Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen; 1995-2022

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen; 1995-2022

Bedrijfstakken en sectoren Type kapitaalgoederen Perioden Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2018 2.195.950
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2019 2.316.901
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2020 2.434.720
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2021 2.578.474
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2022* 2.789.430
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel wordt opgevolgd door Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen. Zie paragraaf 3.

Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt

Wijzigingen per 26 juni 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
De gegevens voor 2021 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
Op detailniveau waren de cijfers voor 2020 niet zichtbaar en die van 2021 wel, dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.