Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2018)

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2018)

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Regio's Personen (x 1 000) Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Nederland 16.702,4 24,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Amsterdam 819,3 24,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Bloemendaal 22,0 32,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Eindhoven 221,4 24,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* 's-Gravenhage (gemeente) 506,1 23,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Groningen (gemeente) 193,6 19,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Kerkrade 44,6 21,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Meppel 32,4 24,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Rotterdam 616,2 21,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Tubbergen 20,9 24,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017* Utrecht (gemeente) 334,0 27,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van personen, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken; geslacht, positie in het huishouden, leeftijd, migratieachtergrond, en sociaaleconomische categorie. De doelpopulatie omvat alle particuliere huishoudens met bekend inkomen. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2018.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2016 zijn definitief. De cijfers voor 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2019). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen
Het aantal personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens per 1 januari van het verslagjaar.
Mediaan persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt. De mediaan is over de personen met inkomen.