Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 1e kwartaal* 1.366.963 26.276 444.830 359.625 1.548.053 742.971 174.969 950.796
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 87.322 -7.137 4.547 19.307 23.218 6.252 -568 -23.052
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 1.566 -17 -8.694 3.154 1.247 -9 13.739 44.663
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 1.566 -17 -8.694 3.260 1.348 -3 13.739 44.663
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -106 -101 -6 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 1e kwartaal* 1.455.851 19.122 440.683 382.086 1.572.518 749.214 188.140 972.407
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 166 9.078 151.378 441.729 0 97.333 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 328 -380 9.645 8.961 0 -207 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 -70 376 146 0 6.180 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 -70 461 223 0 6.180 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -85 -77 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 494 8.628 161.399 450.836 0 103.306 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 1.317.682 1.659 210.302 162.145 230.656 0 77.636 950.796
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 81.558 -61 -3.066 2.546 7.309 0 -361 -23.052
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 1.566 4 -1.356 2.801 1.115 0 7.559 44.663
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 1.566 4 -1.356 2.801 1.129 0 7.559 44.663
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 -14 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 1.400.806 1.602 205.880 167.492 239.080 0 84.834 972.407
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2021 1e kwartaal* 49.281 24.451 225.450 31.155 66.466 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 5.764 -7.404 7.993 8.525 100 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 -21 -7.268 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 -21 -7.268 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2021 1e kwartaal* 55.045 17.026 226.175 39.680 66.566 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 14.947 809.202 742.971 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -1.409 6.848 6.252 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -23 -14 -9 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -2 -4 -3 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -21 -10 -6 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 13.515 816.036 749.214 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 1e kwartaal* 292.148 299 3.494 85.167 106.160 3.096 54.207 926
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 1e kwartaal* -1.251 25 9 -919 -1.965 98 18 -129
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 945 -3 0 0 43 0 -750 119
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 945 -3 0 0 43 0 -750 119
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 1e kwartaal* 291.842 321 3.503 84.248 104.238 3.194 53.475 916
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 67.522 84.479 0 45.618 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 18 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -763 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -763 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 67.522 84.479 0 44.873 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 291.899 299 1.943 17.645 4.019 0 8.589 926
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* -1.265 25 9 -919 -2.143 0 0 -129
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 945 -3 0 0 43 0 13 119
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 945 -3 0 0 43 0 13 119
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 291.579 321 1.952 16.726 1.919 0 8.602 916
Niet-financiële vennootschappen Overheid Beginbalans 2021 1e kwartaal* 249 0 1.551 0 6.885 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 14 0 0 0 80 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2021 1e kwartaal* 263 0 1.551 0 6.965 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 10.777 3.096 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 98 98 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 10.875 3.194 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 1e kwartaal* 533.151 25.789 435.770 248.995 1.374.958 734.575 97.030 896.570
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 64.393 -7.184 4.663 12.392 24.680 6.082 -281 -26.614
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 554 -13 -8.697 3.154 1.204 -9 11.285 41.696
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 554 -13 -8.697 3.260 1.305 -3 11.285 41.696
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -106 -101 -6 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 1e kwartaal* 598.098 18.592 431.736 264.541 1.400.842 740.648 108.034 911.652
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 166 8.547 83.681 347.177 0 39.741 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 328 -382 9.601 9.024 0 -433 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 -72 376 148 0 5.435 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 -72 461 225 0 5.435 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -85 -77 0 0 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 494 8.093 93.658 356.349 0 44.743 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 532.592 1.197 204.374 144.397 224.217 0 57.289 896.570
Financiële instellingen Financiële instellingen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 64.388 -108 -2.971 3.433 9.728 0 152 -26.614
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 554 8 -1.373 2.801 1.070 0 5.850 41.696
Financiële instellingen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 554 8 -1.373 2.801 1.084 0 5.850 41.696
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 -14 0 0 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 597.534 1.097 200.030 150.631 235.015 0 63.291 911.652
Financiële instellingen Overheid Beginbalans 2021 1e kwartaal* 559 24.426 222.849 5.971 47.319 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 5 -7.404 8.016 767 -86 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 -21 -7.252 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 -21 -7.252 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2021 1e kwartaal* 564 17.001 223.613 6.738 47.233 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 14.946 756.245 734.575 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -1.409 6.014 6.082 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -23 -14 -9 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -2 -4 -3 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 -21 -10 -6 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 13.514 762.245 740.648 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 1e kwartaal* 68.957 136 1.479 25.398 56.136 1.398 724 43
Overheid Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 10.654 13 -9 7.816 435 0 0 -1
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 -6 0 0 0 139 1
Overheid Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 -6 0 0 0 139 1
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 1e kwartaal* 79.611 149 1.464 33.214 56.571 1.398 863 43
Overheid Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 121 175 8.539 0 245 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 44 -63 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 -2 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 -2 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 121 219 8.474 0 245 0
Overheid Financiële instellingen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 20.548 136 1.007 38 2.343 0 479 43
Overheid Financiële instellingen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 4.910 13 -2 14 -272 0 0 -1
Overheid Financiële instellingen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 -4 0 2 0 139 1
Overheid Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 -4 0 2 0 139 1
Overheid Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 25.458 149 1.001 52 2.073 0 618 43
Overheid Overheid Beginbalans 2021 1e kwartaal* 48.409 0 351 25.184 12.153 0 0 0
Overheid Overheid Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 5.744 0 -7 7.758 106 0 0 0
Overheid Overheid Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 -2 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 -2 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Eindbalans 2021 1e kwartaal* 54.153 0 342 32.942 12.259 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 1 33.101 1.398 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 664 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 1 33.765 1.398 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 1e kwartaal* 472.707 52 4.087 65 10.799 3.902 23.008 53.257
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 13.526 9 -116 18 68 72 -305 3.692
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 67 -1 9 0 0 0 3.065 2.847
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 67 -1 9 0 0 0 3.065 2.847
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 1e kwartaal* 486.300 60 3.980 83 10.867 3.974 25.768 59.796
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 410 0 1.534 0 11.729 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 0 2 0 0 0 208 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 2 0 0 0 1.508 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 2 0 0 0 1.508 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 414 0 1.534 0 13.445 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 472.643 27 2.978 65 77 0 11.279 53.257
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 13.525 9 -102 18 -4 0 -513 3.692
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 67 -1 21 0 0 0 1.557 2.847
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 67 -1 21 0 0 0 1.557 2.847
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 486.235 35 2.897 83 73 0 12.323 59.796
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Beginbalans 2021 1e kwartaal* 64 25 699 0 109 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 1 0 -16 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 -14 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 -14 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2021 1e kwartaal* 65 25 669 0 109 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 9.079 3.902 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 72 72 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 9.151 3.974 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 1e kwartaal* 571.822 87.486 1.220.388 716.442 682.360 6.745 1.042.929 39.415
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 8.967 14.199 2.724 -5.725 -15.861 -387 18.032 843
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 9.530 224 1.845 3.870 2.011 0 130.257 1.202
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 9.530 273 1.886 4.655 2.002 0 130.268 1.202
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 -49 -41 -785 9 0 -11 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 1e kwartaal* 590.319 101.909 1.224.957 714.587 668.510 6.358 1.191.218 41.460
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 2.510 114.389 199.039 279.195 0 454.315 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 -964 6.054 4.443 -13.724 0 1.079 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 2 786 1.309 273 0 70.943 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 1 786 1.309 273 0 70.954 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 1 0 0 0 0 -11 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 1.548 121.229 204.791 265.744 0 526.337 0
Buitenland Financiële instellingen Beginbalans 2021 1e kwartaal* 571.076 57.413 958.708 513.017 381.594 0 588.614 39.415
Buitenland Financiële instellingen Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 9.225 20.510 -11.121 -9.749 -2.330 0 16.953 843
Buitenland Financiële instellingen Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 9.530 201 5.006 2.557 1.730 0 59.314 1.202
Buitenland Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 9.530 251 5.047 3.342 1.721 0 59.314 1.202
Buitenland Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 -50 -41 -785 9 0 0 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2021 1e kwartaal* 589.831 78.124 952.593 505.825 380.994 0 664.881 41.460
Buitenland Overheid Beginbalans 2021 1e kwartaal* 746 27.563 147.291 4.386 12.577 0 0 0
Buitenland Overheid Financiële transacties 2021 1e kwartaal* -258 -5.347 7.791 -419 16 0 0 0
Buitenland Overheid Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 21 -3.947 4 8 0 0 0
Buitenland Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 21 -3.947 4 8 0 0 0
Buitenland Overheid Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Overheid Eindbalans 2021 1e kwartaal* 488 22.237 151.135 3.971 12.601 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 8.994 6.745 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 177 -387 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 9.171 6.358 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2018 zijn definitief. Gegevens van 2019, 2020 en 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2021:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2021 zijn toegevoegd. Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2019 en 2020 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie). Daarnaast, als gevolg van uitbreidingen van de leveringsverplichtingen aan de Europese Centrale Bank is een uitsplitsing toegevoegd aan de Selectie "Institutionele sectoren”.
Het betreft de afzonderlijke publicatie van de subsector Centrale bank en de subsector overige deposito-instellingen en geldmarktfondsen vanaf 2010 in de tabel Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.