Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Bedrijfstakken en sectoren Type kapitaalgoederen Perioden Kapitaalgoederenvoorraad beginbalans (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2009 1.913.356
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2010 1.989.141
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2011 2.035.026
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2012 2.037.141
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2013 2.040.820
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2014 2.046.654
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2015 2.031.287
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2016 2.043.628
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2017 2.058.059
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2018 2.098.557
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2019 2.195.950
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2020 2.316.901
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2021* 2.434.720
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
Op detailniveau waren de cijfers voor 2020 niet zichtbaar en die van 2021 wel, dit is gecorrigeerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van tabel Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995 – 2016. zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederenvoorraad beginbalans
De beginbalans is de balans per 1 januari van het verslagjaar. De beginbalans is gelijk aan de eindbalans van het voorgaande jaar.