Woontevredenheid; kenmerken huishouden, woning

Woontevredenheid; kenmerken huishouden, woning

Eigenaar of huurder Huishoudkenmerken Woningkenmerken Marges Perioden Tevredenheid met de huidige woning (%) Tevredenheid met de huidige woonomgeving (%)
Totaal Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2002 89,2 84,3
Totaal Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2006 89,7 85,0
Totaal Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2009 90,0 83,4
Totaal Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2012 89,0 84,1
Totaal Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2015 86,9 82,0
Totaal Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2018 84,6 83,3
Totaal Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2021 85,6 83,8
Eigenaar Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2002 96,9 89,4
Eigenaar Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2006 96,8 89,4
Eigenaar Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2009 96,5 87,6
Eigenaar Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2012 94,9 88,3
Eigenaar Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2015 93,8 86,5
Eigenaar Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2018 93,4 88,6
Eigenaar Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2021 94,6 89,1
Huurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2002 80,0 78,3
Huurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2006 80,8 79,4
Huurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2009 80,6 77,2
Huurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2012 80,3 77,9
Huurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2015 76,9 75,4
Huurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2018 71,4 75,6
Huurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2021 72,3 76,0
Huurt woning van particuliere verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2002 80,4 82,3
Huurt woning van particuliere verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2006 80,4 83,9
Huurt woning van particuliere verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2009 82,9 83,1
Huurt woning van particuliere verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2012 82,0 82,9
Huurt woning van particuliere verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2015 79,5 81,0
Huurt woning van particuliere verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2018 72,4 79,7
Huurt woning van particuliere verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2021 72,9 80,7
Huurt woning van sociale verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2002 79,9 77,3
Huurt woning van sociale verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2006 80,8 78,2
Huurt woning van sociale verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2009 80,1 76,0
Huurt woning van sociale verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2012 79,8 76,4
Huurt woning van sociale verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2015 76,0 73,5
Huurt woning van sociale verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2018 70,9 73,8
Huurt woning van sociale verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2021 72,0 73,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de tevredenheid met de woning en woonomgeving van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van het huishouden en de woning.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juni 2022:
Definitieve cijfers 2021 opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over verslagjaar 2024 komen beschikbaar in 2025.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid met de huidige woning
Het percentage huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met de huidige woning.
Tevredenheid met de huidige woonomgeving
Het percentage huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met de huidige woonomgeving. De woonomgeving is de omgeving en de buurt waarin een huishouden woont.