Watersportclubs; ledental, activiteiten watersportclub

Watersportclubs; ledental, activiteiten watersportclub

Activiteit watersportclubs Perioden Watersportclubs (aantal) Ledental naar leeftijd Totaal leden (x 1 000) Gemiddeld ledental (aantal)
Totaal hoofdactiviteiten watersportclubs 2018 1.145 191 165
Kanovaren en/of roeien 2018 295 41 135
Zeilen en/of surfen 2018 200 26 130
Zeilen en motorbootvaren 2018 195 36 185
Motorbootvaren en/of waterskiën 2018 140 13 95
Overig of andere combinaties watersport 2018 315 74 235
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over watersportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de clubs wordt informatie over hun leden gepresenteerd. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar tak(ken) van watersport.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2023:
Nieuwe gegevens over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2024 zullen in 2025 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Watersportclubs
Sportclubs waarvan de leden als hoofdactiviteit een of andere vorm van watersport beoefenen zoals zeilen, roeien, motorbootvaren, suppen, surfen of waterskiën. Watersportclubs kunnen bovendien het beheer voeren over één of meer jachthavens. Sporten als vissen, ijszeilen, zwemmen of duiken worden niet tot de watersport gerekend.
Ledental naar leeftijd
Totaal leden
Gemiddeld ledental