Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Nederlandse economie Energiedragers Perioden Winning (PJ) Intermediair en huishoudelijk verbruik (PJ) Invoer (PJ) Productie (PJ) Netto energieverbruik (PJ) Uitvoer (PJ)
Nederlandse economie totaal Totaal energiedragers 2018 1.314,5 8.033,1 8.719,0 5.955,4 3.402,7 6.789,6
Nederlandse economie totaal Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2018 1.212,4 . . . . .
Nederlandse economie totaal Kernenergie 2018 . 38,0 38,0 0,0 . 0,0
Nederlandse economie totaal Waterkracht 2018 0,3 . . . . .
Nederlandse economie totaal Windenergie 2018 38,0 . . . . .
Nederlandse economie totaal Zonne-energie 2018 14,5 . . . . .
Nederlandse economie totaal Inputs hernieuwbare bio-energie 2018 36,6 . . . . .
Nederlandse economie totaal Inputs overige hernieuwbare energie 2018 12,8 . . . . .
Nederlandse economie totaal Steenkool 2018 . 345,7 442,5 0,0 . 98,6
Nederlandse economie totaal Bruinkool en turf 2018 . 1,0 1,0 0,0 . 0,0
Nederlandse economie totaal Hoogovengas 2018 . 52,9 0,0 52,9 . 0,0
Nederlandse economie totaal Overige koolproducten 2018 . 59,1 3,8 59,7 . 3,3
Nederlandse economie totaal Aardoliegrondstoffen 2018 . 2.649,1 2.622,0 47,7 . 20,0
Nederlandse economie totaal Aardgas 2018 . 1.282,8 1.811,6 1.169,4 . 1.629,1
Nederlandse economie totaal Fossiel deel motorbenzine 2018 . 180,0 310,5 814,1 . 955,8
Nederlandse economie totaal Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018 . 206,9 243,1 400,8 . 435,4
Nederlandse economie totaal Nafta 2018 . 895,4 855,4 536,0 . 485,5
Nederlandse economie totaal Fossiel deel autodiesel 2018 . 283,4 287,5 560,6 . 582,2
Nederlandse economie totaal Gasolie en lichte stookolie 2018 . 152,1 260,0 363,1 . 484,7
Nederlandse economie totaal Stookolie 2018 . 394,5 536,7 642,7 . 785,3
Nederlandse economie totaal Petroleum 2018 . . . . . .
Nederlandse economie totaal Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018 . 367,9 192,6 276,2 . 99,6
Nederlandse economie totaal Overige aardolieproducten 2018 . 247,9 1.002,6 327,8 . 1.084,5
Nederlandse economie totaal Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018 . 50,5 5,0 56,2 . 10,7
Nederlandse economie totaal Vloeibare biobrandstoffen 2018 . 53,2 10,3 96,3 . 47,3
Nederlandse economie totaal Biogas 2018 . 13,7 0,0 13,7 . 0,0
Nederlandse economie totaal Elektriciteit 2018 . 443,9 96,3 415,2 . 67,6
Nederlandse economie totaal Stoom en/of warm water 2018 . 123,1 0,0 123,1 . 0,0
Nederlandse economie totaal Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018 . 156,6 68,3 . . 1,7
Nederlandse economie totaal Niet-hernieuwbaar afval 2018 . 35,7 8,4 . . 1,5
A-U Alle economische activiteiten Totaal energiedragers 2018 1.314,5 7.395,0 8.719,0 5.955,4 2.764,6 6.789,6
A-U Alle economische activiteiten Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2018 1.212,4 . . . . .
A-U Alle economische activiteiten Kernenergie 2018 . 38,0 38,0 0,0 . 0,0
A-U Alle economische activiteiten Waterkracht 2018 0,3 . . . . .
A-U Alle economische activiteiten Windenergie 2018 38,0 . . . . .
A-U Alle economische activiteiten Zonne-energie 2018 14,5 . . . . .
A-U Alle economische activiteiten Inputs hernieuwbare bio-energie 2018 36,6 . . . . .
A-U Alle economische activiteiten Inputs overige hernieuwbare energie 2018 12,8 . . . . .
A-U Alle economische activiteiten Steenkool 2018 . 345,7 442,5 0,0 . 98,6
A-U Alle economische activiteiten Bruinkool en turf 2018 . 1,0 1,0 0,0 . 0,0
A-U Alle economische activiteiten Hoogovengas 2018 . 52,9 0,0 52,9 . 0,0
A-U Alle economische activiteiten Overige koolproducten 2018 . 59,0 3,8 59,7 . 3,3
A-U Alle economische activiteiten Aardoliegrondstoffen 2018 . 2.649,1 2.622,0 47,7 . 20,0
A-U Alle economische activiteiten Aardgas 2018 . 993,8 1.811,6 1.169,4 . 1.629,1
A-U Alle economische activiteiten Fossiel deel motorbenzine 2018 . 22,2 310,5 814,1 . 955,8
A-U Alle economische activiteiten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018 . 206,6 243,1 400,8 . 435,4
A-U Alle economische activiteiten Nafta 2018 . 895,4 855,4 536,0 . 485,5
A-U Alle economische activiteiten Fossiel deel autodiesel 2018 . 224,5 287,5 560,6 . 582,2
A-U Alle economische activiteiten Gasolie en lichte stookolie 2018 . 152,1 260,0 363,1 . 484,7
A-U Alle economische activiteiten Stookolie 2018 . 394,5 536,7 642,7 . 785,3
A-U Alle economische activiteiten Petroleum 2018 . . . . . .
A-U Alle economische activiteiten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018 . 362,8 192,6 276,2 . 99,6
A-U Alle economische activiteiten Overige aardolieproducten 2018 . 245,3 1.002,6 327,8 . 1.084,5
A-U Alle economische activiteiten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018 . 34,0 5,0 56,2 . 10,7
A-U Alle economische activiteiten Vloeibare biobrandstoffen 2018 . 43,2 10,3 96,3 . 47,3
A-U Alle economische activiteiten Biogas 2018 . 13,7 0,0 13,7 . 0,0
A-U Alle economische activiteiten Elektriciteit 2018 . 359,3 96,3 415,2 . 67,6
A-U Alle economische activiteiten Stoom en/of warm water 2018 . 109,7 0,0 123,1 . 0,0
A-U Alle economische activiteiten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018 . 156,6 68,3 . . 1,7
A-U Alle economische activiteiten Niet-hernieuwbaar afval 2018 . 35,7 8,4 . . 1,5
Huishoudens: energiegebruik totaal Totaal energiedragers 2018 . 638,1 . . 638,1 .
Huishoudens: energiegebruik totaal Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2018 . . . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Kernenergie 2018 . 0,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Waterkracht 2018 . . . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Windenergie 2018 . . . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Zonne-energie 2018 . . . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Inputs hernieuwbare bio-energie 2018 . . . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Inputs overige hernieuwbare energie 2018 . . . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Steenkool 2018 . 0,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Bruinkool en turf 2018 . 0,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Hoogovengas 2018 . 0,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Overige koolproducten 2018 . 0,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Aardoliegrondstoffen 2018 . 0,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Aardgas 2018 . 289,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Fossiel deel motorbenzine 2018 . 157,8 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018 . 0,2 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Nafta 2018 . 0,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Fossiel deel autodiesel 2018 . 58,9 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Gasolie en lichte stookolie 2018 . 0,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Stookolie 2018 . 0,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Petroleum 2018 . . . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018 . 5,1 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Overige aardolieproducten 2018 . 2,7 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018 . 16,4 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Vloeibare biobrandstoffen 2018 . 10,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Biogas 2018 . 0,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Elektriciteit 2018 . 84,5 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Stoom en/of warm water 2018 . 13,4 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018 . 0,0 . . . .
Huishoudens: energiegebruik totaal Niet-hernieuwbaar afval 2018 . 0,0 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de energierekeningen samen. In de energierekeningen vormen een consistent statistisch raamwerk voor fysieke energiestromen, waarin is terug te vinden hoeveel energie de economie binnenkomt via winning en import, hoeveel energieproducten binnen de economie wordt geproduceerd en verbruikt door bedrijven en huishoudens, en hoeveel energie de economie weer verlaat door export of netto verbruik (finaal verbruik en omzettingsverliezen). Hierbij wordt het energieaanbod en het energieverbruik van de verschillende energiedragers toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit, per energiedrager en per jaar de kernvariabelen voor energie worden weergegeven (winning, productie, intermediair verbruik en huishoudconsumptie energieproducten, netto verbruik, voorraadvorming, import of export).

De energierekeningen worden opgesteld volgens de definities van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de cijfers van de energierekeningen het aanbod en verbruik van energieproducten door Nederlandse economische activiteiten weergeven, en dat deze cijfers direct kunnen worden gerelateerd aan allerlei macro-economische gegevens uit de nationale rekeningen. De cijfers uit de energierekeningen wijken daarmee af van de cijfers zoals deze worden gepubliceerd in de energiebalans. De verschillen worden nader toegelicht in de onderzoeksbeschrijving.

De energierekeningen worden primair samengesteld uit de cijfers van de fysieke energiebalans. Deze gegevens worden vervolgens aangepast om ze consistent te maken met de classificaties en definities van de nationale rekeningen. De correctie voor het energieverbruik door niet-ingezetenen en ingezetenen in het buitenland wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de transportstatistieken. De uitsplitsing van het energieverbruik naar de verschillende bedrijfstakken wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de energiestatistieken, de monetaire gegevens uit de nationale rekeningen en overige databronnen, zoals de landbouwstatistieken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status.

De cijfers uit de energierekeningen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de energierekeningen.

Wijzigingen per oktober 2022:
De cijfers voor 2020 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in oktober.

Toelichting onderwerpen

Winning
Het onttrekken van energie aan de natuur in de vorm van energiedragers. Energiedragers die gewonnen worden uit de aarde zijn onder andere steenkool, aardolie en aardgas. Hernieuwbare energie kan gewonnen worden door middel van de biomassa, zonlicht, wind- of waterkracht.
Intermediair en huishoudelijk verbruik
Totale hoeveelheid energieproducten verbruikt door Nederlandse bedrijven (intermediair verbruik) en huishoudens (finale consumptie).
Invoer
De invoer van energieproducten betreft de voor ingezetenen bestemde energiedragers, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder energiedragers die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer). Onder de invoer vallen eveneens de bestedingen in het buitenland door Nederlands ingezetenen.
Productie
De productie van energieproducten uit andere energiedragers, bijvoorbeeld de productie van benzine en diesel uit ruwe aardolie of de productie van elektriciteit uit aardgas of zonne-energie.
Netto energieverbruik
Het eindgebruik van energie door Nederlandse bedrijven en huishoudens. Het netto verbruik energie is gelijk aan het finale energieverbruik voor energetische en niet-energetische doeleinden (bijvoorbeeld het gebruik van smeeroliën) en daarbij opgeteld de omzettingsverliezen (bijvoorbeeld de energieverliezen die optreden bij het omzetten van steenkool in elektriciteit door energiebedrijven).
Uitvoer
Tot de uitvoer van energieproducten worden de energiedragers gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen van energieproducten in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners, transportbedrijven en diplomaten.