Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2018)


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van personen, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken; geslacht, positie in het huishouden, leeftijd, migratieachtergrond, en sociaaleconomische categorie. De doelpopulatie omvat alle particuliere huishoudens met bekend inkomen. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2018.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2016 zijn definitief. De cijfers voor 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2019). Zie paragraaf 3.

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2018)

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Regio's Personen (x 1 000) Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Nederland 16.702,4 24,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Amsterdam 819,3 24,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Bloemendaal 22,0 32,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Eindhoven 221,4 24,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* 's-Gravenhage (gemeente) 506,1 23,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Groningen (gemeente) 193,6 19,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Kerkrade 44,6 21,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Meppel 32,4 24,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Rotterdam 616,2 21,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Tubbergen 20,9 24,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Utrecht (gemeente) 334,0 27,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens