Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 2e kwartaal* 1.619.101 12.880 461.405 302.410 1.629.817 787.152 184.336 887.673
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 9.618 -2.419 -7.481 25.586 14.650 10.411 -637 -34.550
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 2.533 -19 -27.456 1.583 2.003 8 -16.722 -52.511
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 2.533 -19 -27.456 1.649 2.041 9 -16.722 -52.511
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 -66 -38 -1 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 2e kwartaal* 1.631.252 10.442 426.468 329.579 1.646.470 797.571 166.977 800.612
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 432 7.732 166.383 465.340 0 100.189 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 72 268 9.122 6.807 0 -762 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 -2 -549 1.023 198 0 -7.946 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 -2 -549 1.058 232 0 -7.946 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 -35 -34 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 502 7.451 176.528 472.345 0 91.481 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 1.557.952 1.718 221.426 93.029 242.966 0 84.147 887.673
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 4.028 -319 -13.225 13.860 -2.326 0 125 -34.550
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 2.533 2 -7.864 590 1.798 0 -8.776 -52.511
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 2.533 2 -7.864 590 1.799 0 -8.776 -52.511
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 1.564.513 1.401 200.337 107.479 242.438 0 75.496 800.612
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2022 2e kwartaal* 61.149 10.730 232.247 29.826 68.459 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 5.590 -2.172 5.476 2.839 -73 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 -19 -19.043 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 -19 -19.043 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2022 2e kwartaal* 66.739 8.539 218.680 32.665 68.386 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 13.172 853.052 787.152 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 -235 10.242 10.411 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 -30 7 8 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 0 1 10 9 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 -31 -3 -1 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 12.907 863.301 797.571 0 0
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Beginbalans 2022 2e kwartaal* 717.984 50.318 887.537 748.440 1.378.207 2.890 680.697 392.432
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 60.098 -7.312 -13.510 20.044 8.523 15 -58.359 3.645
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 9.695 267 -67.485 8.336 13.509 2 -71.757 1.589
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 9.695 267 -67.485 8.336 13.513 2 -71.757 1.589
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 -4 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Eindbalans 2022 2e kwartaal* 787.777 43.273 806.542 776.820 1.400.239 2.907 550.581 397.666
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 2e kwartaal* 323.741 248 2.076 75.072 109.928 3.706 41.225 411
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 2e kwartaal* -4.945 -26 0 1.641 1.642 106 -224 257
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 1.730 -2 0 0 0 0 -434 -91
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 1.730 -2 0 0 0 0 -434 -91
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 2e kwartaal* 320.526 220 2.076 76.713 111.570 3.812 40.567 577
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 61.756 86.617 0 33.125 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -224 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -434 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -434 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 61.756 86.617 0 32.467 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 323.334 248 1.101 13.311 4.760 0 8.100 411
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* -4.931 -26 0 1.513 1.456 0 0 257
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 1.730 -2 0 0 0 0 0 -91
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 1.730 -2 0 0 0 0 0 -91
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 320.133 220 1.101 14.824 6.216 0 8.100 577
Niet-financiële vennootschappen Overheid Beginbalans 2022 2e kwartaal* 407 0 975 5 7.181 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Financiële transacties 2022 2e kwartaal* -14 0 0 128 80 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2022 2e kwartaal* 393 0 975 133 7.261 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 11.370 3.706 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 106 106 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 11.476 3.812 0 0
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Beginbalans 2022 2e kwartaal* 65.388 2.928 3.568 145.208 397.997 8 3.436 3.951
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 8.247 -161 108 9.475 3.254 0 -13 -486
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 843 -3 -96 -245 8.050 0 -218 -100
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 843 -3 -96 -245 8.050 0 -218 -100
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Eindbalans 2022 2e kwartaal* 74.478 2.764 3.580 154.438 409.301 8 3.205 3.365
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 2e kwartaal* 702.743 12.415 454.785 201.534 1.449.568 777.724 120.528 816.419
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 2e kwartaal* -19.568 -2.392 -7.447 20.358 12.943 10.218 -1.211 -35.296
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 677 -16 -27.381 1.583 2.003 8 -12.369 -46.563
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 677 -16 -27.381 1.649 2.041 9 -12.369 -46.563
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 -66 -38 -1 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 2e kwartaal* 683.852 10.007 419.957 223.475 1.464.514 787.950 106.948 734.560
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 432 7.254 104.406 368.556 0 52.900 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 72 266 9.097 7.024 0 -1.032 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 -2 -542 1.023 202 0 -4.666 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 -2 -542 1.058 236 0 -4.666 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 -35 -34 0 0 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 502 6.978 114.526 375.782 0 47.202 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 702.036 1.278 217.137 79.585 235.934 0 67.628 816.419
Financiële instellingen Financiële instellingen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* -19.636 -292 -13.124 12.294 -3.366 0 -179 -35.296
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 677 5 -7.827 590 1.794 0 -7.703 -46.563
Financiële instellingen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 677 5 -7.827 590 1.795 0 -7.703 -46.563
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 0 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 683.077 991 196.186 92.469 234.362 0 59.746 734.560
Financiële instellingen Overheid Beginbalans 2022 2e kwartaal* 707 10.705 230.394 4.374 48.545 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 68 -2.172 5.411 -797 -324 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 -19 -19.012 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 -19 -19.012 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2022 2e kwartaal* 775 8.514 216.793 3.577 48.221 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 13.169 796.533 777.724 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 -236 9.609 10.218 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 -30 7 8 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 0 1 10 9 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 -31 -3 -1 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 12.903 806.149 787.950 0 0
Financiële instellingen Buitenland Beginbalans 2022 2e kwartaal* 633.027 43.483 877.744 603.232 961.313 2.882 648.093 350.156
Financiële instellingen Buitenland Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 50.851 -7.089 -13.616 10.569 5.225 15 -58.618 3.783
Financiële instellingen Buitenland Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 8.852 270 -67.319 8.581 5.361 2 -67.659 5.277
Financiële instellingen Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 8.852 270 -67.319 8.581 5.365 2 -67.659 5.277
Financiële instellingen Buitenland Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 -4 0 0 0
Financiële instellingen Buitenland Eindbalans 2022 2e kwartaal* 692.730 36.664 796.809 622.382 971.899 2.899 521.816 359.216
Overheid Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 2e kwartaal* 76.207 144 1.079 25.719 59.060 1.306 903 55
Overheid Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 18.374 1 -111 3.566 -20 0 -17 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 -8 0 0 0 -49 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 -8 0 0 0 -49 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 2e kwartaal* 94.581 145 960 29.285 59.040 1.306 837 55
Overheid Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 70 221 8.633 0 226 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 25 -217 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 -3 0 -4 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 -3 0 -4 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 67 246 8.412 0 226 0
Overheid Financiële instellingen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 16.238 144 759 48 2.250 0 677 55
Overheid Financiële instellingen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 12.824 1 -106 32 -414 0 -17 0
Overheid Financiële instellingen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 1 0 4 0 -49 0
Overheid Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 1 0 4 0 -49 0
Overheid Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 29.062 145 654 80 1.840 0 611 55
Overheid Overheid Beginbalans 2022 2e kwartaal* 59.969 0 250 25.447 12.621 0 0 0
Overheid Overheid Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 5.550 0 -5 3.508 171 0 0 0
Overheid Overheid Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 -6 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 -6 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Eindbalans 2022 2e kwartaal* 65.519 0 239 28.955 12.792 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 3 35.556 1.306 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 1 440 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 4 35.996 1.306 0 0
Overheid Buitenland Beginbalans 2022 2e kwartaal* 60 3.848 3.652 0 18.897 0 246 87
Overheid Buitenland Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 1.000 -66 -224 0 44 0 218 0
Overheid Buitenland Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 89 0 98 0 -197 0
Overheid Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 89 0 98 0 -197 0
Overheid Buitenland Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Buitenland Eindbalans 2022 2e kwartaal* 1.060 3.782 3.517 0 19.039 0 267 87
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 2e kwartaal* 516.410 73 3.465 85 11.261 4.416 21.680 70.788
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 15.757 -2 77 21 85 87 815 489
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 126 -1 -67 0 0 0 -3.870 -5.857
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 126 -1 -67 0 0 0 -3.870 -5.857
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 2e kwartaal* 532.293 70 3.475 106 11.346 4.503 18.625 65.420
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 408 0 1.534 0 13.938 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 0 2 0 0 0 494 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 -4 0 0 0 -2.846 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 -4 0 0 0 -2.846 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 406 0 1.534 0 11.586 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 516.344 48 2.429 85 22 0 7.742 70.788
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 15.771 -2 5 21 -2 0 321 489
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 126 -1 -38 0 0 0 -1.024 -5.857
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 126 -1 -38 0 0 0 -1.024 -5.857
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 532.241 45 2.396 106 20 0 7.039 65.420
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Beginbalans 2022 2e kwartaal* 66 25 628 0 112 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Financiële transacties 2022 2e kwartaal* -14 0 70 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 -25 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 -25 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2022 2e kwartaal* 52 25 673 0 112 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 9.593 4.416 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 87 87 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 9.680 4.503 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Beginbalans 2022 2e kwartaal* 19.509 59 2.573 0 0 0 28.922 38.238
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 4 222 0 0 0 54 348
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 -159 0 0 0 -3.683 -3.588
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 -159 0 0 0 -3.683 -3.588
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Eindbalans 2022 2e kwartaal* 19.509 63 2.636 0 0 0 25.293 34.998
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 2e kwartaal* 652.256 89.316 1.189.863 674.663 664.250 6.629 1.102.078 51.417
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 25.691 -20.531 27.882 -29.625 -3.015 134 -3.964 3.285
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 14.187 2.963 -57.203 5.175 5.948 0 -143.827 -9.590
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 14.187 2.963 -57.203 5.175 5.948 0 -143.827 -9.590
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 2e kwartaal* 692.134 71.748 1.160.542 650.213 667.183 6.763 954.287 45.112
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 4.518 137.379 200.089 280.467 0 575.455 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 -1.487 7.405 -8.464 955 0 -1.145 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 -6 -6.910 2.930 4.463 0 -104.425 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 -6 -6.910 2.930 4.463 0 -104.425 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 3.025 137.874 194.555 285.885 0 469.885 0
Buitenland Financiële instellingen Beginbalans 2022 2e kwartaal* 651.354 73.892 905.306 472.615 360.057 0 526.623 51.417
Buitenland Financiële instellingen Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 25.126 -21.433 15.084 -20.690 -4.100 0 -2.819 3.285
Buitenland Financiële instellingen Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 14.187 2.939 -41.641 2.245 1.474 0 -39.402 -9.590
Buitenland Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 14.187 2.939 -41.641 2.245 1.474 0 -39.402 -9.590
Buitenland Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2022 2e kwartaal* 690.667 55.398 878.749 454.170 357.431 0 484.402 45.112
Buitenland Overheid Beginbalans 2022 2e kwartaal* 902 10.906 147.178 1.959 12.712 0 0 0
Buitenland Overheid Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 565 2.389 5.393 -471 16 0 0 0
Buitenland Overheid Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 30 -8.652 0 11 0 0 0
Buitenland Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 30 -8.652 0 11 0 0 0
Buitenland Overheid Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Overheid Eindbalans 2022 2e kwartaal* 1.467 13.325 143.919 1.488 12.739 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 11.014 6.629 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 114 134 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 11.128 6.763 0 0
Buitenland Buitenland Beginbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Buitenland Financiële transacties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Buitenland Overige mutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Buitenland Overige volumemutaties 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Buitenland Eindbalans 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2019 zijn definitief. Gegevens van 2020, 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2022:
Cijfers over het tweede kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.