Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2018


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2018 jeugdzorg in natura (jeugdhulp in natura, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg in natura is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden op 1 januari van het betreffende jaar. De jeugdzorgtrajecten in natura zijn onderverdeeld naar perspectief (zie één na laatste alinea in paragraaf 4 Bronnen en methoden) en verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk.
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar over 2018. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren sinds 2015 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 november 2019:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2018

Vormen van jeugdzorg Perioden Wijken Jongeren met jeugdzorg in naturaTotaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd0 tot 4 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd4 tot 12 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd12 tot 18 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd18 tot 23 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaSamenstelling huishouden bij hulpvraagThuiswonend kind in eenouderhuishouden (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaSamenstelling huishouden bij hulpvraagThuiswonend kind bij een paar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaSamenstelling huishouden bij hulpvraagAnder huishouden (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaTotaal trajecten in natura (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefStabilisatie van een crisissituatie (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefDiagnostiek (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefBegeleiden (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefBehandelen (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerGemeentelijke toegang (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerHuisarts (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerJeugdarts (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerGecertificeerde instelling (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerMedisch specialist (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerRechter, Officier van Justitie, ... (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerGeen verwijzer (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerVerwijzer onbekend (aantal)
Totaal alle jeugdzorg in natura 2018 Aalsmeer 555 40 295 200 20 135 400 20 765 . . . . 210 220 10 55 20 . 30 175
Totaal alle jeugdzorg in natura 2018 Wijk 00 Aalsmeer 185 15 95 75 . 50 130 10 260 . . . . 70 75 . 20 . . . 70
Totaal alle jeugdzorg in natura 2018 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 150 10 85 50 . 45 100 . 205 . . . . 45 60 . 10 10 . 10 60
Totaal alle jeugdzorg in natura 2018 Wijk 02 Oosteinde 180 10 100 65 . 30 145 10 245 . . . . 65 85 . 15 . . 10 50
Totaal jeugdhulp in natura 2018 Aalsmeer 545 40 290 195 20 130 395 20 725 . . . . 210 220 10 55 20 . 30 175
Totaal jeugdhulp in natura 2018 Wijk 00 Aalsmeer 185 15 95 70 . 50 125 10 245 . . . . 70 75 . 20 . . . 70
Totaal jeugdhulp in natura 2018 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 145 10 80 45 . 40 100 . 195 . . . . 45 60 . 10 10 . 10 60
Totaal jeugdhulp in natura 2018 Wijk 02 Oosteinde 180 10 100 60 . 30 140 10 230 . . . . 65 85 . 15 . . 10 50
Jeugdhulp zonder verblijf 2018 Aalsmeer 525 35 285 190 15 125 390 10 675 . . . . 195 220 . 30 15 . 30 175
Jeugdhulp zonder verblijf 2018 Wijk 00 Aalsmeer 175 10 90 70 . 45 125 . 220 . . . . 60 70 . . . . . 65
Jeugdhulp zonder verblijf 2018 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 145 10 80 45 . 40 100 . 185 . . . . 40 60 . 10 . . 10 60
Jeugdhulp zonder verblijf 2018 Wijk 02 Oosteinde 170 10 95 60 . 30 140 . 215 . . . . 65 85 . . . . 10 50
Jeugdhulp met verblijf 2018 Aalsmeer 40 . 15 15 . 10 10 20 50 . . . . 15 . . 25 . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2018 Wijk 00 Aalsmeer 15 . . . . . . 10 20 . . . . . . . 10 . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2018 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2018 Wijk 02 Oosteinde 10 . . . . . . . 15 . . . . . . . 10 . . . .
Jeugdbescherming 2018 Aalsmeer 30 . 15 10 15 . 10 30 . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2018 Wijk 00 Aalsmeer 15 . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2018 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2018 Wijk 02 Oosteinde 10 . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2018 Aalsmeer 10 10 . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2018 Wijk 00 Aalsmeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2018 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2018 Wijk 02 Oosteinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens