Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 2e kwartaal* 1.455.835 19.122 440.683 384.356 1.573.050 749.747 188.140 972.834
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 70.024 -3.287 17.888 12.953 12.517 8.626 -589 -14.298
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -427 10 -639 -614 -466 -1 7.215 41.342
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -427 10 -639 -541 -401 1 7.215 41.342
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -73 -65 -2 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 2e kwartaal* 1.525.432 15.845 457.932 396.695 1.585.101 758.372 194.766 999.878
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 494 8.628 163.671 450.903 0 103.306 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 13 -112 2.882 -3.653 0 -282 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 -1 -35 -186 -132 0 7.775 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 -1 -35 -134 -70 0 7.775 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -52 -62 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 506 8.481 166.367 447.118 0 110.799 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 1.400.790 1.602 205.880 167.490 239.011 0 84.834 972.834
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 57.417 -46 -23 5.334 7.202 0 -307 -14.298
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -427 40 -34 -409 -332 0 -560 41.342
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -427 40 -34 -408 -332 0 -560 41.342
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -1 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 1.457.780 1.596 205.823 172.415 245.881 0 83.967 999.878
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2021 2e kwartaal* 55.045 17.026 226.175 39.680 66.566 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 12.607 -3.254 18.023 4.858 2 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 -29 -570 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 -29 -570 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2021 2e kwartaal* 67.652 13.743 243.628 44.538 66.568 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 13.515 816.570 749.747 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -121 8.966 8.626 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -19 -2 -1 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 1 1 1 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -20 -3 -2 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 13.375 825.534 758.372 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 2e kwartaal* 291.913 321 3.503 84.248 104.238 3.194 53.475 916
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 5.629 13 10 411 4.993 97 0 -36
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -268 0 0 0 -12 0 4.167 43
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -268 0 0 0 -12 0 4.167 43
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 2e kwartaal* 297.274 334 3.513 84.659 109.219 3.291 57.642 923
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 67.522 84.479 0 44.873 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 4.165 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 4.165 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 67.522 84.479 0 49.038 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 291.650 321 1.952 16.726 1.919 0 8.602 916
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 5.585 13 10 411 4.806 0 0 -36
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -268 0 0 0 -12 0 2 43
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -268 0 0 0 -12 0 2 43
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 296.967 334 1.962 17.137 6.713 0 8.604 923
Niet-financiële vennootschappen Overheid Beginbalans 2021 2e kwartaal* 263 0 1.551 0 6.965 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 44 0 0 0 90 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2021 2e kwartaal* 307 0 1.551 0 7.055 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 10.875 3.194 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 97 97 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 10.972 3.291 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 2e kwartaal* 598.011 18.592 431.736 266.811 1.401.374 741.181 108.034 911.961
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 35.541 -3.295 18.018 7.085 6.772 8.456 -793 -15.816
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -139 10 -625 -614 -454 -1 2.443 39.808
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -139 10 -625 -541 -389 1 2.443 39.808
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -73 -65 -2 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 2e kwartaal* 633.413 15.307 449.129 273.282 1.407.692 749.636 109.684 935.953
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 494 8.093 95.930 356.416 0 44.743 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 13 -108 2.873 -3.608 0 -415 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 -1 -36 -186 -133 0 3.152 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 -1 -36 -134 -71 0 3.152 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -52 -62 0 0 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 506 7.949 98.617 352.675 0 47.480 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 597.447 1.097 200.030 150.629 234.946 0 63.291 911.961
Financiële instellingen Financiële instellingen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 35.517 -54 106 4.885 2.388 0 -378 -15.816
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -139 40 -25 -409 -319 0 -709 39.808
Financiële instellingen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -139 40 -25 -408 -319 0 -709 39.808
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -1 0 0 0 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 632.825 1.083 200.111 155.105 237.015 0 62.204 935.953
Financiële instellingen Overheid Beginbalans 2021 2e kwartaal* 564 17.001 223.613 6.738 47.233 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 24 -3.254 18.020 -552 -45 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 -29 -564 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 -29 -564 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2021 2e kwartaal* 588 13.718 241.069 6.186 47.188 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 13.514 762.779 741.181 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -121 8.037 8.456 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -19 -2 -1 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 1 1 1 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -20 -3 -2 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 13.374 770.814 749.636 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 2e kwartaal* 79.611 149 1.464 33.214 56.571 1.398 863 43
Overheid Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 12.222 -7 -8 5.460 680 0 0 -1
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -4 1
Overheid Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -4 1
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 2e kwartaal* 91.833 142 1.456 38.674 57.251 1.398 859 43
Overheid Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 121 219 8.474 0 245 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 9 -45 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 1 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 1 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 121 228 8.430 0 245 0
Overheid Financiële instellingen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 25.458 149 1.001 52 2.073 0 618 43
Overheid Financiële instellingen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* -325 -7 -2 41 9 0 0 -1
Overheid Financiële instellingen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 -4 1
Overheid Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 -4 1
Overheid Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 25.133 142 999 93 2.081 0 614 43
Overheid Overheid Beginbalans 2021 2e kwartaal* 54.153 0 342 32.942 12.259 0 0 0
Overheid Overheid Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 12.547 0 -6 5.410 -43 0 0 0
Overheid Overheid Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Eindbalans 2021 2e kwartaal* 66.700 0 336 38.352 12.216 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 1 33.765 1.398 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 759 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 1 34.524 1.398 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 2e kwartaal* 486.300 60 3.980 83 10.867 3.974 25.768 59.914
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 16.632 2 -132 -3 72 73 204 1.555
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -20 0 -14 0 0 0 609 1.490
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -20 0 -14 0 0 0 609 1.490
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 2e kwartaal* 502.912 62 3.834 80 10.939 4.047 26.581 62.959
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 414 0 1.534 0 13.445 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 -4 0 0 0 133 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 1 0 0 0 458 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 1 0 0 0 458 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 411 0 1.534 0 14.036 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 486.235 35 2.897 83 73 0 12.323 59.914
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 16.640 2 -137 -3 -1 0 71 1.555
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -20 0 -9 0 0 0 151 1.490
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -20 0 -9 0 0 0 151 1.490
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 502.855 37 2.751 80 72 0 12.545 62.959
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Beginbalans 2021 2e kwartaal* 65 25 669 0 109 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Financiële transacties 2021 2e kwartaal* -8 0 9 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 -6 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 -6 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2021 2e kwartaal* 57 25 672 0 109 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 9.151 3.974 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 73 73 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 9.224 4.047 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 2e kwartaal* 591.333 103.202 1.225.174 701.187 668.903 6.358 1.191.218 46.249
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 2e kwartaal* -11.336 -12.604 -8.471 21.505 -6.950 61 15.570 870
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -2.837 -553 -622 -1.949 -1.128 0 43.526 1.604
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -2.837 -553 -626 -1.949 -1.128 0 43.526 1.604
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 4 0 0 0 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 2e kwartaal* 577.160 90.045 1.216.081 720.743 660.825 6.419 1.250.314 48.723
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 1.220 121.229 199.239 271.296 0 526.337 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 -151 1.571 24.945 2.986 0 2.816 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 2 -475 -180 -929 0 40.978 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 2 -473 -180 -929 0 40.978 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 -2 0 0 0 0 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 1.071 122.325 224.004 273.353 0 570.131 0
Buitenland Financiële instellingen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 590.845 79.745 952.810 497.977 375.835 0 664.881 46.249
Buitenland Financiële instellingen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* -11.596 -7.576 -12.510 -2.764 -10.497 0 12.754 870
Buitenland Financiële instellingen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -2.837 -584 -83 -1.769 -199 0 2.548 1.604
Buitenland Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -2.837 -584 -89 -1.769 -199 0 2.548 1.604
Buitenland Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 6 0 0 0 0 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 576.412 71.585 940.217 493.444 365.139 0 680.183 48.723
Buitenland Overheid Beginbalans 2021 2e kwartaal* 488 22.237 151.135 3.971 12.601 0 0 0
Buitenland Overheid Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 260 -4.877 2.468 -676 12 0 0 0
Buitenland Overheid Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 29 -64 0 0 0 0 0
Buitenland Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 29 -64 0 0 0 0 0
Buitenland Overheid Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Overheid Eindbalans 2021 2e kwartaal* 748 17.389 153.539 3.295 12.613 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 9.171 6.358 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 549 61 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 9.720 6.419 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2018 zijn definitief. Gegevens van 2019, 2020 en 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2021:
Cijfers over het tweede kwartaal van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.