Particuliere jachthavens; capaciteit en nevenactiviteiten

Particuliere jachthavens; capaciteit en nevenactiviteiten

Jachthavens Perioden Totaal jachthavens (aantal) Zomerligplaatsen Totaal zomerligplaatsen (aantal) Zomerligplaatsen Gemiddeld aantal zomerligplaatsen (aantal) Passantenligplaatsen Jachthavens met passantenligplaatsen (in % van jachthavens) Passantenligplaatsen Jachthavens zonder passantenligplaatsen (in % van jachthavens) Totaal passantenovernachtingen (aantal) Nevenactiviteit Handel in schepen; scheepsbenodigdheden (in % van jachthavens) Nevenactiviteit Reparatie en onderhoud van schepen (in % van jachthavens) Nevenactiviteit Verhuur van stand- of slaapplaatsen (in % van jachthavens) Nevenactiviteit Geven van instructie (in % van jachthavens) Nevenactiviteit Winterstalling (in % van jachthavens) Nevenactiviteit Geen van deze nevenactiviteiten (in % van jachthavens)
Totaal jachthavens 2015 415 69.800 170 61 39 402.000 29 31 22 6 64 28
Totaal jachthavens 2018 405 66.700 230 57 43 450.300 30 32 24 8 62 27
Jachthavens met 50 ligplaatsen of minder 2015 135 4.200 30 44 56 30.000 21 23 13 2 49 42
Jachthavens met 50 ligplaatsen of minder 2018 140 4.200 30 35 65 37.300 19 22 19 5 50 36
Jachthavens met 51-100 ligplaatsen 2015 80 6.400 80 59 41 24.200 16 28 12 5 69 22
Jachthavens met 51-100 ligplaatsen 2018 85 6.400 75 51 49 35.200 23 31 8 12 69 25
Jachthavens met 101-200 ligplaatsen 2015 85 12.900 150 56 44 52.900 43 38 25 7 68 25
Jachthavens met 101-200 ligplaatsen 2018 80 12.600 160 55 45 63.400 43 39 30 8 62 25
Jachthavens met 201-350 ligplaatsen 2015 60 17.200 275 82 18 165.700 29 44 38 7 71 24
Jachthavens met 201-350 ligplaatsen 2018 45 12.700 275 92 8 99.900 42 51 34 3 71 17
Jachthavens met 351-500 ligplaatsen 2015 25 12.000 435 90 10 34.600 35 35 30 21 80 15
Jachthavens met 351-500 ligplaatsen 2018 30 13.700 440 92 8 69.600 45 40 53 20 82 18
Jachthavens met 501 ligplaatsen of meer 2015 20 17.100 860 100 0 94.600 67 27 47 7 80 0
Jachthavens met 501 ligplaatsen of meer 2018 20 17.100 800 100 0 144.900 40 16 28 0 65 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van jachthavens die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over de capaciteit en nevenactiviteiten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal jachthavens
Een particulier geëxploiteerde accommodatie met zomerligplaatsen of passantenligplaatsen voor pleziervaartuigen. Het betreft een instelling of bedrijf met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere jachthavens.
Zomerligplaatsen
Een zomerligplaats is een ligplaats in een jachthaven. Hiertoe behoren zowel de vaste verhuurde ligplaatsen als die voor passanten en voor boten bestemd voor verhuur of instructie.
Totaal zomerligplaatsen
Gemiddeld aantal zomerligplaatsen
Gemiddeld aantal zomerligplaatsen per jachthaven.
Passantenligplaatsen
Tijdelijke ligplaatsen bestemd voor verhuur aan zeil- en motorboten van passanten.
Jachthavens met passantenligplaatsen
Jachthavens zonder passantenligplaatsen
Totaal passantenovernachtingen
Het aantal boten dat in de jachthaven verbleef (exclusief vast verhuurde ligplaatsen).
Nevenactiviteit
Handel in schepen; scheepsbenodigdheden
Reparatie en onderhoud van schepen
Verhuur van stand- of slaapplaatsen
Verhuur van recreatiekavels, standplaatsen op een camping, slaapplaatsen in bungalows, groepsverblijven, pensions, e.d.
Geven van instructie
Het geven van vaar- en/of zeilinstructie.
Winterstalling
Verhuur van winterberging en/of winsterstalling voor zeil- en/of motorboten.
Geen van deze nevenactiviteiten