ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI2008 Cloud-diensten Cloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) Cloud-diensten Type cloud-diensten E-mail (als cloud-dienst) (% van bedrijven) Cloud-diensten Type cloud-diensten Office software (% van bedrijven) Cloud-diensten Type cloud-diensten Database hosting (% van bedrijven) Cloud-diensten Type cloud-diensten Bestanden opslaan (als cloud-dienst) (% van bedrijven) Cloud-diensten Type cloud-diensten Software voor boekhouding (% van bedrijven) Cloud-diensten Type cloud-diensten Software klantinformatiebeheer (% van bedrijven) Cloud-diensten Type cloud-diensten Rekenkracht voor software bedrijf (% van bedrijven) Cloud-diensten Type cloud-diensten Type server Gedeelde servers (% van bedrijven) Cloud-diensten Type cloud-diensten Type server Servers uitsluitend voor het bedrijf (% van bedrijven) 3D-printing Uitgevoerd (% van bedrijven) 3D-printing Van wie waren de 3D-printers? Bedrijf zelf (% van bedrijven) 3D-printing Van wie waren de 3D-printers? Ander bedrijf (% van bedrijven) 3D-printing Doel gebruik 3D-printing prototypes/modellen voor verkoop (% van bedrijven) 3D-printing Doel gebruik 3D-printing prototypes/modellen voor intern gebruik (% van bedrijven) 3D-printing Doel gebruik 3D-printing Producten voor verkoop (% van bedrijven) 3D-printing Doel gebruik 3D-printing Producten voor intern gebruik (% van bedrijven) Robotica Gebruikt (% van bedrijven) Robotica Soort robot Industriële robot (% van bedrijven) Robotica Soort robot Service robot (% van bedrijven) Robotica Gevolg in gebruikname robots op banen Meer banen ontstaan dan verdwenen (% van bedrijven) Robotica Gevolg in gebruikname robots op banen Meer banen verdwenen dan ontstaan (% van bedrijven) Robotica Gevolg in gebruikname robots op banen Geen effect m.b.t. banen (% van bedrijven)
10 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 49 33 27 35 35 29 23 12 36 25 5 3 3 3 3 2 2 7 6 1 1 1 5
10 of meer werkzame personen C Industrie 41 25 21 26 27 17 14 8 31 19 11 7 6 7 8 4 4 29 28 2 4 3 22
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 53 30 31 38 35 23 17 11 41 28 6 3 5 3 5 1 3 3 1 2 0 0 3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 42 24 21 27 28 22 14 7 29 20 3 3 1 1 2 0 0 3 3 0 1 0 2
10 of meer werkzame personen G Handel 46 31 27 34 34 25 22 11 34 25 4 2 3 3 2 2 2 6 5 2 1 1 4
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 45 28 22 29 29 29 16 9 31 21 1 1 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 2
10 of meer werkzame personen I Horeca 32 21 12 21 23 24 12 4 25 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 76 59 54 61 61 49 46 29 54 51 4 3 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 61 41 35 46 46 30 34 23 41 44 2 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 60 31 34 44 45 38 32 22 43 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 68 47 41 48 49 45 33 16 52 34 8 5 5 4 6 2 3 5 4 1 1 1 3
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 47 34 29 36 38 33 25 13 34 22 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 59 38 30 43 42 38 33 15 44 26 4 2 2 1 2 0 2 1 1 0 0 0 1
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 43 29 23 30 31 25 19 9 31 22 3 2 2 2 2 1 1 4 3 1 1 1 3
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 59 41 36 43 44 39 30 15 44 29 5 3 3 2 4 1 2 4 3 1 1 1 2
10 of meer werkzame personen ICT-sector 74 58 52 61 60 45 43 26 52 49 5 3 3 3 4 2 2 1 1 0 1 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2018. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2017. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2019 komen in december 2019 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Cloud-diensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Cloud-diensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria:
- servers van de aanbieder leveren de diensten;
- de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen);
- de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder;
- de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Cloud-diensten gebruikt
Type cloud-diensten
Bedrijven die de volgende cloud-diensten gebruiken:
- e-mail (als cloud-dienst);
- office software, zoals tekstverwerkers, spreadsheetprogramma's (als cloud-dienst);
- opslag (hosting) van databases van het bedrijf (als cloud-dienst);
- bestanden opslaan (als cloud-dienst);
- software voor boekhouding of financieel beheer (als cloud-dienst);
- software om informatie over klanten te beheren: CRM (als cloud-dienst);
- rekenkracht voor software van het bedrijf (als cloud-dienst).

Bedrijven die gratis deze of andere cloud-diensten hebben gebruikt vallen hier niet onder.
E-mail (als cloud-dienst)
E-mail (als cloud-dienst).
Office software
Office software, zoals tekstverwerkers, spreadsheetprogramma's (als cloud-dienst).
Database hosting
Opslag (hosting) van databases van het bedrijf (als cloud-dienst).
Bestanden opslaan (als cloud-dienst)
Bestanden opslaan (als cloud-dienst).
Software voor boekhouding
Software voor boekhouding of financieel beheer (als cloud-dienst).
Software klantinformatiebeheer
Software om informatie over klanten te beheren: CRM (als cloud-dienst).
Rekenkracht voor software bedrijf
Rekenkracht voor software van het bedrijf (als cloud-dienst).
Type server
Bedrijven kunnen cloud-diensten gebruiken door middel van gedeelde servers of door eigen servers.
Gedeelde servers worden niet uitsluitend gereserveerd voor een bedrijf. Eigen servers worden uitsluitend gereserveerd voor één bedrijf.
Gedeelde servers
Gedeelde servers, niet uitsluitend gereserveerd voor uw bedrijf.
Servers uitsluitend voor het bedrijf
Servers uitsluitend gereserveerd voor uw bedrijf.
3D-printing
3D-printen, ook wel Additive Manufacturing genoemd verwijst naar het gebruik van speciale printers, hetzij door de onderneming zelf of door gebruik te maken van 3D-afdrukservices van andere bedrijven, voor het creëren van driedimensionale fysieke objecten met behulp van digitale technologie.
Uitgevoerd
Gebruik gemaakt van 3D-printen?
Van wie waren de 3D-printers?
Bedrijf zelf
Ander bedrijf
Doel gebruik 3D-printing
prototypes/modellen voor verkoop
Maken van prototypes of modellen voor verkoop.
prototypes/modellen voor intern gebruik
Maken van prototypes of modellen voor intern gebruik
Producten voor verkoop
Producten voor verkoop exclusief prototypes en modellen (b.v. mallen, gereedschap, onderdelen van producten, halffabricaten etc.)
Producten voor intern gebruik
Producten voor intern gebruik tijdens het productieproces (uitgezonderd prototypes en modellen).
Robotica
Een industriële robot is een automatisch bestuurde, herprogrammeerbare, multifunctionele manipulator die in drie of meer assen kan worden geprogrammeerd en die mobiel of op een vaste plaats wordt gebruikt voor industriële geautomatiseerde applicaties. Een service robot is een machine die een mate van autonomie heeft en in een complexe en dynamische omgeving kan werken waarin interactie met personen, objecten of andere apparaten vereist kan zijn. Software robots (computerprogramma's) en 3D printers vallen buiten de scope van de volgende vragen.
Gebruikt
Soort robot
Industriële robot
Een industriële robot is een automatisch bestuurde, herprogrammeerbare, multifunctionele manipulator die in drie of meer assen kan worden geprogrammeerd en die mobiel of op een vaste plaats wordt gebruikt voor industriële geautomatiseerde applicaties.

Service robot
Een service robot is een machine die een mate van autonomie heeft en in een complexe en dynamische omgeving kan werken waarin interactie met personen, objecten of andere apparaten vereist kan zijn.
Gevolg in gebruikname robots op banen
Meer banen ontstaan dan verdwenen
Netto zijn er banen bijgekomen. Er zijn banen ontstaan en er zijn er minder (of geen) verdwenen.
Meer banen verdwenen dan ontstaan
Netto zijn er banen verdwenen. Er zijn banen verdwenen en er zijn er minder (of geen) ontstaan.
Geen effect m.b.t. banen