Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 2e kwartaal* 1.139.409 5.388 423.318 426.071 1.550.172 730.065 121.011 790.294
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 195.414 13.392 13.819 -10.113 11.651 3.502 11.952 6.391
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 2e kwartaal* -874 -16 2.372 -1.312 -877 -12 19.806 55.643
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* -874 -16 2.372 -1.182 -734 -4 19.806 55.643
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -130 -143 -8 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 2e kwartaal* 1.333.949 18.764 439.509 414.646 1.560.946 733.555 152.769 852.328
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 330 8.385 175.503 449.639 0 80.813 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 -88 583 -6.510 7.662 0 -1.875 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 -1 237 -362 -283 0 9.775 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 -1 237 -279 -168 0 9.775 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -83 -115 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 241 9.205 168.631 457.018 0 88.713 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 1.092.241 1.653 208.994 187.934 237.495 0 40.198 790.294
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 190.476 -486 3.043 -1.164 -471 0 13.827 6.391
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* -874 -1 1.262 -901 -579 0 10.031 55.643
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* -874 -1 1.262 -900 -561 0 10.031 55.643
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -1 -18 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 1.281.843 1.166 213.299 185.869 236.445 0 64.056 852.328
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2020 2e kwartaal* 47.168 3.405 205.939 47.350 65.549 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 4.938 13.966 10.193 -1.682 227 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 -14 873 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 -14 873 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2020 2e kwartaal* 52.106 17.357 217.005 45.668 65.776 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 15.284 797.489 730.065 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -757 4.233 3.502 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -49 -15 -12 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -3 -5 -4 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -46 -10 -8 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 14.478 801.707 733.555 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 2e kwartaal* 286.307 266 6.202 97.346 105.659 2.694 41.784 799
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 12.802 0 -890 -1.532 -63 81 -1.126 -32
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 2e kwartaal* -621 0 113 0 -25 0 6.338 -2
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* -621 0 113 0 -25 0 6.338 -2
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 2e kwartaal* 298.488 266 5.425 95.814 105.571 2.775 46.996 765
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 81.460 84.502 0 37.340 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -1.173 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 3.669 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 3.669 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 81.460 84.502 0 39.836 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 286.102 266 2.916 15.686 4.107 0 4.444 799
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 12.830 0 -234 -1.332 -234 0 47 -32
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* -621 0 30 0 -25 0 2.669 -2
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* -621 0 30 0 -25 0 2.669 -2
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 298.311 266 2.712 14.354 3.848 0 7.160 765
Niet-financiële vennootschappen Overheid Beginbalans 2020 2e kwartaal* 205 0 3.286 200 6.675 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Financiële transacties 2020 2e kwartaal* -28 0 -656 -200 90 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 83 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 83 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2020 2e kwartaal* 177 0 2.713 0 6.765 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 10.375 2.694 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 81 81 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 10.456 2.775 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 2e kwartaal* 342.633 4.884 411.019 296.137 1.379.512 722.312 60.969 747.304
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 141.243 13.413 14.716 -14.585 10.610 3.360 13.124 194
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 2e kwartaal* -217 -16 2.125 -1.312 -852 -12 10.646 53.007
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* -217 -16 2.125 -1.182 -709 -4 10.646 53.007
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -130 -143 -8 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 2e kwartaal* 483.659 18.281 427.860 280.240 1.389.270 725.660 84.739 800.505
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 330 7.828 94.028 356.788 0 33.927 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 -88 581 -6.633 7.521 0 -485 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 -1 237 -362 -283 0 4.152 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 -1 237 -279 -168 0 4.152 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -83 -115 0 0 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 241 8.646 87.033 364.026 0 37.594 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 342.058 1.152 201.682 171.757 231.111 0 27.042 747.304
Financiële instellingen Financiële instellingen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 141.245 -465 3.300 259 -239 0 13.609 194
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* -217 -1 1.094 -901 -554 0 6.494 53.007
Financiële instellingen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* -217 -1 1.094 -900 -536 0 6.494 53.007
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -1 -18 0 0 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 483.086 686 206.076 171.115 230.318 0 47.145 800.505
Financiële instellingen Overheid Beginbalans 2020 2e kwartaal* 575 3.402 201.509 15.070 46.813 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Financiële transacties 2020 2e kwartaal* -2 13.966 10.835 -7.454 82 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 -14 794 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 -14 794 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2020 2e kwartaal* 573 17.354 213.138 7.616 46.895 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 15.282 744.800 722.312 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -757 3.246 3.360 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -49 -15 -12 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -3 -5 -4 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -46 -10 -8 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 14.476 748.031 725.660 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 2e kwartaal* 83.920 209 2.078 32.150 54.557 1.493 558 79
Overheid Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 15.014 -21 -8 6.116 1.043 0 0 4
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 11 5
Overheid Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 11 5
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 2e kwartaal* 98.934 188 2.070 38.266 55.600 1.493 569 88
Overheid Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 127 15 6.815 0 111 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 123 141 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 127 138 6.956 0 111 0
Overheid Financiële instellingen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 37.609 209 1.584 53 2.213 0 447 79
Overheid Financiële instellingen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 10.050 -21 -7 21 2 0 0 4
Overheid Financiële instellingen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 11 5
Overheid Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 11 5
Overheid Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 47.659 188 1.577 74 2.215 0 458 88
Overheid Overheid Beginbalans 2020 2e kwartaal* 46.311 0 367 32.080 11.958 0 0 0
Overheid Overheid Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 4.964 0 -1 5.972 55 0 0 0
Overheid Overheid Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Eindbalans 2020 2e kwartaal* 51.275 0 366 38.052 12.013 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 2 33.571 1.493 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 845 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 2 34.416 1.493 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 2e kwartaal* 426.549 29 4.019 438 10.444 3.566 17.700 42.112
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 26.355 0 1 -112 61 61 -46 6.225
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 2e kwartaal* -36 0 134 0 0 0 2.811 2.633
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* -36 0 134 0 0 0 2.811 2.633
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 2e kwartaal* 452.868 29 4.154 326 10.505 3.627 20.465 50.970
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 430 0 1.534 0 9.435 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 0 2 0 0 0 -217 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 1.954 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 1.954 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 432 0 1.534 0 11.172 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 426.472 26 2.812 438 64 0 8.265 42.112
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 26.351 0 -16 -112 0 0 171 6.225
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* -36 0 138 0 0 0 857 2.633
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* -36 0 138 0 0 0 857 2.633
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 452.787 26 2.934 326 64 0 9.293 50.970
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Beginbalans 2020 2e kwartaal* 77 3 777 0 103 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 4 0 15 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 -4 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 -4 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2020 2e kwartaal* 81 3 788 0 103 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 8.743 3.566 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 61 61 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 8.804 3.627 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 2e kwartaal* 626.309 143.093 1.239.212 812.449 826.891 6.630 809.564 38.073
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 2e kwartaal* -21.477 2.091 30.005 -16.081 -19.123 35 4.247 -6.611
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 2e kwartaal* -5.452 -1.258 2.959 -2.115 -918 0 145.886 3.227
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* -5.452 -1.236 3.137 -3.913 -1.080 0 145.886 3.227
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 -22 -178 1.798 162 0 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 2e kwartaal* 599.380 143.926 1.272.176 794.253 806.850 6.665 959.697 34.689
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 2.518 105.722 201.316 324.932 0 379.253 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 0 10.487 -924 -10.736 0 1.457 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -692 -855 0 80.102 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 -692 -855 0 80.102 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 2.518 116.209 199.700 313.341 0 460.812 0
Buitenland Financiële instellingen Beginbalans 2020 2e kwartaal* 626.093 119.293 989.082 601.910 480.551 0 430.311 38.073
Buitenland Financiële instellingen Financiële transacties 2020 2e kwartaal* -21.838 -14.380 10.604 -13.868 -8.637 0 2.790 -6.611
Buitenland Financiële instellingen Overige mutaties 2020 2e kwartaal* -5.452 -1.298 4.495 -1.423 -56 0 65.784 3.227
Buitenland Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* -5.452 -1.276 4.673 -3.221 -218 0 65.784 3.227
Buitenland Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 -22 -178 1.798 162 0 0 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2020 2e kwartaal* 598.803 103.615 1.004.181 586.619 471.858 0 498.885 34.689
Buitenland Overheid Beginbalans 2020 2e kwartaal* 216 21.282 144.408 9.223 12.476 0 0 0
Buitenland Overheid Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 361 16.471 8.914 -1.289 14 0 0 0
Buitenland Overheid Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 40 -1.536 0 -7 0 0 0
Buitenland Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 40 -1.536 0 -7 0 0 0
Buitenland Overheid Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Overheid Eindbalans 2020 2e kwartaal* 577 37.793 151.786 7.934 12.483 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 8.932 6.630 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 236 35 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 2e kwartaal* 0 0 0 0 9.168 6.665 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2017 zijn definitief. Gegevens van 2018, 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2020:
Cijfers over het tweede kwartaal van 2020 zijn opgenomen in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.