Kerncijfers wijken en buurten 2019

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Wijken en buurten Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Inkomen Inkomen van personen Aantal inkomensontvangers   (aantal) Inkomen Inkomen van personen Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger  (x 1 000 euro) Inkomen Inkomen van personen Gemiddeld inkomen per inwoner  (x 1 000 euro) Inkomen Inkomen van personen 40% personen met laagste inkomen (%) Inkomen Inkomen van personen 20% personen met hoogste inkomen (%) Inkomen Inkomen van huishoudens Gem. gestandaardiseerd inkomen van huish (x 1 000 euro) Inkomen Inkomen van huishoudens 40% huishoudens met laagste inkomen (%) Inkomen Inkomen van huishoudens 20% huishoudens met hoogste inkomen (%) Inkomen Inkomen van huishoudens Huishoudens met een laag inkomen (%) Inkomen Inkomen van huishoudens Huish. onder of rond sociaal minimum (%) Inkomen Inkomen van huishoudens Huishoudens tot 110% van sociaal minimum (%) Inkomen Inkomen van huishoudens Huishoudens tot 120% van sociaal minimum (%) Inkomen Inkomen van huishoudens Mediaan vermogen van particuliere huish. (x 1 000 euro)
Altena Gemeente 42.900 33,0 25,9 40,2 21,2 32,4 30,6 25,1 4,2 3,9 6,2 8,9 114,6
Werkendam Wijk 8.400 32,3 24,6 42,7 21,3 31,5 33,1 23,5 4,7 4,1 6,5 9,4 87,6
Centrum Werkendam Buurt 1.200 . . 41,0 19,3 . 36,6 16,4 5,0 4,5 6,4 8,2 74,7
Burchtpolder Buurt 900 . . 42,4 19,2 . 35,9 18,6 4,9 3,6 6,4 9,7 65,8
Beekdaelen Gemeente 29.500 32,6 27,4 39,0 19,0 31,2 34,0 21,0 5,1 4,6 7,2 9,7 106,5
Wijk 00 Onderbanken Wijk 6.400 30,8 25,6 40,9 16,6 29,6 36,2 18,7 6,0 5,4 8,0 10,5 83,6
Schinveld Buurt 3.800 29,1 24,2 43,7 14,4 . 40,4 16,2 6,7 6,1 9,5 12,6 64,0
Jabeek Buurt 600 . . 35,2 19,0 . 31,4 22,6 4,8 4,2 5,4 8,0 109,9
Groningen Gemeente 184.000 29,7 24,7 46,7 16,8 24,3 59,8 11,7 13,6 11,6 16,7 19,9 7,0
Centrum Wijk 18.600 24,1 21,6 58,8 11,6 18,3 80,2 5,3 17,4 13,4 18,9 22,6 -0,7
Binnenstad-Noord Buurt 3.700 23,4 21,1 59,8 11,0 17,8 82,0 5,1 15,7 12,1 16,3 19,8 -2,3
Binnenstad-Zuid Buurt 5.400 23,1 20,6 62,0 10,1 17,8 83,1 4,7 18,5 13,9 20,0 23,9 -3,2
Haarlemmermeer Gemeente 121.900 37,2 29,8 34,8 25,2 34,4 28,9 29,2 4,8 4,3 6,4 8,3 103,0
Hoofddorp Wijk 59.700 36,7 29,3 34,4 25,0 33,3 30,0 27,8 5,3 4,7 7,0 9,1 85,8
Hoofddorp West Buurt 900 . . 37,6 24,7 . 44,4 23,1 6,0 9,3 12,1 16,8 116,4
Hoofddorp Zuid Buurt 2.900 39,2 33,7 26,6 25,9 . 42,9 15,3 3,5 3,7 5,4 7,2 24,4
Hoeksche Waard Gemeente 69.100 35,8 28,9 36,7 24,2 34,4 28,6 26,3 3,8 3,7 5,6 7,9 103,8
Oud-Beijerland Wijk 19.100 36,1 28,8 36,7 24,8 34,2 28,8 26,8 4,3 3,9 6,0 8,4 94,0
Oud-Beijerland Centrum Buurt 1.400 . . 34,4 26,2 . 34,5 22,7 4,2 3,8 6,7 9,0 92,9
Oud-Beijerland Oosterse Gorzenwijk Buurt 1.500 . . 38,5 21,5 . 31,3 20,7 5,0 5,2 7,4 12,1 69,6
Het Hogeland Gemeente 38.200 28,8 23,4 43,3 14,2 28,2 40,8 15,1 6,9 6,3 9,6 12,7 63,8
Wijk 00 Wijk 8.200 30,4 24,5 39,7 16,4 29,9 33,4 18,0 4,3 3,7 6,0 8,6 79,4
Bedum Buurt 6.000 29,5 23,9 41,3 15,2 29,0 35,2 15,9 4,3 3,8 6,5 9,5 65,3
Verspreide huizen Bedum Buurt 700 . . 33,1 21,1 . 19,6 29,5 3,0 1,8 3,3 4,2 106,5
Molenlanden Gemeente 33.900 33,8 26,4 39,7 22,1 34,3 28,0 28,4 3,6 3,3 5,2 7,4 143,2
Wijk01-Arkel Wijk 2.800 31,8 25,9 40,1 18,9 . 35,4 20,7 3,8 3,9 7,2 10,4 72,8
Arkel-Industriegebied-Zuid1 Buurt 0 . . . . . . . . . . . .
Arkel-Industriegebied-Noord Buurt 0 . . . . . . . . . . . .
Noardeast-Fryslân Gemeente 35.200 27,5 21,8 44,9 12,2 27,5 41,2 14,3 7,2 6,5 10,1 13,1 65,4
Dokkum Wijk 9.900 27,2 21,8 46,8 12,4 26,7 46,1 12,9 8,9 8,1 12,7 16,6 42,3
Dokkum binnen de Bolwerken Buurt 1.100 . . 42,1 12,5 . 58,5 8,6 12,2 10,0 15,8 17,9 15,4
Dokkum Noord Buurt 900 . . 49,3 12,1 . 51,9 12,1 9,8 9,2 14,0 18,7 42,4
Noordwijk Gemeente 34.400 36,1 29,8 37,4 22,1 35,4 34,9 24,6 5,1 4,3 6,6 8,9 114,2
Wijk 00 Noordwijk-Binnen Wijk 13.700 35,9 29,3 36,4 22,6 34,0 33,4 24,7 4,7 4,1 6,2 8,5 112,9
Dorpskern Buurt 6.500 38,3 30,8 36,3 24,4 35,6 35,4 26,2 5,1 4,4 6,6 9,3 108,7
Beeklaan-kwartier Buurt 4.000 35,2 28,8 34,3 22,7 . 29,8 26,0 3,7 2,8 4,9 7,1 98,1
Vijfheerenlanden Gemeente 43.700 33,0 26,3 39,2 20,3 31,9 32,8 23,8 5,0 4,6 7,2 10,0 77,9
Wijk 00 Leerdam Wijk 16.500 31,6 25,1 41,1 18,3 30,1 37,2 20,4 5,9 5,5 8,7 12,0 43,9
Leerdam-Centrum Buurt 1.800 . . 36,3 17,9 . 44,1 12,7 5,9 5,9 8,0 11,3 35,8
Leerdam-West Buurt 5.000 26,7 20,7 46,4 11,5 24,7 50,9 12,0 11,0 10,0 16,2 21,6 5,9
West Betuwe Gemeente 39.900 34,9 27,8 38,4 23,0 34,3 27,7 28,5 4,1 3,8 5,9 8,2 137,1
Geldermalsen Wijk 8.300 33,9 26,7 39,2 21,7 32,6 32,5 23,8 5,2 5,0 7,3 9,8 112,1
Geldermalsen Centrum Buurt 1.300 . . 45,8 14,0 . 51,3 10,0 10,3 9,4 12,7 17,5 21,2
Geldermalsen Middengebied Buurt 1.200 . . 35,7 27,1 . 28,9 30,9 3,9 4,1 5,4 7,3 287,8
Westerkwartier Gemeente 49.200 30,8 24,4 40,4 17,0 30,2 33,9 19,7 5,3 4,9 7,6 10,1 99,6
Wijk 00 Grootegast Wijk 4.100 27,9 22,2 44,6 13,8 . 37,6 16,8 7,0 6,1 9,8 13,2 101,9
Grootegast Buurt 2.600 27,3 21,9 46,6 12,9 . 42,5 13,4 8,0 7,1 11,9 16,1 66,6
Doezum Buurt 600 . . 43,2 11,5 . 34,5 15,5 6,5 5,1 6,9 9,4 118,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2019.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per juli 2021
Binnen het thema inkomen zijn voorlopige cijfers toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente, bestaande uit één of meerdere buurten. Vaak komt een wijk overeen met een woonplaats of een deel van een grotere woonplaats.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.

Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Inkomen
Deze variabelen geven informatie over het persoonlijk inkomen van personen in particuliere huishoudens waarvan het inkomen is waargenomen en het inkomen van particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. De gegevens komen uit de Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek (IIVS) met als populatie de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar met het inkomen over het verslagjaar.

De Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek van het CBS is voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van Financiën (de fiscale registers) en de bevolkingsregisters van de Nederlandse gemeenten (Basisregistratie personen). De Basisregistratie personen is een register waarin alle inwoners van een gemeente behoren te zijn ingeschreven. Uitgezonderd zijn:
- Inwoners van Nederland die gebruik maken van uitzonderingsregels die gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (niet-Nederlandse diplomaten en niet-Nederlandse NAVO militairen). Zij mogen zelf bepalen of zij in de bevolkingsregisters ingeschreven worden of niet.
- Asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen.
Inkomen van personen
De doelpopulatie bestaat uit personen behorende tot particuliere huishoudens waarvan het inkomen is waargenomen.

De inkomensgegevens zijn gebaseerd op het persoonlijk inkomen. Dit omvat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van een persoon:
- inkomen uit arbeid;
- inkomen uit eigen onderneming;
- uitkering inkomensverzekeringen;
- uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).
Aantal inkomensontvangers  
Personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens.
De cijfers zijn afgerond op honderdtallen.

Het betreft voorlopige cijfers.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger 
Het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van personen met persoonlijk inkomen die deel uitmaken van particuliere huishoudens.
De waarde is vermeld bij minimaal 2.500 personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens per regio.

Het betreft voorlopige cijfers.
Gemiddeld inkomen per inwoner 
Het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens.
De waarde is vermeld bij minimaal 2.500 personen in particuliere huishoudens per regio.

Het betreft voorlopige cijfers.
40% personen met laagste inkomen
Aandeel personen in particuliere huishoudens die behoren tot de landelijke 40% personen met het laagste persoonlijk inkomen.
Personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens zijn ingedeeld naar hoogte van het persoonlijk inkomen.
De indeling vindt plaats nadat alle personen landelijk zijn gerangschikt van laag naar hoog persoonlijk inkomen. Tot de laagste 40-procent-groep worden de veertig procent personen met het laagste persoonlijk inkomen gerekend.
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).
Het percentage is vermeld bij minimaal 100 personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens per regio.

Het betreft voorlopige cijfers.

20% personen met hoogste inkomen
Aandeel personen in particuliere huishoudens die behoren tot de landelijke 20% personen met het hoogste persoonlijk inkomen.
Personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens zijn ingedeeld naar hoogte van het persoonlijk inkomen.
De indeling vindt plaats nadat alle personen landelijk zijn gerangschikt van laag naar hoog persoonlijk inkomen. Tot de hoogste 20-procent-groep worden de twintig procent personen met het hoogste persoonlijk inkomen gerekend.
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).
Het percentage is vermeld bij minimaal 100 personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens per regio.

Het betreft voorlopige cijfers.

Inkomen van huishoudens
De doelpopulatie bestaat uit particuliere huishoudens waarvan het inkomen is waargenomen.
Gem. gestandaardiseerd inkomen van huish
Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.

Het betreft voorlopige cijfers.
40% huishoudens met laagste inkomen
Aandeel particuliere huishoudens die behoren tot de landelijke 40% huishoudens met het laagste huishoudensinkomen.
Particuliere huishoudens zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen.
De indeling vindt plaats nadat huishoudens landelijk zijn gerangschikt van laag naar hoog besteedbaar huishoudensinkomen. Tot de laagste 40-procent-groep worden de veertig procent huishoudens met het laagste besteedbaar inkomen gerekend.
Het percentage is vermeld bij minimaal 100 particuliere huishoudens per regio.

Het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met:
- betaalde inkomensoverdrachten, zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e);
- premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden;
- premies ziektekostenverzekeringen;
- belastingen op inkomen en vermogen.

Het betreft voorlopige cijfers.
20% huishoudens met hoogste inkomen
Aandeel particuliere huishoudens die behoren tot de landelijke 20% huishoudens met het hoogste huishoudensinkomen.
Particuliere huishoudens zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen.
De indeling vindt plaats nadat huishoudens landelijk zijn gerangschikt van laag naar hoog besteedbaar huishoudensinkomen. Tot de hoogste 20-procent-groep worden de twintig procent huishoudens met het hoogste besteedbaar inkomen gerekend.
Het percentage is vermeld bij minimaal 100 particuliere huishoudens per regio.

Het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met:
- betaalde inkomensoverdrachten, zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e);
- premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden;
- premies ziektekostenverzekeringen;
- belastingen op inkomen en vermogen.

Het betreft voorlopige cijfers.
Huishoudens met een laag inkomen
Bij de bepaling van laag inkomen is van de particuliere huishoudens een aantal groepen niet meegenomen. Dit betreft enerzijds studentenhuishoudens en anderzijds huishoudens met een onvolledig jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dan ook uit particuliere huishoudens waarvan de hoofdkostwinner (of eventuele partner) het gehele jaar inkomen heeft en niet afhankelijk is van studiefinanciering.

Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het inkomen van een huishouden omgerekend tot het gestandaardiseerde inkomen (exclusief eventueel ontvangen huurtoeslag). Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met het prijsindexcijfer) herleid naar het prijspeil in 2000. Het resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 9249 euro. Deze grens komt ongeveer overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979 toen deze op zijn hoogst was.
Het percentage is vermeld bij minimaal 100 particuliere huishoudens behorende tot de doelpopulatie per regio.

Het betreft voorlopige cijfers.
Huish. onder of rond sociaal minimum
Huishoudens onder of rond het sociaal minimum.
Bij de bepaling van het sociaal minimum is van de particuliere huishoudens een aantal groepen niet meegenomen. Dit betreft enerzijds studentenhuishoudens en anderzijds huishoudens met een onvolledig jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dan ook uit particuliere huishoudens waarvan de hoofdkostwinner (of eventuele partner) het gehele jaar inkomen heeft en niet afhankelijk is van studiefinanciering.

Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Om te kunnen beoordelen hoe het inkomen zich verhoudt tot het minimum, is aan de hand van de regelgeving vastgesteld welke norm voor het desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een (echt)paar met uitsluitend minderjarige kinderen is bijvoorbeeld gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-plussers is het bedrag aan AOW-pensioen als norm gekozen.
Het waargenomen inkomen van huishoudens, die uitsluitend op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, wijkt in veel gevallen in geringe mate af van de vastgestelde normbedragen. Zouden de normbedragen als inkomensgrens worden gehanteerd, dan komt een deel van deze huishoudens met hun inkomen net boven het sociale minimum uit. Daarom is niet 100%, maar 101% van het sociaal minimum als inkomensgrens gehanteerd.
Het percentage is vermeld bij minimaal 100 particuliere huishoudens behorende tot de doelpopulatie per regio.

Het betreft voorlopige cijfers.
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum
Het besteedbaar huishoudensinkomen exclusief gebonden uitkeringen is lager dan 110 procent van het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Tot aan de pensioengerechtigde leeftijd is het sociaal minimum gelijk aan de hoogte van de bijstandsuitkering en vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het ontleend aan het AOW-pensioen. Voor huishoudens met kinderen zijn de kinderbijslag en het kindgebonden budget aan het normbedrag toegevoegd.

Het betreft voorlopige cijfers.
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum
Het besteedbaar huishoudensinkomen exclusief gebonden uitkeringen is lager dan 120 procent van het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Tot aan de pensioengerechtigde leeftijd is het sociaal minimum gelijk aan de hoogte van de bijstandsuitkering en vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het ontleend aan het AOW-pensioen. Voor huishoudens met kinderen zijn de kinderbijslag en het kindgebonden budget aan het normbedrag toegevoegd.

Het betreft voorlopige cijfers.
Mediaan vermogen van particuliere huish.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd. Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.

Het betreft voorlopige cijfers.