Vacature-indicator 1999-2023

Vacature-indicator 1999-2023

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Vacature-indicator (%)
A-U Alle economische activiteiten 2022 juni 0,65
A-U Alle economische activiteiten 2022 juli 0,57
A-U Alle economische activiteiten 2022 augustus 0,46
A-U Alle economische activiteiten 2022 september 0,35
A-U Alle economische activiteiten 2022 oktober 0,27
A-U Alle economische activiteiten 2022 november 0,23
A-U Alle economische activiteiten 2022 december 0,23
A-U Alle economische activiteiten 2023 januari** 0,25
A-U Alle economische activiteiten 2023 februari** 0,26
A-U Alle economische activiteiten 2023 maart** 0,24
A-U Alle economische activiteiten 2023 april** 0,19
A-U Alle economische activiteiten 2023 mei** 0,11
A-U Alle economische activiteiten 2023 juni* 0,00
C Industrie 2022 juni 0,80
C Industrie 2022 juli 0,66
C Industrie 2022 augustus 0,50
C Industrie 2022 september 0,34
C Industrie 2022 oktober 0,21
C Industrie 2022 november 0,16
C Industrie 2022 december 0,16
C Industrie 2023 januari** 0,20
C Industrie 2023 februari** 0,21
C Industrie 2023 maart** 0,19
C Industrie 2023 april** 0,16
C Industrie 2023 mei** 0,08
C Industrie 2023 juni* -0,02
F Bouwnijverheid 2022 juni 0,46
F Bouwnijverheid 2022 juli 0,38
F Bouwnijverheid 2022 augustus 0,29
F Bouwnijverheid 2022 september 0,18
F Bouwnijverheid 2022 oktober 0,08
F Bouwnijverheid 2022 november -0,01
F Bouwnijverheid 2022 december -0,09
F Bouwnijverheid 2023 januari** -0,15
F Bouwnijverheid 2023 februari** -0,19
F Bouwnijverheid 2023 maart** -0,23
F Bouwnijverheid 2023 april** -0,26
F Bouwnijverheid 2023 mei** -0,29
F Bouwnijverheid 2023 juni* -0,32
G-N Commerciële dienstverlening 2022 juni 0,64
G-N Commerciële dienstverlening 2022 juli 0,57
G-N Commerciële dienstverlening 2022 augustus 0,46
G-N Commerciële dienstverlening 2022 september 0,36
G-N Commerciële dienstverlening 2022 oktober 0,30
G-N Commerciële dienstverlening 2022 november 0,27
G-N Commerciële dienstverlening 2022 december 0,27
G-N Commerciële dienstverlening 2023 januari** 0,29
G-N Commerciële dienstverlening 2023 februari** 0,30
G-N Commerciële dienstverlening 2023 maart** 0,28
G-N Commerciële dienstverlening 2023 april** 0,23
G-N Commerciële dienstverlening 2023 mei** 0,14
G-N Commerciële dienstverlening 2023 juni* 0,03
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De vacature-indicator is een rekenkundig gewogen gemiddelde van vacature-indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. Deze (deel) vacature-indicatoren zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen.

Gegevens beschikbaar van januari 1999 tot en met juni 2023.

Status van de cijfers:
De gepubliceerde uitkomsten zijn definitief.

Wijzigingen per 15 februari 2024:
Deze tabel is stopgezet wegens methodologische overwegingen en is vervangen door de tabel Personeelsindicator; bedrijfstakken (SBI 2008). Zie paragraaf 3.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vacature-indicator
De vacature-indicator geeft een indicatie voor de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen. Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn over de ontwikkeling van de vacatures, des te meer zal de waarde van de vacature-indicator positief of negatief afwijken
van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de vacatures zullen toe- of afnemen. De vacature-indicator kan een waarde hebben die varieert tussen de -3 en +3 procent.