Vacature-indicator


De vacature-indicator is een rekenkundig gewogen gemiddelde van vacature-indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. Deze (deel) vacature-indicatoren zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1999

Status van de cijfers:
De gepubliceerde uitkomsten hebben gedurende zes maanden een voorlopig karakter, waarna deze definitief worden verklaard. Door later beschikbaar gekomen informatie kunnen de definitieve uitkomsten afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige resultaten.

Wijzigingen per 7 juli 2020:
De uitkomsten voor de maand juni 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De volgende publicatie met de uitkomsten van juli 2020 verschijnt naar verwachting medio augustus 2020.

Vacature-indicator

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Vacature-indicator (%)
A-U Alle economische activiteiten 2020 januari 0,06
A-U Alle economische activiteiten 2020 februari -0,17
A-U Alle economische activiteiten 2020 maart -0,51
A-U Alle economische activiteiten 2020 april -0,93
A-U Alle economische activiteiten 2020 mei -1,31
A-U Alle economische activiteiten 2020 juni* -1,63
C Industrie 2020 januari -0,19
C Industrie 2020 februari -0,52
C Industrie 2020 maart -1,01
C Industrie 2020 april -1,60
C Industrie 2020 mei -2,07
C Industrie 2020 juni* -2,45
F Bouwnijverheid 2020 januari 0,02
F Bouwnijverheid 2020 februari -0,14
F Bouwnijverheid 2020 maart -0,32
F Bouwnijverheid 2020 april -0,51
F Bouwnijverheid 2020 mei -0,70
F Bouwnijverheid 2020 juni* -0,89
G-N Commerciële dienstverlening 2020 januari 0,08
G-N Commerciële dienstverlening 2020 februari -0,13
G-N Commerciële dienstverlening 2020 maart -0,46
G-N Commerciële dienstverlening 2020 april -0,87
G-N Commerciële dienstverlening 2020 mei -1,24
G-N Commerciële dienstverlening 2020 juni* -1,57
Bron: CBS.
Verklaring van tekens