Mbo; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Mbo; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijspositie in basisjaar Sector in basisjaar Positie in volgend studiejaar Sector in volgend studiejaar Perioden Studenten mbo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Totaal Totaal 2020/'21 naar 2021/'22* 508.765
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Bol totaal Totaal Totaal Totaal 2020/'21 naar 2021/'22* 380.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Bol met diploma Totaal Totaal Totaal 2020/'21 naar 2021/'22* 99.976
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Bol zonder diploma Totaal Totaal Totaal 2020/'21 naar 2021/'22* 280.994
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Bbl totaal Totaal Totaal Totaal 2020/'21 naar 2021/'22* 127.795
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Bbl met diploma Totaal Totaal Totaal 2020/'21 naar 2021/'22* 47.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Bbl zonder diploma Totaal Totaal Totaal 2020/'21 naar 2021/'22* 80.595
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens van de door- en uitstroom van alle studenten die op 1 oktober van een bepaald studiejaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het door de overheid bekostigd middelbaar beroepsonderwijs, exclusief extranei (personen die alleen staan ingeschreven om examen te doen).

Gegevens beschikbaar vanaf: overgang studiejaar 2008/'09 naar 2009/'10.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over de overgangen tot en met het studiejaar 2019/'20 naar 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over de overgang van het studiejaar 2020/'21 naar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 juni 2022:
De definitieve cijfers over de overgang van het studiejaar 2019/'20 naar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over de overgang van het studiejaar 2020/'21 naar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over de overgang van het studiejaar 2020/'21 naar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over de overgang van het studiejaar 2021/'22 naar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Studenten mbo