Vacature-indicator

Vacature-indicator

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Vacature-indicator (%)
A-U Alle economische activiteiten 2020 januari 0,06
A-U Alle economische activiteiten 2020 februari -0,18
A-U Alle economische activiteiten 2020 maart -0,52
A-U Alle economische activiteiten 2020 april -0,96
A-U Alle economische activiteiten 2020 mei -1,19
A-U Alle economische activiteiten 2020 juni -1,23
A-U Alle economische activiteiten 2020 juli -1,11
A-U Alle economische activiteiten 2020 augustus -0,90
A-U Alle economische activiteiten 2020 september -0,71
A-U Alle economische activiteiten 2020 oktober -0,55
A-U Alle economische activiteiten 2020 november -0,40
A-U Alle economische activiteiten 2020 december -0,27
A-U Alle economische activiteiten 2021 januari -0,12
A-U Alle economische activiteiten 2021 februari 0,06
A-U Alle economische activiteiten 2021 maart 0,26
A-U Alle economische activiteiten 2021 april 0,48
A-U Alle economische activiteiten 2021 mei 0,67
A-U Alle economische activiteiten 2021 juni 0,80
A-U Alle economische activiteiten 2021 juli** 0,87
A-U Alle economische activiteiten 2021 augustus** 0,89
A-U Alle economische activiteiten 2021 september** 0,89
A-U Alle economische activiteiten 2021 oktober** 0,89
A-U Alle economische activiteiten 2021 november** 0,88
A-U Alle economische activiteiten 2021 december* 0,87
C Industrie 2020 januari -0,19
C Industrie 2020 februari -0,50
C Industrie 2020 maart -1,00
C Industrie 2020 april -1,69
C Industrie 2020 mei -1,92
C Industrie 2020 juni -1,76
C Industrie 2020 juli -1,36
C Industrie 2020 augustus -0,96
C Industrie 2020 september -0,66
C Industrie 2020 oktober -0,46
C Industrie 2020 november -0,30
C Industrie 2020 december -0,10
C Industrie 2021 januari 0,16
C Industrie 2021 februari 0,47
C Industrie 2021 maart 0,83
C Industrie 2021 april 1,24
C Industrie 2021 mei 1,56
C Industrie 2021 juni 1,74
C Industrie 2021 juli** 1,76
C Industrie 2021 augustus** 1,70
C Industrie 2021 september** 1,64
C Industrie 2021 oktober** 1,62
C Industrie 2021 november** 1,59
C Industrie 2021 december* 1,57
F Bouwnijverheid 2020 januari 0,02
F Bouwnijverheid 2020 februari -0,14
F Bouwnijverheid 2020 maart -0,31
F Bouwnijverheid 2020 april -0,47
F Bouwnijverheid 2020 mei -0,59
F Bouwnijverheid 2020 juni -0,68
F Bouwnijverheid 2020 juli -0,71
F Bouwnijverheid 2020 augustus -0,68
F Bouwnijverheid 2020 september -0,63
F Bouwnijverheid 2020 oktober -0,55
F Bouwnijverheid 2020 november -0,46
F Bouwnijverheid 2020 december -0,35
F Bouwnijverheid 2021 januari -0,23
F Bouwnijverheid 2021 februari -0,10
F Bouwnijverheid 2021 maart 0,05
F Bouwnijverheid 2021 april 0,19
F Bouwnijverheid 2021 mei 0,33
F Bouwnijverheid 2021 juni 0,43
F Bouwnijverheid 2021 juli** 0,50
F Bouwnijverheid 2021 augustus** 0,56
F Bouwnijverheid 2021 september** 0,60
F Bouwnijverheid 2021 oktober** 0,62
F Bouwnijverheid 2021 november** 0,63
F Bouwnijverheid 2021 december* 0,65
G-N Commerciële dienstverlening 2020 januari 0,08
G-N Commerciële dienstverlening 2020 februari -0,15
G-N Commerciële dienstverlening 2020 maart -0,47
G-N Commerciële dienstverlening 2020 april -0,88
G-N Commerciële dienstverlening 2020 mei -1,12
G-N Commerciële dienstverlening 2020 juni -1,18
G-N Commerciële dienstverlening 2020 juli -1,09
G-N Commerciële dienstverlening 2020 augustus -0,90
G-N Commerciële dienstverlening 2020 september -0,72
G-N Commerciële dienstverlening 2020 oktober -0,57
G-N Commerciële dienstverlening 2020 november -0,42
G-N Commerciële dienstverlening 2020 december -0,29
G-N Commerciële dienstverlening 2021 januari -0,15
G-N Commerciële dienstverlening 2021 februari 0,02
G-N Commerciële dienstverlening 2021 maart 0,20
G-N Commerciële dienstverlening 2021 april 0,39
G-N Commerciële dienstverlening 2021 mei 0,56
G-N Commerciële dienstverlening 2021 juni 0,69
G-N Commerciële dienstverlening 2021 juli** 0,76
G-N Commerciële dienstverlening 2021 augustus** 0,80
G-N Commerciële dienstverlening 2021 september** 0,80
G-N Commerciële dienstverlening 2021 oktober** 0,81
G-N Commerciële dienstverlening 2021 november** 0,81
G-N Commerciële dienstverlening 2021 december* 0,80
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De vacature-indicator is een rekenkundig gewogen gemiddelde van vacature-indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. Deze (deel) vacature-indicatoren zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1999

Status van de cijfers:
De gepubliceerde uitkomsten hebben gedurende zes maanden een voorlopig karakter, waarna deze definitief worden verklaard. Door later beschikbaar gekomen informatie kunnen de definitieve uitkomsten afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige resultaten.

Wijzigingen per 14 januari 2022:
De uitkomsten voor de maand december 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De volgende publicatie met de uitkomsten van januari 2022 verschijnt naar verwachting medio februari 2022.

Toelichting onderwerpen

Vacature-indicator
De vacature-indicator geeft een indicatie voor de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen. Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn over de ontwikkeling van de vacatures, des te meer zal de waarde van de vacature-indicator positief of negatief afwijken
van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de vacatures zullen toe- of afnemen. De vacature-indicator kan een waarde hebben die varieert tussen de -3 en +3 procent.