Trend van broedvogels: indexcijfers

Trend van broedvogels: indexcijfers

Broedvogels Perioden Broedvogelindex (index basisjaar=100)
Soortgroeptrend broedvogels 1990 100
Soortgroeptrend broedvogels 1995 107
Soortgroeptrend broedvogels 2000 114
Soortgroeptrend broedvogels 2005 115
Soortgroeptrend broedvogels 2009 114
Soortgroeptrend broedvogels 2010 115
Soortgroeptrend broedvogels 2011 115
Soortgroeptrend broedvogels 2012 116
Soortgroeptrend broedvogels 2013 116
Soortgroeptrend broedvogels 2017 118
Soortgroeptrend broedvogels 2018 119
Soortgroeptrend broedvogels 2019 120
Soortgroeptrend broedvogels 2020 120
Aalscholver 1990 100
Aalscholver 1995 90
Aalscholver 2000 107
Aalscholver 2005 119
Aalscholver 2009 125
Aalscholver 2010 132
Aalscholver 2011 112
Aalscholver 2012 128
Aalscholver 2013 108
Aalscholver 2017 116
Aalscholver 2018 111
Aalscholver 2019 108
Aalscholver 2020 87
Appelvink 1990 100
Appelvink 1995 126
Appelvink 2000 98
Appelvink 2005 100
Appelvink 2009 119
Appelvink 2010 118
Appelvink 2011 139
Appelvink 2012 156
Appelvink 2013 178
Appelvink 2017 227
Appelvink 2018 255
Appelvink 2019 233
Appelvink 2020 278
Baardman 1990 100
Baardman 1995 161
Baardman 2000 130
Baardman 2005 77
Baardman 2009 110
Baardman 2010 107
Baardman 2011 69
Baardman 2012 68
Baardman 2013 92
Baardman 2017 129
Baardman 2018 93
Baardman 2019 116
Baardman 2020 123
Bergeend 1990 100
Bergeend 1995 117
Bergeend 2000 126
Bergeend 2005 126
Bergeend 2009 123
Bergeend 2010 130
Bergeend 2011 130
Bergeend 2012 137
Bergeend 2013 145
Bergeend 2017 133
Bergeend 2018 116
Bergeend 2019 132
Bergeend 2020 126
Blauwborst 1990 100
Blauwborst 1995 213
Blauwborst 2000 231
Blauwborst 2005 288
Blauwborst 2009 291
Blauwborst 2010 364
Blauwborst 2011 408
Blauwborst 2012 391
Blauwborst 2013 385
Blauwborst 2017 391
Blauwborst 2018 415
Blauwborst 2019 454
Blauwborst 2020 562
Blauwe Kiekendief 1990 100
Blauwe Kiekendief 1995 86
Blauwe Kiekendief 2000 63
Blauwe Kiekendief 2005 38
Blauwe Kiekendief 2009 15
Blauwe Kiekendief 2010 18
Blauwe Kiekendief 2011 15
Blauwe Kiekendief 2012 13
Blauwe Kiekendief 2013 8
Blauwe Kiekendief 2017 7
Blauwe Kiekendief 2018 5
Blauwe Kiekendief 2019 10
Blauwe Kiekendief 2020 9
Blauwe Reiger 1990 100
Blauwe Reiger 1995 102
Blauwe Reiger 2000 95
Blauwe Reiger 2005 96
Blauwe Reiger 2009 84
Blauwe Reiger 2010 74
Blauwe Reiger 2011 70
Blauwe Reiger 2012 65
Blauwe Reiger 2013 54
Blauwe Reiger 2017 73
Blauwe Reiger 2018 68
Blauwe Reiger 2019 72
Blauwe Reiger 2020 77
Boerenzwaluw 1990 100
Boerenzwaluw 1995 49
Boerenzwaluw 2000 70
Boerenzwaluw 2005 66
Boerenzwaluw 2009 75
Boerenzwaluw 2010 84
Boerenzwaluw 2011 83
Boerenzwaluw 2012 65
Boerenzwaluw 2013 72
Boerenzwaluw 2017 94
Boerenzwaluw 2018 95
Boerenzwaluw 2019 95
Boerenzwaluw 2020 97
Bontbekplevier 1990 100
Bontbekplevier 1995 102
Bontbekplevier 2000 97
Bontbekplevier 2005 106
Bontbekplevier 2009 87
Bontbekplevier 2010 94
Bontbekplevier 2011 97
Bontbekplevier 2012 78
Bontbekplevier 2013 75
Bontbekplevier 2017 75
Bontbekplevier 2018 76
Bontbekplevier 2019 91
Bontbekplevier 2020 88
Bonte Vliegenvanger 1990 100
Bonte Vliegenvanger 1995 93
Bonte Vliegenvanger 2000 79
Bonte Vliegenvanger 2005 101
Bonte Vliegenvanger 2009 112
Bonte Vliegenvanger 2010 124
Bonte Vliegenvanger 2011 139
Bonte Vliegenvanger 2012 137
Bonte Vliegenvanger 2013 150
Bonte Vliegenvanger 2017 149
Bonte Vliegenvanger 2018 152
Bonte Vliegenvanger 2019 171
Bonte Vliegenvanger 2020 174
Boomklever 1990 100
Boomklever 1995 103
Boomklever 2000 112
Boomklever 2005 161
Boomklever 2009 189
Boomklever 2010 190
Boomklever 2011 192
Boomklever 2012 202
Boomklever 2013 206
Boomklever 2017 219
Boomklever 2018 231
Boomklever 2019 234
Boomklever 2020 227
Boomkruiper 1990 100
Boomkruiper 1995 98
Boomkruiper 2000 97
Boomkruiper 2005 118
Boomkruiper 2009 125
Boomkruiper 2010 117
Boomkruiper 2011 111
Boomkruiper 2012 128
Boomkruiper 2013 128
Boomkruiper 2017 145
Boomkruiper 2018 143
Boomkruiper 2019 154
Boomkruiper 2020 154
Boomleeuwerik 1990 100
Boomleeuwerik 1995 126
Boomleeuwerik 2000 156
Boomleeuwerik 2005 138
Boomleeuwerik 2009 127
Boomleeuwerik 2010 135
Boomleeuwerik 2011 142
Boomleeuwerik 2012 151
Boomleeuwerik 2013 175
Boomleeuwerik 2017 170
Boomleeuwerik 2018 175
Boomleeuwerik 2019 197
Boomleeuwerik 2020 255
Boompieper 1990 100
Boompieper 1995 95
Boompieper 2000 131
Boompieper 2005 150
Boompieper 2009 158
Boompieper 2010 163
Boompieper 2011 195
Boompieper 2012 186
Boompieper 2013 194
Boompieper 2017 171
Boompieper 2018 156
Boompieper 2019 166
Boompieper 2020 189
Boomvalk 1990 100
Boomvalk 1995 71
Boomvalk 2000 75
Boomvalk 2005 64
Boomvalk 2009 77
Boomvalk 2010 61
Boomvalk 2011 67
Boomvalk 2012 58
Boomvalk 2013 56
Boomvalk 2017 52
Boomvalk 2018 37
Boomvalk 2019 39
Boomvalk 2020 45
Bosrietzanger 1990 100
Bosrietzanger 1995 71
Bosrietzanger 2000 65
Bosrietzanger 2005 76
Bosrietzanger 2009 82
Bosrietzanger 2010 78
Bosrietzanger 2011 75
Bosrietzanger 2012 76
Bosrietzanger 2013 81
Bosrietzanger 2017 73
Bosrietzanger 2018 89
Bosrietzanger 2019 79
Bosrietzanger 2020 99
Bosuil 1990 100
Bosuil 1995 98
Bosuil 2000 92
Bosuil 2005 101
Bosuil 2009 90
Bosuil 2010 94
Bosuil 2011 84
Bosuil 2012 85
Bosuil 2013 91
Bosuil 2017 101
Bosuil 2018 100
Bosuil 2019 100
Bosuil 2020 112
Braamsluiper 1990 100
Braamsluiper 1995 86
Braamsluiper 2000 60
Braamsluiper 2005 63
Braamsluiper 2009 64
Braamsluiper 2010 68
Braamsluiper 2011 64
Braamsluiper 2012 63
Braamsluiper 2013 64
Braamsluiper 2017 74
Braamsluiper 2018 72
Braamsluiper 2019 83
Braamsluiper 2020 92
Brandgans 1990 0
Brandgans 1995 1
Brandgans 2000 11
Brandgans 2005 51
Brandgans 2009 79
Brandgans 2010 90
Brandgans 2011 86
Brandgans 2012 101
Brandgans 2013 120
Brandgans 2017 107
Brandgans 2018 112
Brandgans 2019 108
Brandgans 2020 100
Brilduiker 1990 100
Brilduiker 1995 50
Brilduiker 2000 250
Brilduiker 2005 100
Brilduiker 2009 100
Brilduiker 2010 75
Brilduiker 2011 75
Brilduiker 2012 100
Brilduiker 2013 150
Brilduiker 2017 25
Brilduiker 2018 0
Brilduiker 2019 50
Brilduiker 2020 25
Bruine Kiekendief 1990 100
Bruine Kiekendief 1995 94
Bruine Kiekendief 2000 103
Bruine Kiekendief 2005 85
Bruine Kiekendief 2009 85
Bruine Kiekendief 2010 87
Bruine Kiekendief 2011 83
Bruine Kiekendief 2012 78
Bruine Kiekendief 2013 78
Bruine Kiekendief 2017 80
Bruine Kiekendief 2018 70
Bruine Kiekendief 2019 62
Bruine Kiekendief 2020 70
Buidelmees 1990 100
Buidelmees 1995 58
Buidelmees 2000 65
Buidelmees 2005 26
Buidelmees 2009 19
Buidelmees 2010 21
Buidelmees 2011 25
Buidelmees 2012 19
Buidelmees 2013 17
Buidelmees 2017 4
Buidelmees 2018 5
Buidelmees 2019 4
Buidelmees 2020 2
Buizerd 1990 100
Buizerd 1995 139
Buizerd 2000 168
Buizerd 2005 187
Buizerd 2009 196
Buizerd 2010 201
Buizerd 2011 191
Buizerd 2012 201
Buizerd 2013 183
Buizerd 2017 230
Buizerd 2018 214
Buizerd 2019 226
Buizerd 2020 246
Cetti's Zanger 1990 0
Cetti's Zanger 1995 0
Cetti's Zanger 2000 0
Cetti's Zanger 2005 0
Cetti's Zanger 2009 4
Cetti's Zanger 2010 10
Cetti's Zanger 2011 10
Cetti's Zanger 2012 12
Cetti's Zanger 2013 14
Cetti's Zanger 2017 26
Cetti's Zanger 2018 34
Cetti's Zanger 2019 52
Cetti's Zanger 2020 100
Dodaars 1990 100
Dodaars 1995 137
Dodaars 2000 147
Dodaars 2005 147
Dodaars 2009 140
Dodaars 2010 122
Dodaars 2011 120
Dodaars 2012 116
Dodaars 2013 131
Dodaars 2017 152
Dodaars 2018 133
Dodaars 2019 132
Dodaars 2020 147
Draaihals 1990 100
Draaihals 1995 55
Draaihals 2000 41
Draaihals 2005 15
Draaihals 2009 13
Draaihals 2010 18
Draaihals 2011 17
Draaihals 2012 21
Draaihals 2013 23
Draaihals 2017 54
Draaihals 2018 55
Draaihals 2019 72
Draaihals 2020 76
Duinpieper 1990 100
Duinpieper 1995 107
Duinpieper 2000 52
Duinpieper 2005 0
Duinpieper 2009 0
Duinpieper 2010 0
Duinpieper 2011 0
Duinpieper 2012 0
Duinpieper 2013 0
Duinpieper 2017 0
Duinpieper 2018 0
Duinpieper 2019 0
Duinpieper 2020 0
Dwergstern 1990 100
Dwergstern 1995 99
Dwergstern 2000 112
Dwergstern 2005 113
Dwergstern 2009 191
Dwergstern 2010 134
Dwergstern 2011 166
Dwergstern 2012 187
Dwergstern 2013 202
Dwergstern 2017 228
Dwergstern 2018 165
Dwergstern 2019 190
Dwergstern 2020 226
Eider 1990 100
Eider 1995 145
Eider 2000 124
Eider 2005 123
Eider 2009 67
Eider 2010 71
Eider 2011 51
Eider 2012 91
Eider 2013 84
Eider 2017 61
Eider 2018 53
Eider 2019 47
Eider 2020 47
Ekster 1990 100
Ekster 1995 83
Ekster 2000 73
Ekster 2005 84
Ekster 2009 73
Ekster 2010 77
Ekster 2011 77
Ekster 2012 82
Ekster 2013 78
Ekster 2017 79
Ekster 2018 81
Ekster 2019 84
Ekster 2020 91
Fazant 1990 100
Fazant 1995 79
Fazant 2000 80
Fazant 2005 93
Fazant 2009 94
Fazant 2010 87
Fazant 2011 79
Fazant 2012 72
Fazant 2013 68
Fazant 2017 60
Fazant 2018 60
Fazant 2019 67
Fazant 2020 78
Fitis 1990 100
Fitis 1995 91
Fitis 2000 76
Fitis 2005 73
Fitis 2009 89
Fitis 2010 81
Fitis 2011 90
Fitis 2012 78
Fitis 2013 81
Fitis 2017 70
Fitis 2018 56
Fitis 2019 67
Fitis 2020 68
Fluiter 1990 100
Fluiter 1995 49
Fluiter 2000 23
Fluiter 2005 19
Fluiter 2009 21
Fluiter 2010 36
Fluiter 2011 34
Fluiter 2012 34
Fluiter 2013 36
Fluiter 2017 30
Fluiter 2018 28
Fluiter 2019 25
Fluiter 2020 27
Fuut 1990 100
Fuut 1995 127
Fuut 2000 90
Fuut 2005 86
Fuut 2009 72
Fuut 2010 72
Fuut 2011 67
Fuut 2012 69
Fuut 2013 74
Fuut 2017 76
Fuut 2018 77
Fuut 2019 81
Fuut 2020 80
Gaai 1990 100
Gaai 1995 108
Gaai 2000 110
Gaai 2005 110
Gaai 2009 115
Gaai 2010 116
Gaai 2011 121
Gaai 2012 101
Gaai 2013 111
Gaai 2017 102
Gaai 2018 108
Gaai 2019 106
Gaai 2020 125
Geelgors 1990 100
Geelgors 1995 128
Geelgors 2000 133
Geelgors 2005 158
Geelgors 2009 147
Geelgors 2010 155
Geelgors 2011 167
Geelgors 2012 171
Geelgors 2013 167
Geelgors 2017 144
Geelgors 2018 146
Geelgors 2019 140
Geelgors 2020 151
Gekraagde Roodstaart 1990 100
Gekraagde Roodstaart 1995 96
Gekraagde Roodstaart 2000 94
Gekraagde Roodstaart 2005 87
Gekraagde Roodstaart 2009 81
Gekraagde Roodstaart 2010 83
Gekraagde Roodstaart 2011 114
Gekraagde Roodstaart 2012 116
Gekraagde Roodstaart 2013 124
Gekraagde Roodstaart 2017 121
Gekraagde Roodstaart 2018 106
Gekraagde Roodstaart 2019 128
Gekraagde Roodstaart 2020 149
Gele Kwikstaart 1990 100
Gele Kwikstaart 1995 102
Gele Kwikstaart 2000 107
Gele Kwikstaart 2005 69
Gele Kwikstaart 2009 81
Gele Kwikstaart 2010 81
Gele Kwikstaart 2011 96
Gele Kwikstaart 2012 79
Gele Kwikstaart 2013 86
Gele Kwikstaart 2017 94
Gele Kwikstaart 2018 82
Gele Kwikstaart 2019 93
Gele Kwikstaart 2020 104
Geoorde Fuut 1990 100
Geoorde Fuut 1995 140
Geoorde Fuut 2000 194
Geoorde Fuut 2005 227
Geoorde Fuut 2009 204
Geoorde Fuut 2010 149
Geoorde Fuut 2011 130
Geoorde Fuut 2012 184
Geoorde Fuut 2013 183
Geoorde Fuut 2017 159
Geoorde Fuut 2018 133
Geoorde Fuut 2019 134
Geoorde Fuut 2020 100
Gierzwaluw 1990
Gierzwaluw 1995
Gierzwaluw 2000
Gierzwaluw 2005
Gierzwaluw 2009 114
Gierzwaluw 2010 98
Gierzwaluw 2011 105
Gierzwaluw 2012 82
Gierzwaluw 2013 79
Gierzwaluw 2017 95
Gierzwaluw 2018 107
Gierzwaluw 2019 84
Gierzwaluw 2020 96
Glanskop 1990 100
Glanskop 1995 90
Glanskop 2000 105
Glanskop 2005 113
Glanskop 2009 114
Glanskop 2010 102
Glanskop 2011 96
Glanskop 2012 101
Glanskop 2013 120
Glanskop 2017 126
Glanskop 2018 139
Glanskop 2019 127
Glanskop 2020 108
Goudhaan 1990 100
Goudhaan 1995 54
Goudhaan 2000 103
Goudhaan 2005 92
Goudhaan 2009 63
Goudhaan 2010 74
Goudhaan 2011 63
Goudhaan 2012 85
Goudhaan 2013 76
Goudhaan 2017 100
Goudhaan 2018 90
Goudhaan 2019 91
Goudhaan 2020 72
Grasmus 1990 100
Grasmus 1995 97
Grasmus 2000 136
Grasmus 2005 118
Grasmus 2009 156
Grasmus 2010 165
Grasmus 2011 203
Grasmus 2012 178
Grasmus 2013 186
Grasmus 2017 193
Grasmus 2018 186
Grasmus 2019 211
Grasmus 2020 233
Graspieper 1990 100
Graspieper 1995 85
Graspieper 2000 82
Graspieper 2005 84
Graspieper 2009 77
Graspieper 2010 77
Graspieper 2011 79
Graspieper 2012 76
Graspieper 2013 68
Graspieper 2017 84
Graspieper 2018 81
Graspieper 2019 84
Graspieper 2020 96
Grauwe Gans 1990 2
Grauwe Gans 1995 4
Grauwe Gans 2000 10
Grauwe Gans 2005 22
Grauwe Gans 2009 37
Grauwe Gans 2010 46
Grauwe Gans 2011 50
Grauwe Gans 2012 58
Grauwe Gans 2013 60
Grauwe Gans 2017 85
Grauwe Gans 2018 93
Grauwe Gans 2019 98
Grauwe Gans 2020 100
Grauwe Gors 1990 100
Grauwe Gors 1995 63
Grauwe Gors 2000 30
Grauwe Gors 2005 16
Grauwe Gors 2009 3
Grauwe Gors 2010 1
Grauwe Gors 2011 12
Grauwe Gors 2012 3
Grauwe Gors 2013 1
Grauwe Gors 2017 0
Grauwe Gors 2018 0
Grauwe Gors 2019 1
Grauwe Gors 2020 0
Grauwe Kiekendief 1990 100
Grauwe Kiekendief 1995 207
Grauwe Kiekendief 2000 300
Grauwe Kiekendief 2005 267
Grauwe Kiekendief 2009 413
Grauwe Kiekendief 2010 347
Grauwe Kiekendief 2011 420
Grauwe Kiekendief 2012 280
Grauwe Kiekendief 2013 240
Grauwe Kiekendief 2017 393
Grauwe Kiekendief 2018 320
Grauwe Kiekendief 2019 347
Grauwe Kiekendief 2020 533
Grauwe Klauwier 1990 100
Grauwe Klauwier 1995 113
Grauwe Klauwier 2000 101
Grauwe Klauwier 2005 105
Grauwe Klauwier 2009 134
Grauwe Klauwier 2010 161
Grauwe Klauwier 2011 184
Grauwe Klauwier 2012 180
Grauwe Klauwier 2013 170
Grauwe Klauwier 2017 258
Grauwe Klauwier 2018 251
Grauwe Klauwier 2019 298
Grauwe Klauwier 2020 438
Grauwe Vliegenvanger 1990 100
Grauwe Vliegenvanger 1995 75
Grauwe Vliegenvanger 2000 68
Grauwe Vliegenvanger 2005 59
Grauwe Vliegenvanger 2009 57
Grauwe Vliegenvanger 2010 72
Grauwe Vliegenvanger 2011 71
Grauwe Vliegenvanger 2012 60
Grauwe Vliegenvanger 2013 60
Grauwe Vliegenvanger 2017 58
Grauwe Vliegenvanger 2018 57
Grauwe Vliegenvanger 2019 59
Grauwe Vliegenvanger 2020 82
Groene Specht 1990 100
Groene Specht 1995 133
Groene Specht 2000 141
Groene Specht 2005 214
Groene Specht 2009 254
Groene Specht 2010 253
Groene Specht 2011 236
Groene Specht 2012 248
Groene Specht 2013 241
Groene Specht 2017 274
Groene Specht 2018 285
Groene Specht 2019 288
Groene Specht 2020 337
Groenling 1990 100
Groenling 1995 94
Groenling 2000 68
Groenling 2005 106
Groenling 2009 116
Groenling 2010 134
Groenling 2011 158
Groenling 2012 154
Groenling 2013 165
Groenling 2017 168
Groenling 2018 159
Groenling 2019 142
Groenling 2020 151
Grote Bonte Specht 1990 100
Grote Bonte Specht 1995 99
Grote Bonte Specht 2000 100
Grote Bonte Specht 2005 111
Grote Bonte Specht 2009 127
Grote Bonte Specht 2010 128
Grote Bonte Specht 2011 139
Grote Bonte Specht 2012 147
Grote Bonte Specht 2013 135
Grote Bonte Specht 2017 157
Grote Bonte Specht 2018 167
Grote Bonte Specht 2019 179
Grote Bonte Specht 2020 203
Grote Karekiet 1990 100
Grote Karekiet 1995 64
Grote Karekiet 2000 54
Grote Karekiet 2005 42
Grote Karekiet 2009 35
Grote Karekiet 2010 31
Grote Karekiet 2011 36
Grote Karekiet 2012 33
Grote Karekiet 2013 23
Grote Karekiet 2017 18
Grote Karekiet 2018 15
Grote Karekiet 2019 16
Grote Karekiet 2020 22
Grote Lijster 1990 100
Grote Lijster 1995 106
Grote Lijster 2000 79
Grote Lijster 2005 77
Grote Lijster 2009 69
Grote Lijster 2010 60
Grote Lijster 2011 62
Grote Lijster 2012 67
Grote Lijster 2013 59
Grote Lijster 2017 65
Grote Lijster 2018 53
Grote Lijster 2019 53
Grote Lijster 2020 59
Grote Mantelmeeuw 1990 0
Grote Mantelmeeuw 1995 7
Grote Mantelmeeuw 2000 20
Grote Mantelmeeuw 2005 33
Grote Mantelmeeuw 2009 60
Grote Mantelmeeuw 2010 58
Grote Mantelmeeuw 2011 65
Grote Mantelmeeuw 2012 59
Grote Mantelmeeuw 2013 78
Grote Mantelmeeuw 2017 109
Grote Mantelmeeuw 2018 87
Grote Mantelmeeuw 2019 104
Grote Mantelmeeuw 2020 100
Grote Stern 1990 100
Grote Stern 1995 121
Grote Stern 2000 133
Grote Stern 2005 154
Grote Stern 2009 175
Grote Stern 2010 157
Grote Stern 2011 174
Grote Stern 2012 145
Grote Stern 2013 138
Grote Stern 2017 176
Grote Stern 2018 135
Grote Stern 2019 179
Grote Stern 2020 178
Grote Zilverreiger 1990 0
Grote Zilverreiger 1995 2
Grote Zilverreiger 2000 3
Grote Zilverreiger 2005 27
Grote Zilverreiger 2009 28
Grote Zilverreiger 2010 42
Grote Zilverreiger 2011 43
Grote Zilverreiger 2012 47
Grote Zilverreiger 2013 55
Grote Zilverreiger 2017 85
Grote Zilverreiger 2018 105
Grote Zilverreiger 2019 78
Grote Zilverreiger 2020 100
Grutto 1990 100
Grutto 1995 81
Grutto 2000 68
Grutto 2005 53
Grutto 2009 42
Grutto 2010 43
Grutto 2011 44
Grutto 2012 41
Grutto 2013 39
Grutto 2017 32
Grutto 2018 33
Grutto 2019 32
Grutto 2020 31
Havik 1990 100
Havik 1995 116
Havik 2000 124
Havik 2005 120
Havik 2009 136
Havik 2010 132
Havik 2011 135
Havik 2012 130
Havik 2013 122
Havik 2017 120
Havik 2018 118
Havik 2019 132
Havik 2020 135
Heggenmus 1990 100
Heggenmus 1995 95
Heggenmus 2000 79
Heggenmus 2005 84
Heggenmus 2009 86
Heggenmus 2010 80
Heggenmus 2011 71
Heggenmus 2012 75
Heggenmus 2013 73
Heggenmus 2017 77
Heggenmus 2018 75
Heggenmus 2019 74
Heggenmus 2020 79
Holenduif 1990 100
Holenduif 1995 112
Holenduif 2000 130
Holenduif 2005 114
Holenduif 2009 133
Holenduif 2010 122
Holenduif 2011 132
Holenduif 2012 130
Holenduif 2013 128
Holenduif 2017 143
Holenduif 2018 137
Holenduif 2019 154
Holenduif 2020 168
Houtduif 1990 100
Houtduif 1995 91
Houtduif 2000 89
Houtduif 2005 84
Houtduif 2009 90
Houtduif 2010 88
Houtduif 2011 85
Houtduif 2012 80
Houtduif 2013 79
Houtduif 2017 82
Houtduif 2018 84
Houtduif 2019 89
Houtduif 2020 98
Huismus 1990 100
Huismus 1995 56
Huismus 2000 25
Huismus 2005 28
Huismus 2009 31
Huismus 2010 31
Huismus 2011 34
Huismus 2012 32
Huismus 2013 32
Huismus 2017 30
Huismus 2018 29
Huismus 2019 31
Huismus 2020 36
Huiszwaluw 1990 100
Huiszwaluw 1995 83
Huiszwaluw 2000 95
Huiszwaluw 2005 112
Huiszwaluw 2009 117
Huiszwaluw 2010 124
Huiszwaluw 2011 123
Huiszwaluw 2012 113
Huiszwaluw 2013 118
Huiszwaluw 2017 136
Huiszwaluw 2018 143
Huiszwaluw 2019 157
Huiszwaluw 2020 146
IJsvogel 1990 100
IJsvogel 1995 190
IJsvogel 2000 151
IJsvogel 2005 240
IJsvogel 2009 193
IJsvogel 2010 149
IJsvogel 2011 168
IJsvogel 2012 116
IJsvogel 2013 150
IJsvogel 2017 389
IJsvogel 2018 186
IJsvogel 2019 311
IJsvogel 2020 448
Kauw 1990 100
Kauw 1995 111
Kauw 2000 114
Kauw 2005 119
Kauw 2009 121
Kauw 2010 113
Kauw 2011 124
Kauw 2012 122
Kauw 2013 118
Kauw 2017 118
Kauw 2018 118
Kauw 2019 117
Kauw 2020 122
Kemphaan 1990 100
Kemphaan 1995 56
Kemphaan 2000 34
Kemphaan 2005 11
Kemphaan 2009 7
Kemphaan 2010 3
Kemphaan 2011 6
Kemphaan 2012 7
Kemphaan 2013 4
Kemphaan 2017 3
Kemphaan 2018 2
Kemphaan 2019 1
Kemphaan 2020 0
Kerkuil 1990 100
Kerkuil 1995 94
Kerkuil 2000 174
Kerkuil 2005 251
Kerkuil 2009 156
Kerkuil 2010 199
Kerkuil 2011 206
Kerkuil 2012 232
Kerkuil 2013 110
Kerkuil 2017 301
Kerkuil 2018 236
Kerkuil 2019 344
Kerkuil 2020 264
Kievit 1990 100
Kievit 1995 97
Kievit 2000 94
Kievit 2005 82
Kievit 2009 61
Kievit 2010 61
Kievit 2011 63
Kievit 2012 53
Kievit 2013 54
Kievit 2017 50
Kievit 2018 48
Kievit 2019 45
Kievit 2020 47
Klapekster 1990 100
Klapekster 1995 70
Klapekster 2000 20
Klapekster 2005 0
Klapekster 2009 0
Klapekster 2010 0
Klapekster 2011 0
Klapekster 2012 0
Klapekster 2013 0
Klapekster 2017 0
Klapekster 2018 0
Klapekster 2019 0
Klapekster 2020 0
Kleine barmsijs 1990 100
Kleine barmsijs 1995 47
Kleine barmsijs 2000 34
Kleine barmsijs 2005 16
Kleine barmsijs 2009 22
Kleine barmsijs 2010 12
Kleine barmsijs 2011 18
Kleine barmsijs 2012 17
Kleine barmsijs 2013 40
Kleine barmsijs 2017 14
Kleine barmsijs 2018 11
Kleine barmsijs 2019 7
Kleine barmsijs 2020 5
Kleine Bonte Specht 1990 100
Kleine Bonte Specht 1995 131
Kleine Bonte Specht 2000 158
Kleine Bonte Specht 2005 234
Kleine Bonte Specht 2009 244
Kleine Bonte Specht 2010 253
Kleine Bonte Specht 2011 260
Kleine Bonte Specht 2012 293
Kleine Bonte Specht 2013 243
Kleine Bonte Specht 2017 268
Kleine Bonte Specht 2018 291
Kleine Bonte Specht 2019 295
Kleine Bonte Specht 2020 357
Kleine Karekiet 1990 100
Kleine Karekiet 1995 125
Kleine Karekiet 2000 103
Kleine Karekiet 2005 106
Kleine Karekiet 2009 108
Kleine Karekiet 2010 108
Kleine Karekiet 2011 122
Kleine Karekiet 2012 106
Kleine Karekiet 2013 98
Kleine Karekiet 2017 120
Kleine Karekiet 2018 114
Kleine Karekiet 2019 118
Kleine Karekiet 2020 133
Kleine Mantelmeeuw 1990 100
Kleine Mantelmeeuw 1995 160
Kleine Mantelmeeuw 2000 273
Kleine Mantelmeeuw 2005 338
Kleine Mantelmeeuw 2009 363
Kleine Mantelmeeuw 2010 406
Kleine Mantelmeeuw 2011 369
Kleine Mantelmeeuw 2012 369
Kleine Mantelmeeuw 2013 370
Kleine Mantelmeeuw 2017 333
Kleine Mantelmeeuw 2018 309
Kleine Mantelmeeuw 2019 319
Kleine Mantelmeeuw 2020 333
Kleine Plevier 1990 100
Kleine Plevier 1995 85
Kleine Plevier 2000 116
Kleine Plevier 2005 114
Kleine Plevier 2009 117
Kleine Plevier 2010 128
Kleine Plevier 2011 152
Kleine Plevier 2012 135
Kleine Plevier 2013 128
Kleine Plevier 2017 153
Kleine Plevier 2018 165
Kleine Plevier 2019 172
Kleine Plevier 2020 197
Kleine Zilverreiger 1990 0
Kleine Zilverreiger 1995 6
Kleine Zilverreiger 2000 38
Kleine Zilverreiger 2005 195
Kleine Zilverreiger 2009 195
Kleine Zilverreiger 2010 73
Kleine Zilverreiger 2011 161
Kleine Zilverreiger 2012 58
Kleine Zilverreiger 2013 68
Kleine Zilverreiger 2017 178
Kleine Zilverreiger 2018 106
Kleine Zilverreiger 2019 137
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de trends van alle inheemse regelmatig in Nederland broedende vogelsoorten waarvoor een betrouwbare landelijke trends kan worden berekend. Tevens bevat deze tabel de (meetkundig) gemiddelde trend van alle in deze tabel genoemde soorten. Trends zijn weergegeven vanaf 1990 of vanaf het jaar ná 1990 waarop betrouwbare tellingen van de betreffende soort beschikbaar zijn. Het jaar 1990 is in de meeste gevallen het basisjaar met index=100. Een ander basisjaar komt voor bij soorten die pas vanaf een later jaar geteld worden en/of soorten die zeer sterk in aantal zijn toegenomen. Daarbij is het eerste teljaar óf het laatste teljaar gekozen als basisjaar met index=100.De landelijke trend van broedvogels is gebaseerd op verschillende typen steekproef-tellingen waarvan de gegevens gecombineerd worden. De basis van de tellingen wordt gevormd door territoriumkarteringen in meetpunten van circa 50-200 ha, waarbij territoria van broedparen worden bepaald door herhaalde bezoeken van de meetpunten in het broedseizoen. Er zijn echter ook aanvullende methoden voor soorten waarvoor deze methode minder of niet geschikt is, bijvoorbeeld punttellingen voor stadsvogels.

De trends worden in deze tabel weergegeven in indexcijfers per jaar. Indexcijfers per jaar hebben echter een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of de populatie van een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of er van toe- of afname sprake is, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 12 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze beoordeeld als onzeker. Vanwege beperkingen in StatLine kunnen deze trendbeoordelingen niet in dezelfde tabel worden weergegeven als de indexcijfers. Ze zijn daarom in een afzonderlijke tabel weergegeven (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Status van de cijfers:
Ieder jaar komen nieuwe telgegevens beschikbaar die worden verwerkt bij de (her-)berekening van trends. Door deze toegevoegde jaarcijfers en eventuele nalevering van telgegevens in combinatie met de gebruikte analysemethode kunnen de cijfers bij herberekening enigszins variëren, waardoor met name de cijfers van de laatste 3 jaar kunnen veranderen.

Door het uitbreken van mond- en klauwzeer in 2001 zijn in dat jaar te weinig broedvogelgegevens verzameld om betrouwbare indexcijfers te kunnen berekenen. Voor dit jaar zijn de gemiddelden van 2000 en 2002 weergegeven.

Wijzigingen per 10 november 2021:
Indexwaarden van het jaar 2019 en 2020 zijn toegevoegd.
Er zijn zeven extra soorten (Europese Kanarie, Graszanger, Houtsnip, Kleinst Waterhoen, Kraanvogel, Oehoe en Witwangstern) opgenomen, omdat de tellingen daarvan inmiddels betrouwbare trends opleveren.

Wijzigingen per 26 juni 2020:
Indexwaarden van het jaar 2018 zijn toegevoegd. Door herberekening van indexen met alle data vanaf 1990 kunnen indexen in andere jaren enigszins afwijken van de vorige versie van deze tabel.
De gegevens van de Grote gele kwikstaart en de grote Canadees gans zijn abusievelijk verwisseld.
Omdat de grote Canadese gans een exoot is in Nederland dient deze niet te worden vermeld in de tabel “trend van de Nederlandse broedvogels” en is dus uit de lijst verwijderd.
De grote gele kwikstaart is daarentegen nu wel opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt jaarlijks geactualiseerd. De eerstvolgende update verschijnt in oktober 2022.

Toelichting onderwerpen

Broedvogelindex
De veranderingen in de populaties worden beschreven met behulp van indexcijfers. De index is een jaarlijks verloop van de populatie uitgedrukt in een relatieve waarde ten opzichte van een basisjaar. Dit basisjaar (voor de meeste soorten het jaar 1990) heeft het indexcijfer 100. Bij soorten die in 1990 nog niet of nauwelijks in Nederland als broedvogel aanwezig waren, is het basisjaar het laatste jaar. Bij soorten die in 1990 wél als broedvogel aanwezig waren, maar die niet of niet goed geteld konden worden, is het basisjaar het eerste jaar met betrouwbare tellingen.