Kerncijfers wijken en buurten 2019


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2019.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per mei 2020
Alle variabelen binnen het thema bedrijfsvestigingen zijn toegevoegd. Binnen het thema voorzieningen zijn de variabelen afstand tot huisartsenpraktijk, afstand tot grote supermarkt en afstand tot kinderdagverblijf toegevoegd.

Wijzigingen per 23 oktober 2019
De omgevingsadressendichtheid en bijbehorende mate van stedelijkheid zijn gecorrigeerd op gemeente- en wijkniveau. In de eerdere berekening waren een aantal adressen weggevallen, wat leidde tot een vertekening in de wijk- en gemeentecijfers. Om deze reden zijn de wijk- en gemeentecijfers herberekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Wijken en buurten RegioaanduidingSoort regio (omschrijving) RegioaanduidingIndelingswijziging wijken en buurten (code) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008Bedrijfsvestigingen totaal (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008Bedrijfsvestigingen naar activiteitA Landbouw, bosbouw en visserij (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008Bedrijfsvestigingen naar activiteitB-F Nijverheid en energie (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008Bedrijfsvestigingen naar activiteitG+I Handel en horeca (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008Bedrijfsvestigingen naar activiteitH+J Vervoer, informatie en communicatie (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008Bedrijfsvestigingen naar activiteitK-L Financiële diensten, onroerend goed (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008Bedrijfsvestigingen naar activiteitM-N Zakelijke dienstverlening (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008Bedrijfsvestigingen naar activiteitR-U Cultuur, recreatie, overige diensten (aantal) Nabijheid voorzieningenAfstand tot huisartsenpraktijk (km) Nabijheid voorzieningenAfstand tot grote supermarkt (km) Nabijheid voorzieningenAfstand tot kinderdagverblijf (km)
Altena Gemeente . 6.090 400 1.390 1.335 600 545 1.255 565 1,0 1,0 0,8
Werkendam Wijk 3 1.445 50 375 275 275 120 245 100 0,9 0,7 0,8
Centrum Werkendam Buurt 3 245 0 70 70 25 20 30 25 1,1 0,4 0,8
Burchtpolder Buurt 3 110 0 35 10 35 5 15 5 0,8 0,3 0,4
Beekdaelen Gemeente . 2.815 150 445 610 190 245 735 445 0,8 1,0 0,7
Wijk 00 Onderbanken Wijk 2 525 30 95 120 25 30 120 100 1,1 1,4 0,6
Schinveld Buurt 2 285 5 60 75 10 15 55 65 0,6 0,6 0,6
Jabeek Buurt 2 60 5 10 5 5 5 15 10 3,1 3,6 0,5
Groningen Gemeente . 19.475 195 1.870 3.755 2.210 1.695 6.080 3.670 0,8 0,7 0,5
Centrum Wijk 1 3.600 5 160 1.095 370 270 910 795 0,3 0,3 0,4
Binnenstad-Noord Buurt 1 820 0 35 295 75 55 200 155 0,4 0,3 0,4
Binnenstad-Zuid Buurt 1 1.335 0 35 495 125 110 270 305 0,3 0,2 0,3
Haarlemmermeer Gemeente . 17.210 365 2.545 3.685 2.155 2.030 4.720 1.705 1,0 1,1 0,7
Hoofddorp Wijk 1 6.420 45 760 1.355 850 715 1.985 710 0,8 0,9 0,6
Hoofddorp West Buurt 1 90 0 15 10 5 15 35 10 0,3 0,5 1,1
Hoofddorp Zuid Buurt 1 665 0 30 230 65 75 195 65 0,4 0,4 0,9
Hoeksche Waard Gemeente . 8.195 480 1.305 1.860 610 1.165 1.825 955 1,0 0,9 0,8
Oud-Beijerland Wijk 2 2.175 35 275 555 155 355 520 285 0,9 0,7 0,6
Oud-Beijerland Centrum Buurt 3 425 0 35 185 10 65 80 50 0,9 0,6 0,6
Oud-Beijerland Oosterse Gorzenwijk Buurt 3 100 0 20 20 5 10 25 15 1,6 0,3 0,3
Het Hogeland Gemeente . 3.925 670 645 750 285 265 750 560 1,3 1,4 0,8
Wijk 00 Wijk 2 745 80 120 145 70 65 165 100 1,1 1,1 0,7
Bedum Buurt 2 435 5 80 95 50 45 105 60 0,8 0,6 0,6
Verspreide huizen Bedum Buurt 2 125 35 20 20 10 5 20 15 1,8 1,6 1,6
Molenlanden Gemeente . 4.430 455 1.005 745 335 555 900 435 1,1 1,4 0,8
Wijk01-Arkel Wijk 3 415 15 90 85 25 50 95 55 0,7 0,8 0,8
Arkel-Industriegebied-Zuid1 Buurt 3 15 . . . . . . .
Arkel-Industriegebied-Noord Buurt 3 0 . . . . . . .
Noardeast-Fryslân Gemeente . 3.870 660 800 885 200 235 640 455 1,6 1,5 0,9
Dokkum Wijk 2 965 15 175 305 55 95 185 135 1,5 0,6 0,5
Dokkum binnen de Bolwerken Buurt 2 265 0 15 130 10 25 40 50 1,1 0,5 0,6
Dokkum Noord Buurt 2 90 0 20 15 5 10 25 15 1,3 0,5 0,3
Noordwijk Gemeente . 4.710 265 670 1.080 320 560 1.295 520 0,8 0,7 0,6
Wijk 00 Noordwijk-Binnen Wijk 1 1.720 40 235 330 150 220 535 210 0,7 0,5 0,4
Dorpskern Buurt 1 765 5 110 150 55 95 245 110 0,5 0,5 0,4
Beeklaan-kwartier Buurt 1 315 0 45 45 30 35 115 45 0,5 0,4 0,3
Vijfheerenlanden Gemeente . 5.305 380 1.120 1.065 445 500 1.255 545 1,3 1,1 0,8
Wijk 00 Leerdam Wijk 2 1.655 80 315 380 130 155 395 200 0,8 0,9 0,8
Leerdam-Centrum Buurt 2 310 0 30 125 25 25 60 50 0,5 0,3 0,5
Leerdam-West Buurt 2 250 0 60 55 25 20 55 35 0,5 0,5 0,5
West Betuwe Gemeente . 5.835 600 1.105 1.080 445 625 1.420 550 1,4 1,3 0,9
Geldermalsen Wijk 2 1.225 35 210 285 120 135 340 105 0,9 0,8 0,7
Geldermalsen Centrum Buurt 2 130 0 25 45 10 10 20 20 0,6 0,3 0,3
Geldermalsen Middengebied Buurt 2 180 0 15 40 10 30 70 15 0,6 0,6 0,8
Westerkwartier Gemeente . 5.635 740 1.095 1.170 410 425 1.170 630 1,5 1,4 1,0
Wijk 00 Grootegast Wijk 2 470 75 125 110 25 25 65 45 1,2 1,4 1,2
Grootegast Buurt 2 235 10 60 70 15 20 30 30 0,5 0,6 0,6
Doezum Buurt 2 55 10 15 15 0 0 10 5 1,9 2,6 1,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens