Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Geslacht Inkomensbestanddelen Kenmerken van personen Perioden Personen met inkomen (x 1 000) Personen met inkomen, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2012 7.999,4 62,1 295.084 36,9 31,0 67,7
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2013 7.903,4 61,0 296.314 37,5 31,4 67,0
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2014 7.875,4 60,6 300.571 38,2 31,9 66,5
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2015 7.917,6 60,4 300.893 38,0 32,0 66,2
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2016 7.997,4 60,5 308.302 38,6 32,5 66,0
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2017 8.150,0 60,8 319.506 39,2 33,2 65,2
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2012 1.670,8 13,0 43.694 26,2 13,3 10,0
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2013 1.686,3 13,0 43.767 26,0 13,3 9,9
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2014 1.709,1 13,1 46.348 27,1 14,4 10,2
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2015 1.739,8 13,3 48.383 27,8 15,0 10,6
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2016 1.767,9 13,4 51.568 29,2 16,3 11,0
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2017 1.819,1 13,6 55.110 30,3 17,1 11,2
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2012 9.152,5 71,0 338.778 37,0 30,5 77,8
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2013 9.074,9 70,1 340.081 37,5 30,9 76,9
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2014 9.076,6 69,8 346.919 38,2 31,4 76,7
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2015 9.141,7 69,7 349.276 38,2 31,6 76,9
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2016 9.241,0 69,9 359.871 38,9 32,3 77,0
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2017 9.412,7 70,3 374.615 39,8 33,2 76,4
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2012 5.106,9 39,6 87.083 17,1 13,8 20,0
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2013 5.234,3 40,4 91.740 17,5 14,1 20,7
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2014 5.124,4 39,4 94.173 18,4 14,7 20,8
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2015 5.059,4 38,6 94.125 18,6 15,1 20,7
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2016 5.068,4 38,3 96.429 19,0 15,4 20,6
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2017 5.099,3 38,1 104.501 20,5 15,8 21,3
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2012 1.624,1 12,6 9.220 5,7 3,2 2,1
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2013 1.709,4 13,2 10.037 5,9 3,3 2,3
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2014 2.238,6 17,2 10.595 4,7 2,0 2,3
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2015 1.748,4 13,3 10.457 6,0 3,4 2,3
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2016 1.664,7 12,6 10.460 6,3 3,8 2,2
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2017 1.598,2 11,9 10.527 6,6 4,3 2,1
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2012 58,0 0,4 593 10,2 5,8 0,1
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2013 55,6 0,4 582 10,5 6,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2014 55,3 0,4 575 10,4 6,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2015 54,3 0,4 574 10,6 6,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2016 54,4 0,4 570 10,5 5,9 0,1
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2017 52,2 0,4 568 10,9 6,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2012 12.891,6 100,0 435.674 33,8 25,3 100,0
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2013 12.951,4 100,0 442.440 34,2 25,5 100,0
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2014 13.005,8 100,0 452.263 34,8 25,7 100,0
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2015 13.115,5 100,0 454.432 34,6 25,8 100,0
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2016 13.225,4 100,0 467.330 35,3 26,4 100,0
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2017 13.396,7 100,0 490.210 36,6 27,2 100,0
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2012 8.692,7 67,4 60.754 7,0 4,7 13,9
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2013 8.625,1 66,6 61.116 7,1 4,8 13,8
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2014 8.596,4 66,1 62.801 7,3 5,1 13,9
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2015 8.615,7 65,7 56.177 6,5 4,9 12,4
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2016 8.685,2 65,7 57.554 6,6 5,0 12,3
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2017 8.814,6 65,8 61.007 6,9 5,3 12,4
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2012 12.891,6 100,0 374.920 29,1 23,1 86,1
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2013 12.951,4 100,0 381.324 29,4 23,1 86,2
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2014 13.005,8 100,0 389.462 29,9 23,3 86,1
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2015 13.115,5 100,0 398.256 30,4 23,5 87,6
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2016 13.225,4 100,0 409.776 31,0 24,0 87,7
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2017 13.396,7 100,0 429.203 32,0 24,6 87,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van personen in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Cijfers over 2021 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2022 en voorlopige cijfers over 2023 komen in het najaar van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen met inkomen
Het aantal personen met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Personen met inkomen, relatief
Het percentage personen met het betreffende inkomensbestanddeel, t.o.v. alle personen met persoonlijk inkomen.
Totaal inkomen
Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van personen.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van personen.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen(sbestanddeel) van personen.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het persoonlijk bruto-inkomen omvat het persoonlijk primair inkomen (inkomen werknemer en zelfstandige) verhoogd met de uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget).