Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Faillissementen Aantal faillissementen (aantal) Faillissementen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
H Vervoer en opslag 2017 1e kwartaal* 54 -16,9
H Vervoer en opslag 2017 2e kwartaal* 55 -1,8
H Vervoer en opslag 2017 3e kwartaal* 39 -17,0
H Vervoer en opslag 2017 4e kwartaal* 48 -32,4
H Vervoer en opslag 2017* 196 -18,0
H Vervoer en opslag 2018 1e kwartaal* 62 14,8
H Vervoer en opslag 2018 2e kwartaal* 46 -16,4
H Vervoer en opslag 2018 3e kwartaal* 56 43,6
H Vervoer en opslag 2018 4e kwartaal* 49 2,1
H Vervoer en opslag 2018* 213 8,7
H Vervoer en opslag 2019 1e kwartaal* 46 -25,8
H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal* 54 17,4
H Vervoer en opslag 2019 3e kwartaal* 57 1,8
H Vervoer en opslag 2019 4e kwartaal* 56 14,3
H Vervoer en opslag 2019* 213 0,0
H Vervoer en opslag 2020 1e kwartaal* 88 91,3
H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal* 42 -22,2
H Vervoer en opslag 2020 3e kwartaal* 43 -24,6
H Vervoer en opslag 2020 4e kwartaal* 41 -26,8
H Vervoer en opslag 2020* 214 0,5
H Vervoer en opslag 2021 1e kwartaal* 36 -59,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn de belangrijkste uitkomsten uit diverse conjunctuurrelevante statistieken bij elkaar gebracht. De tabel biedt hiermee een actueel samenhangend conjunctuurbeeld van de betrokken bedrijfstakken en branches en voor het Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Naast kwartaalinformatie bevat deze tabel een aantal structuurgegevens uit de laatst gepubliceerde productiestatistieken die jaarlijks worden samengesteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2008

Status van de cijfers:
De gegevens, die per kwartaal worden gepubliceerd, zijn vanaf 2017 voorlopig en voor de overige perioden definitief. De structuurgegevens per jaar zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2021:
Cijfers van het 2e kwartaal 2020 t/m het 1e kwartaal 2021 zijn voor zover beschikbaar toegevoegd. Voorgaande perioden vanaf 2017 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel twee maanden na afloop van het verslagkwartaal.

Deze tabel wordt op één moment voor alle kwartaalvariabelen uit de diverse statistieken ververst. Dit betreft zowel nieuwe cijfers als het actualiseren van reeds gepubliceerde cijfers.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Doordat deze tabel op één moment voor alle betrokken statistieken wordt ververst, kan het voorkomen dat er op enig moment per bedrijfstak/branche beperkte verschillen zijn tussen de uitkomsten van variabelen in deze tabel en dezelfde variabelen in de specifieke, vaak meer gedetailleerde branchetabel (zie paragraaf 3 voor overzicht van deze tabellen). De specifieke branchetabellen hebben namelijk hun eigen moment van update en bevatten altijd de meest actuele cijfers.

Toelichting onderwerpen

Faillissementen
Faillissement is de staat waarin de rechter een juridische eenheid, die heeft opgehouden te betalen, kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Een faillissement kan worden aangevraagd door een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen van de schuldenaar aan de schuldeisers zijn uitgekeerd, wordt het faillissement beëindigd. De schuldenaar is dan vaak echter niet schuldenvrij: restschulden blijven namelijk opeisbaar.
Aantal faillissementen
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.