Woontevredenheid; kenmerken huishouden, regio's

Woontevredenheid; kenmerken huishouden, regio's

Eigenaar of huurder Huishoudkenmerken Marges Regio Perioden Tevredenheid met de huidige woning (%) Tevredenheid met de huidige woonomgeving (%)
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Nederland 2021 85,6 83,8
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Groningen (PV) 2021 85,3 82,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Friesland (PV) 2021 88,9 87,3
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Drenthe (PV) 2021 87,4 86,9
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Overijssel (PV) 2021 90,3 87,3
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Flevoland (PV) 2021 88,5 83,0
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Gelderland (PV) 2021 88,1 85,6
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Utrecht (PV) 2021 86,4 85,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Noord-Holland (PV) 2021 83,2 82,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuid-Holland (PV) 2021 81,3 80,1
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zeeland (PV) 2021 89,4 87,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Noord-Brabant (PV) 2021 87,7 85,2
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Limburg (PV) 2021 86,1 83,7
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Nederland 2021 81,8 81,1
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Groningen (PV) 2021 81,8 81,8
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Friesland (PV) 2021 86,6 82,0
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Drenthe (PV) 2021 83,1 85,5
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Overijssel (PV) 2021 87,4 83,8
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Flevoland (PV) 2021 87,4 80,4
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Gelderland (PV) 2021 84,9 82,6
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Utrecht (PV) 2021 83,4 81,4
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Noord-Holland (PV) 2021 79,1 80,9
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Zuid-Holland (PV) 2021 77,7 78,2
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Zeeland (PV) 2021 86,2 86,1
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Noord-Brabant (PV) 2021 83,9 81,0
Totaal Type: Eenpersoonshuishouden Waarde Limburg (PV) 2021 81,9 83,0
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Nederland 2021 87,7 85,3
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Groningen (PV) 2021 87,9 83,3
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Friesland (PV) 2021 90,2 90,2
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Drenthe (PV) 2021 89,6 87,7
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Overijssel (PV) 2021 91,7 89,0
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Flevoland (PV) 2021 89,1 84,2
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Gelderland (PV) 2021 89,7 87,1
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Utrecht (PV) 2021 88,0 87,7
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Noord-Holland (PV) 2021 86,0 83,6
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Zuid-Holland (PV) 2021 83,6 81,4
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Zeeland (PV) 2021 91,1 88,1
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Noord-Brabant (PV) 2021 89,6 87,4
Totaal Type: Meerpersoonshuishouden Waarde Limburg (PV) 2021 88,5 84,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de tevredenheid met de woning en woonomgeving van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van het huishouden en de regio. Bij gemeenten zijn alleen de gemeenten die in 2018 meer dan 100 000 inwoners hadden opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juni 2022:
Definitieve cijfers 2021 opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over verslagjaar 2024 komen beschikbaar in 2025.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid met de huidige woning
Het percentage huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met de huidige woning.
Tevredenheid met de huidige woonomgeving
Het percentage huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met de huidige woonomgeving. De woonomgeving is de omgeving en de buurt waarin een huishouden woont.