Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

Type niet-financiële activa Sectoren Perioden Eindbalans (mln euro) Volume-index 2015=100 (2015 = 100)
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2021* 4.660.303 106,3
Niet-financiële activa Niet-financiële vennootschappen 2021* 1.458.792 105,8
Niet-financiële activa Financiële instellingen 2021* 91.573 102,7
Niet-financiële activa Overheid 2021* 534.095 96,3
Niet-financiële activa Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 2.575.844 109,5
Niet-financiële activa Huishoudens 2021* 2.574.193 109,5
Niet-financiële activa IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 1.650 99,9
AN11 Vaste activa Totaal alle sectoren 2021* 2.578.585 108,8
AN11 Vaste activa Niet-financiële vennootschappen 2021* 977.230 106,9
AN11 Vaste activa Financiële instellingen 2021* 50.650 106,3
AN11 Vaste activa Overheid 2021* 479.019 104,0
AN11 Vaste activa Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 1.071.687 113,2
AN11 Vaste activa Huishoudens 2021* 1.070.225 113,2
AN11 Vaste activa IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 1.461 99,6
AN111 Woningen Totaal alle sectoren 2021* 1.142.231 109,7
AN111 Woningen Niet-financiële vennootschappen 2021* 195.160 100,6
AN111 Woningen Financiële instellingen 2021* 23.938 104,2
AN111 Woningen Overheid 2021* 4.104 104,7
AN111 Woningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 919.028 112,1
AN111 Woningen Huishoudens 2021* 919.028 112,1
AN111 Woningen IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 0 0,0
AN1121 Bedrijfsgebouwen Totaal alle sectoren 2021* 436.952 105,1
AN1121 Bedrijfsgebouwen Niet-financiële vennootschappen 2021* 238.482 107,3
AN1121 Bedrijfsgebouwen Financiële instellingen 2021* 8.726 83,4
AN1121 Bedrijfsgebouwen Overheid 2021* 97.401 95,5
AN1121 Bedrijfsgebouwen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 92.343 113,6
AN1121 Bedrijfsgebouwen Huishoudens 2021* 91.702 113,7
AN1121 Bedrijfsgebouwen IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 641 102,4
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Totaal alle sectoren 2021* 455.457 107,9
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Niet-financiële vennootschappen 2021* 136.549 113,9
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Financiële instellingen 2021* 59 83,2
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Overheid 2021* 313.265 105,2
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 5.584 134,6
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Huishoudens 2021* 5.448 135,9
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 136 96,9
AN1123 Overdrachtskosten op grond Totaal alle sectoren 2021* 23.443 167,5
AN1123 Overdrachtskosten op grond Niet-financiële vennootschappen 2021* 7.862 186,2
AN1123 Overdrachtskosten op grond Financiële instellingen 2021* 4.455 118,1
AN1123 Overdrachtskosten op grond Overheid 2021* 1.240 62,4
AN1123 Overdrachtskosten op grond Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 9.885 243,2
AN1123 Overdrachtskosten op grond Huishoudens 2021* 9.883 243,2
AN1123 Overdrachtskosten op grond IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 1 0,0
AN1131 Vervoermiddelen Totaal alle sectoren 2021* 83.724 125,3
AN1131 Vervoermiddelen Niet-financiële vennootschappen 2021* 72.265 127,9
AN1131 Vervoermiddelen Financiële instellingen 2021* 402 125,3
AN1131 Vervoermiddelen Overheid 2021* 3.440 100,0
AN1131 Vervoermiddelen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 7.617 115,7
AN1131 Vervoermiddelen Huishoudens 2021* 7.566 115,9
AN1131 Vervoermiddelen IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 51 97,6
AN1131A Personenauto's Totaal alle sectoren 2021* 32.161 118,1
AN1131A Personenauto's Niet-financiële vennootschappen 2021* 27.800 118,5
AN1131A Personenauto's Financiële instellingen 2021* 357 123,2
AN1131A Personenauto's Overheid 2021* 836 122,7
AN1131A Personenauto's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 3.168 112,9
AN1131A Personenauto's Huishoudens 2021* 3.126 113,3
AN1131A Personenauto's IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 41 90,6
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Totaal alle sectoren 2021* 15.026 147,4
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Niet-financiële vennootschappen 2021* 11.317 153,6
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Financiële instellingen 2021* 45 146,7
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Overheid 2021* 1.441 104,8
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 2.223 156,5
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Huishoudens 2021* 2.215 156,8
AN1131B Overige wegvervoermiddelen IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 8 100,0
AN1131C Treinen en trams Totaal alle sectoren 2021* 9.513 118,4
AN1131C Treinen en trams Niet-financiële vennootschappen 2021* 9.345 116,4
AN1131C Treinen en trams Financiële instellingen 2021* 0 0,0
AN1131C Treinen en trams Overheid 2021* 168 0,0
AN1131C Treinen en trams Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 0 0,0
AN1131C Treinen en trams Huishoudens 2021* 0 0,0
AN1131C Treinen en trams IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 0 0,0
AN1131D Schepen Totaal alle sectoren 2021* 16.641 115,0
AN1131D Schepen Niet-financiële vennootschappen 2021* 13.955 121,5
AN1131D Schepen Financiële instellingen 2021* 0 0,0
AN1131D Schepen Overheid 2021* 517 72,9
AN1131D Schepen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 2.168 95,2
AN1131D Schepen Huishoudens 2021* 2.167 95,2
AN1131D Schepen IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 1 0,0
AN1131E Vliegtuigen Totaal alle sectoren 2021* 10.383 148,5
AN1131E Vliegtuigen Niet-financiële vennootschappen 2021* 9.847 157,4
AN1131E Vliegtuigen Financiële instellingen 2021* 0 0,0
AN1131E Vliegtuigen Overheid 2021* 478 72,6
AN1131E Vliegtuigen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 58 76,5
AN1131E Vliegtuigen Huishoudens 2021* 58 76,5
AN1131E Vliegtuigen IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 0 0,0
AN1132A Computers Totaal alle sectoren 2021* 14.761 116,4
AN1132A Computers Niet-financiële vennootschappen 2021* 8.611 106,6
AN1132A Computers Financiële instellingen 2021* 1.641 144,8
AN1132A Computers Overheid 2021* 3.196 134,9
AN1132A Computers Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 1.312 119,1
AN1132A Computers Huishoudens 2021* 1.271 119,8
AN1132A Computers IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 41 98,6
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Totaal alle sectoren 2021* 1.869 94,8
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Niet-financiële vennootschappen 2021* 1.207 91,5
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Financiële instellingen 2021* 84 104,9
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Overheid 2021* 371 99,0
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2021* 206 103,4
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Huishoudens 2021* 181 99,3
AN1132B Telecommunicatie apparatuur IZW's t.b.v. huishoudens 2021* 25 148,1
AN1139 Machines en installaties Totaal alle sectoren 2021* 215.458 105,2
AN1139 Machines en installaties Niet-financiële vennootschappen 2021* 180.805 102,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balansen van niet-financiële activa. De balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële activa. Ook worden de veranderingen in de waarde van de niet-financiële activa weergegeven. De veranderingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van prijsveranderingen of van aan- en verkopen van niet-financiële activa.

De niet-financiële balansen maken deel uit van de jaarrekeningen van de nationale rekeningen. De balansen zijn uitgesplitst naar type van activa. Zij worden getoond voor de economie als geheel en voor de afzonderlijke sectoren in de Nederlandse economie.

Cijfers over de sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZW t.b.v. huishoudens) worden vanaf verslagjaar 2013 niet meer afzonderlijk gepubliceerd, maar alleen nog bij elkaar opgeteld. De reden voor deze samentelling is dat voor IZW t.b.v huishoudens voor recente verslagjaren geen betrouwbare schattingen voor de balansen beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2021 heeft de status voorlopig, het verslagjaar 2020 en voorgaande jaren hebben de status definitief.

Wijzingen per 31 augustus 2022:
De gegevens voor 2020 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzingen per 31 augustus 2021:
De gegevens voor 2019 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2020 zijn toegevoegd.

Wijzingen per 26 augustus 2020:
De gegevens voor 2018 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2019 zijn toegevoegd.
Eerder gepubliceerde gegevens voor 1995 zijn gecorrigeerd. De cijfers voor de olie- en gasreserves stonden voor dit jaar ten onrechte op 0. Dit zorgde ook voor verkeerde cijfers voor het totaal aan niet-financiële activa. De correcties betreffen de volgende onderwerpen
1995 Olie- en gasreserves: beginbalans, herwaardering, overige volume mutaties, eindbalans, volume-index.
1995 Totaal niet-financiële activa: eindbalans, beginbalans, herwaardering, overige volume mutaties, eindbalans, volume-index.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd

Toelichting onderwerpen

Eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar, gemeten in gemiddelde prijzen van het betreffende jaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.
Volume-index 2015=100