Vacature-indicator


De vacature-indicator is een rekenkundig gewogen gemiddelde van vacature-indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. Deze (deel) vacature-indicatoren zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1999

Status van de cijfers:
De gepubliceerde uitkomsten hebben gedurende zes maanden een voorlopig karakter, waarna deze definitief worden verklaard. Door later beschikbaar gekomen informatie kunnen de definitieve uitkomsten afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige resultaten.

Wijzigingen per 12 mei 2020:
De uitkomsten voor de maand april 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De volgende publicatie met de uitkomsten van mei 2020 verschijnt naar verwachting medio juni 2020.

Vacature-indicator

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Vacature-indicator (%)
A-U Alle economische activiteiten 2018 november 0,62
A-U Alle economische activiteiten 2018 december 0,60
A-U Alle economische activiteiten 2019 januari 0,58
A-U Alle economische activiteiten 2019 februari 0,56
A-U Alle economische activiteiten 2019 maart 0,52
A-U Alle economische activiteiten 2019 april 0,48
A-U Alle economische activiteiten 2019 mei 0,44
A-U Alle economische activiteiten 2019 juni 0,38
A-U Alle economische activiteiten 2019 juli 0,33
A-U Alle economische activiteiten 2019 augustus 0,29
A-U Alle economische activiteiten 2019 september 0,26
A-U Alle economische activiteiten 2019 oktober 0,24
A-U Alle economische activiteiten 2019 november 0,26
A-U Alle economische activiteiten 2019 december 0,21
A-U Alle economische activiteiten 2020 januari 0,10
A-U Alle economische activiteiten 2020 februari -0,13
A-U Alle economische activiteiten 2020 maart -0,54
A-U Alle economische activiteiten 2020 april* -1,08
C Industrie 2018 november 0,77
C Industrie 2018 december 0,73
C Industrie 2019 januari 0,66
C Industrie 2019 februari 0,55
C Industrie 2019 maart 0,43
C Industrie 2019 april 0,32
C Industrie 2019 mei 0,22
C Industrie 2019 juni 0,14
C Industrie 2019 juli 0,09
C Industrie 2019 augustus 0,07
C Industrie 2019 september 0,07
C Industrie 2019 oktober 0,08
C Industrie 2019 november 0,12
C Industrie 2019 december 0,09
C Industrie 2020 januari -0,05
C Industrie 2020 februari -0,41
C Industrie 2020 maart -1,14
C Industrie 2020 april* -2,21
F Bouwnijverheid 2018 november 1,25
F Bouwnijverheid 2018 december 1,20
F Bouwnijverheid 2019 januari 1,17
F Bouwnijverheid 2019 februari 1,14
F Bouwnijverheid 2019 maart 1,08
F Bouwnijverheid 2019 april 1,01
F Bouwnijverheid 2019 mei 0,93
F Bouwnijverheid 2019 juni 0,81
F Bouwnijverheid 2019 juli 0,68
F Bouwnijverheid 2019 augustus 0,56
F Bouwnijverheid 2019 september 0,46
F Bouwnijverheid 2019 oktober 0,37
F Bouwnijverheid 2019 november 0,27
F Bouwnijverheid 2019 december 0,16
F Bouwnijverheid 2020 januari 0,03
F Bouwnijverheid 2020 februari -0,12
F Bouwnijverheid 2020 maart -0,31
F Bouwnijverheid 2020 april* -0,50
G-N Commerciële dienstverlening 2018 november 0,56
G-N Commerciële dienstverlening 2018 december 0,54
G-N Commerciële dienstverlening 2019 januari 0,53
G-N Commerciële dienstverlening 2019 februari 0,51
G-N Commerciële dienstverlening 2019 maart 0,48
G-N Commerciële dienstverlening 2019 april 0,45
G-N Commerciële dienstverlening 2019 mei 0,42
G-N Commerciële dienstverlening 2019 juni 0,38
G-N Commerciële dienstverlening 2019 juli 0,34
G-N Commerciële dienstverlening 2019 augustus 0,31
G-N Commerciële dienstverlening 2019 september 0,28
G-N Commerciële dienstverlening 2019 oktober 0,25
G-N Commerciële dienstverlening 2019 november 0,27
G-N Commerciële dienstverlening 2019 december 0,22
G-N Commerciële dienstverlening 2020 januari 0,11
G-N Commerciële dienstverlening 2020 februari -0,11
G-N Commerciële dienstverlening 2020 maart -0,47
G-N Commerciële dienstverlening 2020 april* -0,95
Bron: CBS.
Verklaring van tekens