Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2016 zijn definitief. Gegevens van 2017, 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2020:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2019 en het jaar 2019 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2019 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.096.974 5.293 428.813 460.751 1.542.397 715.988 148.697 915.012
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -52.795 -478 2.769 -23.921 1.139 166 -717 -19.110
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -786 -17 -8.224 -1.641 -1.683 -18 5.648 24.201
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* -786 -17 -8.224 -1.546 -1.586 -2 5.648 24.201
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -95 -97 -16 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.043.393 4.798 423.358 435.189 1.541.853 716.136 153.628 920.103
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 155 7.431 212.623 452.570 0 98.984 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 121 82 -9.651 3.677 0 -391 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 -1 -29 -301 -1.071 0 607 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 -1 -29 -264 -998 0 607 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -37 -73 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 275 7.484 202.671 455.176 0 99.200 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.045.823 1.292 206.540 196.581 241.999 0 49.713 915.012
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -44.555 78 963 -11.759 -5.610 0 -326 -19.110
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -786 -6 -210 -1.282 -588 0 5.041 24.201
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* -786 -6 -210 -1.282 -585 0 5.041 24.201
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 -3 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.000.482 1.364 207.293 183.540 235.801 0 54.428 920.103
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2019 4e kwartaal* 51.151 3.846 214.842 35.010 64.639 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -8.240 -677 1.724 -2.006 640 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 -10 -7.985 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 -10 -7.985 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2019 4e kwartaal* 42.911 3.159 208.581 33.004 65.279 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 16.537 783.189 715.988 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -505 2.432 166 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -58 -24 -18 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 -3 -2 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -58 -21 -16 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 15.974 785.597 716.136 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2019 4e kwartaal* 277.932 266 4.825 117.667 141.992 1.787 50.586 903
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 5.141 0 65 -414 -4.982 20 -17 -54
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -565 0 57 0 -25 0 778 -9
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* -565 0 57 0 -25 0 778 -9
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2019 4e kwartaal* 282.508 266 4.947 117.253 136.985 1.807 51.347 840
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 101.605 114.285 0 46.853 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -55 -4.670 0 -15 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -17 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -17 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 101.550 109.615 0 46.821 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 277.683 266 2.453 16.062 11.866 0 3.733 903
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 5.199 0 19 -359 -496 0 -2 -54
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -565 0 17 0 -25 0 795 -9
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* -565 0 17 0 -25 0 795 -9
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 282.317 266 2.489 15.703 11.345 0 4.526 840
Niet-financiële vennootschappen Overheid Beginbalans 2019 4e kwartaal* 249 0 2.372 0 6.373 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -58 0 46 0 164 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 40 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 40 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2019 4e kwartaal* 191 0 2.458 0 6.537 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 9.468 1.787 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 20 20 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 9.488 1.807 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2019 4e kwartaal* 328.031 4.759 417.244 313.705 1.336.329 709.555 73.954 867.660
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -43.683 -494 2.936 -20.917 4.617 107 -205 -19.496
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -180 -17 -8.294 -1.641 -1.658 -18 3.995 22.040
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* -180 -17 -8.294 -1.546 -1.561 -2 3.995 22.040
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -95 -97 -16 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2019 4e kwartaal* 284.168 4.248 411.886 291.147 1.339.288 709.644 77.744 870.204
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 155 6.859 111.015 329.727 0 40.378 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 121 78 -9.595 8.368 0 -44 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 -1 -21 -301 -1.071 0 -53 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 -1 -21 -264 -998 0 -53 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -37 -73 0 0 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 275 6.916 101.119 337.024 0 40.281 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 327.418 758 199.131 180.110 227.841 0 33.576 867.660
Financiële instellingen Financiële instellingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -43.657 62 1.176 -11.353 -5.118 0 -161 -19.496
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -180 -6 -282 -1.282 -563 0 4.048 22.040
Financiële instellingen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* -180 -6 -282 -1.282 -560 0 4.048 22.040
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 -3 0 0 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 283.581 814 200.025 167.475 222.160 0 37.463 870.204
Financiële instellingen Overheid Beginbalans 2019 4e kwartaal* 613 3.846 211.254 6.044 46.271 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -26 -677 1.682 536 616 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 -10 -7.991 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 -10 -7.991 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2019 4e kwartaal* 587 3.159 204.945 6.580 46.887 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 16.536 732.490 709.555 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -505 751 107 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -58 -24 -18 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 -3 -2 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -58 -21 -16 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 15.973 733.217 709.644 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2019 4e kwartaal* 68.952 241 2.398 29.063 54.013 1.493 1.071 73
Overheid Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -12.720 17 -20 -2.552 1.459 0 0 -4
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 -7 0 0 0 2 2
Overheid Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 -7 0 0 0 2 2
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2019 4e kwartaal* 56.232 258 2.371 26.511 55.472 1.493 1.073 71
Overheid Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 131 3 7.024 0 105 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 -1 -21 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 131 2 7.003 0 105 0
Overheid Financiële instellingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 18.730 241 1.799 93 2.186 0 966 73
Overheid Financiële instellingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -4.560 17 -11 -9 -2 0 0 -4
Overheid Financiële instellingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 2 2
Overheid Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 2 2
Overheid Financiële instellingen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 14.170 258 1.788 84 2.184 0 968 71
Overheid Overheid Beginbalans 2019 4e kwartaal* 50.222 0 468 28.966 11.902 0 0 0
Overheid Overheid Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -8.160 0 -9 -2.542 -140 0 0 0
Overheid Overheid Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 -7 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 -7 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Eindbalans 2019 4e kwartaal* 42.062 0 452 26.424 11.762 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 1 32.901 1.493 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 1.622 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 1 34.523 1.493 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2019 4e kwartaal* 422.059 27 4.346 316 10.063 3.153 23.086 46.376
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.533 -1 -212 -38 45 39 -495 444
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -41 0 20 0 0 0 873 2.168
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* -41 0 20 0 0 0 873 2.168
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2019 4e kwartaal* 420.485 26 4.154 278 10.108 3.192 23.464 48.988
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 441 0 1.534 0 11.648 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 0 4 0 0 0 -332 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 -8 0 0 0 677 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 -8 0 0 0 677 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 437 0 1.534 0 11.993 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 421.992 27 3.157 316 106 0 11.438 46.376
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.537 -1 -221 -38 6 0 -163 444
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -41 0 55 0 0 0 196 2.168
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* -41 0 55 0 0 0 196 2.168
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 420.414 26 2.991 278 112 0 11.471 48.988
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Beginbalans 2019 4e kwartaal* 67 0 748 0 93 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 4 0 5 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 -27 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 -27 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2019 4e kwartaal* 71 0 726 0 93 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 8.330 3.153 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 39 39 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 8.369 3.192 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2019 4e kwartaal* 613.766 129.155 1.252.079 824.921 813.955 6.043 1.058.564 30.163
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3.818 -34.066 1.904 -46.306 -12.585 493 -4.030 1.926
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -4.646 -1.514 -36.328 4.933 -376 0 43.487 900
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* -4.646 -1.415 -7.853 5.020 -475 0 43.487 900
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 -99 -28.475 -87 99 0 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2019 4e kwartaal* 605.302 93.575 1.217.655 783.548 800.994 6.536 1.098.021 32.989
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 3.267 99.668 210.783 317.299 0 428.264 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 0 -348 -13.625 2.054 0 -684 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 1 0 72 153 0 20.278 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 1 0 72 153 0 20.278 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 3.268 99.320 197.230 319.506 0 447.858 0
Buitenland Financiële instellingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 611.941 109.236 1.006.054 603.911 476.635 0 630.300 30.163
Buitenland Financiële instellingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -2.804 -31.418 -1.250 -32.612 -14.824 0 -3.346 1.926
Buitenland Financiële instellingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -4.646 -1.437 -33.393 4.861 -548 0 23.209 900
Buitenland Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* -4.646 -1.338 -4.918 4.948 -618 0 23.209 900
Buitenland Financiële instellingen Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 -99 -28.475 -87 70 0 0 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 604.491 76.381 971.411 576.160 461.263 0 650.163 32.989
Buitenland Overheid Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.825 16.652 146.357 10.227 11.773 0 0 0
Buitenland Overheid Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.014 -2.648 3.502 -69 -110 0 0 0
Buitenland Overheid Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 -78 -2.935 0 19 0 0 0
Buitenland Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 -78 -2.935 0 -10 0 0 0
Buitenland Overheid Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 29 0 0 0
Buitenland Overheid Eindbalans 2019 4e kwartaal* 811 13.926 146.924 10.158 11.682 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 8.248 6.043 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 295 493 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0 0 0 0 8.543 6.536 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens