Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeentelijke taakvelden Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2019 66.749 66.749 0 3.862 3.862 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2020 76.827 76.827 0 4.413 4.413 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2021* 74.975 74.976 0 4.290 4.290 0
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2019 46.429 16.482 29.947 2.687 954 1.733
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2020 53.028 22.070 30.959 3.046 1.268 1.778
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2021* 51.238 19.770 31.468 2.932 1.131 1.801
Bestuur en burgerzaken Nederland 2019 357 1.863 -1.506 21 108 -87
Bestuur en burgerzaken Nederland 2020 285 1.665 -1.379 16 96 -79
Bestuur en burgerzaken Nederland 2021* 406 1.725 -1.319 23 99 -75
Overhead Nederland 2019 569 6.700 -6.131 33 388 -355
Overhead Nederland 2020 554 6.937 -6.383 32 398 -367
Overhead Nederland 2021* 527 7.227 -6.699 30 414 -383
Belastingen Nederland 2019 5.408 389 5.018 313 23 290
Belastingen Nederland 2020 5.508 391 5.117 316 22 294
Belastingen Nederland 2021* 5.824 392 5.432 333 22 311
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds Nederland 2019 31.049 2 31.047 1.797 0 1.796
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds Nederland 2020 33.501 10 33.492 1.925 1 1.924
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds Nederland 2021* 35.272 7 35.265 2.018 0 2.018
Overig bestuur en ondersteuning Nederland 2019 2.101 1.321 779 122 76 45
Overig bestuur en ondersteuning Nederland 2020 5.881 1.184 4.696 338 68 270
Overig bestuur en ondersteuning Nederland 2021* 1.708 1.159 549 98 66 31
Toevoeging/onttrekking reserves Nederland 2019 6.764 5.623 1.141 391 325 66
Toevoeging/onttrekking reserves Nederland 2020 7.380 10.373 -2.994 424 596 -172
Toevoeging/onttrekking reserves Nederland 2021* 7.448 7.164 284 426 410 16
Resultaat van de rekening Nederland 2019 181 583 -402 10 34 -23
Resultaat van de rekening Nederland 2020 -81 1.510 -1.591 -5 87 -91
Resultaat van de rekening Nederland 2021* 52 2.096 -2.045 3 120 -117
Totaal veiligheid Nederland 2019 124 1.922 -1.797 7 111 -104
Totaal veiligheid Nederland 2020 143 2.068 -1.924 8 119 -111
Totaal veiligheid Nederland 2021* 204 2.219 -2.015 12 127 -115
Veiligheid Nederland 2019 124 1.922 -1.797 7 111 -104
Veiligheid Nederland 2020 143 2.068 -1.924 8 119 -111
Veiligheid Nederland 2021* 204 2.219 -2.015 12 127 -115
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Nederland 2019 828 3.915 -3.086 48 227 -179
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Nederland 2020 793 3.927 -3.134 46 226 -180
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Nederland 2021* 845 4.082 -3.237 48 234 -185
Verkeer en parkeren Nederland 2019 563 3.353 -2.790 33 194 -161
Verkeer en parkeren Nederland 2020 557 3.487 -2.929 32 200 -168
Verkeer en parkeren Nederland 2021* 573 3.615 -3.042 33 207 -174
Havens en waterwegen Nederland 2019 54 156 -103 3 9 -6
Havens en waterwegen Nederland 2020 47 139 -92 3 8 -5
Havens en waterwegen Nederland 2021* 66 158 -92 4 9 -5
Openbaar vervoer Nederland 2019 212 406 -194 12 23 -11
Openbaar vervoer Nederland 2020 189 302 -113 11 17 -6
Openbaar vervoer Nederland 2021* 206 310 -104 12 18 -6
Totaal economie Nederland 2019 1.538 1.551 -13 89 90 -1
Totaal economie Nederland 2020 1.392 1.444 -52 80 83 -3
Totaal economie Nederland 2021* 1.896 1.800 97 108 103 6
Economisch beleid en ondersteuning Nederland 2019 557 658 -100 32 38 -6
Economisch beleid en ondersteuning Nederland 2020 542 819 -276 31 47 -16
Economisch beleid en ondersteuning Nederland 2021* 555 804 -249 32 46 -14
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nederland 2019 980 893 87 57 52 5
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nederland 2020 850 625 225 49 36 13
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nederland 2021* 1.341 996 345 77 57 20
Totaal onderwijs Nederland 2019 818 2.713 -1.895 47 157 -110
Totaal onderwijs Nederland 2020 848 2.836 -1.988 49 163 -114
Totaal onderwijs Nederland 2021* 964 2.897 -1.933 55 166 -111
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2019 681 1.415 -734 39 82 -42
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2020 713 1.477 -764 41 85 -44
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2021* 778 1.564 -785 45 89 -45
Onderwijshuisvesting Nederland 2019 138 1.298 -1.161 8 75 -67
Onderwijshuisvesting Nederland 2020 135 1.358 -1.223 8 78 -70
Onderwijshuisvesting Nederland 2021* 185 1.333 -1.148 11 76 -66
Totaal sport, cultuur en recreatie Nederland 2019 815 4.986 -4.172 47 289 -241
Totaal sport, cultuur en recreatie Nederland 2020 754 5.138 -4.384 43 295 -252
Totaal sport, cultuur en recreatie Nederland 2021* 903 5.372 -4.469 52 307 -256
Sportbeleid en activering Nederland 2019 30 338 -308 2 20 -18
Sportbeleid en activering Nederland 2020 41 352 -311 2 20 -18
Sportbeleid en activering Nederland 2021* 77 382 -305 4 22 -17
Sportaccommodaties Nederland 2019 416 1.227 -812 24 71 -47
Sportaccommodaties Nederland 2020 382 1.248 -866 22 72 -50
Sportaccommodaties Nederland 2021* 511 1.305 -794 29 75 -45
Cultuurpresentatie, - productie en - par Nederland 2019 171 1.049 -879 10 61 -51
Cultuurpresentatie, - productie en - par Nederland 2020 156 1.106 -951 9 64 -55
Cultuurpresentatie, - productie en - par Nederland 2021* 136 1.146 -1.010 8 66 -58
Musea Nederland 2019 42 341 -299 2 20 -17
Musea Nederland 2020 36 338 -302 2 19 -17
Musea Nederland 2021* 33 350 -317 2 20 -18
Cultureel erfgoed Nederland 2019 16 95 -79 1 6 -5
Cultureel erfgoed Nederland 2020 18 109 -91 1 6 -5
Cultureel erfgoed Nederland 2021* 18 107 -89 1 6 -5
Media Nederland 2019 23 442 -419 1 26 -24
Media Nederland 2020 26 443 -417 1 25 -24
Media Nederland 2021* 25 449 -424 1 26 -24
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nederland 2019 117 1.494 -1.376 7 86 -80
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nederland 2020 96 1.542 -1.446 6 89 -83
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nederland 2021* 104 1.634 -1.530 6 94 -88
Totaal sociaal domein Nederland 2019 7.640 25.833 -18.193 442 1.495 -1.053
Totaal sociaal domein Nederland 2020 10.398 29.132 -18.734 597 1.674 -1.076
Totaal sociaal domein Nederland 2021* 8.969 27.907 -18.938 513 1.597 -1.084
Algemene voorzieningen incl. wijkteams Nederland 2019 195 3.079 -2.884 11 178 -167
Algemene voorzieningen incl. wijkteams Nederland 2020 200 3.088 -2.888 11 177 -166
Algemene voorzieningen incl. wijkteams Nederland 2021* 219 3.250 -3.031 13 186 -173
Inkomensregelingen Nederland 2019 6.327 7.968 -1.640 366 461 -95
Inkomensregelingen Nederland 2020 9.304 10.664 -1.359 534 613 -78
Inkomensregelingen Nederland 2021* 7.783 9.330 -1.547 445 534 -88
Participatie Nederland 2019 266 3.320 -3.054 15 192 -177
Participatie Nederland 2020 251 3.309 -3.059 14 190 -176
Participatie Nederland 2021* 261 3.267 -3.007 15 187 -172
Maatwerkvoorziening (WMO) Nederland 2019 27 696 -669 2 40 -39
Maatwerkvoorziening (WMO) Nederland 2020 28 730 -702 2 42 -40
Maatwerkvoorziening (WMO) Nederland 2021* 24 724 -700 1 41 -40
Maatwerkdienstverlening 18+ Nederland 2019 206 3.290 -3.084 12 190 -178
Maatwerkdienstverlening 18+ Nederland 2020 173 3.511 -3.338 10 202 -192
Maatwerkdienstverlening 18+ Nederland 2021* 206 3.623 -3.417 12 207 -196
Maatwerkdienstverlening 18- Nederland 2019 374 4.359 -3.986 22 252 -231
Maatwerkdienstverlening 18- Nederland 2020 206 4.472 -4.266 12 257 -245
Maatwerkdienstverlening 18- Nederland 2021* 246 4.789 -4.543 14 274 -260
Geëscaleerde zorg 18+ Nederland 2019 216 2.346 -2.130 13 136 -123
Geëscaleerde zorg 18+ Nederland 2020 213 2.573 -2.360 12 148 -136
Geëscaleerde zorg 18+ Nederland 2021* 199 2.083 -1.884 11 119 -108
Geëscaleerde zorg 18- Nederland 2019 29 775 -746 2 45 -43
Geëscaleerde zorg 18- Nederland 2020 23 784 -762 1 45 -44
Geëscaleerde zorg 18- Nederland 2021* 31 841 -810 2 48 -46
Totaal volksgezondheid en milieu Nederland 2019 4.319 4.902 -583 250 284 -34
Totaal volksgezondheid en milieu Nederland 2020 4.681 5.379 -698 269 309 -40
Totaal volksgezondheid en milieu Nederland 2021* 5.232 5.826 -593 299 333 -34
Volksgezondheid Nederland 2019 114 847 -733 7 49 -42
Volksgezondheid Nederland 2020 274 1.015 -741 16 58 -43
Volksgezondheid Nederland 2021* 532 1.303 -771 30 75 -44
Riolering Nederland 2019 1.760 1.398 362 102 81 21
Riolering Nederland 2020 1.798 1.427 371 103 82 21
Riolering Nederland 2021* 1.823 1.451 371 104 83 21
Afval Nederland 2019 2.240 1.852 388 130 107 22
Afval Nederland 2020 2.349 1.998 352 135 115 20
Afval Nederland 2021* 2.566 2.072 494 147 119 28
Milieubeheer en begraafplaatsen Nederland 2019 206 805 -599 12 47 -35
Milieubeheer en begraafplaatsen Nederland 2020 259 939 -679 15 54 -39
Milieubeheer en begraafplaatsen Nederland 2021* 312 999 -688 18 57 -39
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver Nederland 2019 4.239 4.446 -207 245 257 -12
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver Nederland 2020 4.789 4.834 -45 275 278 -3
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver Nederland 2021* 4.725 5.103 -378 270 292 -22
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. Nederland 2019 3.139 2.600 539 182 150 31
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. Nederland 2020 3.477 2.789 688 200 160 39
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. Nederland 2021* 3.355 2.880 475 192 165 27
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen Nederland 2019 1.100 1.845 -746 64 107 -43
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen Nederland 2020 1.313 2.045 -733 75 117 -42
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen Nederland 2021* 1.370 2.223 -854 78 127 -49
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse (aantal inwoners) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
In 2017 zijn de beleidsterreinen herzien en worden deze taakvelden genoemd (voorheen functies), een directe vergelijking van de beleidsterreinen met voorgaande jaren is daardoor niet meer mogelijk. In de administraties 2017 en 2018 van de gemeenten wordt de typering van de lasten en baten naar taakveld soms nog herzien, hierdoor kunnen tussen 2017 en 2018 (kleine) verschuivingen tussen taakvelden voorkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 20 december 2022:
De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke jaarrekening in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het Rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.
Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner
Gemeentelijke jaarrekening in euro/inwoner.
Cijfers op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.