Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Transacties Overheidsfuncties Sectoren Perioden Overheidsuitgaven en bestedingen (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2010 305.938
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2011 304.320
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2012 305.275
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2013 307.259
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2014 307.182
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2015 307.826
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2016 308.695
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2017 313.333
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2010 36.555
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2011 34.858
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2012 34.351
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2013 34.261
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2014 35.051
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2015 34.832
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2016 31.840
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2017 31.192
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2010 8.126
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2011 8.108
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2012 7.475
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2013 7.503
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2014 7.288
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2015 7.708
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2016 8.015
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2017 8.531
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2010 12.430
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2011 12.357
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2012 12.549
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2013 12.968
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2014 12.548
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2015 13.153
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2016 13.483
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2017 13.353
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2010 32.386
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2011 30.111
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2012 29.086
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2013 28.335
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2014 27.655
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2015 26.517
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2016 27.753
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2017 28.132
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2010 10.177
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2011 10.105
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2012 9.882
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2013 9.939
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2014 9.359
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2015 9.368
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2016 10.077
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2017 10.230
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2010 4.191
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2011 3.395
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2012 3.627
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2013 3.699
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2014 3.418
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2015 2.783
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2016 2.469
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2017 2.106
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2010 49.696
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2011 51.378
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2012 53.208
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2013 53.180
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2014 53.596
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2015 54.926
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2016 53.393
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2017 55.946
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2010 9.704
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2011 9.431
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2012 9.103
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2013 8.933
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2014 8.442
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2015 8.375
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2016 8.576
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2017 8.710
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2010 35.630
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2011 35.642
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2012 35.346
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2013 35.178
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2014 35.629
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2015 36.121
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2016 36.940
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2017 37.802
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2010 107.043
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2011 108.935
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2012 110.648
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2013 113.263
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2014 114.196
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2015 114.043
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2016 116.149
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2017 117.331
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven en consumptieve bestedingen van de sector overheid naar overheidsfunctie. De indeling van de overheidsfuncties is vastgelegd in de 'Classification of the Functions of Government' (COFOG 99). Op basis van de COFOG-indeling wordt de verdeling naar collectieve en individualiseerbare overheidsconsumptie bepaald. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de overheid totaal tellen deze onderlinge stromen echter niet mee. Omdat het betalingen van de overheid aan de overheid zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2019 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2018 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 30 september 2020:
De voorlopige cijfers voor 2019 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2018 zijn definitief.
In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheiduitgaven naar functie vanaf 1995 herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van het jaar na het laatste verslagjaar gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven en bestedingen
Overheidsuitgaven en consumptieve bestedingen.

De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.

De overheidsconsumptie wordt berekend uit de output minus verkoop van goederen en diensten plus de sociale overdrachten in natura via marktproducenten. Output van de overheid wordt bepaald vanuit de som van de kosten: Beloning van werknemers, intermediair verbruik, afschrijvingen, betaalde niet-productgebonden belastingen minus de ontvangen niet-productgebonden subsidies.