Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2016

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2016

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mld euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per voltijdeenheid (1 000 euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per gewerkt uur (euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per betaald uur (euro) Arbeidskosten Gewerkte uren per voltijdeenheid (uur) Structuur van de arbeidskosten Totaal (opbouw) arbeidskosten (%) Structuur van de arbeidskosten Direct loon (%) Structuur van de arbeidskosten Bijzondere beloningen (%) Structuur van de arbeidskosten Loon voor niet-gewerkte tijd (%) Structuur van de arbeidskosten Loon in natura (%) Structuur van de arbeidskosten Premie WIA (%) Structuur van de arbeidskosten Premie ZVW (%) Structuur van de arbeidskosten Premie WW (%) Structuur van de arbeidskosten Pensioenpremies (%) Structuur van de arbeidskosten Overige premies (%) Structuur van de arbeidskosten Loon bij ziekte (%) Structuur van de arbeidskosten Ontslagvergoedingen (%) Structuur van de arbeidskosten Opleidingskosten (%) Structuur van de arbeidskosten Overige uitgaven (%) Structuur van de arbeidskosten Subsidies (%) Structuur van de arbeidsduur Potentiële arbeidsduur (%) Structuur van de arbeidsduur Verlofuren en uren van feestdagen (%) Structuur van de arbeidsduur Ziekte-uren, verleturen en kort verzuim (%) Structuur van de arbeidsduur Zwangerschaps- en bevallingsverlof (%) Structuur van de arbeidsduur Gewerkte uren excl. overwerkuren (%) Structuur van de arbeidsduur Betaalde en onbetaalde overwerkuren (%) Structuur van de arbeidsduur Gewerkte uren (%)
A-U Alle economische activiteiten 348,5 59,1 34,72 29,36 1.701 100,0 55,9 10,8 8,4 1,5 3,6 4,1 2,5 6,8 0,4 3,2 0,2 1,1 2,1 -0,6 100,0 12,3 4,1 0,5 83,1 2,5 85,6
A-F Landbouw en nijverheid 65,9 61,5 34,81 29,61 1.767 100,0 57,2 10,2 8,2 1,6 3,8 4,2 2,6 6,8 0,5 3,4 0,1 1,0 1,4 -1,2 100,0 12,1 4,7 0,2 83,1 3,6 86,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 3,0 41,9 22,94 19,88 1.826 100,0 58,5 6,7 11,8 1,6 4,0 4,4 3,1 6,4 0,8 2,1 0,1 0,6 1,9 -1,8 100,0 11,8 2,9 0,2 85,1 3,9 89,0
B Delfstoffenwinning 1,2 122,9 64,37 55,63 1.909 100,0 51,3 19,4 4,2 0,5 2,4 2,5 1,6 11,7 0,5 2,3 0,2 2,1 1,6 -0,6 100,0 11,3 3,5 0,2 85,0 2,6 87,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 46,1 63,3 36,19 30,71 1.748 100,0 56,7 11,9 7,8 1,3 3,8 4,2 2,5 6,7 0,3 3,6 0,1 1,0 1,4 -1,4 100,0 12,1 4,9 0,2 82,8 3,7 86,5
B-F Nijverheid en energie 62,9 62,9 35,69 30,32 1.763 100,0 57,1 10,4 8,0 1,6 3,8 4,2 2,6 6,8 0,5 3,5 0,1 1,0 1,4 -1,1 100,0 12,1 4,8 0,2 83,0 3,6 86,6
C Industrie 40,9 61,7 35,40 30,02 1.742 100,0 56,9 11,7 8,0 1,3 3,8 4,2 2,6 6,5 0,3 3,7 0,1 0,9 1,4 -1,5 100,0 12,1 4,9 0,2 82,8 3,5 86,4
D Energievoorziening 2,0 82,7 48,51 40,47 1.705 100,0 56,5 13,9 6,4 1,8 3,4 4,0 1,1 6,6 0,1 3,4 0,0 1,7 1,3 -0,2 100,0 12,4 4,2 0,8 82,6 1,5 84,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 1,9 63,0 33,70 29,35 1.869 100,0 56,1 10,1 8,5 1,4 4,2 4,5 2,0 7,0 0,6 3,7 0,2 1,3 1,3 -1,0 100,0 12,5 5,2 0,2 82,2 9,1 91,2
F Bouwnijverheid 16,8 62,0 34,39 29,31 1.802 100,0 58,3 6,3 8,6 2,4 3,9 4,2 2,8 7,0 1,1 3,2 0,1 1,1 1,4 -0,5 100,0 12,0 4,5 0,1 83,3 3,5 86,8
G-I Handel, vervoer en horeca 69,1 50,0 28,03 24,08 1.782 100,0 55,2 10,1 10,0 2,0 3,9 4,3 2,9 6,2 0,2 2,7 0,1 0,9 2,2 -0,6 100,0 12,0 3,6 0,3 84,1 3,8 87,8
G-N Commerciële dienstverlening 169,3 57,2 32,26 27,77 1.772 100,0 56,6 10,8 8,5 2,1 3,5 3,9 2,8 6,6 0,2 2,4 0,1 1,0 2,1 -0,7 100,0 11,9 3,4 0,3 84,4 3,0 87,4
G Handel 44,8 50,6 28,61 24,67 1.767 100,0 54,9 10,9 9,8 2,1 3,7 4,2 2,8 5,9 0,2 2,5 0,1 0,9 2,4 -0,5 100,0 11,8 3,4 0,4 84,4 2,9 87,3
H Vervoer en opslag 17,8 60,5 32,27 27,59 1.876 100,0 55,8 9,6 8,7 1,6 4,0 4,2 2,9 8,1 0,2 3,6 0,1 0,7 1,4 -0,7 100,0 12,2 4,8 0,2 82,8 8,4 91,2
I Horeca 6,5 32,0 18,68 15,93 1.713 100,0 56,0 6,3 15,0 1,7 4,5 4,8 3,8 2,7 0,2 1,8 0,1 0,8 2,8 -0,4 100,0 12,3 2,6 0,3 84,8 0,7 85,5
J Informatie en communicatie 16,2 72,9 41,24 35,41 1.768 100,0 58,2 12,5 7,0 2,8 3,4 3,8 2,6 5,7 0,1 2,2 0,2 1,1 1,6 -1,3 100,0 11,7 3,0 0,3 85,0 1,2 86,1
K Financiële dienstverlening 22,4 92,0 54,13 46,10 1.700 100,0 55,9 12,5 6,0 2,7 2,2 2,7 1,8 10,7 0,1 2,1 0,1 1,2 2,2 -0,2 100,0 11,9 3,2 0,5 84,4 0,8 85,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 3,5 67,9 40,41 34,52 1.681 100,0 55,4 10,1 7,5 1,8 3,3 3,7 2,7 9,0 0,1 2,5 0,3 1,7 2,1 -0,1 100,0 11,9 3,4 0,5 84,2 1,3 85,6
M-N Zakelijke dienstverlening 58,1 54,7 30,73 26,64 1.780 100,0 58,1 10,7 8,3 1,9 3,7 3,9 3,1 5,7 0,3 2,1 0,1 1,0 2,1 -1,0 100,0 11,9 3,2 0,3 84,6 3,1 87,7
M Specialistische zakelijke diensten 31,1 76,5 43,16 37,22 1.772 100,0 57,8 12,3 7,0 2,3 2,8 3,3 2,0 7,8 0,2 2,1 0,1 1,2 2,2 -1,0 100,0 12,0 2,9 0,5 84,5 2,0 86,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 27,1 41,2 23,09 20,08 1.785 100,0 58,5 8,8 9,7 1,4 4,9 4,7 4,3 3,3 0,4 2,1 0,1 0,8 2,0 -1,0 100,0 11,9 3,3 0,2 84,6 3,8 88,4
O-Q Overheid en zorg 104,6 61,5 39,98 32,48 1.538 100,0 54,0 11,3 8,3 0,4 3,6 4,4 1,8 7,1 0,8 4,3 0,3 1,4 2,3 -0,2 100,0 13,1 5,3 0,9 80,7 0,7 81,4
O-U Niet-commerciële dienstverlening 113,3 60,7 39,14 31,92 1.550 100,0 54,2 11,1 8,4 0,5 3,6 4,4 1,9 7,0 0,7 4,2 0,3 1,4 2,3 -0,2 100,0 13,0 5,2 0,9 81,0 0,8 81,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 31,5 70,8 44,56 36,81 1.589 100,0 52,6 12,3 6,6 0,6 3,7 3,9 0,9 8,4 2,4 4,1 0,7 1,3 2,6 -0,1 100,0 11,5 6,0 0,6 81,9 1,0 82,9
P Onderwijs 25,0 65,6 43,29 34,33 1.515 100,0 52,9 11,9 9,1 0,7 3,9 4,6 1,0 8,1 0,1 4,2 0,3 1,1 2,2 -0,1 100,0 14,9 5,0 1,0 79,1 0,3 79,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 48,2 55,0 36,13 29,40 1.523 100,0 55,4 10,3 9,1 0,2 3,4 4,5 2,8 5,8 0,1 4,6 0,1 1,7 2,2 -0,2 100,0 13,1 5,1 1,0 80,8 0,7 81,5
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 8,6 52,0 31,15 26,39 1.668 100,0 56,6 9,1 9,5 1,3 3,8 4,3 2,9 5,8 0,2 3,0 0,2 1,4 2,3 -0,4 100,0 12,2 3,6 0,6 83,7 1,3 85,0
R Cultuur, sport en recreatie 3,9 51,0 30,26 25,75 1.687 100,0 57,4 8,9 9,5 1,1 3,9 4,2 2,9 5,7 0,2 2,6 0,1 1,3 2,4 -0,2 100,0 12,0 3,4 0,4 84,2 1,1 85,3
S Overige dienstverlening 4,8 52,7 31,91 26,93 1.652 100,0 55,9 9,3 9,4 1,4 3,8 4,4 2,9 5,8 0,2 3,2 0,2 1,5 2,3 -0,5 100,0 12,3 3,7 0,7 83,3 1,5 84,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in 2016 in Nederland.
Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per voltijdeenheid, per gewerkt uur, per betaald uur, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in diverse componenten (gedetailleerde structuur). Ook is de structuur van de arbeidsduur gegeven, waarin de arbeidsduur is uitgesplitst in een aantal componenten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over: 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal arbeidskosten
Arbeidskosten per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is.
Arbeidskosten per gewerkt uur
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Arbeidskosten per betaald uur
Betaalde uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met adv-uren, niet doorbetaalde ziekte-uren en vanwege stakingen of werkduurverkorting niet-betaalde uren en vermeerderd met betaalde overwerkuren. Deze omschrijving is in overeenstemming met de Eurostat-definitie van betaalde uren, maar wijkt af van de omschrijving die door Arbeidsrekeningen wordt gehanteerd.
Gewerkte uren per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is. Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen, ziekte uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Structuur van de arbeidskosten
Arbeidskosten:
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal (opbouw) arbeidskosten
Direct loon
De regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale verzekeringen behoren, vermeerderd met de waarde van niet-belastbare vakantiebonnen, de werkgeversbijdrage in de levensloopregeling, gespaard bedrag levensloopregeling, de werknemersbijdrage pensioen en vut en de vergoedingen voor woon-werkverkeer.
Tot het direct loon worden niet gerekend: bijzondere beloningen, loon voor niet-gewerkte tijd, loon bij ziekte en tegemoetkomingen in de ziektekosten.
Bijzondere beloningen
De niet-regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale verzekeringen behoren zoals vakantiegeld, 13e maand, eindejaarsuitkeringen, gratificaties, tantièmes en winstuitkeringen. Ook de onbelaste winstuitkeringen zijn in de bijzondere beloningen begrepen. Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: ontslagvergoedingen
Loon voor niet-gewerkte tijd
Loon dat voor verlofuren, uren van feestdagen, partnerverlof bij bevalling en kort verzuim wordt betaald.
Loon in natura
Tot het loon in natura behoren onder meer maaltijdverstrekkingen met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter, kortingen op producten van werkgevers, optieregelingen en waarde privégebruik auto van de zaak.
Premie WIA
De premie die werkgevers verschuldigd zijn op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.
Deze premie omvat:
(1) een verplichte basispremie voor de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering), IVA (Inkomensvoorziening volledig Arbeidsongeschikten) en WGA (Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
(2) een uniforme premie WAO die niet verplicht is
(3) een gedifferentieerde premie WGA die niet verplicht is en die per bedrijf kan verschillen. De kosten van eigenrisicodragers voor de WAO en/of WGA, behoren niet tot de premie WIA, maar zijn bij het loon bij ziekte inbegrepen.
Premie ZVW
De inkomensafhankelijke bijdrage die werkgevers verschuldigd zijn op grond van de Zorgverzekeringswet.
Premie WW
De premie die werkgevers verschuldigd zijn op grond van de Werkloosheidswet. Deze premie bestaat uit een Awf-deel voor het Algemeen werkloosheidsfonds en een sectorpremie waarvan de hoogte per sector verschilt. Ook de premies die overheidswerkgevers betalen aan het Uitvoeringsfonds overheid (UFO) worden tot de premie WW gerekend. De kosten voor de Ziektewet (ZW) en kinderopvang zijn in de vorm van een opslag bij de sectorpremie en UFO-premie inbegrepen.
Pensioenpremies
Werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader van een pensioenverzekering voor werknemers. Bijstortingen die bedoeld zijn om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te verhogen zijn meegerekend.
Overige premies
De premies van werkgevers met betrekking tot aanvullende invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en sociale fondsen (exclusief opleidingsfondsen). Restituties zijn in mindering gebracht. Ook tegemoetkomingen in de ziektekostenverzekering en werkgeverspremies voor de ziektekostenverzekering van militairen worden tot de overige premies gerekend.
Loon bij ziekte
Loon dat bij ziekte en bij zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt doorbetaald. De kosten van eigenrisicodragers voor de WAO en/of WGA zijn bij het loon bij ziekte inbegrepen.
Ontslagvergoedingen
Bijzondere betalingen (inclusief wachtgelden) aan werknemers bij beëindiging van hun werkkring. Betalingen aan ex-werknemers vanwege functioneel leeftijdsontslag worden ook tot de ontslagvergoedingen gerekend.
Opleidingskosten
Betalingen aan opleidingsinstituten, vergoedingen aan werknemers van studiekosten, premies opleidingsfondsen en materiële opleidingsuitgaven.
Overige uitgaven
Werkgeversbijdragen in de exploitatiekosten van kantines en van sociale, culturele en medische voorzieningen (exclusief loonkosten van eigen werknemers), kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de Belastingdienst op bepaalde loonbestanddelen.
Subsidies
Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen. Afdrachtverminderingen zijn kortingen op de door de werkgever aan de Belastingdienst af te dragen loonheffingen die op het salaris van werknemers zijn ingehouden. De subsidies zijn in mindering gebracht op de arbeidskosten.
Structuur van de arbeidsduur
Potentiële arbeidsduur
Potentiële uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met adv-uren.
Verlofuren en uren van feestdagen
Niet gewerkte uren vanwege vakantie en algemeen erkende feestdagen.
Ziekte-uren, verleturen en kort verzuim
Kort verzuim omvat buitengewoon verlof wegens familieomstandigheden, doktersbezoek en studieverlof. Ook stakingen, werkduurverkorting(vanwege de kredietcrisis), of weersomstandigheden worden tot hiertoe gerekend.
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Niet gewerkte uren vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook partnerverlof bij een bevalling en ouderschapsverlof na een bevalling worden hiertoe gerekend.
Gewerkte uren excl. overwerkuren
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren, en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren. Overwerkuren zijn uren die boven de voor de werknemer geldende arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt.
Betaalde en onbetaalde overwerkuren
Naast de betaalde overwerkuren worden ook de onbetaalde overwerkuren hiertoe gerekend.
Gewerkte uren
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren, en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.