Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2016

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in 2016 in Nederland.
Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per voltijdeenheid, per gewerkt uur, per betaald uur, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in diverse componenten (gedetailleerde structuur). Ook is de structuur van de arbeidsduur gegeven, waarin de arbeidsduur is uitgesplitst in een aantal componenten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over: 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 oktober 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over arbeidskosten 2020 verschijnen in 2022.

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2016

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) ArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mld euro) ArbeidskostenArbeidskosten per voltijdeenheid (1 000 euro) ArbeidskostenArbeidskosten per gewerkt uur (euro) ArbeidskostenArbeidskosten per betaald uur (euro) ArbeidskostenGewerkte uren per voltijdeenheid (uur) Structuur van de arbeidskostenTotaal (opbouw) arbeidskosten (%) Structuur van de arbeidskostenDirect loon (%) Structuur van de arbeidskostenBijzondere beloningen (%) Structuur van de arbeidskostenLoon voor niet-gewerkte tijd (%) Structuur van de arbeidskostenLoon in natura (%) Structuur van de arbeidskostenPremie WIA (%) Structuur van de arbeidskostenPremie ZVW (%) Structuur van de arbeidskostenPremie WW (%) Structuur van de arbeidskostenPensioenpremies (%) Structuur van de arbeidskostenOverige premies (%) Structuur van de arbeidskostenLoon bij ziekte (%) Structuur van de arbeidskostenOntslagvergoedingen (%) Structuur van de arbeidskostenOpleidingskosten (%) Structuur van de arbeidskostenOverige uitgaven (%) Structuur van de arbeidskostenSubsidies (%) Structuur van de arbeidsduurPotentiële arbeidsduur (%) Structuur van de arbeidsduurVerlofuren en uren van feestdagen (%) Structuur van de arbeidsduurZiekte-uren, verleturen en kort verzuim (%) Structuur van de arbeidsduurZwangerschaps- en bevallingsverlof (%) Structuur van de arbeidsduurGewerkte uren excl. overwerkuren (%) Structuur van de arbeidsduurBetaalde en onbetaalde overwerkuren (%) Structuur van de arbeidsduurGewerkte uren (%)
A-U Alle economische activiteiten 348,5 59,1 34,72 29,36 1.701 100,0 55,9 10,8 8,4 1,5 3,6 4,1 2,5 6,8 0,4 3,2 0,2 1,1 2,1 -0,6 100,0 12,3 4,1 0,5 83,1 2,5 85,6
A-F Landbouw en nijverheid 65,9 61,5 34,81 29,61 1.767 100,0 57,2 10,2 8,2 1,6 3,8 4,2 2,6 6,8 0,5 3,4 0,1 1,0 1,4 -1,2 100,0 12,1 4,7 0,2 83,1 3,6 86,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 3,0 41,9 22,94 19,88 1.826 100,0 58,5 6,7 11,8 1,6 4,0 4,4 3,1 6,4 0,8 2,1 0,1 0,6 1,9 -1,8 100,0 11,8 2,9 0,2 85,1 3,9 89,0
B Delfstoffenwinning 1,2 122,9 64,37 55,63 1.909 100,0 51,3 19,4 4,2 0,5 2,4 2,5 1,6 11,7 0,5 2,3 0,2 2,1 1,6 -0,6 100,0 11,3 3,5 0,2 85,0 2,6 87,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 46,1 63,3 36,19 30,71 1.748 100,0 56,7 11,9 7,8 1,3 3,8 4,2 2,5 6,7 0,3 3,6 0,1 1,0 1,4 -1,4 100,0 12,1 4,9 0,2 82,8 3,7 86,5
B-F Nijverheid en energie 62,9 62,9 35,69 30,32 1.763 100,0 57,1 10,4 8,0 1,6 3,8 4,2 2,6 6,8 0,5 3,5 0,1 1,0 1,4 -1,1 100,0 12,1 4,8 0,2 83,0 3,6 86,6
C Industrie 40,9 61,7 35,40 30,02 1.742 100,0 56,9 11,7 8,0 1,3 3,8 4,2 2,6 6,5 0,3 3,7 0,1 0,9 1,4 -1,5 100,0 12,1 4,9 0,2 82,8 3,5 86,4
D Energievoorziening 2,0 82,7 48,51 40,47 1.705 100,0 56,5 13,9 6,4 1,8 3,4 4,0 1,1 6,6 0,1 3,4 0,0 1,7 1,3 -0,2 100,0 12,4 4,2 0,8 82,6 1,5 84,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 1,9 63,0 33,70 29,35 1.869 100,0 56,1 10,1 8,5 1,4 4,2 4,5 2,0 7,0 0,6 3,7 0,2 1,3 1,3 -1,0 100,0 12,5 5,2 0,2 82,2 9,1 91,2
F Bouwnijverheid 16,8 62,0 34,39 29,31 1.802 100,0 58,3 6,3 8,6 2,4 3,9 4,2 2,8 7,0 1,1 3,2 0,1 1,1 1,4 -0,5 100,0 12,0 4,5 0,1 83,3 3,5 86,8
G-I Handel, vervoer en horeca 69,1 50,0 28,03 24,08 1.782 100,0 55,2 10,1 10,0 2,0 3,9 4,3 2,9 6,2 0,2 2,7 0,1 0,9 2,2 -0,6 100,0 12,0 3,6 0,3 84,1 3,8 87,8
G-N Commerciële dienstverlening 169,3 57,2 32,26 27,77 1.772 100,0 56,6 10,8 8,5 2,1 3,5 3,9 2,8 6,6 0,2 2,4 0,1 1,0 2,1 -0,7 100,0 11,9 3,4 0,3 84,4 3,0 87,4
G Handel 44,8 50,6 28,61 24,67 1.767 100,0 54,9 10,9 9,8 2,1 3,7 4,2 2,8 5,9 0,2 2,5 0,1 0,9 2,4 -0,5 100,0 11,8 3,4 0,4 84,4 2,9 87,3
H Vervoer en opslag 17,8 60,5 32,27 27,59 1.876 100,0 55,8 9,6 8,7 1,6 4,0 4,2 2,9 8,1 0,2 3,6 0,1 0,7 1,4 -0,7 100,0 12,2 4,8 0,2 82,8 8,4 91,2
I Horeca 6,5 32,0 18,68 15,93 1.713 100,0 56,0 6,3 15,0 1,7 4,5 4,8 3,8 2,7 0,2 1,8 0,1 0,8 2,8 -0,4 100,0 12,3 2,6 0,3 84,8 0,7 85,5
J Informatie en communicatie 16,2 72,9 41,24 35,41 1.768 100,0 58,2 12,5 7,0 2,8 3,4 3,8 2,6 5,7 0,1 2,2 0,2 1,1 1,6 -1,3 100,0 11,7 3,0 0,3 85,0 1,2 86,1
K Financiële dienstverlening 22,4 92,0 54,13 46,10 1.700 100,0 55,9 12,5 6,0 2,7 2,2 2,7 1,8 10,7 0,1 2,1 0,1 1,2 2,2 -0,2 100,0 11,9 3,2 0,5 84,4 0,8 85,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 3,5 67,9 40,41 34,52 1.681 100,0 55,4 10,1 7,5 1,8 3,3 3,7 2,7 9,0 0,1 2,5 0,3 1,7 2,1 -0,1 100,0 11,9 3,4 0,5 84,2 1,3 85,6
M-N Zakelijke dienstverlening 58,1 54,7 30,73 26,64 1.780 100,0 58,1 10,7 8,3 1,9 3,7 3,9 3,1 5,7 0,3 2,1 0,1 1,0 2,1 -1,0 100,0 11,9 3,2 0,3 84,6 3,1 87,7
M Specialistische zakelijke diensten 31,1 76,5 43,16 37,22 1.772 100,0 57,8 12,3 7,0 2,3 2,8 3,3 2,0 7,8 0,2 2,1 0,1 1,2 2,2 -1,0 100,0 12,0 2,9 0,5 84,5 2,0 86,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 27,1 41,2 23,09 20,08 1.785 100,0 58,5 8,8 9,7 1,4 4,9 4,7 4,3 3,3 0,4 2,1 0,1 0,8 2,0 -1,0 100,0 11,9 3,3 0,2 84,6 3,8 88,4
O-Q Overheid en zorg 104,6 61,5 39,98 32,48 1.538 100,0 54,0 11,3 8,3 0,4 3,6 4,4 1,8 7,1 0,8 4,3 0,3 1,4 2,3 -0,2 100,0 13,1 5,3 0,9 80,7 0,7 81,4
O-U Niet-commerciële dienstverlening 113,3 60,7 39,14 31,92 1.550 100,0 54,2 11,1 8,4 0,5 3,6 4,4 1,9 7,0 0,7 4,2 0,3 1,4 2,3 -0,2 100,0 13,0 5,2 0,9 81,0 0,8 81,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 31,5 70,8 44,56 36,81 1.589 100,0 52,6 12,3 6,6 0,6 3,7 3,9 0,9 8,4 2,4 4,1 0,7 1,3 2,6 -0,1 100,0 11,5 6,0 0,6 81,9 1,0 82,9
P Onderwijs 25,0 65,6 43,29 34,33 1.515 100,0 52,9 11,9 9,1 0,7 3,9 4,6 1,0 8,1 0,1 4,2 0,3 1,1 2,2 -0,1 100,0 14,9 5,0 1,0 79,1 0,3 79,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 48,2 55,0 36,13 29,40 1.523 100,0 55,4 10,3 9,1 0,2 3,4 4,5 2,8 5,8 0,1 4,6 0,1 1,7 2,2 -0,2 100,0 13,1 5,1 1,0 80,8 0,7 81,5
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 8,6 52,0 31,15 26,39 1.668 100,0 56,6 9,1 9,5 1,3 3,8 4,3 2,9 5,8 0,2 3,0 0,2 1,4 2,3 -0,4 100,0 12,2 3,6 0,6 83,7 1,3 85,0
R Cultuur, sport en recreatie 3,9 51,0 30,26 25,75 1.687 100,0 57,4 8,9 9,5 1,1 3,9 4,2 2,9 5,7 0,2 2,6 0,1 1,3 2,4 -0,2 100,0 12,0 3,4 0,4 84,2 1,1 85,3
S Overige dienstverlening 4,8 52,7 31,91 26,93 1.652 100,0 55,9 9,3 9,4 1,4 3,8 4,4 2,9 5,8 0,2 3,2 0,2 1,5 2,3 -0,5 100,0 12,3 3,7 0,7 83,3 1,5 84,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens