Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Bedrijfstakken en sectoren Type kapitaalgoederen Perioden Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2018 2.195.950
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2019 2.316.901
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2020 2.434.720
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2021 2.578.474
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2022* 2.789.430
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
De gegevens voor 2021 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
Op detailniveau waren de cijfers voor 2020 niet zichtbaar en die van 2021 wel, dit is gecorrigeerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van tabel Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995 – 2016. zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.