingen 2,4-D Beplantingen binnen de bebouwde kom 2018 1
Totaal overheidsinstellingen 2,4-D Beplantingen buiten de bebouwde kom 2018 1
Totaal overheidsinstellingen 2,4-D Bossen en natuurterreinen 2018 1
Totaal overheidsinstellingen 2,4-D Sportvelden 2018 172
Totaal overheidsinstellingen 2,4-D Andere groene elementen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen 2,4-D Kwekerijen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen 2,4-D Totaal verhardingen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen 2,4-D Spoorbanen 2018 60
Totaal overheidsinstellingen Amitrol Totaal toepassingssectoren 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Amitrol Waterlopen en vijvers 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Amitrol Beplantingen binnen de bebouwde kom 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Amitrol Beplantingen buiten de bebouwde kom 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Amitrol Bossen en natuurterreinen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Amitrol Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Amitrol Andere groene elementen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Amitrol Kwekerijen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Amitrol Totaal verhardingen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Amitrol Spoorbanen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dalapon Totaal toepassingssectoren 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dalapon Waterlopen en vijvers 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dalapon Beplantingen binnen de bebouwde kom 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dalapon Beplantingen buiten de bebouwde kom 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dalapon Bossen en natuurterreinen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dalapon Sportvelden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dalapon Andere groene elementen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dalapon Kwekerijen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dalapon Totaal verhardingen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dalapon Spoorbanen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Totaal toepassingssectoren 2018 317
Totaal overheidsinstellingen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Waterlopen en vijvers 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Beplantingen binnen de bebouwde kom 2018 58
Totaal overheidsinstellingen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Beplantingen buiten de bebouwde kom 2018 103
Totaal overheidsinstellingen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Bossen en natuurterreinen 2018 4
Totaal overheidsinstellingen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Sportvelden 2018 117
Totaal overheidsinstellingen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Andere groene elementen 2018 35
Totaal overheidsinstellingen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Kwekerijen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Totaal verhardingen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Spoorbanen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dicamba Totaal toepassingssectoren 2018 50
Totaal overheidsinstellingen Dicamba Waterlopen en vijvers 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dicamba Beplantingen binnen de bebouwde kom 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dicamba Beplantingen buiten de bebouwde kom 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dicamba Bossen en natuurterreinen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dicamba Sportvelden 2018 50
Totaal overheidsinstellingen Dicamba Andere groene elementen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dicamba Kwekerijen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dicamba Totaal verhardingen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Dicamba Spoorbanen 2018 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, cijfers over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen.
Gebruik van bestrijdingsmiddelen is van nut bij het beheer van openbare terreinen, maar vormt eveneens een milieugevaar. Van overheidsinstellingen mag verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven. De betrokken overheidsinstellingen zijn: gemeenten, waterschappen, provinciale instellingen, Rail Infrabeheer, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie. Al deze overheden zijn actief in het terreinbeheer.

De tabel van bestrijdingsmiddelengebruik bevat over alle betrokken overheidsinstellingen het totale middelengebruik, maar ook het gebruik per groep van middelen, zoals tegen insecten, of tegen onkruiden. Het gebruik wordt telkens uitgedrukt in kg werkzame stof, een percentage van het handelsproduct. Voor onkruidbestrijding is het gebruik weergegeven voor de in omvang belangrijkste stoffen. De gegevens zijn verder gegroepeerd naar toepassingssector, zoals beplantingen, sportvelden en verhardingen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1992. Te weten: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013, 2018.

Frequentie: onregelmatig, eens per 3 tot 6 jaar. Frequentie per 4 wordt nagestreefd.

Status van de cijfers: definitief.

Wijziging per 21 maart 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijziging per 31 maart 2022:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 15 oktober 2019
Geen, dit is een opvolger van de tabel Chemische bestrijding door overheidsinstellingen, zie paragraaf 3

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Bij gemeenten is bijgeschat met vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wijzigingen per 29 september 2017:
- de cijfers over 2013 zijn toegevoegd.
- bij gemeenten is bijgeschat met responsgegevens uit 2009 en gegevens van (naar provincie en grootteklasse) vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gebruik in kg werkzame stof
Middelengebruik uitgedrukt in kg werkzame stof.