Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

Bedrijfstypen landbouwmethoden Perioden Landbouwbedrijven (aantal) Standaard opbrengst (SO waarde) (mln euro) Balans Activa Totaal activa (mln euro) Balans Activa Immateriële vaste activa (mln euro) Balans Activa Materiële vaste activa (mln euro) Balans Activa Financiële vaste activa (mln euro) Balans Activa Voorraden (mln euro) Balans Activa Vorderingen (mln euro) Balans Activa Effecten (mln euro) Balans Activa Liquide middelen (mln euro)
Totaal alle bedrijfstypen Landbouw (totaal) 2020 52.695 25.082,6 94.837,6 1.183,4 75.314,5 3.328,3 4.444,5 5.136,4 78,8 5.351,7
Totaal alle bedrijfstypen Biologische landbouw (totaal) 2020 1.826 853,6 3.658,1 43,4 2.851,7 126,4 198,8 241,3 3,7 192,8
Totaal alle bedrijfstypen Gangbare landbouw 2020 50.869 24.229,0 91.179,5 1.140,0 72.462,8 3.201,9 4.245,7 4.895,1 75,2 5.158,9
Totaal akkerbouwbedrijven Landbouw (totaal) 2020 11.174 1.870,4 21.166,2 111,0 17.658,3 555,4 528,1 1.028,3 22,2 1.262,8
Totaal akkerbouwbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 277 69,2 786,1 5,5 634,1 23,0 25,7 51,5 1,8 44,6
Totaal akkerbouwbedrijven Gangbare landbouw 2020 10.897 1.801,3 20.380,1 105,5 17.024,3 532,5 502,4 976,8 20,4 1.218,3
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven Landbouw (totaal) 2020 801 29,4 823,8 7,0 662,3 17,3 25,5 39,7 1,2 70,9
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 12 0,5 . . . . . . . .
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven Gangbare landbouw 2020 789 28,9 . . . . . . . .
Zetmeelaardappelbedrijven Landbouw (totaal) 2020 847 196,9 2.273,5 7,0 2.039,7 23,9 32,7 86,1 0,5 83,8
Zetmeelaardappelbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 5 1,3 . . . . . . . .
Zetmeelaardappelbedrijven Gangbare landbouw 2020 842 195,6 . . . . . . . .
Akkerbouwgroentebedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.297 301,5 3.114,2 23,5 2.562,8 99,0 84,4 160,3 13,0 171,2
Akkerbouwgroentebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 140 43,4 510,7 4,5 415,1 14,6 16,2 32,3 1,6 26,5
Akkerbouwgroentebedrijven Gangbare landbouw 2020 1.157 258,1 2.603,4 19,0 2.147,7 84,3 68,2 128,0 11,4 144,7
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen Landbouw (totaal) 2020 2.706 43,9 2.416,9 14,5 1.829,2 108,2 44,5 164,3 1,5 254,6
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen Biologische landbouw (totaal) 2020 42 1,1 43,8 0,1 33,5 1,2 1,2 2,9 0,0 4,8
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen Gangbare landbouw 2020 2.664 42,8 2.373,1 14,4 1.795,7 107,1 43,3 161,4 1,4 249,8
Overige akkerbouwbedrijven Landbouw (totaal) 2020 5.523 1.298,6 12.537,9 59,0 10.564,4 307,0 341,0 577,9 6,1 682,4
Overige akkerbouwbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 78 22,8 210,3 0,8 167,0 7,1 8,0 15,2 0,2 11,9
Overige akkerbouwbedrijven Gangbare landbouw 2020 5.445 1.275,9 12.327,6 58,2 10.397,4 299,9 333,0 562,7 5,9 670,5
Totaal tuinbouwbedrijven Landbouw (totaal) 2020 6.920 8.751,8 12.108,2 16,3 6.569,3 751,4 1.773,0 1.674,1 14,8 1.309,2
Totaal tuinbouwbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 205 313,8 423,3 1,0 176,9 21,4 102,3 84,9 0,1 36,7
Totaal tuinbouwbedrijven Gangbare landbouw 2020 6.715 8.438,0 11.684,9 15,3 6.392,4 730,0 1.670,8 1.589,2 14,7 1.272,5
Glasgroentebedrijven Landbouw (totaal) 2020 850 2.027,2 2.248,5 1,7 1.231,2 171,4 228,5 358,6 3,8 253,1
Glasgroentebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 39 48,1 47,8 0,0 18,0 3,5 5,2 9,5 0,0 11,5
Glasgroentebedrijven Gangbare landbouw 2020 811 1.979,1 2.200,7 1,7 1.213,2 167,9 223,3 349,1 3,8 241,6
Snijbloemenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 902 1.767,1 1.850,6 3,4 1.000,9 167,1 208,7 221,3 0,9 248,4
Snijbloemenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 2 1,4 . . . . . . . .
Snijbloemenbedrijven Gangbare landbouw 2020 900 1.765,6 . . . . . . . .
Pot- en perkplantenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 636 1.819,1 1.550,7 2,8 593,4 149,7 452,9 188,9 2,2 160,8
Pot- en perkplantenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 6 14,3 . . . . . . . .
Pot- en perkplantenbedrijven Gangbare landbouw 2020 630 1.804,8 . . . . . . . .
Overige glastuinbouwbedrijven Landbouw (totaal) 2020 282 467,0 611,3 1,1 205,9 33,0 152,1 150,8 0,0 68,4
Overige glastuinbouwbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 25 165,8 180,9 0,1 60,8 5,4 59,0 46,7 0,0 8,9
Overige glastuinbouwbedrijven Gangbare landbouw 2020 257 301,1 430,4 1,1 145,1 27,7 93,1 104,0 0,0 59,5
Opengrondsgroentenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 851 372,4 1.098,2 2,1 764,3 47,4 77,0 92,1 1,3 114,0
Opengrondsgroentenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 69 20,5 77,8 0,1 56,1 2,3 4,6 8,6 0,0 6,2
Opengrondsgroentenbedrijven Gangbare landbouw 2020 782 351,9 1.020,3 1,9 708,2 45,2 72,5 83,5 1,3 107,8
Bloembollenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 565 548,4 1.555,4 1,7 1.038,3 56,4 132,9 241,6 2,6 81,7
Bloembollenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 6 1,9 . . . . . . . .
Bloembollenbedrijven Gangbare landbouw 2020 559 546,5 . . . . . . . .
Paddenstoelbedrijven Landbouw (totaal) 2020 120 217,7 94,7 0,1 22,6 5,4 10,7 45,2 0,0 10,6
Paddenstoelbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 1 1,8 . . . . . . . .
Paddenstoelbedrijven Gangbare landbouw 2020 119 215,9 . . . . . . . .
Boomkwekerijbedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.794 848,8 1.809,4 2,8 927,5 54,3 353,5 225,9 2,9 242,5
Boomkwekerijbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 25 35,3 56,8 0,6 17,0 2,6 21,1 10,2 0,1 5,2
Boomkwekerijbedrijven Gangbare landbouw 2020 1.769 813,6 1.752,6 2,1 910,5 51,7 332,4 215,8 2,9 237,3
Overige tuinbouwbedrijven Landbouw (totaal) 2020 920 684,1 1.289,5 0,7 785,2 66,4 156,8 149,7 1,1 129,6
Overige tuinbouwbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 32 24,7 39,6 0,2 16,6 6,1 6,1 7,2 0,0 3,5
Overige tuinbouwbedrijven Gangbare landbouw 2020 888 659,4 1.249,8 0,5 768,5 60,3 150,7 142,5 1,1 126,1
Totaal blijvendeteeltbedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.508 425,5 1.791,0 2,2 1.312,3 54,2 142,6 105,4 0,5 173,8
Totaal blijvendeteeltbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 90 21,5 100,3 0,2 73,6 4,6 6,2 5,8 0,0 9,8
Totaal blijvendeteeltbedrijven Gangbare landbouw 2020 1.418 403,9 1.690,7 2,0 1.238,7 49,6 136,3 99,6 0,5 164,0
Wijngaardbedrijven Landbouw (totaal) 2020 41 2,6 29,0 0,5 19,5 1,9 3,5 0,9 0,0 2,7
Wijngaardbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 2 0,1 . . . . . . . .
Wijngaardbedrijven Gangbare landbouw 2020 39 2,4 . . . . . . . .
Fruitbedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.332 399,4 1.682,2 1,6 1.244,1 49,7 134,9 93,5 0,5 158,0
Fruitbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 81 20,0 93,8 0,2 70,2 3,6 6,0 5,4 0,0 8,5
Fruitbedrijven Gangbare landbouw 2020 1.251 379,4 1.588,3 1,4 1.173,9 46,1 128,9 88,1 0,5 149,4
Overige blijvende teeltbedrijven Landbouw (totaal) 2020 135 23,5 79,9 0,2 48,7 2,7 4,2 11,0 0,0 13,1
Overige blijvende teeltbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 7 1,4 . . . . . . . .
Overige blijvende teeltbedrijven Gangbare landbouw 2020 128 22,1 . . . . . . . .
Totaal graasdierbedrijven Landbouw (totaal) 2020 25.933 8.119,1 45.544,5 806,1 39.044,7 1.470,6 1.123,1 1.416,0 34,0 1.650,0
Totaal graasdierbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 727 256,3 1.464,3 18,2 1.248,4 62,3 32,0 50,3 1,6 51,4
Totaal graasdierbedrijven Gangbare landbouw 2020 25.206 7.862,8 44.080,2 788,0 37.796,2 1.408,3 1.091,1 1.365,6 32,4 1.598,6
Melkveebedrijven Landbouw (totaal) 2020 14.542 6.418,6 36.148,4 765,7 31.749,7 1.010,6 727,1 955,8 22,7 916,8
Melkveebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 503 197,9 1.125,9 17,0 999,1 26,0 21,3 33,3 0,1 29,2
Melkveebedrijven Gangbare landbouw 2020 14.039 6.220,8 35.022,5 748,7 30.750,6 984,5 705,9 922,5 22,6 887,6
Vleeskalverenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.274 935,7 1.604,1 2,9 1.266,1 79,7 94,5 79,9 0,2 80,8
Vleeskalverenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 7 5,2 6,5 0,2 5,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,7
Vleeskalverenbedrijven Gangbare landbouw 2020 1.267 930,5 1.597,6 2,8 1.261,0 79,6 94,4 79,6 0,2 80,0
Overige rundveebedrijven Landbouw (totaal) 2020 4.451 261,5 3.768,3 16,8 3.088,1 92,7 138,6 137,7 5,1 289,4
Overige rundveebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 97 13,7 143,9 0,2 119,3 4,9 4,4 4,1 1,5 9,5
Overige rundveebedrijven Gangbare landbouw 2020 4.354 247,8 3.624,5 16,6 2.968,8 87,8 134,2 133,5 3,6 279,9
Schapenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 2.170 97,7 1.018,0 11,6 757,5 39,1 35,2 58,6 1,5 114,6
Schapenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 23 3,2 18,2 0,1 14,8 0,5 0,7 0,7 0,0 1,3
Schapenbedrijven Gangbare landbouw 2020 2.147 94,6 999,8 11,5 742,6 38,6 34,4 57,9 1,5 113,3
Geitenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 411 303,6 717,3 2,8 572,1 16,9 25,0 48,9 0,0 51,6
Geitenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 68 32,7 104,2 0,7 85,9 0,7 4,3 6,9 0,0 5,7
Geitenbedrijven Gangbare landbouw 2020 343 270,9 613,1 2,1 486,2 16,2 20,7 42,0 0,0 46,0
Paard- en ponybedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.789 38,2 1.201,3 1,0 884,8 56,3 82,4 78,4 3,1 95,3
Paard- en ponybedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 4 0,4 . . . . . . . .
Paard- en ponybedrijven Gangbare landbouw 2020 1.785 37,9 . . . . . . . .
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen Landbouw (totaal) 2020 560 13,4 416,7 3,1 329,6 9,1 4,4 22,4 1,2 46,9
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen Biologische landbouw (totaal) 2020 8 0,3 . . . . . . . .
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen Gangbare landbouw 2020 552 13,0 . . . . . . . .
Overige graasdierbedrijven Landbouw (totaal) 2020 736 50,2 670,3 2,2 396,8 166,3 15,9 34,3 0,3 54,6
Overige graasdierbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 17 2,9 56,9 0,0 17,8 29,9 1,1 4,2 0,0 3,8
Overige graasdierbedrijven Gangbare landbouw 2020 719 47,3 613,5 2,2 379,0 136,4 14,8 30,1 0,3 50,8
Totaal hokdierbedrijven Landbouw (totaal) 2020 4.164 4.659,2 7.764,8 182,0 5.330,5 315,3 670,0 615,6 5,0 646,3
Totaal hokdierbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 295 100,4 409,5 15,2 323,4 5,4 18,2 18,4 0,1 28,8
Totaal hokdierbedrijven Gangbare landbouw 2020 3.869 4.558,8 7.355,4 166,8 5.007,1 309,9 651,8 597,2 4,9 617,6
Fokzeugenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 679 868,0 1.350,2 16,7 904,0 63,3 113,9 147,8 0,3 104,1
Fokzeugenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 19 5,1 16,9 0,1 14,2 0,1 0,8 0,7 0,0 1,0
Fokzeugenbedrijven Gangbare landbouw 2020 660 862,9 1.333,3 16,6 889,8 63,3 113,0 147,1 0,3 103,1
Vleesvarkensbedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.239 973,6 1.842,3 38,2 1.269,3 64,2 199,9 111,7 0,6 158,4
Vleesvarkensbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 38 6,1 19,6 0,1 14,7 0,2 2,2 0,7 0,0 1,6
Vleesvarkensbedrijven Gangbare landbouw 2020 1.201 967,4 1.822,7 38,1 1.254,6 63,9 197,7 111,0 0,6 156,8
Overige varkensbedrijven Landbouw (totaal) 2020 597 1.001,0 1.570,0 35,2 1.039,8 83,4 185,5 91,7 0,0 134,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De tabel bevat cijfers over de waarde van de standaard opbrengst, winst- en verliesrekening en de balans van landbouwactoren uitgesplitst naar biologische- en gangbare landbouwbedrijven per bedrijfstype.

Gegevens beschikbaar vanaf :2011.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn nu definitief.

Wijzigingen per 10 november 2022:
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers zijn, als de financiering van dit project gecontinueerd wordt, naar verwachting eind oktober/begin november 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Landbouwbedrijven
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte Eenheid). Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. De oorspronkelijke ondergrens (3 NGE) is echter gehandhaafd, waardoor de populatie ongewijzigd is gebleven.
_
Met ingang van 2016 wordt bij de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Dit heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).
Standaard opbrengst (SO waarde)
Standaard Opbrengst (SO)
Een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van agrarische bedrijven, gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald.
Per gewas en diercategorie worden SO-normen vastgesteld, deze zijn gebaseerd op gemiddelde waarden over een periode van vijf jaar, en worden om de drie jaar geactualiseerd.
Het middelste jaar geldt als referentiejaar bij de aanduiding van de SO-normen (zo is de SO2010 gebaseerd op de jaren 2008 tot en met 2012).
De SO van een bedrijf is de som van de totale SO van alle gewassen en dieren.
SO wordt uitgedrukt in euro's.
Balans
Activa
Totaal activa
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) aan het einde van een boekjaar, meestal ingedeeld naar kalenderjaar.
Immateriële vaste activa
Het totaal van de boekwaarde aan identificeerbaar, niet-monetair actief bezit of eigendom zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. Voorbeelden: concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Deze post vertegenwoordigt de totale boekwaarde van de fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming. Voorbeelden: bedrijfsgebouwen, machines, installaties, computers, transportmiddelen.
Financiële vaste activa
Dit is de boekwaarde van de financiële belangen of deelnemingen in gelieerde maatschappijen, het bezit aan andere langlopende vorderingen en het bezit aan effecten.
Voorraden
Onder voorraden wordt verstaan: goederen die bestemd zijn om te worden verkocht, of te worden verbruikt bij het vervaardigen van goederen, of het verlenen van diensten. Voorbeelden zijn: grond- en hulpstoffen, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen en vooruitbetalingen op voorraden.
Vorderingen
Deze post omvat de opeisbare geldclaims op gelieerde maatschappijen, participanten, handelsdebiteuren, overlopende activa en overige vorderingen.
Effecten
Effecten zijn (op een beurs) verhandelbare rechten met een financiële waarde. Voorbeelden zijn aandelen, obligaties, opties en termijncontracten.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn het totaal aan chartaal of giraal geld en beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet.