Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren

Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren

Fruitgewassen Perioden Oogst (mln kg) Teeltoppervlakte (ha)
Appelrassen (totaal) 2021 245 5.972
Elstar 2021 102 2.595
Golden Delicious 2021 7 163
Jonagold (incl. Jonagored) 2021 51 1.107
Junami 2021 10 225
Kanzi 2021 18 407
Rode Boskoop (Goudreinette) 2021 13 274
Overige appelrassen 2021 44 1.201
Perenrassen (totaal) 2021 340 10.066
Beurré Alexandre Lucas 2021 22 597
Conference 2021 263 7.602
Doyenné du Comice 2021 20 712
Overige perenrassen 2021 35 1.156
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de Nederlandse oogst van appels en peren en de bijbehorende teeltoppervlakte aan appel- en perenbomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar appel –en peerras.
Tot en met 2017 werden de teeltoppervlakte en oogstcijfers jaarlijks vastgesteld uit de resultaten uit de Oogstraming Appels en Peren en de resultaten uit een panel bestaande uit deelnemers uit de fruitsector.
Per 2018 worden de cijfers vastgesteld op basis van de (Zomerraming) Appels en Peren en een nameting in het najaar welke wordt uitgevoerd door teeltadviesorganisatie Delphy.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 maart 2022:
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In november verschijnen de voorlopige cijfers over het lopende jaar en in maart van het volgende jaar krijgen de cijfers de status definitief.

Toelichting onderwerpen

Oogst
De opbrengst aan appels of peren, in miljoenen kilo's.
Teeltoppervlakte
De oppervlakte van de appel- of perenboomgaarden, in hectares.