Particuliere jachthavens; capaciteit en nevenactiviteiten

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van jachthavens die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over de capaciteit en nevenactiviteiten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2022:
Gegevens over 2020 zijn toegevoegd.
De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal jachthavens
Een particulier geëxploiteerde accommodatie met zomerligplaatsen of passantenligplaatsen voor pleziervaartuigen. Het betreft een instelling of bedrijf met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere jachthavens.
Zomerligplaatsen
Een zomerligplaats is een ligplaats in een jachthaven. Hiertoe behoren zowel de vaste verhuurde ligplaatsen als die voor passanten en voor boten bestemd voor verhuur of instructie.
Totaal zomerligplaatsen
Gemiddeld aantal zomerligplaatsen
Gemiddeld aantal zomerligplaatsen per jachthaven.
Passantenligplaatsen
Tijdelijke ligplaatsen bestemd voor verhuur aan zeil- en motorboten van passanten.
Jachthavens met passantenligplaatsen
Jachthavens zonder passantenligplaatsen
Totaal passantenovernachtingen
Het aantal boten dat in de jachthaven verbleef (exclusief vast verhuurde ligplaatsen).
Nevenactiviteit
Handel in schepen; scheepsbenodigdheden
Reparatie en onderhoud van schepen
Verhuur van stand- of slaapplaatsen
Verhuur van recreatiekavels, standplaatsen op een camping, slaapplaatsen in bungalows, groepsverblijven, pensions, e.d.
Geven van instructie
Het geven van vaar- en/of zeilinstructie.
Winterstalling
Verhuur van winterberging en/of winsterstalling voor zeil- en/of motorboten.
Geen van deze nevenactiviteiten