Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit woning, 2015=100

Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit woning, 2015=100

Uitgave voor aanschaf en bezit Perioden Prijsindex (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2021* 140,9 7,7 7,7
Aanschaf woning: totaal 2021* 147,9 9,3 9,3
Aanschaf nieuwe koopwoning 2021* 152,3 9,5 9,5
Aanschaf nieuwe koopwoning: nieuwbouw 2021* 169,0 13,9 13,9
Aanschaf nieuwe koopwoning: zelfbouw 2021* 134,6 3,5 3,5
Aanschaf voormalige huurwoning 2021* 173,4 16,0 16,0
Verwervingskosten koopwoning 2021* 116,1 5,4 5,4
Doorlopende kosten: totaal 2021* 120,4 3,7 3,7
Doorlopende kosten: groot onderhoud 2021* 119,9 3,7 3,7
Doorlopende kosten: opstalverzekeringen 2021* 124,3 3,8 3,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de prijsontwikkeling van de uitgaven van woningeigenaren voor het bezitten van een eigen woning. De uitgaven betreft aanschaf aankoop nieuwbouw koopwoning, zelfbouwwoning en voormalige huurwoningen. Daarnaast zijn ook de verwervingskosten en de doorlopende kosten voor (groot) onderhoud en opstalverzekeringen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal van 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn één kwartaal voorlopig; de deelreeksen ‘Aankoop voormalige huurwoning’ en ‘opstalverzekeringen’ zijn direct definitief.

Wijzigingen per 7 april 2022:
De cijfers van het 4e kwartaal en het jaar 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van het 3e kwartaal van 2021 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen in juli 2022 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindex geeft de verandering weer van de transactieprijzen van woningen die nieuw zijn voor de sector huishoudens en andere goederen en diensten die huishoudens verwerven in hun hoedanigheid van bewoner van de eigenaar.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.