Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2018


Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering per gemeente, wijk en buurt (indeling 2018). Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.
Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of twee uitkeringen van verschillende soort (zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld, in het eerste geval slechts één keer (bij de WAO).
Bij de categorie personen met een uitkering (totaal) wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.

De cijfers over aantallen personen met een uitkering per buurt, wijk of gemeente kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, doordat gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: maart 2018

Status van de cijfers:
De cijfers van 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 april 2020:
Gewijzigd zijn de voorlopige cijfers van 2018 van de Algemene Ouderdomswet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze cijfers per gemeente, wijk en buurt met indeling 2019 verschijnen in een nieuwe tabel.

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2018

Wijken en buurten Perioden RegioaanduidingGemeentenaam (naam) RegioaanduidingSoort regio (omschrijving) RegioaanduidingCodering (code) RegioaanduidingIndelingswijziging wijken en buurten (code) Personen per soort uitkeringWerkloosheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringBijstandsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringArbeidsongeschiktheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringAOW-uitkering (aantal) Personen per soort uitkering, relatiefWerkloosheidsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefBijstandsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefArbeidsongeschiktheidsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefAOW-uitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) InwonersInwoners vanaf 15 jaar (aantal) InwonersInwoners vanaf 15 jr tot AOW-leeftijd (aantal) InwonersInwoners vanaf de AOW-leeftijd (aantal)
Totaal 2018 december* NL00 254.480 432.460 747.230 3.444.450
Nederland 2018 december* NL01 248.660 432.250 722.930 3.099.270 2,0 3,0 5,0 21,0 14.539.770 11.430.180 3.109.590
Buitenland 2018 december* NL98 5.820 210 24.290 345.180
's-Gravenhage 2018 december* 's-Gravenhage Gemeente GM0518 . 8.560 25.380 22.740 72.440 2,0 6,0 5,0 16,0 445.020 372.050 72.970
Wijk 01 Oostduinen 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051801 1 . . . . . . . . 0 0 0
Oostduinen 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180170 1 . . . . . . . . 0 0 0
Wijk 02 Belgisch Park 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051802 1 110 140 210 1.570 2,0 2,0 3,0 22,0 7.020 5.440 1.580
Belgisch Park 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180271 1 110 140 210 1.570 2,0 2,0 3,0 22,0 7.020 5.440 1.580
Wijk 03 Westbroekpark en Duttendel 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051803 1 10 10 40 780 1,0 1,0 2,0 44,0 1.760 980 780
Westbroekpark 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180373 1 0 10 20 420 0,0 1,0 2,0 50,0 830 410 420
Duttendel 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180374 1 10 10 20 360 1,0 1,0 2,0 39,0 930 570 360
Wijk 04 Benoordenhout 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051804 1 130 60 140 3.500 1,0 1,0 1,0 31,0 11.320 7.780 3.540
Nassaubuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180448 1 20 10 20 310 1,0 1,0 1,0 23,0 1.310 1.000 310
Uilennest 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180475 1 20 0 20 550 1,0 0,0 1,0 30,0 1.810 1.250 560
Duinzigt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180476 1 20 0 20 1.280 1,0 0,0 1,0 56,0 2.300 1.010 1.290
Waalsdorp 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180477 1 50 30 40 710 2,0 1,0 1,0 24,0 3.020 2.300 720
Arendsdorp 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180478 1 10 10 10 340 1,0 1,0 1,0 31,0 1.090 750 340
Van Hoytemastraat en omgeving 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180479 1 20 10 30 320 1,0 0,0 2,0 18,0 1.800 1.480 320
Wijk 05 Archipelbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051805 1 70 80 130 1.250 1,0 2,0 2,0 24,0 5.320 4.050 1.270
Archipelbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180546 1 70 80 130 1.250 1,0 2,0 2,0 24,0 5.320 4.050 1.270
Wijk 06 Van Stolkpark en Scheveningse Bo 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051806 1 0 0 10 230 1,0 0,0 1,0 36,0 660 420 240
Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180605 1 0 0 10 230 1,0 0,0 1,0 36,0 660 420 240
Wijk 07 Scheveningen 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051807 1 250 610 680 3.300 2,0 4,0 5,0 22,0 15.160 11.840 3.320
Oud Scheveningen 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180701 1 40 120 160 490 2,0 5,0 6,0 20,0 2.520 2.030 500
Vissershaven 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180702 1 50 180 140 760 2,0 6,0 5,0 24,0 3.230 2.470 770
Scheveningen Badplaats 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180703 1 80 110 150 850 2,0 2,0 3,0 18,0 4.720 3.860 860
Visserijbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180704 1 50 170 180 810 2,0 5,0 5,0 25,0 3.300 2.480 820
Rijslag 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180772 1 20 30 40 380 1,0 2,0 3,0 27,0 1.390 1.010 380
Wijk 08 Duindorp 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051808 1 110 290 310 810 2,0 6,0 6,0 17,0 4.780 3.970 810
Duindorp 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180800 1 110 290 310 810 2,0 6,0 6,0 17,0 4.780 3.970 810
Wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051809 1 160 200 290 2.400 1,0 2,0 3,0 21,0 11.490 9.070 2.420
Statenkwartier 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180907 1 110 110 140 1.600 1,0 1,0 2,0 20,0 7.970 6.350 1.620
Geuzenkwartier 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05180908 1 50 90 150 800 1,0 2,0 4,0 23,0 3.520 2.720 800
Wijk 10 Zorgvliet 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051810 1 0 0 10 170 0,0 0,0 2,0 37,0 460 290 180
Zorgvliet 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181041 1 0 0 10 170 0,0 0,0 2,0 37,0 460 290 180
Wijk 11 Duinoord 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051811 1 100 80 160 1.020 2,0 1,0 3,0 16,0 6.570 5.540 1.030
Stadhoudersplantsoen 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181142 1 20 20 50 400 1,0 1,0 3,0 23,0 1.720 1.320 400
Sweelinckplein en omgeving 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181143 1 80 60 120 620 2,0 1,0 2,0 13,0 4.850 4.220 630
Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051812 1 210 140 380 2.870 2,0 1,0 3,0 23,0 12.380 9.500 2.880
Bloemenbuurt-West 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181250 1 30 10 50 560 2,0 0,0 2,0 29,0 1.950 1.390 560
Bloemenbuurt-Oost 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181251 1 100 60 170 1.210 2,0 1,0 3,0 22,0 5.440 4.230 1.210
Bomenbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181252 1 80 70 160 1.110 2,0 2,0 3,0 22,0 4.990 3.880 1.110
Wijk 13 Vogelwijk 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051813 1 50 0 50 1.010 1,0 0,0 1,0 24,0 4.190 3.170 1.010
Vogelwijk 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181309 1 50 0 50 1.010 1,0 0,0 1,0 24,0 4.190 3.170 1.010
Wijk 14 Bohemen en Meer en Bos 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051814 1 50 60 170 1.740 1,0 1,0 4,0 40,0 4.360 2.610 1.750
Bosjes van Pex 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181481 1 10 0 10 70 2,0 1,0 3,0 22,0 330 260 70
Bohemen en Meer en Bos 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181492 1 50 60 150 1.670 1,0 2,0 4,0 41,0 4.030 2.350 1.680
Wijk 15 Kijkduin en Ockenburgh 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051815 1 30 10 160 750 1,0 1,0 8,0 35,0 2.110 1.360 750
Ockenburgh 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181590 1 10 10 130 120 1,0 1,0 19,0 18,0 690 570 120
Kijkduin 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181591 1 20 0 30 620 2,0 0,0 2,0 44,0 1.420 790 620
Wijk 16 Kraayenstein en de Uithof 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051816 1 80 40 360 1.020 2,0 1,0 7,0 20,0 5.150 4.130 1.030
Kraayenstein 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181697 1 80 40 360 1.020 2,0 1,0 7,0 20,0 5.150 4.130 1.030
Wijk 17 Loosduinen 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051817 1 240 590 950 3.930 2,0 4,0 6,0 26,0 15.290 11.340 3.950
Kerketuinen en Zichtenburg 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181785 1 0 0 20 0 2,0 0,0 40,0 2,0 60 60 0
Houtwijk 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181786 1 180 360 660 2.440 2,0 3,0 6,0 23,0 10.800 8.350 2.450
Kom Loosduinen 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181795 1 60 230 260 1.490 1,0 5,0 6,0 34,0 4.430 2.930 1.500
Wijk 18 Waldeck 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051818 1 240 700 920 5.380 2,0 5,0 6,0 36,0 15.080 9.690 5.390
Waldeck-Zuid 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181806 1 30 110 120 650 1,0 6,0 7,0 36,0 1.810 1.160 660
Nieuw Waldeck 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181840 1 110 420 470 1.420 2,0 7,0 8,0 24,0 6.040 4.620 1.420
Rosenburg 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181882 1 50 140 190 1.030 2,0 5,0 7,0 39,0 2.630 1.600 1.030
Componistenbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181893 1 20 10 60 610 1,0 0,0 4,0 38,0 1.620 1.010 610
Waldeck-Noord 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181894 1 40 40 90 1.670 1,0 1,0 3,0 56,0 2.980 1.300 1.680
Wijk 19 Vruchtenbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051819 1 170 90 260 1.510 2,0 1,0 3,0 19,0 8.080 6.560 1.510
Vruchtenbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181953 1 120 70 170 1.100 2,0 1,0 3,0 19,0 5.850 4.750 1.100
Eykenduinen 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05181983 1 40 10 90 410 2,0 1,0 4,0 18,0 2.220 1.810 410
Wijk 20 Valkenboskwartier 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051820 1 360 690 740 1.730 2,0 5,0 5,0 11,0 15.500 13.770 1.730
Heesterbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182054 1 130 340 320 670 2,0 6,0 6,0 12,0 5.720 5.050 670
Valkenboskwartier 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182055 1 230 350 420 1.060 2,0 4,0 4,0 11,0 9.790 8.720 1.070
Wijk 21 Regentessekwartier 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051821 1 220 630 500 1.290 2,0 5,0 4,0 11,0 11.850 10.560 1.290
Rond de Energiecentrale 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182110 1 100 360 280 610 2,0 7,0 5,0 11,0 5.420 4.810 610
Koningsplein en omgeving 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182144 1 120 270 220 670 2,0 4,0 4,0 11,0 6.430 5.750 680
Wijk 22 Zeeheldenkwartier 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051822 1 210 540 580 1.200 2,0 5,0 6,0 11,0 10.580 9.360 1.220
Zeeheldenkwartier 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182245 1 210 540 580 1.200 2,0 5,0 6,0 11,0 10.580 9.360 1.220
Wijk 23 Willemspark 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051823 1 20 20 30 270 1,0 1,0 2,0 19,0 1.410 1.130 280
Willemspark 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182347 1 20 20 30 270 1,0 1,0 2,0 19,0 1.410 1.130 280
Wijk 24 Haagse Bos 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051824 1 10 0 10 180 2,0 0,0 2,0 41,0 430 250 180
Haagse Bos 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182449 1 10 0 10 180 2,0 0,0 2,0 41,0 430 250 180
Wijk 25 Mariahoeve en Marlot 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051825 1 210 900 680 3.120 2,0 7,0 5,0 25,0 12.530 9.380 3.150
Landen 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182561 1 80 410 270 980 2,0 10,0 6,0 23,0 4.350 3.370 990
Kampen 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182567 1 40 190 130 460 2,0 9,0 6,0 22,0 2.090 1.630 460
Marlot 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182568 1 10 0 10 170 1,0 0,0 1,0 26,0 640 470 170
Burgen en Horsten 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182569 1 90 300 270 1.520 2,0 6,0 5,0 28,0 5.450 3.910 1.530
Wijk 26 Bezuidenhout 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051826 1 220 520 400 1.930 2,0 4,0 3,0 13,0 14.720 12.780 1.940
Bezuidenhout-West 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182664 1 40 280 130 290 1,0 9,0 4,0 9,0 3.080 2.790 290
Bezuidenhout-Midden 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182665 1 60 70 80 510 2,0 2,0 2,0 14,0 3.740 3.220 520
Bezuidenhout-Oost 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182666 1 120 180 190 1.130 2,0 2,0 2,0 14,0 7.910 6.770 1.130
Wijk 27 Stationsbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051827 1 160 900 440 890 2,0 8,0 4,0 8,0 10.840 9.940 900
Huygenspark 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182718 1 100 580 260 520 1,0 8,0 4,0 8,0 6.940 6.410 520
Rivierenbuurt-Zuid 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182762 1 10 70 60 50 2,0 8,0 7,0 6,0 800 750 50
Rivierenbuurt-Noord 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182763 1 50 260 120 330 2,0 8,0 4,0 11,0 3.110 2.780 330
Wijk 28 Centrum 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051828 1 290 1.310 840 2.240 2,0 7,0 5,0 13,0 17.870 15.600 2.270
Kortenbos 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182811 1 100 490 350 860 2,0 8,0 5,0 13,0 6.510 5.640 870
Voorhout 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182812 1 30 40 50 340 1,0 2,0 2,0 15,0 2.280 1.930 350
Uilebomen 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182813 1 50 210 140 350 2,0 7,0 5,0 13,0 2.810 2.450 360
Zuidwal 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182814 1 110 570 290 690 2,0 9,0 5,0 11,0 6.270 5.570 700
Wijk 29 Schildersbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051829 1 520 3.570 2.100 2.920 2,0 14,0 8,0 12,0 25.070 22.120 2.950
Schildersbuurt-West 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182915 1 260 1.430 910 1.210 2,0 13,0 8,0 11,0 11.410 10.180 1.220
Schildersbuurt-Noord 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182916 1 130 1.330 680 1.040 2,0 17,0 9,0 13,0 7.950 6.900 1.050
Schildersbuurt-Oost 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05182917 1 130 820 510 670 2,0 14,0 9,0 12,0 5.720 5.040 680
Wijk 30 Transvaalkwartier 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051830 1 340 1.260 960 1.400 3,0 10,0 8,0 11,0 12.840 11.430 1.410
Transvaalkwartier-Noord 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183032 1 80 510 260 370 2,0 16,0 8,0 12,0 3.230 2.850 370
Transvaalkwartier-Midden 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183033 1 100 320 260 550 3,0 8,0 7,0 14,0 3.890 3.340 550
Transvaalkwartier-Zuid 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183034 1 160 430 440 480 3,0 7,0 8,0 9,0 5.720 5.240 490
Wijk 31 Rustenburg en Oostbroek 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051831 1 460 550 800 1.370 3,0 4,0 5,0 9,0 15.330 13.940 1.390
Rustenburg 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183130 1 130 210 280 610 3,0 4,0 5,0 12,0 5.060 4.450 620
Oostbroek-Noord 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183131 1 110 110 190 300 3,0 3,0 5,0 8,0 3.740 3.440 300
Oostbroek-Zuid 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183135 1 220 230 330 460 3,0 4,0 5,0 7,0 6.520 6.050 470
Wijk 32 Leyenburg 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051832 1 270 360 600 2.560 2,0 3,0 5,0 20,0 12.840 10.270 2.570
Leyenburg 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183284 1 270 360 600 2.560 2,0 3,0 5,0 20,0 12.840 10.270 2.570
Wijk 33 Bouwlust en Vrederust 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051833 1 470 2.520 1.630 4.230 2,0 11,0 7,0 18,0 23.050 18.790 4.260
Venen, Oorden en Raden 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183387 1 160 830 540 1.050 2,0 12,0 8,0 15,0 6.880 5.830 1.050
Zijden, Steden en Zichten 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183396 1 130 730 470 940 2,0 12,0 7,0 15,0 6.300 5.350 950
Dreven en Gaarden 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183398 1 170 910 580 1.670 2,0 11,0 7,0 20,0 8.550 6.860 1.690
De Uithof 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183399 1 20 40 50 570 2,0 3,0 3,0 43,0 1.310 750 570
Wijk 34 Morgenstond 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051834 1 390 1.750 1.260 2.330 3,0 11,0 8,0 15,0 15.650 13.300 2.350
Morgenstond-Zuid 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183480 1 130 680 420 600 3,0 14,0 8,0 12,0 4.990 4.380 610
Morgenstond-West 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183488 1 140 340 430 1.020 2,0 6,0 7,0 17,0 6.000 4.980 1.020
Morgenstond-Oost 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183489 1 110 730 410 710 2,0 16,0 9,0 15,0 4.660 3.940 720
Wijk 35 Zuiderpark 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051835 1 0 10 10 90 1,0 5,0 7,0 58,0 150 60 90
Zuiderpark 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183536 1 0 10 10 90 1,0 5,0 7,0 58,0 150 60 90
Wijk 36 Moerwijk 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051836 1 440 2.500 1.270 2.100 3,0 15,0 8,0 13,0 16.800 14.670 2.120
Moerwijk-Oost 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183620 1 70 440 220 340 3,0 17,0 9,0 13,0 2.590 2.250 340
Moerwijk-West 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183637 1 130 950 390 730 3,0 20,0 8,0 15,0 4.870 4.130 740
Moerwijk-Noord 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183638 1 140 560 380 650 3,0 10,0 7,0 12,0 5.660 5.000 660
Moerwijk-Zuid 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183639 1 100 550 280 380 3,0 15,0 8,0 10,0 3.680 3.300 380
Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051837 1 110 260 300 320 3,0 6,0 7,0 8,0 4.180 3.860 330
Groente- en Fruitmarkt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183721 1 110 260 300 320 3,0 6,0 7,0 8,0 4.180 3.860 330
Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051838 1 860 2.640 1.890 3.100 3,0 8,0 5,0 9,0 34.900 31.760 3.140
Laakhaven-Oost 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183819 1 70 330 190 320 2,0 9,0 5,0 9,0 3.480 3.160 330
Laakhaven-West 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183822 1 110 610 320 440 2,0 12,0 7,0 9,0 4.960 4.520 440
Spoorwijk 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183823 1 80 320 290 300 2,0 9,0 9,0 9,0 3.420 3.120 300
Laakkwartier-West 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183824 1 170 320 320 570 3,0 5,0 5,0 8,0 6.710 6.140 570
Laakkwartier-Oost 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183825 1 240 360 360 870 3,0 4,0 4,0 9,0 9.420 8.540 870
Noordpolderbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183826 1 180 700 410 610 3,0 10,0 6,0 9,0 6.910 6.290 620
Wijk 39 Binckhorst 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051839 1 20 100 20 30 1,0 5,0 1,0 2,0 2.180 2.140 30
Binckhorst 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05183960 1 20 100 20 30 1,0 5,0 1,0 2,0 2.180 2.140 30
Wijk 40 Wateringse Veld 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051840 1 340 400 830 2.230 2,0 2,0 5,0 13,0 17.420 15.180 2.240
Erasmus Veld 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184001 1 30 30 140 480 2,0 1,0 8,0 26,0 1.850 1.380 480
Hoge Veld 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184002 1 130 180 250 690 2,0 3,0 4,0 11,0 6.470 5.770 700
Parkbuurt oosteinde 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184003 1 60 0 70 350 2,0 0,0 3,0 12,0 2.860 2.510 350
Lage Veld 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184004 1 80 120 210 540 2,0 3,0 6,0 15,0 3.520 2.980 540
Zonne Veld 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184005 1 50 70 160 170 2,0 3,0 6,0 6,0 2.720 2.550 170
Wijk 41 Hoornwijk 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051841 1 0 40 10 30 1,0 17,0 4,0 15,0 230 200 30
Vlietzoom-West 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184106 1 0 0 10 30 2,0 0,0 7,0 25,0 140 100 30
Vliegeniersbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184107 1 . . . . . . . . 0 0 0
De Reef 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184110 1 0 40 0 0 0,0 42,0 0,0 0,0 100 100 0
Wijk 42 Ypenburg 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051842 1 350 560 1.040 1.830 2,0 3,0 5,0 9,0 21.090 19.250 1.840
Bosweide 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184208 1 20 0 20 180 1,0 0,0 1,0 11,0 1.610 1.430 180
Tedingerbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184209 1 . . . . . . . . 0 0 0
De Venen 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184211 1 30 70 90 80 2,0 5,0 7,0 6,0 1.340 1.260 80
Morgenweide 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184212 1 90 140 240 510 2,0 2,0 4,0 9,0 5.560 5.050 510
Singels 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184213 1 80 140 250 490 2,0 3,0 6,0 11,0 4.510 4.020 490
Waterbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184214 1 70 90 250 320 2,0 2,0 7,0 8,0 3.770 3.440 320
De Bras 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184215 1 70 130 190 260 2,0 3,0 4,0 6,0 4.320 4.060 260
Wijk 43 Forepark 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051843 1 0 0 0 30 0,0 0,0 1,0 26,0 130 100 30
Vlietzoom-Oost 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184316 1 0 0 0 30 0,0 0,0 1,0 35,0 90 60 30
De Rivieren 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184317 1 . . . . . . . . 40 40 0
Wijk 44 Leidschenveen 2018 december* 's-Gravenhage Wijk WK051844 1 300 250 610 1.780 2,0 2,0 4,0 11,0 16.210 14.430 1.780
De Lanen 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184418 1 80 40 160 240 2,0 1,0 4,0 6,0 3.950 3.710 240
De Velden 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184419 1 70 50 110 400 2,0 1,0 3,0 12,0 3.400 3.000 400
De Vissen 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184420 1 120 110 280 1.030 2,0 2,0 4,0 15,0 6.970 5.940 1.030
Rietbuurt 2018 december* 's-Gravenhage Buurt BU05184421 1 30 60 70 100 2,0 3,0 4,0 6,0 1.900 1.790 110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens