Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Kenmerken van huishoudens Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Regio's Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Personen (x 1 000) Kinderen (x 1 000) Particuliere huishoudens relatief (%) Personen relatief (%) Kinderen relatief (%)
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Nederland 2017* 598,5 1.070,3 276,8 8,2 6,6 8,5
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Amsterdam 2017* 57,7 97,2 22,7 14,2 12,7 16,3
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Bloemendaal 2017* 0,5 1,0 0,3 5,5 4,6 5,2
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Eindhoven 2017* 10,2 17,0 4,0 9,9 8,2 10,4
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 's-Gravenhage (gemeente) 2017* 31,9 57,3 15,2 13,8 11,9 15,1
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Groningen (gemeente) 2017* 13,7 20,2 3,8 15,4 12,5 13,7
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Kerkrade 2017* 2,5 4,2 1,0 11,5 9,8 15,3
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Meppel 2017* 1,1 1,8 0,4 7,3 5,5 6,3
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Rotterdam 2017* 43,4 78,8 21,2 15,1 13,6 18,7
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Tubbergen 2017* 0,3 0,6 0,2 4,0 2,9 3,2
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Utrecht (gemeente) 2017* 14,9 26,8 7,1 10,2 8,8 10,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat regionale statistieken over huishoudens met een relatief laag inkomen. De gegevens worden uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als geslacht en leeftijd van de hoofdkostwinner, en de huishoudenssamenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal huishoudens gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie per regio. De tabel bevat ook gegevens over het aantal huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.

De gegevens hebben betrekking op alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven. Peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2018.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2016 zijn definitief. De cijfers voor 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 december 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken en regio (indeling 2019). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Het aantal particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gelaten.
Personen
Het aantal personen woonachtig in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing gelaten.
Kinderen
Het aantal minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) woonachtig in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing gelaten.
Particuliere huishoudens relatief
Het percentage van particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing gelaten.
Personen relatief
Het percentage van personen woonachtig in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing gelaten.
Kinderen relatief
Het percentage van minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) woonachtig in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing gelaten.