Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeentelijke taakvelden Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2020 76.827 76.827 0 4.413 4.413 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2021 74.971 74.971 0 4.290 4.290 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2022* 80.298 80.297 0 4.565 4.565 0
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2020 53.028 22.070 30.959 3.046 1.268 1.778
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2021 51.238 19.770 31.468 2.932 1.131 1.801
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2022* 56.530 21.916 34.614 3.214 1.246 1.968
Bestuur en burgerzaken Nederland 2020 285 1.665 -1.379 16 96 -79
Bestuur en burgerzaken Nederland 2021 406 1.725 -1.319 23 99 -75
Bestuur en burgerzaken Nederland 2022* 501 1.846 -1.345 28 105 -76
Overhead Nederland 2020 554 6.937 -6.383 32 398 -367
Overhead Nederland 2021 527 7.227 -6.699 30 414 -383
Overhead Nederland 2022* 605 7.644 -7.038 34 435 -400
Belastingen Nederland 2020 5.508 391 5.117 316 22 294
Belastingen Nederland 2021 5.824 392 5.432 333 22 311
Belastingen Nederland 2022* 5.938 416 5.522 338 24 314
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds Nederland 2020 33.501 10 33.492 1.925 1 1.924
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds Nederland 2021 35.272 7 35.265 2.018 0 2.018
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds Nederland 2022* 40.219 6 40.213 2.286 0 2.286
Overig bestuur en ondersteuning Nederland 2020 5.881 1.184 4.696 338 68 270
Overig bestuur en ondersteuning Nederland 2021 1.708 1.159 549 98 66 31
Overig bestuur en ondersteuning Nederland 2022* 2.205 1.198 1.008 125 68 57
Toevoeging/onttrekking reserves Nederland 2020 7.380 10.373 -2.994 424 596 -172
Toevoeging/onttrekking reserves Nederland 2021 7.448 7.164 284 426 410 16
Toevoeging/onttrekking reserves Nederland 2022* 7.088 7.671 -583 403 436 -33
Resultaat van de rekening Nederland 2020 -81 1.510 -1.591 -5 87 -91
Resultaat van de rekening Nederland 2021 52 2.096 -2.045 3 120 -117
Resultaat van de rekening Nederland 2022* -26 3.136 -3.162 -1 178 -180
Totaal veiligheid Nederland 2020 143 2.068 -1.924 8 119 -111
Totaal veiligheid Nederland 2021 204 2.219 -2.015 12 127 -115
Totaal veiligheid Nederland 2022* 301 2.383 -2.081 17 135 -118
Veiligheid Nederland 2020 143 2.068 -1.924 8 119 -111
Veiligheid Nederland 2021 204 2.219 -2.015 12 127 -115
Veiligheid Nederland 2022* 301 2.383 -2.081 17 135 -118
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Nederland 2020 793 3.927 -3.134 46 226 -180
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Nederland 2021 845 4.082 -3.237 48 234 -185
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Nederland 2022* 831 4.301 -3.470 47 245 -197
Verkeer en parkeren Nederland 2020 557 3.487 -2.929 32 200 -168
Verkeer en parkeren Nederland 2021 573 3.615 -3.042 33 207 -174
Verkeer en parkeren Nederland 2022* 661 3.911 -3.250 38 222 -185
Havens en waterwegen Nederland 2020 47 139 -92 3 8 -5
Havens en waterwegen Nederland 2021 66 158 -92 4 9 -5
Havens en waterwegen Nederland 2022* 87 198 -111 5 11 -6
Openbaar vervoer Nederland 2020 189 302 -113 11 17 -6
Openbaar vervoer Nederland 2021 206 310 -104 12 18 -6
Openbaar vervoer Nederland 2022* 84 193 -109 5 11 -6
Totaal economie Nederland 2020 1.392 1.444 -52 80 83 -3
Totaal economie Nederland 2021 1.896 1.800 97 108 103 6
Totaal economie Nederland 2022* 1.629 1.630 -1 93 93 0
Economisch beleid en ondersteuning Nederland 2020 542 819 -276 31 47 -16
Economisch beleid en ondersteuning Nederland 2021 555 804 -249 32 46 -14
Economisch beleid en ondersteuning Nederland 2022* 756 832 -75 43 47 -4
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nederland 2020 850 625 225 49 36 13
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nederland 2021 1.341 996 345 77 57 20
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nederland 2022* 872 798 74 50 45 4
Totaal onderwijs Nederland 2020 848 2.836 -1.988 49 163 -114
Totaal onderwijs Nederland 2021 964 2.897 -1.933 55 166 -111
Totaal onderwijs Nederland 2022* 1.054 3.044 -1.990 60 173 -113
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2020 713 1.477 -764 41 85 -44
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2021 778 1.564 -785 45 89 -45
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2022* 885 1.698 -813 50 97 -46
Onderwijshuisvesting Nederland 2020 135 1.358 -1.223 8 78 -70
Onderwijshuisvesting Nederland 2021 185 1.333 -1.148 11 76 -66
Onderwijshuisvesting Nederland 2022* 169 1.346 -1.177 10 77 -67
Totaal sport, cultuur en recreatie Nederland 2020 754 5.138 -4.384 43 295 -252
Totaal sport, cultuur en recreatie Nederland 2021 903 5.372 -4.469 52 307 -256
Totaal sport, cultuur en recreatie Nederland 2022* 911 5.602 -4.691 52 318 -267
Sportbeleid en activering Nederland 2020 41 352 -311 2 20 -18
Sportbeleid en activering Nederland 2021 77 382 -305 4 22 -17
Sportbeleid en activering Nederland 2022* 65 396 -331 4 22 -19
Sportaccommodaties Nederland 2020 382 1.248 -866 22 72 -50
Sportaccommodaties Nederland 2021 511 1.305 -794 29 75 -45
Sportaccommodaties Nederland 2022* 477 1.339 -862 27 76 -49
Cultuurpresentatie, - productie en - par Nederland 2020 156 1.106 -951 9 64 -55
Cultuurpresentatie, - productie en - par Nederland 2021 136 1.146 -1.010 8 66 -58
Cultuurpresentatie, - productie en - par Nederland 2022* 172 1.175 -1.002 10 67 -57
Musea Nederland 2020 36 338 -302 2 19 -17
Musea Nederland 2021 33 350 -317 2 20 -18
Musea Nederland 2022* 41 350 -310 2 20 -18
Cultureel erfgoed Nederland 2020 18 109 -91 1 6 -5
Cultureel erfgoed Nederland 2021 18 107 -89 1 6 -5
Cultureel erfgoed Nederland 2022* 21 130 -109 1 7 -6
Media Nederland 2020 26 443 -417 1 25 -24
Media Nederland 2021 25 449 -424 1 26 -24
Media Nederland 2022* 29 471 -443 2 27 -25
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nederland 2020 96 1.542 -1.446 6 89 -83
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nederland 2021 104 1.634 -1.530 6 94 -88
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nederland 2022* 105 1.739 -1.634 6 99 -93
Totaal sociaal domein Nederland 2020 10.398 29.132 -18.734 597 1.674 -1.076
Totaal sociaal domein Nederland 2021 8.964 27.902 -18.938 513 1.597 -1.084
Totaal sociaal domein Nederland 2022* 9.319 30.070 -20.752 530 1.709 -1.180
Algemene voorzieningen incl. wijkteams Nederland 2020 200 3.088 -2.888 11 177 -166
Algemene voorzieningen incl. wijkteams Nederland 2021 219 3.250 -3.031 13 186 -173
Algemene voorzieningen incl. wijkteams Nederland 2022* 1.880 4.609 -2.729 107 262 -155
Inkomensregelingen Nederland 2020 9.304 10.664 -1.359 534 613 -78
Inkomensregelingen Nederland 2021 7.778 9.325 -1.547 445 534 -88
Inkomensregelingen Nederland 2022* 6.387 9.769 -3.381 363 555 -192
Participatie Nederland 2020 251 3.309 -3.059 14 190 -176
Participatie Nederland 2021 261 3.267 -3.007 15 187 -172
Participatie Nederland 2022* 337 3.379 -3.042 19 192 -173
Maatwerkvoorziening (WMO) Nederland 2020 28 730 -702 2 42 -40
Maatwerkvoorziening (WMO) Nederland 2021 24 724 -700 1 41 -40
Maatwerkvoorziening (WMO) Nederland 2022* 30 768 -738 2 44 -42
Maatwerkdienstverlening 18+ Nederland 2020 173 3.511 -3.338 10 202 -192
Maatwerkdienstverlening 18+ Nederland 2021 206 3.623 -3.417 12 207 -196
Maatwerkdienstverlening 18+ Nederland 2022* 194 3.657 -3.463 11 208 -197
Maatwerkdienstverlening 18- Nederland 2020 206 4.472 -4.266 12 257 -245
Maatwerkdienstverlening 18- Nederland 2021 246 4.789 -4.543 14 274 -260
Maatwerkdienstverlening 18- Nederland 2022* 169 4.879 -4.710 10 277 -268
Geëscaleerde zorg 18+ Nederland 2020 213 2.573 -2.360 12 148 -136
Geëscaleerde zorg 18+ Nederland 2021 199 2.083 -1.884 11 119 -108
Geëscaleerde zorg 18+ Nederland 2022* 278 2.109 -1.831 16 120 -104
Geëscaleerde zorg 18- Nederland 2020 23 784 -762 1 45 -44
Geëscaleerde zorg 18- Nederland 2021 31 841 -810 2 48 -46
Geëscaleerde zorg 18- Nederland 2022* 43 901 -858 2 51 -49
Totaal volksgezondheid en milieu Nederland 2020 4.681 5.379 -698 269 309 -40
Totaal volksgezondheid en milieu Nederland 2021 5.232 5.826 -593 299 333 -34
Totaal volksgezondheid en milieu Nederland 2022* 5.248 5.882 -634 298 334 -36
Volksgezondheid Nederland 2020 274 1.015 -741 16 58 -43
Volksgezondheid Nederland 2021 532 1.303 -771 30 75 -44
Volksgezondheid Nederland 2022* 399 1.212 -813 23 69 -46
Riolering Nederland 2020 1.798 1.427 371 103 82 21
Riolering Nederland 2021 1.823 1.451 371 104 83 21
Riolering Nederland 2022* 1.884 1.489 395 107 85 22
Afval Nederland 2020 2.349 1.998 352 135 115 20
Afval Nederland 2021 2.566 2.072 494 147 119 28
Afval Nederland 2022* 2.640 2.117 523 150 120 30
Milieubeheer en begraafplaatsen Nederland 2020 259 939 -679 15 54 -39
Milieubeheer en begraafplaatsen Nederland 2021 312 999 -688 18 57 -39
Milieubeheer en begraafplaatsen Nederland 2022* 325 1.064 -740 18 61 -42
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver Nederland 2020 4.789 4.834 -45 275 278 -3
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver Nederland 2021 4.725 5.103 -378 270 292 -22
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver Nederland 2022* 4.476 5.470 -994 254 311 -57
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. Nederland 2020 3.477 2.789 688 200 160 39
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. Nederland 2021 3.355 2.880 475 192 165 27
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. Nederland 2022* 2.921 2.957 -36 166 168 -2
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen Nederland 2020 1.313 2.045 -733 75 117 -42
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen Nederland 2021 1.370 2.223 -854 78 127 -49
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen Nederland 2022* 1.554 2.513 -958 88 143 -54
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse (aantal inwoners) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
In 2017 zijn de beleidsterreinen herzien en worden deze taakvelden genoemd (voorheen functies), een directe vergelijking van de beleidsterreinen met voorgaande jaren is daardoor niet meer mogelijk. In de administraties 2017 en 2018 van de gemeenten wordt de typering van de lasten en baten naar taakveld soms nog herzien, hierdoor kunnen tussen 2017 en 2018 (kleine) verschuivingen tussen taakvelden voorkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 18 december 2023:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke jaarrekening in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het Rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.
Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner
Gemeentelijke jaarrekening in euro/inwoner.
Cijfers op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.