ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2018

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2018. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2017. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2018.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wijzigingen per december 2018:
Geen, betreft een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2019 komen in december 2019 beschikbaar.

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2018

Bedrijfstakken/branches SBI2008 Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteBedrijven met website (% van bedrijven) Cloud-dienstenCloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) 3D-printingUitgevoerd (% van bedrijven) RoboticaGebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyseUitgevoerd (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenIncident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenKosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) FacturenE-facturen verzonden (% van bedrijven) FacturenE-facturen ontvangen (% van bedrijven)
Totaal, C-N en Q 76 94 49 5 7 22 48 21 24 46
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 58 95 43 2 25 21 49 20 41 43
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 57 97 56 6 14 14 55 15 31 45
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 59 97 46 3 15 17 40 20 19 33
19-21 Raffinaderijen en chemie 82 98 51 7 16 30 59 24 33 41
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 57 97 43 21 45 19 45 19 26 39
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 57 97 28 10 41 12 44 21 19 40
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 85 98 52 25 21 22 52 23 18 35
28 Machine-industrie 76 95 40 12 41 18 48 19 18 37
29-30 Transportmiddelenindustrie 62 96 46 19 24 19 49 22 29 39
D-E Energie, water, afvalbeheer 83 95 53 6 3 38 54 27 26 42
41-42 B&U en wegenbouw 75 95 43 4 2 19 50 27 18 44
43 Gespecialiseerde bouw 72 94 41 3 3 16 53 26 25 53
45 Autohandel en -reparatie 76 96 41 3 7 18 49 26 32 47
46 Groothandel en handelsbemiddeling 78 95 49 6 8 22 54 23 35 40
47 Detailhandel (niet in auto's) 50 89 43 1 3 29 44 18 18 53
H Vervoer en opslag 70 90 45 1 3 20 46 21 21 42
55 Logiesverstrekking 55 98 45 1 1 17 36 18 14 52
56 Eet- en drinkgelegenheden 38 92 29 0 0 18 33 10 14 53
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 94 98 61 3 1 46 50 22 17 44
61 Telecommunicatie 96 98 76 2 2 44 53 21 23 34
62-63 IT- en informatiedienstverlening 99 95 79 5 1 37 52 21 25 47
6419-6492 Banken 92 98 52 5 0 32 60 35 16 45
651-652 Verzekeringen 98 97 76 0 3 51 67 30 26 52
68 Verhuur en handel van onroerend goed 96 89 60 0 0 12 57 16 10 42
69-70 Juridisch en managementadvies 97 97 72 3 3 22 54 25 25 49
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 95 97 57 20 7 26 54 24 18 39
72 Research 92 97 68 19 13 33 58 23 19 40
73 Reclamewezen en marktonderzoek 93 95 75 5 4 33 45 17 30 47
77 Verhuur van roerende goederen 83 99 53 3 2 30 51 26 22 40
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 87 85 48 0 1 18 42 15 20 47
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 97 97 63 0 0 33 52 22 6 32
86 Gezondheidszorg 93 97 57 8 2 16 53 19 40 59
87-88 Verzorging en welzijn 82 98 61 2 0 14 48 21 31 55
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 79 96 44 16 35 19 49 21 18 36
73-75 Reclame, design, overige diensten 92 96 73 4 4 34 47 20 24 46
ICT-sector 98 96 74 5 1 34 55 22 26 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens