Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 3e kwartaal* 1.333.992 18.637 439.554 414.551 1.561.447 734.191 152.789 854.219
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 94.468 6.842 -5.216 -43.033 -972 4.216 -532 12.643
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 3e kwartaal* -1.404 32 1.747 -2.520 -1.356 -14 -648 19.461
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* -1.404 32 1.747 -2.447 -1.251 -8 -648 19.461
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -73 -105 -6 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 3e kwartaal* 1.427.056 25.511 436.085 368.998 1.559.119 738.393 151.609 886.323
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 241 9.239 168.339 457.172 0 88.736 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 -106 54 -1.626 -4.320 0 -142 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 173 -542 -348 0 -1.849 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 173 -505 -279 0 -1.849 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -37 -69 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 135 9.466 166.171 452.504 0 86.745 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 1.281.886 1.185 213.321 186.066 236.116 0 64.053 854.219
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 88.561 84 -3.961 -28.483 -2.861 0 -390 12.643
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* -1.404 -5 604 -1.940 -989 0 1.201 19.461
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* -1.404 -5 604 -1.940 -963 0 1.201 19.461
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 -26 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 1.369.043 1.264 209.964 155.643 232.266 0 64.864 886.323
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2020 3e kwartaal* 52.106 17.211 216.994 45.668 65.776 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 5.907 6.864 -1.309 -12.711 634 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 37 970 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 37 970 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2020 3e kwartaal* 58.013 24.112 216.655 32.957 66.410 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 14.478 802.383 734.191 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -213 5.575 4.216 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -38 -19 -14 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -2 -9 -8 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -36 -10 -6 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 14.227 807.939 738.393 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 3e kwartaal* 298.576 266 5.425 95.798 105.561 2.775 46.996 768
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 7.381 0 0 702 411 82 -398 -56
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 3e kwartaal* -1.030 0 81 0 -44 0 -488 89
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* -1.030 0 81 0 -44 0 -488 89
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 3e kwartaal* 304.927 266 5.506 96.500 105.928 2.857 46.110 801
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 81.460 84.502 0 39.836 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -48 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -1.898 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -1.898 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 81.460 84.502 0 37.890 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 298.399 266 2.712 14.338 3.838 0 7.160 768
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 7.354 0 0 652 228 0 -350 -56
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* -1.030 0 24 0 -44 0 1.410 89
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* -1.030 0 24 0 -44 0 1.410 89
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 304.723 266 2.736 14.990 4.022 0 8.220 801
Niet-financiële vennootschappen Overheid Beginbalans 2020 3e kwartaal* 177 0 2.713 0 6.765 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 27 0 0 50 101 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 57 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 57 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2020 3e kwartaal* 204 0 2.770 50 6.866 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 10.456 2.775 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 82 82 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 10.538 2.857 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 3e kwartaal* 483.664 18.154 427.905 280.159 1.389.781 726.296 84.759 802.020
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 81.561 6.839 -5.134 -32.478 -3.420 4.074 -255 12.269
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 3e kwartaal* -314 32 1.682 -2.520 -1.312 -14 89 18.208
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* -314 32 1.682 -2.447 -1.207 -8 89 18.208
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -73 -105 -6 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 3e kwartaal* 564.911 25.025 424.453 245.161 1.385.049 730.356 84.593 832.497
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 241 8.680 86.741 364.181 0 37.617 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 -106 52 -1.631 -5.158 0 -68 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 172 -542 -351 0 -179 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 172 -505 -282 0 -179 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -37 -69 0 0 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 135 8.904 84.568 358.672 0 37.370 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 483.091 705 206.098 171.326 229.998 0 47.142 802.020
Financiële instellingen Financiële instellingen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 81.546 88 -3.927 -29.228 -3.085 0 -187 12.269
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* -314 -5 594 -1.940 -942 0 268 18.208
Financiële instellingen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* -314 -5 594 -1.940 -916 0 268 18.208
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 -26 0 0 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 564.323 788 202.765 140.158 225.971 0 47.223 832.497
Financiële instellingen Overheid Beginbalans 2020 3e kwartaal* 573 17.208 213.127 7.616 46.895 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 15 6.857 -1.259 -1.406 221 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 37 916 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 37 916 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2020 3e kwartaal* 588 24.102 212.784 6.210 47.116 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 14.476 748.707 726.296 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -213 4.602 4.074 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -38 -19 -14 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -2 -9 -8 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -36 -10 -6 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 14.225 753.290 730.356 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 3e kwartaal* 98.934 188 2.070 38.266 55.600 1.493 569 88
Overheid Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 2.326 -4 -9 -11.369 1.982 0 0 -1
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -31 3
Overheid Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -31 3
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 3e kwartaal* 101.260 184 2.061 26.897 57.582 1.493 538 90
Overheid Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 127 138 6.955 0 111 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 5 838 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 3 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 3 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 127 143 7.796 0 111 0
Overheid Financiële instellingen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 47.659 188 1.577 74 2.216 0 458 88
Overheid Financiële instellingen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* -3.544 -4 -7 -19 1 0 0 -1
Overheid Financiële instellingen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 -3 0 -31 3
Overheid Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 -3 0 -31 3
Overheid Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 44.115 184 1.570 55 2.214 0 427 90
Overheid Overheid Beginbalans 2020 3e kwartaal* 51.275 0 366 38.052 12.013 0 0 0
Overheid Overheid Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 5.870 0 -2 -11.355 312 0 0 0
Overheid Overheid Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Eindbalans 2020 3e kwartaal* 57.145 0 364 26.697 12.325 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 2 34.416 1.493 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 831 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 2 35.247 1.493 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 3e kwartaal* 452.818 29 4.154 328 10.505 3.627 20.465 51.343
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 3.200 7 -73 112 55 60 121 431
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 3e kwartaal* -60 0 -16 0 0 0 -218 1.161
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* -60 0 -16 0 0 0 -218 1.161
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 3e kwartaal* 455.958 36 4.065 440 10.560 3.687 20.368 52.935
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 432 0 1.534 0 11.172 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 0 2 0 0 0 -26 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 1 0 0 0 228 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 1 0 0 0 228 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 435 0 1.534 0 11.374 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 452.737 26 2.934 328 64 0 9.293 51.343
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 3.205 0 -27 112 -5 0 147 431
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* -60 0 -14 0 0 0 -446 1.161
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* -60 0 -14 0 0 0 -446 1.161
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 455.882 26 2.893 440 59 0 8.994 52.935
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Beginbalans 2020 3e kwartaal* 81 3 788 0 103 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Financiële transacties 2020 3e kwartaal* -5 7 -48 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 -3 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 -3 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2020 3e kwartaal* 76 10 737 0 103 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 8.804 3.627 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 60 60 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 8.864 3.687 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 3e kwartaal* 599.581 144.285 1.276.769 805.716 809.396 6.665 959.677 40.304
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 3e kwartaal* -20.338 854 4.068 13.309 -14.578 32 1.586 5.142
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 3e kwartaal* -8.381 -1.248 -237 -5.855 -3.186 0 2.782 999
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* -8.381 -1.178 -201 -5.841 -3.186 0 -5.951 999
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 -70 -36 -14 0 0 8.733 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 3e kwartaal* 570.862 143.891 1.280.600 813.170 791.632 6.697 964.045 46.445
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 2.518 116.208 198.700 312.341 0 460.789 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 0 -1.945 13.075 -1.387 0 1.064 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -1.447 -2.747 0 9.812 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 -1.447 -2.747 0 9.812 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 2.518 114.263 210.328 308.207 0 471.665 0
Buitenland Financiële instellingen Beginbalans 2020 3e kwartaal* 599.004 103.828 1.008.764 599.082 475.404 0 498.888 40.304
Buitenland Financiële instellingen Financiële transacties 2020 3e kwartaal* -20.392 2.155 8.217 2.692 -12.741 0 522 5.142
Buitenland Financiële instellingen Overige mutaties 2020 3e kwartaal* -8.381 -1.458 -1.340 -4.408 -427 0 -7.030 999
Buitenland Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* -8.381 -1.388 -1.304 -4.394 -427 0 -15.763 999
Buitenland Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 -70 -36 -14 0 0 8.733 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2020 3e kwartaal* 570.231 104.525 1.015.641 597.366 462.236 0 492.380 46.445
Buitenland Overheid Beginbalans 2020 3e kwartaal* 577 37.939 151.797 7.934 12.483 0 0 0
Buitenland Overheid Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 54 -1.301 -2.204 -2.458 18 0 0 0
Buitenland Overheid Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 210 1.103 0 -12 0 0 0
Buitenland Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 210 1.103 0 -12 0 0 0
Buitenland Overheid Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Overheid Eindbalans 2020 3e kwartaal* 631 36.848 150.696 5.476 12.489 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 9.168 6.665 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 -468 32 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 3e kwartaal* 0 0 0 0 8.700 6.697 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2017 zijn definitief. Gegevens van 2018, 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 december 2020:
Cijfers over het derde kwartaal van 2020 zijn opgenomen in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.