Kerncijfers wijken en buurten 2019

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Wijken en buurten Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Bevolking Geboorte en sterfte Geboorte totaal (aantal) Bevolking Geboorte en sterfte Geboorte relatief (per 1 000 inwoners) Bevolking Geboorte en sterfte Sterfte totaal (aantal) Bevolking Geboorte en sterfte Sterfte relatief (per 1 000 inwoners) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Naar woningtype Appartement (kWh) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Naar woningtype Tussenwoning (kWh) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Naar woningtype Hoekwoning (kWh) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Naar woningtype Twee-onder-één-kap-woning (kWh) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Naar woningtype Vrijstaande woning (kWh) Nabijheid voorzieningen Basisonderwijs Afstand tot school (km) Nabijheid voorzieningen Basisonderwijs Scholen binnen 3 km (aantal)
Altena Gemeente 563 10 444 8 2.050 2.780 2.930 3.450 4.150 0,7 2,7
Werkendam Wijk 130 12 100 9 2.070 2.800 2.890 3.500 4.380 0,8 3,9
Centrum Werkendam Buurt 20 11 10 5 2.290 2.730 2.700 3.470 3.960 1,0 4,0
Burchtpolder Buurt 20 14 15 10 1.990 2.400 2.820 3.440 3.950 0,6 4,0
Beekdaelen Gemeente 263 7 381 11 2.170 2.990 3.100 3.210 4.010 0,9 3,3
Wijk 00 Onderbanken Wijk 65 8 80 11 2.050 3.120 3.170 3.230 4.100 0,7 2,7
Schinveld Buurt 35 8 55 12 2.040 3.190 3.190 3.170 3.960 0,6 2,3
Jabeek Buurt 10 11 5 4 1.830 3.370 3.480 3.010 4.440 1,6 1,0
Groningen Gemeente 2.036 9 1.706 7 1.810 2.530 2.680 3.030 3.680 0,7 9,9
Centrum Wijk 80 4 90 4 1.930 2.500 2.990 2.590 3.150 0,6 16,4
Binnenstad-Noord Buurt 10 3 25 5 1.980 2.820 2.750 . . 0,4 15,7
Binnenstad-Zuid Buurt 15 2 20 3 1.960 2.990 3.850 . . 0,7 17,8
Haarlemmermeer Gemeente 1.397 9 1.034 7 1.960 3.110 3.280 3.830 4.470 0,8 10,5
Hoofddorp Wijk 720 10 485 6 1.940 3.050 3.180 3.990 4.520 0,7 14,4
Hoofddorp West Buurt 10 10 40 37 1.740 3.020 3.230 3.460 4.630 1,0 13,0
Hoofddorp Zuid Buurt 45 14 35 10 1.990 3.380 3.620 3.820 3.910 0,8 10,9
Hoeksche Waard Gemeente 782 9 796 9 1.960 2.840 3.040 3.320 3.970 0,8 4,2
Oud-Beijerland Wijk 215 9 220 9 2.050 2.960 3.160 3.490 4.170 0,8 8,1
Oud-Beijerland Centrum Buurt 15 8 20 10 2.200 2.750 2.850 3.070 4.170 0,8 9,0
Oud-Beijerland Oosterse Gorzenwijk Buurt 10 4 15 7 1.930 2.940 3.080 3.560 3.250 1,3 8,9
Het Hogeland Gemeente 415 9 490 10 1.590 2.270 2.310 2.410 2.870 0,9 2,9
Wijk 00 Wijk 95 9 90 9 1.710 2.390 2.390 2.420 2.940 0,9 3,7
Bedum Buurt 65 8 80 10 1.690 2.420 2.410 2.450 2.810 0,6 4,0
Verspreide huizen Bedum Buurt 20 20 5 4 . 2.050 2.110 2.400 3.510 1,3 3,4
Molenlanden Gemeente 458 10 323 7 1.890 2.660 2.850 3.370 4.020 0,8 2,7
Wijk01-Arkel Wijk 30 8 35 10 2.120 2.690 2.820 3.220 3.940 0,8 2,2
Arkel-Industriegebied-Zuid1 Buurt 0 0 0 0 . . . . . . .
Arkel-Industriegebied-Noord Buurt 0 0 0 0 . . . . . . .
Noardeast-Fryslân Gemeente 424 9 415 9 1.650 2.140 2.220 2.410 3.040 0,8 4,0
Dokkum Wijk 110 9 135 11 1.710 2.130 2.200 2.430 3.130 0,6 8,6
Dokkum binnen de Bolwerken Buurt 15 10 10 8 1.770 2.250 2.130 2.050 2.410 0,7 9,0
Dokkum Noord Buurt 5 2 15 13 1.370 1.820 2.060 2.270 3.010 0,7 9,2
Noordwijk Gemeente 347 8 385 9 1.960 2.990 3.190 3.610 4.760 0,6 6,9
Wijk 00 Noordwijk-Binnen Wijk 135 8 150 9 1.960 2.960 3.160 3.500 4.950 0,5 9,8
Dorpskern Buurt 60 8 85 10 2.030 3.050 3.110 3.450 5.020 0,4 10,0
Beeklaan-kwartier Buurt 40 8 25 6 1.850 2.930 3.240 3.130 4.630 0,4 9,9
Vijfheerenlanden Gemeente 640 11 531 10 1.940 2.770 2.860 3.390 3.960 0,7 6,1
Wijk 00 Leerdam Wijk 230 11 230 11 1.810 2.740 2.890 3.370 3.970 0,5 9,3
Leerdam-Centrum Buurt 20 9 15 7 1.990 2.740 2.840 3.330 3.260 0,6 12,0
Leerdam-West Buurt 90 13 90 13 1.700 2.540 2.710 3.210 3.970 0,4 10,6
West Betuwe Gemeente 520 10 368 7 2.020 2.750 2.920 3.410 4.220 0,8 4,1
Geldermalsen Wijk 110 10 115 11 2.030 2.600 2.960 3.360 4.040 0,6 7,8
Geldermalsen Centrum Buurt 10 6 10 6 1.990 2.270 2.550 3.510 3.500 0,5 8,6
Geldermalsen Middengebied Buurt 10 4 55 34 2.420 2.590 2.870 3.790 4.480 0,7 9,0
Westerkwartier Gemeente 621 10 562 9 1.830 2.380 2.460 2.840 3.430 0,9 3,6
Wijk 00 Grootegast Wijk 45 9 60 12 1.690 2.270 2.410 2.940 3.470 0,7 4,1
Grootegast Buurt 35 9 50 15 1.690 2.260 2.400 2.950 3.360 0,5 4,5
Doezum Buurt 10 11 10 8 1.770 2.330 2.510 2.970 3.120 0,4 4,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2019.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per september 2020
Binnen het thema bevolking zijn geboorte- en sterftecijfers toegevoegd. Alle variabelen binnen het thema energie zijn toegevoegd. Binnen het thema sociale zekerheid is de variabele personen met een AOW-uitkering toegevoegd en binnen het thema nabijheid zijn de variabelen afstand tot basisschool en aantal scholen binnen 3 km toegevoegd.

Wijzigingen per 23 oktober 2019
De omgevingsadressendichtheid en bijbehorende mate van stedelijkheid zijn gecorrigeerd op gemeente- en wijkniveau. In de eerdere berekening waren een aantal adressen weggevallen, wat leidde tot een vertekening in de wijk- en gemeentecijfers. Om deze reden zijn de wijk- en gemeentecijfers herberekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente, bestaande uit één of meerdere buurten. Vaak komt een wijk overeen met een woonplaats of een deel van een grotere woonplaats.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.

Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Bevolking
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen op wijk- en buurtniveau aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som. Hierdoor kan het voorkomen dat wanneer een wijk uit één buurt bestaat of een gemeente uit één wijk, dit afgerond niet overeenkomt.

Het komt voor dat van inwoners wel bekend is binnen welke gemeente ze geregistreerd zijn, maar niet exact waar ze verblijven. Deze inwoners zijn daarom wel meegeteld in de gemeentecijfers, maar niet in de cijfers per wijk en buurt. De cijfers per gemeente kunnen daardoor afwijken van de onderliggende wijken of buurten, zelfs wanneer een gemeente slechts uit één wijk bestaat.
Geboorte en sterfte
Geboorte totaal
Het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Levendgeborenen zijn kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Geboorte relatief
Het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1 000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.
Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.
Sterfte totaal
Alle overledenen van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Sterfte relatief
Het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1 000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.
Het relatieve aantal overledenen kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal overledenen gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In een buurt met een verpleeghuis kunnen op 1 januari 100 mensen wonen, maar door overlijdensgevallen komen er steeds nieuwe inwoners (bewoners van het verpleeghuis). Zo kan het aantal overlijdensgevallen ook 100 zijn, terwijl er inmiddels al vele mensen in die buurt (of dat verpleeghuis) hebben gewoond.
Energie
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op tientallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Naar woningtype
De volgende typen worden onderscheiden: appartement, tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-één-kap-woning en vrijstaande woning.
De typering wordt bepaald door het Kadaster.
Appartement
Een geheel van bij elkaar horende vertrekken als afzonderlijke woongelegenheid binnen een grotere woning waarbij de opdeling van het gebouw heeft plaatsgevonden volgens het appartementsrecht. Een bovenwoning of flat die geen appartement is wordt niet meegenomen bij het berekenen van de verbruikscijfers.
Tussenwoning
Hoekwoning
Twee-onder-één-kap-woning
Vrijstaande woning
Nabijheid voorzieningen
Locatie die bezocht kan worden door personen. De locatie sluit aan bij het gebruik in het dagelijks leven.

De afstand tot een voorziening is berekend over verharde, door auto's te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen. Er wordt geen rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden van toegangswegen tot rijks- of provinciale wegen.

Basisonderwijs
Het basisonderwijs omvat naast de reguliere basisscholen ook de scholen voor kinderen van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, de zogenaamde rijdende scholen en de ligplaatsscholen voor varende kleuters. Het speciaal basisonderwijs en de speciale scholen zijn niet meegenomen.

In Nederland zijn er ongeveer 10 rijdende scholen. Deze scholen hebben allen als officiële vestigingsgemeente Geldermalsen. Het aantal basisscholen in Geldermalsen is hierdoor hoog, vooral in het oostelijke deel. Ook in buurten van de omliggende gemeenten Buren, Culemborg en Neerijnen is het effect van deze scholen nog zichtbaar.

De cijfers vermeld bij het jaar:
- 2019 betreffen schooljaar 2018/'19.

De cijfers zijn gebaseerd op het adressenbestand van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vestigingen van basisscholen. Als bekend is dat er onderwijs gevolgd kan worden op een dependance en dit een effect heeft van meer dan 500 meter op de berekende gemiddelde afstand, zijn deze gegevens van de buurten en wijken aanvullend geheim gemaakt.
Afstand tot school
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde school, berekend over de weg.

De gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per buurt.
Scholen binnen 3 km
Het gemiddeld aantal scholen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Het gemiddelde aantal is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per buurt.