Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeentelijke taakvelden Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2018 65.882 65.882 0 3.835 3.835 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2019 66.749 66.749 0 3.862 3.862 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2020* 76.830 76.830 0 4.414 4.414 0
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2018 44.969 16.931 28.037 2.617 985 1.632
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2019 46.429 16.482 29.947 2.687 954 1.733
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2020* 53.032 22.073 30.959 3.046 1.268 1.778
Bestuur en burgerzaken Nederland 2018 466 1.745 -1.279 27 102 -74
Bestuur en burgerzaken Nederland 2019 357 1.863 -1.506 21 108 -87
Bestuur en burgerzaken Nederland 2020* 285 1.665 -1.379 16 96 -79
Overhead Nederland 2018 711 6.534 -5.823 41 380 -339
Overhead Nederland 2019 569 6.700 -6.131 33 388 -355
Overhead Nederland 2020* 557 6.940 -6.383 32 399 -367
Belastingen Nederland 2018 5.157 384 4.773 300 22 278
Belastingen Nederland 2019 5.408 389 5.018 313 23 290
Belastingen Nederland 2020* 5.508 391 5.118 316 22 294
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds Nederland 2018 29.304 3 29.301 1.706 0 1.705
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds Nederland 2019 31.049 2 31.047 1.797 0 1.796
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds Nederland 2020* 33.501 10 33.492 1.925 1 1.924
Overig bestuur en ondersteuning Nederland 2018 2.241 1.373 868 130 80 51
Overig bestuur en ondersteuning Nederland 2019 2.101 1.321 779 122 76 45
Overig bestuur en ondersteuning Nederland 2020* 5.881 1.184 4.696 338 68 270
Toevoeging/onttrekking reserves Nederland 2018 6.989 6.064 925 407 353 54
Toevoeging/onttrekking reserves Nederland 2019 6.764 5.623 1.141 391 325 66
Toevoeging/onttrekking reserves Nederland 2020* 7.380 10.373 -2.994 424 596 -172
Resultaat van de rekening Nederland 2018 100 828 -728 6 48 -42
Resultaat van de rekening Nederland 2019 181 583 -402 10 34 -23
Resultaat van de rekening Nederland 2020* -81 1.510 -1.591 -5 87 -91
Totaal veiligheid Nederland 2018 125 1.818 -1.693 7 106 -99
Totaal veiligheid Nederland 2019 124 1.922 -1.797 7 111 -104
Totaal veiligheid Nederland 2020* 143 2.068 -1.924 8 119 -111
Veiligheid Nederland 2018 125 1.818 -1.693 7 106 -99
Veiligheid Nederland 2019 124 1.922 -1.797 7 111 -104
Veiligheid Nederland 2020* 143 2.068 -1.924 8 119 -111
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Nederland 2018 877 3.881 -3.003 51 226 -175
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Nederland 2019 828 3.915 -3.086 48 227 -179
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Nederland 2020* 793 3.927 -3.134 46 226 -180
Verkeer en parkeren Nederland 2018 579 3.268 -2.690 34 190 -157
Verkeer en parkeren Nederland 2019 563 3.353 -2.790 33 194 -161
Verkeer en parkeren Nederland 2020* 557 3.487 -2.929 32 200 -168
Havens en waterwegen Nederland 2018 51 174 -123 3 10 -7
Havens en waterwegen Nederland 2019 54 156 -103 3 9 -6
Havens en waterwegen Nederland 2020* 47 139 -92 3 8 -5
Openbaar vervoer Nederland 2018 248 438 -191 14 26 -11
Openbaar vervoer Nederland 2019 212 406 -194 12 23 -11
Openbaar vervoer Nederland 2020* 189 302 -113 11 17 -6
Totaal economie Nederland 2018 1.529 1.494 35 89 87 2
Totaal economie Nederland 2019 1.538 1.551 -13 89 90 -1
Totaal economie Nederland 2020* 1.392 1.444 -52 80 83 -3
Economisch beleid en ondersteuning Nederland 2018 506 665 -159 29 39 -9
Economisch beleid en ondersteuning Nederland 2019 557 658 -100 32 38 -6
Economisch beleid en ondersteuning Nederland 2020* 542 819 -277 31 47 -16
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nederland 2018 1.023 829 194 60 48 11
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nederland 2019 980 893 87 57 52 5
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nederland 2020* 850 625 225 49 36 13
Totaal onderwijs Nederland 2018 799 2.668 -1.869 47 155 -109
Totaal onderwijs Nederland 2019 818 2.713 -1.895 47 157 -110
Totaal onderwijs Nederland 2020* 848 2.836 -1.988 49 163 -114
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2018 663 1.380 -716 39 80 -42
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2019 681 1.415 -734 39 82 -42
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2020* 713 1.477 -764 41 85 -44
Onderwijshuisvesting Nederland 2018 136 1.288 -1.152 8 75 -67
Onderwijshuisvesting Nederland 2019 138 1.298 -1.161 8 75 -67
Onderwijshuisvesting Nederland 2020* 135 1.358 -1.223 8 78 -70
Totaal sport, cultuur en recreatie Nederland 2018 799 4.796 -3.997 47 279 -233
Totaal sport, cultuur en recreatie Nederland 2019 815 4.986 -4.172 47 289 -241
Totaal sport, cultuur en recreatie Nederland 2020* 754 5.138 -4.384 43 295 -252
Sportbeleid en activering Nederland 2018 25 305 -280 1 18 -16
Sportbeleid en activering Nederland 2019 30 338 -308 2 20 -18
Sportbeleid en activering Nederland 2020* 41 352 -311 2 20 -18
Sportaccommodaties Nederland 2018 340 1.147 -807 20 67 -47
Sportaccommodaties Nederland 2019 416 1.227 -812 24 71 -47
Sportaccommodaties Nederland 2020* 382 1.248 -866 22 72 -50
Cultuurpresentatie, - productie en - par Nederland 2018 166 1.057 -891 10 62 -52
Cultuurpresentatie, - productie en - par Nederland 2019 171 1.049 -879 10 61 -51
Cultuurpresentatie, - productie en - par Nederland 2020* 156 1.106 -951 9 64 -55
Musea Nederland 2018 72 331 -259 4 19 -15
Musea Nederland 2019 42 341 -299 2 20 -17
Musea Nederland 2020* 36 338 -302 2 19 -17
Cultureel erfgoed Nederland 2018 24 96 -72 1 6 -4
Cultureel erfgoed Nederland 2019 16 95 -79 1 6 -5
Cultureel erfgoed Nederland 2020* 18 109 -91 1 6 -5
Media Nederland 2018 26 426 -400 1 25 -23
Media Nederland 2019 23 442 -419 1 26 -24
Media Nederland 2020* 26 443 -417 1 25 -24
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nederland 2018 146 1.434 -1.288 9 83 -75
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nederland 2019 117 1.494 -1.376 7 86 -80
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nederland 2020* 96 1.542 -1.446 6 89 -83
Totaal sociaal domein Nederland 2018 7.631 24.790 -17.159 444 1.443 -999
Totaal sociaal domein Nederland 2019 7.640 25.833 -18.193 442 1.495 -1.053
Totaal sociaal domein Nederland 2020* 10.398 29.132 -18.734 597 1.674 -1.076
Algemene voorzieningen incl. wijkteams Nederland 2018 209 2.982 -2.773 12 174 -161
Algemene voorzieningen incl. wijkteams Nederland 2019 195 3.079 -2.884 11 178 -167
Algemene voorzieningen incl. wijkteams Nederland 2020* 200 3.088 -2.888 11 177 -166
Inkomensregelingen Nederland 2018 6.516 8.135 -1.619 379 473 -94
Inkomensregelingen Nederland 2019 6.327 7.968 -1.640 366 461 -95
Inkomensregelingen Nederland 2020* 9.304 10.664 -1.359 534 613 -78
Participatie Nederland 2018 274 3.335 -3.061 16 194 -178
Participatie Nederland 2019 266 3.320 -3.054 15 192 -177
Participatie Nederland 2020* 251 3.309 -3.059 14 190 -176
Maatwerkvoorziening (WMO) Nederland 2018 38 615 -578 2 36 -34
Maatwerkvoorziening (WMO) Nederland 2019 27 696 -669 2 40 -39
Maatwerkvoorziening (WMO) Nederland 2020* 28 730 -702 2 42 -40
Maatwerkdienstverlening 18+ Nederland 2018 254 3.012 -2.758 15 175 -161
Maatwerkdienstverlening 18+ Nederland 2019 206 3.290 -3.084 12 190 -178
Maatwerkdienstverlening 18+ Nederland 2020* 173 3.511 -3.338 10 202 -192
Maatwerkdienstverlening 18- Nederland 2018 116 3.720 -3.605 7 217 -210
Maatwerkdienstverlening 18- Nederland 2019 374 4.359 -3.986 22 252 -231
Maatwerkdienstverlening 18- Nederland 2020* 206 4.478 -4.271 12 257 -245
Geëscaleerde zorg 18+ Nederland 2018 204 2.262 -2.057 12 132 -120
Geëscaleerde zorg 18+ Nederland 2019 216 2.346 -2.130 13 136 -123
Geëscaleerde zorg 18+ Nederland 2020* 213 2.573 -2.360 12 148 -136
Geëscaleerde zorg 18- Nederland 2018 21 729 -708 1 42 -41
Geëscaleerde zorg 18- Nederland 2019 29 775 -746 2 45 -43
Geëscaleerde zorg 18- Nederland 2020* 23 779 -756 1 45 -43
Totaal volksgezondheid en milieu Nederland 2018 4.143 4.585 -442 241 267 -26
Totaal volksgezondheid en milieu Nederland 2019 4.319 4.902 -583 250 284 -34
Totaal volksgezondheid en milieu Nederland 2020* 4.681 5.379 -698 269 309 -40
Volksgezondheid Nederland 2018 111 771 -660 6 45 -38
Volksgezondheid Nederland 2019 114 847 -733 7 49 -42
Volksgezondheid Nederland 2020* 274 1.015 -741 16 58 -43
Riolering Nederland 2018 1.707 1.350 356 99 79 21
Riolering Nederland 2019 1.760 1.398 362 102 81 21
Riolering Nederland 2020* 1.798 1.427 371 103 82 21
Afval Nederland 2018 2.123 1.736 387 124 101 23
Afval Nederland 2019 2.240 1.852 388 130 107 22
Afval Nederland 2020* 2.349 1.998 352 135 115 20
Milieubeheer en begraafplaatsen Nederland 2018 201 726 -525 12 42 -31
Milieubeheer en begraafplaatsen Nederland 2019 206 805 -599 12 47 -35
Milieubeheer en begraafplaatsen Nederland 2020* 259 939 -679 15 54 -39
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver Nederland 2018 5.009 4.919 90 292 286 5
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver Nederland 2019 4.239 4.446 -207 245 257 -12
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver Nederland 2020* 4.789 4.834 -45 275 278 -3
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. Nederland 2018 3.818 3.139 679 222 183 39
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. Nederland 2019 3.139 2.600 539 182 150 31
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. Nederland 2020* 3.477 2.789 688 200 160 39
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen Nederland 2018 1.192 1.780 -588 69 104 -34
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen Nederland 2019 1.100 1.845 -746 64 107 -43
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen Nederland 2020* 1.313 2.045 -733 75 117 -42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse (aantal inwoners) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
In 2017 zijn de beleidsterreinen herzien en worden deze taakvelden genoemd (voorheen functies), een directe vergelijking van de beleidsterreinen met voorgaande jaren is daardoor niet meer mogelijk. In de administraties 2017 en 2018 van de gemeenten wordt de typering van de lasten en baten naar taakveld soms nog herzien, hierdoor kunnen tussen 2017 en 2018 (kleine) verschuivingen tussen taakvelden voorkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 16 december 2021:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2019 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke jaarrekening in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het Rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.
Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner
Gemeentelijke jaarrekening in euro/inwoner.
Cijfers op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.