Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 4e kwartaal* 1.702.696 10.328 397.087 330.192 1.662.051 803.977 169.683 760.515
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -237.006 5.496 4.877 -27.332 9.081 2.253 -11.344 -74.454
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -4.161 -1 -4.107 -2.166 -2.602 -12 8.202 -10.555
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -4.161 -1 -4.107 -2.100 -2.564 -11 8.202 -10.555
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -66 -38 -1 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 4e kwartaal* 1.461.529 15.823 397.857 300.694 1.668.530 806.218 166.541 675.506
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 377 7.060 181.796 481.194 0 92.144 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 -238 259 -13.338 2.299 0 -10.688 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 94 -1.525 -401 0 4.217 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 94 -1.490 -367 0 4.217 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -35 -34 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 139 7.413 166.933 483.092 0 85.673 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 1.623.297 1.609 186.499 106.210 242.724 0 77.539 760.515
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -227.332 265 -317 -7.992 4.242 0 -656 -74.454
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -4.161 -20 1.234 -607 -2.186 0 3.985 -10.555
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -4.161 -20 1.234 -607 -2.185 0 3.985 -10.555
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 1.391.804 1.854 187.416 97.611 244.780 0 80.868 675.506
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2022 4e kwartaal* 79.399 8.342 203.528 29.826 68.550 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -9.674 5.469 4.935 -5.676 557 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 19 -5.435 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 19 -5.435 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2022 4e kwartaal* 69.725 13.830 203.028 24.150 69.107 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 12.360 869.583 803.977 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -326 1.983 2.253 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -34 -15 -12 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -3 -12 -11 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -31 -3 -1 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 12.000 871.551 806.218 0 0
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Beginbalans 2022 4e kwartaal* 863.610 39.977 781.251 878.253 1.420.274 2.884 506.766 399.155
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -15.058 6.952 17.410 -24.745 -17.329 -117 77.296 12.595
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -16.505 -513 -21.474 -18.833 -14.814 -4 25.208 -15.198
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -16.505 -513 -21.455 -18.833 -14.810 -4 25.208 -15.198
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 -19 0 -4 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Eindbalans 2022 4e kwartaal* 832.047 46.416 777.187 834.675 1.388.131 2.763 609.270 396.552
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 4e kwartaal* 326.528 222 2.077 79.194 114.211 3.917 41.084 346
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 77 0 -1 -1.429 10 105 149 302
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -3.067 0 0 0 0 0 534 43
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -3.067 0 0 0 0 0 534 43
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 4e kwartaal* 323.538 222 2.076 77.765 114.221 4.022 41.767 691
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 61.756 86.617 0 32.984 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 149 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 534 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 534 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 61.756 86.617 0 33.667 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 326.109 222 1.102 17.058 8.678 0 8.100 346
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 97 0 -1 -1.054 -136 0 0 302
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -3.067 0 0 0 0 0 0 43
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -3.067 0 0 0 0 0 0 43
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 323.139 222 1.101 16.004 8.542 0 8.100 691
Niet-financiële vennootschappen Overheid Beginbalans 2022 4e kwartaal* 419 0 975 380 7.335 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -20 0 0 -375 41 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2022 4e kwartaal* 399 0 975 5 7.376 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 11.581 3.917 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 105 105 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 11.686 4.022 0 0
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Beginbalans 2022 4e kwartaal* 81.926 3.328 4.004 184.548 424.078 8 3.395 3.413
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 109 -726 166 -7.747 -10.325 0 -1.105 2.054
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -1.418 -75 -448 -583 -5.297 0 142 -23
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -1.418 -75 -429 -583 -5.297 0 142 -23
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 -19 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Eindbalans 2022 4e kwartaal* 80.617 2.527 3.722 176.218 408.456 8 2.432 5.444
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 4e kwartaal* 745.079 9.887 390.697 224.996 1.476.393 794.165 110.802 696.604
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -241.483 5.447 4.731 -22.148 8.069 2.063 -11.223 -77.132
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -915 3 -4.077 -2.166 -2.602 -12 5.574 -11.290
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -915 3 -4.077 -2.100 -2.564 -11 5.574 -11.290
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -66 -38 -1 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 4e kwartaal* 502.681 15.337 391.351 200.682 1.481.860 796.216 105.153 608.182
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 377 6.595 119.805 384.625 0 48.271 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 -238 259 -13.334 2.225 0 -10.883 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 95 -1.525 -408 0 2.865 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 95 -1.490 -374 0 2.865 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -35 -34 0 0 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 139 6.949 104.946 386.442 0 40.253 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 744.297 1.193 182.387 88.989 232.122 0 62.531 696.604
Financiële instellingen Financiële instellingen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -241.482 223 -359 -7.022 4.315 0 -340 -77.132
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -915 -16 1.248 -607 -2.179 0 2.709 -11.290
Financiële instellingen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -915 -16 1.248 -607 -2.178 0 2.709 -11.290
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 0 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 501.900 1.400 183.276 81.360 234.258 0 64.900 608.182
Financiële instellingen Overheid Beginbalans 2022 4e kwartaal* 782 8.317 201.715 3.845 47.806 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -1 5.462 4.831 -1.466 -67 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 19 -5.420 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 19 -5.420 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2022 4e kwartaal* 781 13.798 201.126 2.379 47.739 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 12.357 811.840 794.165 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -326 1.596 2.063 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -34 -15 -12 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -3 -12 -11 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -31 -3 -1 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 11.997 813.421 796.216 0 0
Financiële instellingen Buitenland Beginbalans 2022 4e kwartaal* 762.120 33.996 771.034 693.705 977.050 2.876 478.820 360.968
Financiële instellingen Buitenland Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -15.133 4.521 17.252 -16.998 -7.025 -117 78.572 14.265
Financiële instellingen Buitenland Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -15.087 -436 -20.828 -18.250 -9.359 -4 25.114 -15.736
Financiële instellingen Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -15.087 -436 -20.828 -18.250 -9.355 -4 25.114 -15.736
Financiële instellingen Buitenland Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 -4 0 0 0
Financiële instellingen Buitenland Eindbalans 2022 4e kwartaal* 731.900 38.081 767.458 658.457 960.666 2.755 582.506 359.497
Overheid Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 4e kwartaal* 97.454 146 877 25.916 59.945 1.306 753 49
Overheid Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -2.372 39 1 -3.759 917 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 -3 0 0 0 211 -2
Overheid Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 -3 0 0 0 211 -2
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 4e kwartaal* 95.082 185 875 22.157 60.862 1.306 964 47
Overheid Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 65 235 8.418 0 226 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 -4 74 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 -1 0 7 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 -1 0 7 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 64 231 8.499 0 226 0
Overheid Financiële instellingen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 19.308 146 659 77 1.834 0 527 49
Overheid Financiële instellingen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 7.274 39 2 80 63 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 -7 0 211 -2
Overheid Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 -7 0 211 -2
Overheid Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 26.582 185 661 157 1.890 0 738 47
Overheid Overheid Beginbalans 2022 4e kwartaal* 78.146 0 153 25.601 13.297 0 0 0
Overheid Overheid Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -9.646 0 -1 -3.835 583 0 0 0
Overheid Overheid Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 -2 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 -2 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Eindbalans 2022 4e kwartaal* 68.500 0 150 21.766 13.880 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 3 36.396 1.306 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 197 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 3 36.593 1.306 0 0
Overheid Buitenland Beginbalans 2022 4e kwartaal* 55 2.588 3.568 0 19.146 0 311 1.087
Overheid Buitenland Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -34 3.078 -62 0 21 0 -14 -1.000
Overheid Buitenland Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 -135 0 -158 0 -3 0
Overheid Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 -135 0 -158 0 -3 0
Overheid Buitenland Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Buitenland Eindbalans 2022 4e kwartaal* 21 5.666 3.371 0 19.009 0 294 87
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 4e kwartaal* 533.635 73 3.436 86 11.502 4.589 17.044 63.516
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 6.772 10 146 4 85 85 -270 2.376
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -179 -4 -27 0 0 0 1.883 694
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -179 -4 -27 0 0 0 1.883 694
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 4e kwartaal* 540.228 79 3.555 90 11.587 4.674 18.657 66.586
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 400 0 1.534 0 10.663 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 46 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 818 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 818 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 400 0 1.534 0 11.527 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 533.583 48 2.351 86 90 0 6.381 63.516
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 6.779 3 41 4 0 0 -316 2.376
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -179 -4 -14 0 0 0 1.065 694
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -179 -4 -14 0 0 0 1.065 694
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 540.183 47 2.378 90 90 0 7.130 66.586
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Beginbalans 2022 4e kwartaal* 52 25 685 0 112 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -7 7 105 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 -13 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 -13 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2022 4e kwartaal* 45 32 777 0 112 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 9.766 4.589 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 85 85 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 9.851 4.674 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Beginbalans 2022 4e kwartaal* 19.509 65 2.645 0 0 0 24.240 33.687
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 79 54 0 0 0 -157 -2.724
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 -2 -63 0 0 0 -45 561
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 -2 -63 0 0 0 -45 561
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Eindbalans 2022 4e kwartaal* 19.509 142 2.636 0 0 0 24.038 31.524
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 4e kwartaal* 764.249 92.143 1.117.935 708.897 677.854 6.833 914.717 46.614
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -47.822 5.281 28.407 -29.778 -7.085 61 -4.670 864
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -22.475 -3.767 -13.500 -11.346 -6.348 0 91.418 -1.102
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -22.475 -3.767 -13.500 -11.346 -6.348 0 91.418 -1.102
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 4e kwartaal* 693.952 93.657 1.132.842 667.773 664.421 6.894 1.001.465 46.376
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 4.071 141.948 227.459 291.954 0 446.263 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 1.470 1.398 -10.404 -17.758 0 -2.627 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 12 -2.392 -1.976 -3.458 0 33.694 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 12 -2.392 -1.976 -3.458 0 33.694 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 5.553 140.954 215.079 270.738 0 477.330 0
Buitenland Financiële instellingen Beginbalans 2022 4e kwartaal* 762.242 73.852 842.927 480.567 361.759 0 468.454 46.614
Buitenland Financiële instellingen Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -46.942 -16.336 25.067 -19.123 11.281 0 -2.043 864
Buitenland Financiële instellingen Overige mutaties 2022 4e kwartaal* -22.475 -3.440 -9.323 -9.370 -2.872 0 57.724 -1.102
Buitenland Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* -22.475 -3.440 -9.323 -9.370 -2.872 0 57.724 -1.102
Buitenland Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2022 4e kwartaal* 692.825 54.076 858.671 452.074 370.168 0 524.135 46.376
Buitenland Overheid Beginbalans 2022 4e kwartaal* 2.007 14.220 133.060 871 12.767 0 0 0
Buitenland Overheid Financiële transacties 2022 4e kwartaal* -880 20.147 1.942 -251 -13 0 0 0
Buitenland Overheid Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 -339 -1.785 0 -18 0 0 0
Buitenland Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 -339 -1.785 0 -18 0 0 0
Buitenland Overheid Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Overheid Eindbalans 2022 4e kwartaal* 1.127 34.028 133.217 620 12.736 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 11.374 6.833 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 -595 61 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 10.779 6.894 0 0
Buitenland Buitenland Beginbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Buitenland Financiële transacties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Buitenland Overige mutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Buitenland Overige volumemutaties 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Buitenland Eindbalans 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2019 zijn definitief. Gegevens van 2020, 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 maart 2023
Cijfers over het vierde kwartaal van 2022 en het jaar 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2022 aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.