Prognose bevolking; kerncijfers, 2018-2060


Deze tabel bevat prognoses (2016-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levendgeborenen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2018-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 17 december 2019:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2018 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2019 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Prognose bevolking; kerncijfers, 2018-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Demografische drukGrijze druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Periode-levensverwachtingBij geboorteMannen (jaar) Periode-levensverwachtingBij geboorteVrouwen (jaar) Buitenlandse migratieImmigratie (aantal) Buitenlandse migratieEmigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2018 168.398 1,59 152.505 80,15 83,36 241.418 153.257 88.161
Prognose 2019 17.285.136 32,6 171.304 1,59 153.555 80,35 83,54 238.364 163.276 75.087
Prognose 2020 17.377.972 33,2 174.684 1,61 154.801 80,52 83,74 232.929 171.676 61.253
Prognose 2030 18.030.356 42,2 197.139 1,75 174.484 82,09 85,56 232.273 201.177 31.097
Prognose 2040 18.419.768 49,8 188.883 1,75 196.183 83,52 87,26 232.388 204.950 27.438
Prognose 2050 18.524.720 48,6 184.400 1,75 205.948 84,85 88,76 232.648 206.517 26.131
Prognose 2060 18.620.616 48,5 198.303 1,75 203.259 86,08 90,08 233.436 208.358 25.078
Ondergrens 67%-prognose-interval 2018 164.717 1,55 146.553 79,77 82,98 226.726 145.213 71.175
Ondergrens 67%-prognose-interval 2019 17.265.224 32,5 166.037 1,54 145.876 79,81 83,00 219.082 152.812 54.236
Ondergrens 67%-prognose-interval 2020 17.340.338 33,1 168.009 1,54 145.700 79,86 83,08 210.117 159.515 37.305
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 17.720.128 40,8 180.130 1,62 157.925 80,72 84,18 193.511 180.013 -1.922
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 17.789.692 46,6 167.021 1,57 175.905 81,69 85,44 188.989 180.118 -7.169
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 17.577.176 44,1 157.921 1,54 185.546 82,66 86,58 189.747 179.376 -9.224
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 17.347.758 43,1 163.124 1,51 183.559 83,59 87,59 188.222 179.349 -11.154
Bovengrens 67%-prognose-interval 2018 172.630 1,62 159.086 80,53 83,74 260.109 162.618 107.316
Bovengrens 67%-prognose-interval 2019 17.305.914 32,6 177.297 1,65 162.139 80,88 84,08 263.022 175.110 99.155
Bovengrens 67%-prognose-interval 2020 17.421.700 33,3 182.261 1,67 165.075 81,17 84,40 262.588 186.072 88.911
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 18.374.922 43,4 214.332 1,88 193.333 83,46 86,93 279.804 227.431 67.117
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 19.100.100 52,6 210.905 1,93 218.403 85,34 89,09 282.737 233.964 63.719
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 19.499.764 52,5 211.976 1,96 227.325 87,03 90,95 285.415 240.579 62.007
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 19.926.344 53,3 234.454 1,99 224.181 88,58 92,58 285.896 244.607 61.234
Bron: CBS.
Verklaring van tekens