Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen

Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen

Pensioenuitvoerders Pensioenregelingen Status pensioenaanspraken Perioden Pensioenaanspraken (aantal)
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Totaal pensioenaanspraken 2021* 20.708.150
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021* 7.304.570
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 13.403.580
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Onbekend 2021* 0
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2021* 15.569.780
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2021* 5.603.870
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 9.965.920
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2021* 0
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2021* 5.138.370
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2021* 1.700.710
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 3.437.660
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Onbekend 2021* 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Totaal pensioenaanspraken 2021* 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2021* 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Onbekend 2021* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Totaal pensioenaanspraken 2021* 13.659.480
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021* 5.490.820
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 8.168.660
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Onbekend 2021* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2021* 12.546.420
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2021* 5.062.330
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 7.484.100
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2021* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2021* 1.113.050
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2021* 428.490
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 684.560
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Onbekend 2021* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Totaal pensioenaanspraken 2021* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2021* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Onbekend 2021* 0
Ondernemingspensioenfonds Totaal Totaal pensioenaanspraken 2021* 1.237.100
Ondernemingspensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021* 404.110
Ondernemingspensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 832.990
Ondernemingspensioenfonds Totaal Onbekend 2021* 0
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2021* 987.330
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2021* 332.740
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 654.590
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2021* 0
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2021* 249.760
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2021* 71.370
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 178.400
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Onbekend 2021* 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Totaal pensioenaanspraken 2021* 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2021* 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Onbekend 2021* 0
Pensioenverzekeraar Totaal Totaal pensioenaanspraken 2021* 4.756.760
Pensioenverzekeraar Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021* 880.520
Pensioenverzekeraar Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 3.876.240
Pensioenverzekeraar Totaal Onbekend 2021* 0
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2021* 1.817.510
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2021* 128.350
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 1.689.160
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2021* 0
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2021* 2.939.250
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2021* 752.170
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 2.187.080
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Onbekend 2021* 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Totaal pensioenaanspraken 2021* 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2021* 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Onbekend 2021* 0
Overige pensioenuitvoerders Totaal Totaal pensioenaanspraken 2021* 1.054.820
Overige pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021* 529.120
Overige pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 525.690
Overige pensioenuitvoerders Totaal Onbekend 2021* 0
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2021* 218.510
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2021* 80.450
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 138.070
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2021* 0
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2021* 836.300
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2021* 448.680
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 387.620
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Onbekend 2021* 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Totaal pensioenaanspraken 2021* 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2021* 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Onbekend 2021* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is het collectieve arbeidsgerelateerde ouderdomspensioen. Onder de derde pijler vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen. Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Deze tabel heeft betrekking op de tweede pijler en geeft inzicht in het aantal aanspraken op toekomstig, arbeidsgerelateerd en collectief geregeld, levenslang ouderdomspensioen en het totale bruto uit te keren jaarbedrag aan opgebouwd en te bereiken toekomstig pensioen in een verslagjaar.
Gegevens over de eerste en derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2021;
- De cijfers van 2019 en 2020 zijn definitief gemaakt.

Als gevolg van een kwaliteitsslag zijn enkele pensioenuitvoerders overgeheveld naar de juiste soort pensioenuitvoerder in 2021 ten opzichte van 2020. Dit veroorzaakt met name een verschuiving in de aantallen aanspraken van Ondernemingspensioenfonds naar Pensioenverzekeraar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van het jaar 2022 worden in het vierde kwartaal 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Pensioenaanspraken
Het totaal aantal aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen.
het gaat hier om het opgebouwde recht op een toekomstige levenslange periodieke pensioenuitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.