Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 4e kwartaal* 1.427.020 26.952 434.784 382.338 1.558.921 738.398 151.662 890.159
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 4e kwartaal* -55.842 -721 10.140 -3.554 3.423 3.448 -3.624 6.585
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 4e kwartaal* -1.334 -36 1.199 -2.832 -1.321 -9 29.253 56.589
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* -1.334 -36 1.199 -2.700 -1.175 -3 29.253 56.589
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -132 -146 -6 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 4e kwartaal* 1.369.844 26.195 446.123 375.952 1.561.023 741.837 177.291 953.333
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 153 9.519 173.737 452.569 0 86.828 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 25 -879 -8.376 -687 0 -3.562 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 187 -488 -384 0 14.774 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 187 -434 -249 0 14.774 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -54 -135 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 178 8.827 164.873 451.498 0 98.040 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 1.369.006 1.380 209.760 161.090 232.204 0 64.834 890.159
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* -47.072 222 688 6.618 109 0 -62 6.585
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* -1.334 2 282 -2.265 -926 0 14.479 56.589
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* -1.334 2 282 -2.265 -923 0 14.479 56.589
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 -3 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 1.320.600 1.604 210.730 165.443 231.387 0 79.251 953.333
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2020 4e kwartaal* 58.014 25.419 215.505 32.957 66.410 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2020 4e kwartaal* -8.770 -968 10.331 -1.526 -12 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 -38 730 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 -38 730 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2020 4e kwartaal* 49.244 24.413 226.566 31.431 66.398 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 14.554 807.738 738.398 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -270 4.013 3.448 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -79 -11 -9 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -1 -3 -3 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -78 -8 -6 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 14.205 811.740 741.837 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 4e kwartaal* 304.833 266 5.506 101.621 105.925 2.857 46.110 679
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 4.336 33 686 -1.643 522 84 -1.031 -181
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 4e kwartaal* -921 0 83 0 -38 0 8.144 38
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* -921 0 83 0 -38 0 8.144 38
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 4e kwartaal* 308.248 299 6.275 99.978 106.409 2.941 53.223 536
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 81.460 84.502 0 37.890 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -140 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 6.678 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 6.678 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 81.460 84.502 0 44.428 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 304.629 266 2.736 20.111 4.019 0 8.220 679
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 4.300 33 346 -1.593 409 0 -891 -181
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* -921 0 41 0 -38 0 1.466 38
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* -921 0 41 0 -38 0 1.466 38
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 308.008 299 3.123 18.518 4.390 0 8.795 536
Niet-financiële vennootschappen Overheid Beginbalans 2020 4e kwartaal* 204 0 2.770 50 6.866 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 36 0 340 -50 29 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 42 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 42 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2020 4e kwartaal* 240 0 3.152 0 6.895 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 10.538 2.857 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 84 84 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 10.622 2.941 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 4e kwartaal* 564.926 26.466 423.089 253.387 1.384.475 730.361 84.646 835.027
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 4e kwartaal* -33.620 -738 9.573 -391 1.939 3.304 -531 2.619
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 4e kwartaal* -355 -36 1.041 -2.832 -1.283 -9 16.463 54.482
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* -355 -36 1.041 -2.700 -1.137 -3 16.463 54.482
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -132 -146 -6 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 4e kwartaal* 530.951 25.692 433.703 250.164 1.385.131 733.656 100.578 892.128
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 153 8.957 92.134 358.315 0 37.453 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 25 -867 -8.413 -872 0 -1.855 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 167 -488 -386 0 6.156 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 167 -434 -251 0 6.156 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -54 -135 0 0 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 178 8.257 83.233 357.057 0 41.754 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 564.338 904 202.498 140.491 225.956 0 47.193 835.027
Financiële instellingen Financiële instellingen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* -33.592 215 420 8.391 -151 0 1.324 2.619
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* -355 2 183 -2.265 -886 0 10.307 54.482
Financiële instellingen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* -355 2 183 -2.265 -883 0 10.307 54.482
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 -3 0 0 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 530.391 1.121 203.101 146.617 224.919 0 58.824 892.128
Financiële instellingen Overheid Beginbalans 2020 4e kwartaal* 588 25.409 211.634 6.210 47.093 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Financiële transacties 2020 4e kwartaal* -28 -978 10.020 -100 215 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 -38 691 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 -38 691 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2020 4e kwartaal* 560 24.393 222.345 6.110 47.308 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 14.552 753.111 730.361 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -269 2.747 3.304 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -79 -11 -9 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -1 -3 -3 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -78 -8 -6 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 14.204 755.847 733.656 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 4e kwartaal* 101.303 184 2.061 26.897 57.953 1.493 538 89
Overheid Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 4e kwartaal* -30.806 -26 9 -1.354 905 0 0 -10
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 23 0 0 0 52 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 23 0 0 0 52 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 4e kwartaal* 70.497 158 2.093 25.543 58.858 1.493 590 79
Overheid Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 127 143 8.218 0 111 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 37 185 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 2 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 2 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 127 180 8.405 0 111 0
Overheid Financiële instellingen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 44.157 184 1.570 55 2.162 0 427 89
Overheid Financiële instellingen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* -22.031 -26 -4 -14 -146 0 0 -10
Overheid Financiële instellingen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 23 0 -2 0 52 0
Overheid Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 23 0 -2 0 52 0
Overheid Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 22.126 158 1.589 41 2.014 0 479 79
Overheid Overheid Beginbalans 2020 4e kwartaal* 57.146 0 364 26.697 12.348 0 0 0
Overheid Overheid Financiële transacties 2020 4e kwartaal* -8.775 0 13 -1.376 -256 0 0 0
Overheid Overheid Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Eindbalans 2020 4e kwartaal* 48.371 0 377 25.321 12.092 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 2 35.225 1.493 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -1 1.122 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 1 36.347 1.493 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 4e kwartaal* 455.958 36 4.128 433 10.568 3.687 20.368 54.364
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 4.248 10 -128 -166 57 60 -2.062 4.157
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 4e kwartaal* -58 0 52 0 0 0 4.594 2.069
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* -58 0 52 0 0 0 4.594 2.069
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 4e kwartaal* 460.148 46 4.052 267 10.625 3.747 22.900 60.590
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 435 0 1.534 0 11.374 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 0 -12 0 0 0 -1.567 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 20 0 0 0 1.940 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 20 0 0 0 1.940 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 443 0 1.534 0 11.747 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 455.882 26 2.956 433 67 0 8.994 54.364
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 4.251 0 -74 -166 -3 0 -495 4.157
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* -58 0 35 0 0 0 2.654 2.069
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* -58 0 35 0 0 0 2.654 2.069
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 460.075 26 2.917 267 64 0 11.153 60.590
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Beginbalans 2020 4e kwartaal* 76 10 737 0 103 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Financiële transacties 2020 4e kwartaal* -3 10 -42 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 -3 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 -3 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2020 4e kwartaal* 73 20 692 0 103 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 8.864 3.687 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 60 60 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 8.924 3.747 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 4e kwartaal* 570.748 135.940 1.273.016 809.907 791.436 6.697 963.940 39.840
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 8.956 -45.797 -62.802 -14.358 -48.896 38 -81.559 1.708
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 4e kwartaal* -7.993 -1.295 1.735 -7.109 -2.648 0 168.695 1.953
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* -7.993 -1.293 1.766 -6.234 -2.618 0 168.695 1.953
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 -2 -31 -875 -30 0 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 4e kwartaal* 571.711 88.848 1.211.949 788.440 739.892 6.735 1.051.076 43.501
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 2.518 114.263 204.858 308.207 0 471.582 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 0 -15.986 -732 -20.000 0 -74.797 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -897 -2.172 0 61.153 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 0 -897 -2.172 0 61.153 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 2.518 98.277 203.229 286.035 0 457.938 0
Buitenland Financiële instellingen Beginbalans 2020 4e kwartaal* 570.117 97.881 1.006.907 599.573 462.040 0 492.358 39.840
Buitenland Financiële instellingen Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 8.840 -37.839 -41.366 -12.542 -29.208 0 -6.762 1.708
Buitenland Financiële instellingen Overige mutaties 2020 4e kwartaal* -7.993 -1.353 1.900 -6.212 -470 0 107.542 1.953
Buitenland Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* -7.993 -1.351 1.931 -5.337 -440 0 107.542 1.953
Buitenland Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 -2 -31 -875 -30 0 0 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2020 4e kwartaal* 570.964 58.689 967.441 580.819 432.362 0 593.138 43.501
Buitenland Overheid Beginbalans 2020 4e kwartaal* 631 35.541 151.846 5.476 12.489 0 0 0
Buitenland Overheid Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 116 -7.958 -5.450 -1.084 18 0 0 0
Buitenland Overheid Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 58 -165 0 -6 0 0 0
Buitenland Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 58 -165 0 -6 0 0 0
Buitenland Overheid Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Overheid Eindbalans 2020 4e kwartaal* 747 27.641 146.231 4.392 12.501 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 8.700 6.697 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 294 38 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 8.994 6.735 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2017 zijn definitief. Gegevens van 2018, 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 26 maart 2021:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2020 en het jaar 2020 zijn opgenomen in deze tabel. Ook zijn bijstellingen verwerkt in de eerste drie kwartalen van 2020. In de overheidsfinanciën zijn de cijfers voor de jaren en kwartalen van 1995 t/m 2020 aangepast. De aanpassing is nog niet verwerkt in de Nationale rekeningen. Hierdoor sluiten de gegevens tijdelijk niet volledig aan bij de publicaties van de overheidsfinanciën. De cijfers van de overheidsfinanciën en de Nationale rekeningen sluiten weer volledig aan bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 24 juni 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.