Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemers Bedrag Beloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Beloning; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Lonen (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Lonen; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Sociale premies; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Loonkosten (mln euro) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Lonen (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Loonkosten (%) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Beloning per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Lonen per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Beloning per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Lonen per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Beloning per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Lonen per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Beloning per gewerkt uur (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Lonen per gewerkt uur (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (%) Arbeidsvolume van werknemers Aantal Arbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsvolume van werknemers Aantal Gewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Arbeidsjaren (%) Arbeidsvolume van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Gewerkte uren (%) Banen van werknemers Aantal Totaal (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Mannen (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Vrouwen (x 1 000) Banen van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Totaal (%) Banen van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Mannen (%) Banen van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Vrouwen (%)
A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal 90.512 95.714 70.259 75.017 20.253 20.697 90.087 5,5 5,6 5,4 14,4 11,1 14,3 32,4 25,1 32,2 2,7 2,7 2,6 3,5 3,6 3,4 6.305 2.794 2,8 1,9 8.401 4.397 4.004 2,6 2,3 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal 107.503 96.655 85.417 75.766 22.086 20.889 106.959 5,3 4,8 5,2 16,7 13,3 16,6 40,4 32,1 40,2 2,7 2,2 2,7 1,7 1,2 1,7 6.434 2.662 2,5 3,5 8.560 4.476 4.084 2,4 2,0 2,8
A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal 90.167 97.587 69.849 76.317 20.318 21.270 89.715 4,7 4,1 4,7 14,0 10,8 13,9 34,1 26,4 33,9 2,5 2,0 2,5 0,8 0,2 0,8 6.454 2.645 2,1 3,9 8.554 4.471 4.083 2,0 1,6 2,4
A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal 100.687 98.857 78.945 77.288 21.742 21.569 100.322 5,1 4,6 5,2 15,6 12,2 15,5 35,2 27,6 35,1 3,1 2,6 3,1 3,9 3,4 4,0 6.465 2.860 2,0 1,1 8.592 4.484 4.108 1,7 1,3 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2019 388.869 304.470 84.399 387.083 5,1 4,8 5,1 60,6 47,5 60,3 35,5 27,8 35,3 2,7 2,4 2,7 2,5 2,1 2,5 6.415 10.961 2,3 2,6 8.527 4.457 4.070 2,2 1,8 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 95.080 100.461 73.631 78.534 21.449 21.927 94.217 5,0 4,8 4,6 14,9 11,5 14,8 35,1 27,2 34,8 3,8 3,5 3,3 8,3 8,0 7,8 6.382 2.710 1,2 -3,0 8.485 4.418 4.067 1,0 0,5 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 109.218 98.473 86.459 77.003 22.759 21.470 103.450 1,6 1,2 -3,3 17,2 13,6 16,3 42,5 33,6 40,2 3,1 2,7 -1,9 5,1 4,7 0,1 6.341 2.573 -1,4 -3,4 8.309 4.329 3.980 -2,9 -3,3 -2,6
A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal* 92.704 100.271 71.512 78.036 21.192 22.235 90.201 2,8 2,4 0,6 14,4 11,1 14,0 38,0 29,3 37,0 3,3 2,9 1,1 11,5 11,1 9,1 6.422 2.439 -0,5 -7,8 8.440 4.382 4.058 -1,3 -2,0 -0,6
A-U Alle economische activiteiten 2020 4e kwartaal* 105.733 103.475 83.135 81.006 22.598 22.469 101.221 5,0 5,3 0,9 16,5 13,0 15,8 37,2 29,2 35,6 5,8 6,1 1,7 5,6 5,9 1,5 6.416 2.844 -0,8 -0,6 8.441 4.379 4.061 -1,8 -2,3 -1,1
A-U Alle economische activiteiten 2020* 402.735 314.737 87.998 389.089 3,6 3,4 0,5 63,0 49,3 60,9 38,1 29,8 36,8 4,0 3,8 0,9 7,4 7,2 4,3 6.390 10.565 -0,4 -3,6 8.419 4.377 4.042 -1,3 -1,8 -0,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 1e kwartaal 815 902 641 714 174 188 800 6,8 5,8 6,1 10,6 8,3 10,4 22,5 17,7 22,1 3,1 2,1 2,4 3,8 2,7 3,1 77 36 3,6 2,9 109 73 37 2,6 1,8 4,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 2e kwartaal 1.018 911 811 719 207 192 1.001 4,9 3,9 4,4 12,0 9,6 11,8 26,8 21,4 26,3 2,6 1,6 2,1 1,6 0,6 1,1 85 38 2,3 3,3 119 78 41 1,5 0,7 2,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 3e kwartaal 932 926 733 732 199 194 915 5,5 4,9 5,5 10,1 8,0 10,0 22,7 17,9 22,3 3,1 2,5 3,1 1,1 0,5 1,1 92 41 2,4 4,4 127 82 45 1,4 0,7 2,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 4e kwartaal 905 934 718 739 187 195 887 5,9 5,2 6,1 11,4 9,0 11,1 23,8 18,9 23,3 3,3 2,5 3,4 3,5 2,7 3,6 80 38 2,6 2,4 113 74 38 1,5 1,0 2,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 3.670 2.903 767 3.603 5,7 4,9 5,5 44,1 34,8 43,3 23,9 18,9 23,5 3,0 2,1 2,7 2,4 1,6 2,1 83 153 2,7 3,3 117 77 40 1,7 1,0 3,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 1e kwartaal* 855 943 675 750 180 193 839 4,7 5,2 4,6 10,9 8,6 10,7 23,9 18,9 23,5 2,8 3,4 2,8 6,4 7,0 6,4 78 36 1,8 -1,6 110 73 37 0,8 0,4 1,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 2e kwartaal* 1.061 948 849 752 212 196 1.012 4,3 4,7 1,2 12,1 9,7 11,6 26,5 21,2 25,3 0,8 1,1 -2,3 -1,0 -0,7 -4,0 88 40 3,5 5,4 121 79 42 1,5 0,8 2,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 3e kwartaal* 967 962 760 761 207 201 932 4,2 3,9 2,3 10,3 8,1 10,0 24,4 19,2 23,6 1,9 1,6 0,1 7,6 7,3 5,7 94 40 2,3 -3,2 130 83 47 2,2 1,3 3,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 4e kwartaal* 943 974 744 767 199 207 894 3,9 3,6 0,4 11,5 9,1 10,9 23,6 18,6 22,3 1,3 1,1 -2,0 -1,0 -1,2 -4,2 82 40 2,5 4,9 116 76 40 2,4 1,5 4,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* 3.826 3.028 798 3.677 4,3 4,4 2,1 44,8 35,5 43,1 24,6 19,5 23,7 1,7 1,8 -0,4 2,9 3,0 0,7 85 155 2,5 1,3 119 77 42 1,7 1,0 3,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 1e kwartaal 11.858 12.264 9.239 9.628 2.619 2.636 11.732 4,6 4,3 4,2 15,7 12,2 15,5 34,5 26,9 34,1 2,0 1,7 1,7 3,2 2,9 2,9 757 344 2,5 1,3 840 652 187 2,5 2,3 3,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 2e kwartaal 14.222 12.456 11.388 9.805 2.834 2.651 14.074 4,8 4,3 4,5 18,7 15,0 18,5 43,9 35,2 43,5 2,3 1,9 2,0 1,8 1,3 1,5 762 324 2,4 2,9 846 657 190 2,3 2,1 3,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 3e kwartaal 11.385 12.547 8.825 9.846 2.560 2.701 11.269 4,5 4,3 4,6 15,0 11,6 14,8 35,6 27,6 35,2 2,4 2,3 2,5 0,4 0,2 0,5 759 320 2,0 4,1 843 653 190 1,9 1,7 2,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 4e kwartaal 12.450 12.663 9.735 9.913 2.715 2.750 12.280 4,7 4,2 5,1 16,3 12,8 16,1 35,9 28,1 35,4 2,9 2,5 3,3 4,0 3,6 4,5 763 347 1,7 0,6 847 657 190 1,7 1,5 2,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 49.915 39.187 10.728 49.355 4,6 4,3 4,6 65,7 51,6 64,9 37,4 29,4 37,0 2,4 2,1 2,4 2,4 2,1 2,4 760 1.334 2,2 2,2 844 655 189 2,1 1,9 2,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 1e kwartaal* 12.380 12.764 9.557 9.916 2.823 2.848 12.222 4,4 3,5 4,2 16,2 12,5 16,0 37,2 28,7 36,7 3,6 2,7 3,4 7,7 6,8 7,5 762 333 0,8 -3,1 846 655 191 0,8 0,5 2,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 2e kwartaal* 14.521 12.754 11.488 9.938 3.033 2.816 13.531 2,1 0,9 -3,9 19,1 15,1 17,8 46,7 36,9 43,5 2,4 1,1 -3,6 6,2 4,9 0,0 760 311 -0,3 -3,9 841 651 191 -0,6 -0,9 0,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 3e kwartaal* 11.736 12.927 8.979 10.003 2.757 2.924 11.296 3,2 1,8 0,3 15,5 11,9 14,9 40,1 30,6 38,5 3,6 2,2 0,7 12,5 11,0 9,4 756 293 -0,4 -8,3 838 647 191 -0,5 -0,9 0,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 4e kwartaal* 12.776 12.995 9.883 10.064 2.893 2.931 12.264 2,6 1,5 -0,2 16,9 13,1 16,2 37,0 28,6 35,5 3,5 2,3 0,7 3,1 2,0 0,4 757 345 -0,8 -0,5 840 648 192 -0,8 -1,3 0,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020* 51.413 39.907 11.506 49.313 3,0 1,8 -0,1 67,8 52,6 65,0 40,1 31,1 38,4 3,2 2,0 0,1 7,1 5,9 3,9 759 1.283 -0,2 -3,9 842 650 191 -0,3 -0,7 1,0
C Industrie 2019 1e kwartaal 10.624 10.978 8.289 8.621 2.335 2.357 10.497 4,7 4,4 4,3 15,4 12,0 15,2 34,0 26,5 33,6 2,1 1,8 1,6 3,1 2,8 2,7 690 312 2,6 1,5 768 595 173 2,5 2,4 3,1
C Industrie 2019 2e kwartaal 12.802 11.166 10.252 8.794 2.550 2.372 12.658 5,0 4,4 4,7 18,4 14,7 18,2 43,5 34,8 43,0 2,4 1,9 2,1 1,8 1,2 1,5 696 294 2,5 3,2 775 600 175 2,4 2,2 3,1
C Industrie 2019 3e kwartaal 10.221 11.270 7.926 8.846 2.295 2.424 10.106 4,8 4,6 4,9 14,7 11,4 14,6 35,1 27,3 34,8 2,7 2,4 2,8 0,5 0,2 0,6 693 291 2,1 4,3 771 596 175 2,0 1,8 2,7
C Industrie 2019 4e kwartaal 11.107 11.364 8.672 8.891 2.435 2.473 10.940 4,7 4,1 5,2 15,9 12,4 15,7 35,2 27,5 34,6 2,9 2,3 3,4 3,9 3,3 4,4 697 316 1,8 0,8 776 600 176 1,7 1,5 2,4
C Industrie 2019 44.754 35.139 9.615 44.201 4,8 4,4 4,8 64,5 50,6 63,7 36,9 29,0 36,4 2,5 2,1 2,5 2,4 1,9 2,3 694 1.213 2,2 2,4 773 598 175 2,1 1,9 2,8
C Industrie 2020 1e kwartaal* 11.156 11.482 8.614 8.910 2.542 2.572 11.001 5,0 3,9 4,8 16,0 12,4 15,8 36,9 28,5 36,4 4,1 3,0 3,9 8,4 7,3 8,1 696 303 0,9 -3,1 775 599 176 0,8 0,5 1,9
C Industrie 2020 2e kwartaal* 13.039 11.403 10.319 8.895 2.720 2.508 12.073 1,8 0,6 -4,7 18,8 14,9 17,4 46,3 36,7 42,9 2,1 0,9 -4,3 6,5 5,3 -0,2 693 281 -0,3 -4,4 769 594 175 -0,7 -1,0 0,1
C Industrie 2020 3e kwartaal* 10.512 11.588 8.052 8.973 2.460 2.615 10.086 2,9 1,6 -0,1 15,3 11,7 14,6 39,6 30,3 38,0 3,5 2,2 0,4 12,7 11,3 9,4 690 266 -0,5 -8,7 766 590 176 -0,7 -1,0 0,3
C Industrie 2020 4e kwartaal* 11.371 11.639 8.790 9.018 2.581 2.621 10.875 2,4 1,3 -0,6 16,5 12,7 15,8 36,3 28,1 34,8 3,5 2,4 0,4 3,3 2,3 0,3 689 313 -1,0 -0,9 767 591 176 -1,1 -1,5 0,2
C Industrie 2020* 46.078 35.775 10.303 44.035 3,0 1,8 -0,4 66,6 51,7 63,6 39,6 30,8 37,9 3,2 2,1 -0,1 7,5 6,3 4,0 692 1.162 -0,3 -4,2 769 593 176 -0,4 -0,7 0,6
F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal 4.446 4.637 3.443 3.621 1.003 1.016 4.434 6,1 6,2 6,1 15,0 11,7 15,0 32,4 25,1 32,3 2,2 2,3 2,2 0,4 0,5 0,4 295 137 3,8 5,7 321 283 39 3,8 3,5 5,9
F Bouwnijverheid 2019 2e kwartaal 5.202 4.704 4.115 3.665 1.087 1.039 5.183 6,0 5,7 6,1 17,3 13,7 17,3 39,3 31,1 39,1 2,4 2,1 2,5 1,2 0,9 1,2 301 133 3,5 4,8 327 288 40 3,6 3,4 5,7
F Bouwnijverheid 2019 3e kwartaal 4.531 4.757 3.502 3.704 1.029 1.053 4.522 5,3 4,9 5,2 15,0 11,6 15,0 34,7 26,8 34,6 2,0 1,6 2,0 1,0 0,6 1,0 301 131 3,2 4,2 328 288 40 3,3 2,9 5,9
F Bouwnijverheid 2019 4e kwartaal 4.741 4.832 3.673 3.752 1.068 1.080 4.739 4,9 4,2 5,0 15,6 12,1 15,6 33,4 25,9 33,4 2,0 1,3 2,0 3,4 2,7 3,4 304 142 2,9 1,5 331 291 41 3,0 2,6 5,9
F Bouwnijverheid 2019 18.920 14.733 4.187 18.878 5,6 5,2 5,6 63,0 49,1 62,9 34,9 27,2 34,8 2,2 1,8 2,2 1,5 1,2 1,6 300 542 3,3 4,0 327 287 40 3,4 3,1 5,8
F Bouwnijverheid 2020 1e kwartaal* 4.715 4.909 3.631 3.812 1.084 1.097 4.695 6,0 5,4 5,8 15,5 11,9 15,4 34,2 26,3 34,1 3,0 2,5 2,8 5,6 5,0 5,4 304 138 2,9 0,4 332 290 41 3,2 2,8 6,2
F Bouwnijverheid 2020 2e kwartaal* 5.404 4.884 4.249 3.780 1.155 1.104 5.204 3,9 3,2 0,4 17,7 13,9 17,0 41,3 32,4 39,7 2,2 1,6 -1,2 5,1 4,5 1,6 305 131 1,6 -1,2 333 291 42 1,6 1,2 4,2
F Bouwnijverheid 2020 3e kwartaal* 4.752 4.986 3.658 3.868 1.094 1.118 4.664 5,0 4,6 3,2 15,5 12,0 15,2 41,2 31,7 40,4 3,3 2,9 1,6 18,8 18,4 16,8 306 115 1,6 -11,6 334 292 42 1,8 1,4 4,2
F Bouwnijverheid 2020 4e kwartaal* 4.898 5.006 3.777 3.868 1.121 1.138 4.811 3,3 2,8 1,5 15,9 12,2 15,6 35,9 27,7 35,2 1,7 1,2 -0,1 7,4 6,9 5,6 309 136 1,5 -3,9 337 294 42 1,7 1,4 3,8
F Bouwnijverheid 2020* 19.769 15.315 4.454 19.374 4,5 3,9 2,6 64,6 50,0 63,3 38,0 29,4 37,2 2,5 2,0 0,7 8,9 8,3 6,9 306 521 1,9 -4,0 334 292 42 2,0 1,7 4,6
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 1e kwartaal 18.467 19.295 14.597 15.350 3.870 3.945 18.360 5,8 5,6 5,9 12,4 9,8 12,3 27,1 21,4 27,0 2,7 2,5 2,7 3,7 3,4 3,7 1.488 681 3,1 2,1 2.209 1.246 963 2,8 3,0 2,6
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 2e kwartaal 22.085 19.403 17.788 15.419 4.297 3.984 21.939 5,0 4,5 5,1 14,5 11,7 14,4 33,9 27,3 33,7 2,3 1,8 2,4 1,4 0,9 1,5 1.524 651 2,6 3,6 2.249 1.267 982 2,3 2,7 1,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 3e kwartaal 18.332 19.560 14.431 15.497 3.901 4.063 18.198 4,8 4,2 4,8 11,9 9,4 11,8 28,1 22,1 27,9 2,7 2,1 2,7 1,0 0,4 1,0 1.537 652 2,1 3,8 2.246 1.264 982 1,8 2,2 1,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 4e kwartaal 19.203 19.853 15.172 15.725 4.031 4.128 19.128 4,8 4,3 4,9 12,6 10,0 12,6 27,6 21,8 27,5 2,9 2,4 2,9 3,7 3,2 3,7 1.520 695 1,9 1,1 2.242 1.263 978 1,5 1,8 1,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 78.087 61.988 16.099 77.625 5,1 4,6 5,2 51,5 40,9 51,2 29,2 23,1 29,0 2,6 2,2 2,7 2,5 2,0 2,5 1.517 2.678 2,4 2,6 2.237 1.260 976 2,1 2,4 1,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 1e kwartaal* 19.157 20.018 15.086 15.880 4.071 4.138 18.875 3,7 3,3 2,8 12,8 10,1 12,6 29,8 23,5 29,4 2,9 2,6 2,0 9,9 9,5 8,9 1.499 643 0,8 -5,6 2.218 1.254 964 0,4 0,6 0,1
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 2e kwartaal* 21.981 19.311 17.612 15.281 4.369 4.030 19.661 -0,5 -1,0 -10,4 14,8 11,8 13,2 37,9 30,4 33,9 1,9 1,4 -8,2 11,8 11,2 0,7 1.488 580 -2,4 -11,0 2.150 1.221 928 -4,4 -3,6 -5,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 3e kwartaal* 18.590 19.808 14.580 15.618 4.010 4.190 17.676 1,4 1,0 -2,9 12,2 9,5 11,6 31,5 24,7 30,0 2,1 1,7 -2,2 12,2 11,8 7,4 1.527 589 -0,6 -9,6 2.216 1.249 967 -1,3 -1,2 -1,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 4e kwartaal* 19.151 19.830 15.049 15.604 4.102 4.226 17.864 -0,3 -0,8 -6,6 12,9 10,2 12,1 29,2 22,9 27,2 2,4 1,9 -4,1 5,6 5,0 -1,1 1.480 656 -2,6 -5,6 2.157 1.225 932 -3,8 -3,0 -4,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2020* 78.879 62.327 16.552 74.076 1,0 0,5 -4,6 52,6 41,6 49,4 32,0 25,3 30,0 2,3 1,8 -3,4 9,6 9,1 3,6 1.499 2.468 -1,2 -7,9 2.185 1.237 948 -2,3 -1,8 -2,9
J Informatie en communicatie 2019 1e kwartaal 4.819 4.853 3.943 3.992 876 861 4.774 8,9 8,9 8,8 19,2 15,7 19,1 42,0 34,4 41,7 4,2 4,3 4,1 5,8 5,8 5,7 251 115 4,5 2,9 279 203 76 4,1 4,0 4,4
J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal 5.551 4.985 4.615 4.087 936 898 5.488 8,9 8,3 8,9 21,8 18,2 21,6 51,4 42,7 50,8 4,1 3,6 4,1 3,5 3,0 3,5 254 108 4,6 5,2 283 206 78 4,2 4,1 4,7
J Informatie en communicatie 2019 3e kwartaal 4.657 5.040 3.775 4.115 882 925 4.606 6,9 6,1 6,9 18,4 14,9 18,2 43,6 35,4 43,2 2,5 1,7 2,5 0,8 0,0 0,8 253 107 4,2 6,0 282 205 77 3,9 3,7 4,4
J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal 4.921 5.082 3.997 4.141 924 941 4.874 7,0 6,1 7,0 19,1 15,5 19,0 42,1 34,2 41,7 3,2 2,3 3,2 4,7 3,8 4,7 257 117 3,7 2,2 286 208 79 3,5 3,2 4,1
J Informatie en communicatie 2019 19.948 16.330 3.618 19.742 7,9 7,4 7,9 78,6 64,4 77,8 44,7 36,6 44,2 3,5 3,0 3,5 3,8 3,2 3,8 254 446 4,2 4,0 283 205 78 3,9 3,8 4,4
J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal* 5.148 5.162 4.227 4.263 921 899 5.086 6,8 7,2 6,5 19,6 16,1 19,4 44,0 36,1 43,5 1,9 2,3 1,7 4,6 5,0 4,4 262 117 4,8 2,1 294 213 81 5,3 4,8 6,5
J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal* 5.726 5.158 4.777 4.246 949 912 5.476 3,2 3,5 -0,2 21,9 18,3 21,0 50,3 42,0 48,1 0,4 0,7 -2,9 -2,1 -1,8 -5,3 261 114 2,8 5,4 291 211 80 2,8 2,6 3,2
J Informatie en communicatie 2020 3e kwartaal* 4.827 5.235 3.933 4.298 894 937 4.678 3,7 4,2 1,6 18,6 15,2 18,0 46,5 37,9 45,1 1,3 1,8 -0,7 6,6 7,2 4,4 259 104 2,3 -2,7 289 209 80 2,6 2,3 3,4
J Informatie en communicatie 2020 4e kwartaal* 5.195 5.351 4.262 4.396 933 955 5.035 5,6 6,6 3,3 19,7 16,2 19,1 41,6 34,1 40,3 3,0 4,1 0,8 -1,1 -0,1 -3,2 263 125 2,4 6,7 294 213 82 2,7 2,4 3,6
J Informatie en communicatie 2020* 20.896 17.199 3.697 20.275 4,8 5,3 2,7 79,9 65,8 77,5 45,5 37,4 44,1 1,6 2,2 -0,4 1,8 2,3 -0,2 262 459 3,1 2,9 292 211 81 3,3 3,0 4,2
K Financiële dienstverlening 2019 1e kwartaal 4.350 4.359 3.433 3.447 917 912 4.351 1,0 2,2 1,0 23,7 18,7 23,7 53,2 42,0 53,2 2,2 3,3 2,2 3,9 5,1 3,9 184 82 -1,1 -2,8 207 115 91 -1,2 -0,8 -1,7
K Financiële dienstverlening 2019 2e kwartaal 4.623 4.311 3.672 3.377 951 934 4.619 -1,6 -1,8 -1,6 25,2 20,0 25,1 60,7 48,2 60,6 -1,0 -1,1 -0,9 -1,9 -2,1 -1,9 184 76 -0,7 0,3 207 116 92 -0,5 0,0 -1,1
K Financiële dienstverlening 2019 3e kwartaal 4.015 4.466 3.108 3.532 907 934 4.011 3,7 4,9 3,6 22,1 17,1 22,0 53,2 41,2 53,2 4,0 5,3 3,9 2,0 3,2 1,9 182 75 -0,3 1,7 206 115 91 0,1 0,5 -0,5
K Financiële dienstverlening 2019 4e kwartaal 4.659 4.516 3.693 3.558 966 958 4.659 5,1 6,0 5,0 25,4 20,1 25,4 57,3 45,4 57,3 4,6 5,6 4,5 5,4 6,4 5,3 183 81 0,5 -0,3 207 116 91 0,7 1,2 0,1
K Financiële dienstverlening 2019 17.647 13.906 3.741 17.640 1,9 2,7 1,9 96,3 75,9 96,3 56,1 44,2 56,0 2,4 3,1 2,3 2,3 3,0 2,3 183 315 -0,4 -0,4 207 115 91 -0,2 0,2 -0,8
K Financiële dienstverlening 2020 1e kwartaal* 4.501 4.494 3.534 3.530 967 964 4.495 3,5 3,0 3,3 24,5 19,2 24,5 56,7 44,5 56,6 3,5 3,0 3,3 6,6 6,1 6,4 184 79 0,0 -3,0 207 116 91 0,0 0,4 -0,5
K Financiële dienstverlening 2020 2e kwartaal* 4.869 4.573 3.849 3.573 1.020 1.000 4.826 5,3 4,8 4,5 26,1 20,6 25,8 61,4 48,5 60,9 3,6 3,1 2,7 1,2 0,7 0,4 187 79 1,7 4,1 210 118 93 1,4 1,7 1,1
K Financiële dienstverlening 2020 3e kwartaal* 4.218 4.686 3.218 3.652 1.000 1.034 4.201 5,0 3,5 4,7 22,5 17,1 22,4 56,8 43,3 56,6 1,9 0,4 1,6 6,7 5,2 6,4 188 74 3,0 -1,6 211 118 93 2,7 3,0 2,4
K Financiële dienstverlening 2020 4e kwartaal* 4.943 4.784 3.891 3.739 1.052 1.045 4.923 6,1 5,4 5,7 26,2 20,6 26,1 56,8 44,7 56,6 3,0 2,3 2,6 -0,8 -1,5 -1,2 189 87 3,0 7,0 213 119 94 2,8 2,9 2,6
K Financiële dienstverlening 2020* 18.531 14.492 4.039 18.445 5,0 4,2 4,6 99,2 77,6 98,8 57,9 45,3 57,6 3,0 2,2 2,6 3,3 2,5 2,9 187 320 1,9 1,6 210 118 93 1,7 2,0 1,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 1e kwartaal 912 952 705 739 207 213 912 4,1 3,7 4,1 16,7 12,9 16,7 38,6 29,8 38,6 2,3 1,9 2,3 3,7 3,2 3,7 55 24 1,7 0,4 67 34 33 1,7 1,2 2,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 2e kwartaal 1.104 968 879 757 225 211 1.104 4,2 3,8 4,2 19,9 15,9 19,9 49,2 39,1 49,2 2,2 1,8 2,2 0,3 -0,1 0,3 55 22 2,0 3,8 68 35 33 1,8 1,2 2,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 3e kwartaal 894 976 688 761 206 215 894 4,8 4,6 4,9 16,2 12,5 16,2 40,1 30,9 40,1 3,0 2,9 3,1 0,4 0,3 0,5 55 22 1,7 4,3 68 35 33 1,6 1,1 2,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 4e kwartaal 973 988 754 771 219 217 975 4,9 4,4 4,9 17,4 13,5 17,4 40,1 31,1 40,2 2,8 2,4 2,8 3,5 3,1 3,5 56 24 2,0 1,3 69 35 34 1,9 1,3 2,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 3.883 3.026 857 3.885 4,5 4,1 4,5 70,3 54,7 70,3 41,9 32,7 42,0 2,6 2,2 2,6 2,0 1,7 2,0 55 93 1,8 2,4 68 35 33 1,7 1,2 2,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 1e kwartaal* 973 1.013 754 786 219 227 972 6,6 6,9 6,5 17,4 13,5 17,4 41,3 32,0 41,3 3,9 4,1 3,8 7,1 7,3 7,0 56 24 2,7 -0,4 69 35 34 2,4 2,1 2,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal* 1.143 1.005 910 786 233 219 1.117 3,6 3,6 1,3 20,5 16,3 20,0 49,3 39,2 48,1 2,8 2,8 0,5 0,2 0,2 -2,1 56 23 0,8 3,4 68 35 33 0,0 0,1 -0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 3e kwartaal* 930 1.013 715 790 215 223 922 4,0 3,8 3,1 16,6 12,7 16,4 43,2 33,2 42,8 2,3 2,1 1,4 7,6 7,4 6,7 56 22 1,6 -3,4 69 35 34 1,3 1,1 1,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 4e kwartaal* 1.004 1.020 777 795 227 225 993 3,1 3,0 1,8 17,7 13,7 17,5 39,0 30,2 38,6 1,6 1,6 0,3 -2,8 -2,9 -4,0 57 26 1,5 6,1 69 35 34 0,8 1,0 0,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020* 4.050 3.156 894 4.004 4,3 4,3 3,1 72,1 56,2 71,3 43,1 33,6 42,6 2,6 2,6 1,4 2,8 2,7 1,5 56 94 1,6 1,5 69 35 34 1,1 1,1 1,2
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 1e kwartaal 17.066 17.770 13.712 14.310 3.354 3.460 16.909 5,4 5,3 5,3 13,9 11,2 13,8 30,4 24,4 30,1 2,9 2,7 2,8 3,3 3,2 3,2 1.224 562 2,5 2,1 1.657 966 690 2,2 2,0 2,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 2e kwartaal 19.891 17.920 16.184 14.429 3.707 3.491 19.716 4,9 4,7 5,0 15,6 12,7 15,5 36,5 29,7 36,2 3,5 3,3 3,6 2,7 2,4 2,7 1.275 546 1,4 2,2 1.714 999 715 1,3 0,8 2,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 3e kwartaal 16.949 18.017 13.490 14.453 3.459 3.564 16.792 3,2 2,5 3,3 13,2 10,5 13,1 31,3 24,9 31,0 2,7 2,1 2,8 1,9 1,3 2,0 1.283 542 0,4 1,3 1.732 1.011 722 0,3 -0,1 0,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 4e kwartaal 18.004 18.235 14.410 14.619 3.594 3.616 17.851 3,8 3,4 3,9 14,1 11,3 14,0 30,8 24,7 30,5 3,7 3,3 3,7 4,2 3,8 4,2 1.275 584 0,1 -0,3 1.719 1.002 717 -0,5 -0,9 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 71.910 57.796 14.114 71.268 4,3 4,0 4,4 56,9 45,7 56,4 32,2 25,9 31,9 3,2 2,9 3,3 3,0 2,7 3,1 1.264 2.233 1,1 1,3 1.706 995 711 0,8 0,4 1,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 1e kwartaal* 17.713 18.397 14.080 14.657 3.633 3.740 17.473 3,8 2,7 3,3 14,7 11,7 14,5 32,9 26,1 32,4 5,5 4,4 5,0 8,2 7,0 7,7 1.204 539 -1,6 -4,0 1.618 943 675 -2,3 -2,4 -2,2
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 2e kwartaal* 19.389 17.467 15.617 13.937 3.772 3.530 18.037 -2,5 -3,5 -8,5 16,5 13,3 15,4 38,0 30,7 35,4 5,9 4,9 -0,6 4,3 3,3 -2,1 1.173 510 -8,0 -6,6 1.531 898 633 -10,7 -10,2 -11,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal* 16.691 17.760 13.156 14.103 3.535 3.657 16.048 -1,5 -2,5 -4,4 13,9 11,0 13,4 35,3 27,8 33,9 5,4 4,3 2,2 12,8 11,7 9,4 1.200 473 -6,5 -12,6 1.580 923 657 -8,8 -8,6 -9,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 4e kwartaal* 17.815 18.077 14.139 14.361 3.676 3.716 17.057 -1,1 -1,9 -4,5 14,8 11,7 14,1 31,8 25,2 30,4 4,5 3,6 0,9 3,2 2,3 -0,4 1.207 560 -5,3 -4,1 1.586 926 660 -7,7 -7,6 -8,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2020* 71.608 56.992 14.616 68.615 -0,4 -1,4 -3,7 59,9 47,7 57,4 34,4 27,4 33,0 5,3 4,2 1,8 6,8 5,8 3,3 1.196 2.082 -5,4 -6,8 1.579 922 656 -7,4 -7,3 -7,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 1e kwartaal 5.125 5.603 4.080 4.474 1.045 1.129 5.058 4,9 4,7 4,9 9,6 7,7 9,5 20,8 16,6 20,5 3,1 2,9 3,1 2,4 2,2 2,4 532 247 1,8 2,4 785 473 312 1,9 1,3 2,9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 2e kwartaal 6.095 5.536 4.880 4.414 1.215 1.122 6.019 1,9 1,4 1,9 10,7 8,6 10,5 24,7 19,7 24,3 2,3 1,8 2,3 1,4 0,9 1,4 571 247 -0,4 0,5 827 498 330 0,4 -0,5 1,8
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 3e kwartaal 5.451 5.545 4.325 4.404 1.126 1.141 5.382 0,2 -0,3 0,3 9,4 7,5 9,3 22,2 17,6 21,9 2,5 2,0 2,6 2,6 2,1 2,7 578 246 -2,2 -2,3 846 509 337 -1,5 -2,2 -0,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 4e kwartaal 5.590 5.595 4.433 4.435 1.157 1.160 5.520 0,9 0,5 0,9 10,0 7,9 9,8 21,5 17,1 21,3 4,1 3,7 4,1 4,0 3,5 3,9 561 259 -3,1 -3,0 822 495 328 -3,4 -3,8 -2,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 22.261 17.718 4.543 21.979 1,9 1,5 1,9 39,7 31,6 39,2 22,3 17,7 22,0 3,0 2,6 3,0 2,6 2,2 2,6 560 999 -1,1 -0,7 820 494 327 -0,7 -1,4 0,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 1e kwartaal* 5.031 5.490 3.948 4.326 1.083 1.164 4.940 -1,8 -3,2 -2,3 10,3 8,1 10,1 22,6 17,8 22,2 7,1 5,6 6,6 8,8 7,3 8,3 487 222 -8,4 -9,8 718 434 284 -8,6 -8,3 -9,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 2e kwartaal* 5.335 4.831 4.208 3.799 1.127 1.032 4.761 -12,5 -13,8 -20,9 11,4 9,0 10,2 25,6 20,2 22,9 7,2 5,6 -3,1 3,9 2,4 -6,1 466 208 -18,4 -15,8 648 397 251 -21,6 -20,2 -23,9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 3e kwartaal* 4.860 4.955 3.808 3.883 1.052 1.072 4.613 -10,8 -12,0 -14,3 9,9 7,7 9,4 24,2 19,0 23,0 4,6 3,3 0,6 9,1 7,7 4,9 493 201 -14,8 -18,3 695 422 273 -17,8 -17,1 -19,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 4e kwartaal* 5.095 5.122 3.991 4.004 1.104 1.118 4.797 -8,9 -10,0 -13,1 10,3 8,0 9,7 21,4 16,8 20,2 3,0 1,8 -1,7 -0,5 -1,7 -5,1 496 238 -11,6 -8,4 697 422 275 -15,2 -14,6 -16,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020* 20.321 15.955 4.366 19.111 -8,7 -9,9 -13,1 41,9 32,9 39,4 23,4 18,4 22,0 5,4 4,0 0,4 4,9 3,5 0,0 485 869 -13,4 -13,0 690 419 271 -15,9 -15,1 -17,1
O-Q Overheid en zorg 2019 1e kwartaal 25.366 28.101 18.618 21.134 6.748 6.967 25.407 5,9 6,4 5,8 14,2 10,4 14,3 34,8 25,5 34,9 2,9 3,4 2,8 4,0 4,5 3,9 1.782 729 2,9 1,8 2.394 702 1.691 2,8 1,5 3,3
O-Q Overheid en zorg 2019 2e kwartaal 30.926 28.407 23.623 21.423 7.303 6.984 30.962 6,3 5,6 6,2 17,2 13,1 17,2 45,2 34,6 45,3 3,1 2,4 3,0 1,6 0,9 1,5 1.798 684 3,1 4,6 2.417 706 1.711 3,1 1,8 3,6
O-Q Overheid en zorg 2019 3e kwartaal 26.005 28.675 19.316 21.563 6.689 7.112 26.047 5,2 4,4 5,1 14,5 10,8 14,5 38,5 28,6 38,6 1,9 1,2 1,8 -0,6 -1,4 -0,7 1.792 675 3,2 5,9 2.397 695 1.702 3,1 1,8 3,6
O-Q Overheid en zorg 2019 4e kwartaal 32.128 29.089 24.608 21.920 7.520 7.169 32.237 5,8 5,1 5,8 17,6 13,5 17,6 43,1 33,0 43,3 2,5 1,8 2,5 3,3 2,5 3,2 1.829 745 3,2 2,5 2.450 712 1.738 3,2 2,0 3,7
O-Q Overheid en zorg 2019 114.425 86.165 28.260 114.653 5,8 5,3 5,7 63,6 47,9 63,7 40,4 30,4 40,5 2,6 2,2 2,6 2,2 1,7 2,1 1.801 2.833 3,1 3,6 2.415 704 1.710 3,0 1,8 3,6
O-Q Overheid en zorg 2020 1e kwartaal* 27.109 30.049 20.062 22.747 7.047 7.302 27.087 6,9 7,8 6,6 14,8 10,9 14,8 37,7 27,9 37,7 3,9 4,7 3,6 8,4 9,3 8,1 1.834 719 2,9 -1,4 2.467 715 1.752 3,1 1,8 3,6
O-Q Overheid en zorg 2020 2e kwartaal* 32.220 29.758 24.743 22.600 7.477 7.158 32.057 4,2 4,7 3,5 17,6 13,5 17,5 45,0 34,6 44,8 2,2 2,8 1,6 -0,4 0,1 -1,0 1.833 715 1,9 4,6 2.453 708 1.745 1,5 0,3 2,0
O-Q Overheid en zorg 2020 3e kwartaal* 27.498 30.249 20.519 22.821 6.979 7.428 27.444 5,7 6,2 5,4 15,0 11,2 14,9 42,0 31,3 41,9 3,0 3,5 2,7 9,0 9,5 8,6 1.839 655 2,6 -3,0 2.454 705 1.750 2,4 1,4 2,8
O-Q Overheid en zorg 2020 4e kwartaal* 36.308 32.779 28.443 25.281 7.865 7.498 34.904 13,0 15,6 8,3 19,3 15,1 18,6 46,1 36,1 44,3 9,9 12,4 5,3 6,9 9,4 2,4 1.881 787 2,8 5,7 2.517 724 1.793 2,7 1,6 3,2
O-Q Overheid en zorg 2020* 123.135 93.767 29.368 121.492 7,6 8,8 6,0 66,7 50,8 65,8 42,8 32,6 42,2 4,9 6,1 3,3 6,0 7,2 4,4 1.847 2.877 2,6 1,5 2.473 713 1.760 2,4 1,3 2,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 1e kwartaal 7.730 8.429 5.410 6.106 2.320 2.323 7.769 2,8 5,1 2,5 16,8 11,8 16,9 40,0 28,0 40,2 1,0 3,3 0,8 2,3 4,6 2,0 460 193 1,7 0,5 516 301 215 2,1 0,9 3,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 2e kwartaal 9.022 8.616 6.639 6.270 2.383 2.346 9.061 5,8 5,9 5,5 19,5 14,3 19,6 49,2 36,2 49,4 3,6 3,7 3,3 1,6 1,7 1,4 463 184 2,1 4,1 520 302 218 2,4 1,3 4,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 3e kwartaal 7.924 8.737 5.623 6.328 2.301 2.409 7.966 6,2 6,3 5,9 17,2 12,2 17,3 43,2 30,6 43,4 3,5 3,5 3,2 0,3 0,4 0,0 461 183 2,7 5,9 516 299 217 2,6 1,5 4,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 4e kwartaal 10.028 8.822 7.498 6.398 2.530 2.424 10.131 7,4 7,2 7,2 21,5 16,1 21,7 51,0 38,1 51,5 4,7 4,4 4,4 4,8 4,6 4,6 467 197 2,6 2,4 527 305 222 3,0 1,7 4,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 34.704 25.170 9.534 34.927 5,6 6,2 5,4 75,0 54,4 75,5 45,8 33,2 46,1 3,3 3,8 3,1 2,4 3,0 2,2 463 757 2,3 3,1 520 302 218 2,5 1,3 4,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 1e kwartaal* 8.111 8.845 5.780 6.494 2.331 2.351 8.144 4,9 6,8 4,8 17,2 12,2 17,2 41,4 29,5 41,6 2,2 4,0 2,1 3,6 5,5 3,5 473 196 2,7 1,3 533 306 226 3,2 1,7 5,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 2e kwartaal* 9.229 8.977 6.883 6.637 2.346 2.340 9.328 2,3 3,7 2,9 19,4 14,5 19,6 47,9 35,7 48,4 -0,3 1,0 0,3 -2,5 -1,2 -1,9 475 193 2,6 5,0 533 304 229 2,6 0,7 5,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 3e kwartaal* 8.320 9.088 6.034 6.709 2.286 2.379 8.349 5,0 7,3 4,8 17,5 12,7 17,6 45,8 33,2 46,0 1,8 4,0 1,6 6,0 8,4 5,8 475 182 3,1 -1,0 532 303 229 3,2 1,4 5,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 4e kwartaal* 10.745 9.379 8.234 6.988 2.511 2.391 10.805 7,2 9,8 6,7 22,3 17,1 22,4 50,8 38,9 51,1 3,8 6,4 3,3 -0,3 2,2 -0,7 482 211 3,2 7,4 544 310 234 3,1 1,4 5,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 36.405 26.931 9.474 36.626 4,9 7,0 4,9 76,4 56,5 76,9 46,6 34,5 46,9 1,9 4,0 1,9 1,6 3,7 1,6 476 782 2,9 3,2 535 306 230 3,0 1,3 5,5
P Onderwijs 2019 1e kwartaal 5.848 6.606 4.243 4.926 1.605 1.680 5.857 6,2 5,7 6,1 14,9 10,8 14,9 36,4 26,4 36,5 4,5 3,9 4,4 5,9 5,3 5,8 394 160 1,7 0,3 533 188 344 1,5 0,5 2,1
P Onderwijs 2019 2e kwartaal 7.346 6.637 5.592 4.965 1.754 1.672 7.354 6,0 4,9 5,9 18,6 14,1 18,6 49,0 37,3 49,0 4,1 3,1 4,0 2,4 1,4 2,4 396 150 1,8 3,5 535 189 347 1,7 0,6 2,4
P Onderwijs 2019 3e kwartaal 6.057 6.618 4.475 4.941 1.582 1.677 6.065 2,6 1,3 2,6 15,5 11,5 15,5 41,4 30,6 41,5 1,0 -0,3 1,0 -1,9 -3,2 -1,9 390 146 1,6 4,6 520 182 338 1,7 0,5 2,3
P Onderwijs 2019 4e kwartaal 7.271 6.650 5.537 5.003 1.734 1.647 7.282 0,5 -0,7 0,5 18,3 13,9 18,3 45,0 34,3 45,1 -0,8 -2,0 -0,8 0,3 -0,9 0,4 397 161 1,3 0,1 537 189 349 1,5 0,5 2,1
P Onderwijs 2019 26.522 19.847 6.675 26.558 3,7 2,6 3,7 67,3 50,3 67,4 42,9 32,1 43,0 2,1 1,0 2,0 1,7 0,6 1,6 394 618 1,6 2,0 531 187 344 1,6 0,5 2,2
P Onderwijs 2020 1e kwartaal* 6.449 7.284 4.734 5.479 1.715 1.805 6.436 10,3 11,6 9,9 16,1 11,8 16,1 41,2 30,2 41,1 8,5 9,8 8,1 12,9 14,3 12,5 400 157 1,6 -2,4 542 190 352 1,8 1,0 2,3
P Onderwijs 2020 2e kwartaal* 7.734 7.000 5.941 5.298 1.793 1.702 7.602 5,3 6,3 3,4 19,4 14,9 19,0 49,1 37,7 48,2 4,4 5,3 2,5 0,2 1,1 -1,6 399 158 0,9 5,1 535 187 349 0,0 -1,1 0,6
P Onderwijs 2020 3e kwartaal* 6.377 6.970 4.720 5.213 1.657 1.757 6.345 5,3 5,5 4,6 16,1 11,9 16,0 45,6 33,7 45,3 3,5 3,7 2,9 10,0 10,2 9,3 397 140 1,7 -4,3 528 183 345 1,6 0,8 2,1
P Onderwijs 2020 4e kwartaal* 7.714 7.025 5.892 5.296 1.822 1.729 7.642 6,1 6,4 5,0 19,0 14,5 18,9 46,5 35,6 46,1 3,9 4,2 2,8 3,3 3,6 2,2 405 166 2,1 2,7 549 191 358 2,1 1,1 2,6
P Onderwijs 2020* 28.274 21.287 6.987 28.025 6,6 7,3 5,5 70,6 53,2 70,0 45,6 34,3 45,2 5,0 5,6 3,9 6,3 6,9 5,2 400 620 1,6 0,3 539 188 351 1,4 0,4 1,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 1e kwartaal 11.788 13.066 8.965 10.102 2.823 2.964 11.781 7,9 7,5 7,8 12,7 9,7 12,7 31,4 23,9 31,4 3,7 3,3 3,7 4,6 4,3 4,6 929 375 4,0 3,1 1.345 213 1.132 3,6 3,3 3,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 2e kwartaal 14.558 13.154 11.392 10.188 3.166 2.966 14.547 6,8 5,8 6,8 15,5 12,1 15,5 41,6 32,5 41,5 2,5 1,5 2,5 1,4 0,3 1,4 939 350 4,2 5,4 1.362 215 1.146 3,9 3,5 3,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 3e kwartaal 12.024 13.320 9.218 10.294 2.806 3.026 12.016 5,9 4,9 5,9 12,8 9,8 12,8 34,8 26,7 34,8 1,7 0,7 1,6 -0,5 -1,5 -0,5 941 345 4,2 6,4 1.362 215 1.147 3,8 3,6 3,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 4e kwartaal 14.829 13.617 11.573 10.519 3.256 3.098 14.824 7,5 6,7 7,5 15,4 12,0 15,4 38,3 29,9 38,3 3,1 2,3 3,1 3,9 3,1 3,9 965 387 4,3 3,5 1.386 218 1.168 3,9 3,6 4,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 53.199 41.148 12.051 53.168 7,0 6,2 7,0 56,4 43,6 56,3 36,5 28,2 36,5 2,8 1,9 2,7 2,4 1,6 2,4 944 1.457 4,2 4,5 1.364 215 1.148 3,8 3,5 3,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 1e kwartaal* 12.549 13.920 9.548 10.774 3.001 3.146 12.507 6,5 6,5 6,2 13,1 9,9 13,0 34,2 26,1 34,1 2,8 2,9 2,5 9,0 9,0 8,7 961 366 3,5 -2,3 1.392 218 1.173 3,5 2,6 3,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 2e kwartaal* 15.257 13.781 11.919 10.665 3.338 3.116 15.127 4,8 4,6 4,0 15,9 12,4 15,8 41,8 32,7 41,4 2,7 2,6 1,9 0,6 0,4 -0,2 958 365 2,0 4,2 1.385 218 1.167 1,7 1,0 1,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 3e kwartaal* 12.801 14.191 9.765 10.899 3.036 3.292 12.750 6,5 5,9 6,1 13,2 10,1 13,2 38,4 29,3 38,2 3,6 3,1 3,3 10,3 9,7 9,9 967 333 2,7 -3,4 1.394 219 1.175 2,4 1,8 2,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 4e kwartaal* 17.849 16.375 14.317 12.997 3.532 3.378 16.457 20,4 23,7 11,0 18,0 14,4 16,6 43,5 34,9 40,1 16,9 20,1 7,8 13,5 16,7 4,7 993 410 3,0 6,1 1.425 223 1.202 2,8 2,4 2,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020* 58.456 45.549 12.907 56.841 9,9 10,7 6,9 60,3 47,0 58,6 39,6 30,9 38,5 6,9 7,7 4,0 8,6 9,4 5,6 970 1.475 2,8 1,2 1.399 220 1.179 2,6 1,9 2,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 1e kwartaal 2.413 2.581 1.928 2.082 485 499 2.408 6,2 5,9 6,3 12,5 10,0 12,5 28,5 22,7 28,4 3,7 3,4 3,8 4,8 4,4 4,8 193 85 2,4 1,4 319 122 196 2,3 2,1 2,4
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 2e kwartaal 2.881 2.590 2.342 2.085 539 505 2.873 5,3 4,8 5,3 14,6 11,8 14,5 35,6 29,0 35,5 2,7 2,1 2,7 1,4 0,8 1,4 198 81 2,6 3,9 328 126 202 2,8 2,5 3,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 3e kwartaal 2.467 2.623 1.981 2.114 486 509 2.461 5,6 5,0 5,7 12,4 10,0 12,4 30,7 24,6 30,6 3,2 2,6 3,2 1,4 0,8 1,5 198 80 2,4 4,2 327 125 202 2,8 2,4 3,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 4e kwartaal 2.703 2.665 2.185 2.150 518 515 2.692 6,4 5,9 6,3 13,6 11,0 13,6 31,2 25,2 31,0 4,1 3,6 4,0 4,9 4,4 4,8 199 87 2,2 1,4 328 126 202 2,6 2,2 2,8
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 10.464 8.436 2.028 10.434 5,9 5,4 5,9 53,1 42,8 53,0 31,4 25,3 31,3 3,4 2,9 3,4 3,1 2,6 3,2 197 333 2,4 2,6 325 125 201 2,6 2,3 2,8
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 1e kwartaal* 2.529 2.712 2.025 2.193 504 519 2.473 4,8 5,1 2,7 12,8 10,2 12,5 30,6 24,5 30,0 2,5 2,8 0,4 7,6 7,9 5,5 198 83 2,3 -2,6 325 125 200 2,0 1,8 2,2
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 2e kwartaal* 2.904 2.615 2.365 2.110 539 505 2.529 0,7 0,8 -12,1 15,1 12,3 13,2 41,7 34,0 36,3 3,8 4,0 -9,3 17,1 17,3 2,3 192 70 -3,0 -14,0 311 118 193 -5,4 -6,2 -4,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 3e kwartaal* 2.495 2.645 1.994 2.122 501 523 2.340 1,2 0,7 -4,8 12,7 10,1 11,9 34,1 27,3 32,0 2,0 1,5 -4,1 11,2 10,7 4,6 197 73 -0,8 -9,0 318 121 198 -2,5 -3,3 -2,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 4e kwartaal* 2.700 2.659 2.170 2.131 530 528 2.476 -0,1 -0,6 -8,1 14,1 11,3 12,9 33,2 26,7 30,5 3,3 2,8 -4,9 6,7 6,2 -1,7 192 81 -3,4 -6,4 312 119 193 -5,0 -5,8 -4,4
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 10.628 8.554 2.074 9.818 1,6 1,4 -5,9 54,6 44,0 50,5 34,7 27,9 32,0 2,9 2,7 -4,7 10,3 10,1 2,2 195 306 -1,3 -7,9 316 120 196 -2,8 -3,4 -2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens vanaf 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 december 2022:
De gegevens van de reguliere raming van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Bedrag
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Beloning; seizoengecorrigeerd
Beloning van werknemers gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Dit is inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.

Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, worden tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Lonen; seizoengecorrigeerd
De lonen gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Sociale premies t.l.v. werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies (zoals doorbetaling van loon bij ziekte).
Sociale premies; seizoengecorrigeerd
De sociale premies ten laste van werkgevers gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Dit is inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.

Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, worden tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Beloning per arbeidsvolume
De beloning van werknemers gedeeld door het arbeidsvolume van werknemers.
Bedrag
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Lonen per arbeidsjaar
De lonen gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Beloning per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Lonen per gewerkt uur
De lonen gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Lonen per arbeidsjaar
De lonen gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Beloning per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Lonen per gewerkt uur
De lonen gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Arbeidsvolume van werknemers
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in werkzame personen, banen, arbeidsjaren of gewerkte uren.
Aantal
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim.
Banen van werknemers
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen van werknemers bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Aantal
Totaal
Mannen
Vrouwen
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Totaal
Mannen
Vrouwen