Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Bedrijfstakken en sectoren Type kapitaalgoederen Perioden Kapitaalgoederenvoorraad Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans (mln euro) Kapitaalgoederenvoorraad Volume-indexcijfers 2015=100 (2015 = 100)
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2008 1.913.356 94,1
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2009 1.989.141 95,4
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2010 2.035.026 96,1
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2011 2.037.141 97,1
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2012 2.040.820 97,6
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2013 2.046.654 98,0
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2014 2.031.287 98,2
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2015 2.043.628 100,0
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2016 2.058.059 101,2
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2017 2.098.557 102,5
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2018 2.195.950 103,9
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2019 2.316.901 105,7
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2020* 2.437.046 107,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 2019 zijn definitief. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

Wijzingen per 31 augustus 2021:
De gegevens voor 2019 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2020 zijn toegevoegd.

Wijzingen per 26 augustus 2020:
De gegevens voor 2018 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzingen per 16 juli 2019:
De gegevens voor 2017 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2018 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 februari 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van tabel Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995 – 2016. zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederenvoorraad
De kapitaalgoederenvoorraad is de waarde van de kapitaalgoederen in een bedrijfstak of sector. Kapitaalgoederen zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen, computers, software en dergelijke.
Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.
Volume-indexcijfers 2015=100
Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad
Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.