Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 4e kwartaal* 1.564.420 15.302 455.047 338.030 1.601.747 768.938 189.784 979.977
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -46.302 1.114 36.244 -23.647 14.968 7.524 2.207 -85.127
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 1.033 64 636 846 721 8 5.092 54.446
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 1.033 64 636 906 760 13 9.921 54.446
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 -60 -39 -5 -4.829 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 4e kwartaal* 1.519.151 16.480 491.927 315.229 1.617.436 776.470 197.083 949.296
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 428 8.498 175.478 447.774 0 102.184 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 -262 81 -7.160 9.022 0 69 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 1 -39 518 76 0 4.208 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 1 -39 553 110 0 4.208 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 -35 -34 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 167 8.540 168.836 456.872 0 106.461 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 1.492.450 1.558 200.645 114.444 251.271 0 87.600 979.977
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -35.949 233 25.667 -8.097 -1.811 0 2.138 -85.127
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 1.033 4 -557 347 633 0 884 54.446
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 1.033 4 -557 347 634 0 5.713 54.446
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 -4.829 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 1.457.534 1.795 225.755 106.694 250.093 0 90.622 949.296
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2021 4e kwartaal* 71.970 13.316 245.904 34.657 67.177 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -10.353 1.143 10.496 -8.230 303 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 59 1.232 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 59 1.232 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2021 4e kwartaal* 61.617 14.518 257.632 26.427 67.480 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 13.451 835.525 768.938 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 -160 7.454 7.524 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 -19 12 8 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 6 16 13 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 -25 -4 -5 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 13.272 842.991 776.470 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 4e kwartaal* 313.319 334 3.522 87.625 113.312 3.388 47.983 916
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 16.483 -51 -510 -1.225 -2.691 97 335 232
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 736 0 0 0 25 0 2.703 12
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 736 0 0 0 25 0 2.703 12
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 4e kwartaal* 330.538 283 3.012 86.400 110.646 3.485 51.021 1.160
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 67.522 84.479 0 39.371 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 323 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 2.703 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 2.703 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 67.522 84.479 0 42.397 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 312.984 334 1.971 19.541 10.605 0 8.612 916
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 16.424 -51 -510 -675 -2.637 0 12 232
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 736 0 0 0 25 0 0 12
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 736 0 0 0 25 0 0 12
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 330.144 283 1.461 18.866 7.993 0 8.624 1.160
Niet-financiële vennootschappen Overheid Beginbalans 2021 4e kwartaal* 335 0 1.551 562 7.159 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 59 0 0 -550 -151 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2021 4e kwartaal* 394 0 1.551 12 7.008 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 11.069 3.388 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 97 97 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 11.166 3.485 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 4e kwartaal* 662.916 14.784 446.317 222.872 1.420.112 760.031 112.941 914.059
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -56.033 1.136 36.811 -17.706 16.664 7.352 2.377 -85.921
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 249 61 643 846 696 8 6.127 50.810
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 249 61 643 906 735 13 6.673 50.810
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 -60 -39 -5 -546 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 4e kwartaal* 607.132 15.981 483.771 206.012 1.437.472 767.391 121.445 878.948
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 428 7.966 107.680 353.388 0 48.119 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 -262 100 -7.107 8.457 0 -150 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 1 -42 518 77 0 858 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 1 -42 553 111 0 858 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 -35 -34 0 0 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 167 8.024 101.091 361.922 0 48.827 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 662.305 1.065 194.983 94.734 238.403 0 64.822 914.059
Financiële instellingen Financiële instellingen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -56.009 255 26.223 -7.368 821 0 2.527 -85.921
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 249 1 -553 347 607 0 5.269 50.810
Financiële instellingen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 249 1 -553 347 608 0 5.815 50.810
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 -546 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 606.545 1.321 220.653 87.713 239.831 0 72.618 878.948
Financiële instellingen Overheid Beginbalans 2021 4e kwartaal* 611 13.291 243.368 7.008 47.525 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -24 1.143 10.488 -3.071 508 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 59 1.238 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 59 1.238 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2021 4e kwartaal* 587 14.493 255.094 3.937 48.033 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 13.450 780.796 760.031 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 -160 6.878 7.352 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 -19 12 8 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 6 16 13 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 -25 -4 -5 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 13.271 787.686 767.391 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 4e kwartaal* 85.903 124 1.424 27.429 57.326 1.398 964 42
Overheid Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -10.753 17 -3 -4.694 962 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 52 1
Overheid Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 52 1
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 4e kwartaal* 75.150 141 1.421 22.735 58.288 1.398 1.016 43
Overheid Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 121 276 8.373 0 245 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 -53 565 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 121 223 8.937 0 245 0
Overheid Financiële instellingen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 14.958 124 996 65 2.207 0 719 42
Overheid Financiële instellingen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -377 17 -1 -32 47 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 1 0 52 1
Overheid Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 1 0 52 1
Overheid Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 14.581 141 995 33 2.255 0 771 43
Overheid Overheid Beginbalans 2021 4e kwartaal* 70.945 0 307 27.087 12.384 0 0 0
Overheid Overheid Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -10.376 0 -2 -4.609 -54 0 0 0
Overheid Overheid Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Eindbalans 2021 4e kwartaal* 60.569 0 305 22.478 12.330 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 1 34.362 1.398 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 404 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 1 34.766 1.398 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 4e kwartaal* 502.282 60 3.784 104 10.997 4.121 27.896 64.960
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 4.001 12 -54 -22 33 75 -505 562
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 48 3 -7 0 0 0 -3.790 3.623
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 48 3 -7 0 0 0 493 3.623
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -4.283 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 4e kwartaal* 506.331 75 3.723 82 11.030 4.196 23.601 69.145
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 411 0 1.534 0 14.449 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 0 -19 0 0 0 -104 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 3 0 0 0 647 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 3 0 0 0 647 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 395 0 1.534 0 14.992 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 502.203 35 2.695 104 56 0 13.447 64.960
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 4.013 12 -45 -22 -42 0 -401 562
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 48 3 -4 0 0 0 -4.437 3.623
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 48 3 -4 0 0 0 -154 3.623
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -4.283 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 506.264 50 2.646 82 14 0 8.609 69.145
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Beginbalans 2021 4e kwartaal* 79 25 678 0 109 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -12 0 10 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 -6 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 -6 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2021 4e kwartaal* 67 25 682 0 109 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 9.298 4.121 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 75 75 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 9.373 4.196 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 4e kwartaal* 626.924 89.877 1.200.741 725.912 656.151 6.493 1.388.182 49.831
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -13.236 -28.379 1.803 -10.363 -733 92 7.182 2.347
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 5.728 700 1.002 5.465 2.921 0 -86.921 -202
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 5.728 700 1.002 5.464 2.916 0 56.836 -202
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 1 5 0 -143.757 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 4e kwartaal* 619.416 62.198 1.203.546 721.014 658.339 6.585 1.308.443 51.976
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 1.543 122.921 226.680 272.828 0 639.244 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 -1.129 7.181 3.028 -2.832 0 -4.402 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 1 -1.597 1.723 1.775 0 45.357 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 1 -1.597 1.722 1.770 0 45.357 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 1 5 0 0 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 415 128.505 231.431 271.771 0 680.199 0
Buitenland Financiële instellingen Beginbalans 2021 4e kwartaal* 625.912 73.717 932.550 495.563 360.805 0 748.938 49.831
Buitenland Financiële instellingen Financiële transacties 2021 4e kwartaal* -13.548 -24.436 -9.111 -12.308 2.049 0 11.584 2.347
Buitenland Financiële instellingen Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 5.728 850 690 3.742 1.142 0 -132.278 -202
Buitenland Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 5.728 850 690 3.742 1.142 0 11.479 -202
Buitenland Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -143.757 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2021 4e kwartaal* 618.092 50.131 924.129 486.997 363.996 0 628.244 51.976
Buitenland Overheid Beginbalans 2021 4e kwartaal* 1.012 14.617 145.270 3.669 12.644 0 0 0
Buitenland Overheid Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 312 -2.814 3.733 -1.083 23 0 0 0
Buitenland Overheid Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 -151 1.909 0 4 0 0 0
Buitenland Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 -151 1.909 0 4 0 0 0
Buitenland Overheid Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Overheid Eindbalans 2021 4e kwartaal* 1.324 11.652 150.912 2.586 12.671 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 9.874 6.493 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 27 92 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 4e kwartaal* 0 0 0 0 9.901 6.585 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2018 zijn definitief. Gegevens van 2019, 2020 en 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2022:
Cijfers over het vierde kwartaal en het jaarcijfer van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.