Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2017 zijn definitief. Gegevens van 2018, 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn beschikbaar. Conform revisiebeleid zijn daarnaast 2018 en 2019 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.044.200 4.738 426.378 406.349 1.538.039 727.933 156.003 914.514
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 94.095 506 -1.515 24.489 16.258 3.883 1.172 -8.753
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 686 0 843 828 524 -2 -31.314 -113.138
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 686 0 843 890 570 10 -31.314 -113.138
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -62 -46 -12 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 1e kwartaal* 1.138.981 5.244 425.706 431.666 1.554.821 731.814 125.861 792.623
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 269 7.547 175.543 440.920 0 99.623 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 60 1.203 3.886 12.485 0 429 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 -352 185 96 0 -14.444 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 -352 215 127 0 -14.444 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -30 -31 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 329 8.398 179.614 453.501 0 85.608 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.001.031 1.388 208.877 179.615 235.401 0 56.380 914.514
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 90.096 135 3.251 9.377 652 0 743 -8.753
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 686 3 -1.468 669 431 0 -16.870 -113.138
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 686 3 -1.468 671 431 0 -16.870 -113.138
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -2 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 1.091.813 1.526 210.660 189.661 236.484 0 40.253 792.623
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2020 1e kwartaal* 43.169 3.081 209.954 34.961 65.335 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 3.999 311 -5.969 12.389 214 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 -3 2.663 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 -3 2.663 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2020 1e kwartaal* 47.168 3.389 206.648 47.350 65.549 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 16.230 796.383 727.933 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -1.163 2.907 3.883 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -26 -3 -2 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 4 12 10 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -30 -15 -12 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 15.041 799.287 731.814 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 1e kwartaal* 283.716 266 5.233 99.366 105.266 2.614 50.986 837
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 1.990 0 2.242 -149 106 80 299 -44
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 500 0 78 0 22 0 -9.467 5
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 500 0 78 0 22 0 -9.467 5
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 1e kwartaal* 286.206 266 7.553 99.217 105.394 2.694 41.818 798
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 81.460 84.502 0 46.334 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 664 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -9.658 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -9.658 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 81.460 84.502 0 37.340 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 283.509 266 2.623 17.906 3.906 0 4.652 837
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 1.992 0 675 -349 -86 0 -365 -44
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 500 0 24 0 22 0 191 5
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 500 0 24 0 22 0 191 5
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 286.001 266 3.322 17.557 3.842 0 4.478 798
Niet-financiële vennootschappen Overheid Beginbalans 2020 1e kwartaal* 207 0 2.610 0 6.563 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -2 0 1.567 200 112 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 54 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 54 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2020 1e kwartaal* 205 0 4.231 200 6.675 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 10.295 2.614 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 80 80 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 10.375 2.694 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 1e kwartaal* 284.073 4.222 414.775 280.265 1.366.838 720.322 80.360 861.911
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 58.387 518 -3.696 18.770 17.087 3.741 -697 -6.271
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 152 0 977 828 502 -2 -13.878 -108.155
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 152 0 977 890 548 10 -13.878 -108.155
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -62 -46 -12 0 0
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 1e kwartaal* 342.612 4.740 412.056 299.863 1.384.427 724.061 65.785 747.485
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 269 6.963 94.082 348.107 0 41.121 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 60 1.200 3.872 12.447 0 -275 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 -322 185 96 0 -2.124 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 -322 215 127 0 -2.124 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -30 -31 0 0 0
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 329 7.841 98.139 360.650 0 38.722 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 283.486 872 201.606 161.393 229.208 0 39.239 861.911
Financiële instellingen Financiële instellingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 58.399 150 2.644 9.553 749 0 -422 -6.271
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 152 3 -1.308 669 409 0 -11.754 -108.155
Financiële instellingen Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 152 3 -1.308 671 409 0 -11.754 -108.155
Financiële instellingen Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -2 0 0 0 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 342.037 1.025 202.942 171.615 230.366 0 27.063 747.485
Financiële instellingen Overheid Beginbalans 2020 1e kwartaal* 587 3.081 206.206 8.561 46.671 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -12 308 -7.540 6.509 142 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 -3 2.607 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 -3 2.607 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2020 1e kwartaal* 575 3.386 201.273 15.070 46.813 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 16.229 742.852 720.322 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -1.164 3.749 3.741 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -26 -3 -2 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 4 12 10 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 -30 -15 -12 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 15.039 746.598 724.061 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 1e kwartaal* 57.816 224 2.116 26.439 55.505 1.493 1.079 102
Overheid Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 26.104 -15 -38 5.711 -948 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -521 -30
Overheid Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -521 -30
Overheid Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 1e kwartaal* 83.920 209 2.078 32.150 54.557 1.493 558 72
Overheid Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 127 1 6.777 0 111 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 14 38 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 127 15 6.815 0 111 0
Overheid Financiële instellingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 15.525 224 1.601 37 2.175 0 968 102
Overheid Financiële instellingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 22.084 -15 -17 16 38 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -521 -30
Overheid Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 -521 -30
Overheid Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 37.609 209 1.584 53 2.213 0 447 72
Overheid Overheid Beginbalans 2020 1e kwartaal* 42.291 0 388 26.400 11.998 0 0 0
Overheid Overheid Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 4.020 0 -21 5.680 -40 0 0 0
Overheid Overheid Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Overheid Eindbalans 2020 1e kwartaal* 46.311 0 367 32.080 11.958 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 1 34.555 1.493 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 1 -984 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 2 33.571 1.493 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 1e kwartaal* 418.595 26 4.254 279 10.430 3.504 23.578 51.664
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.614 3 -23 157 13 62 1.570 -2.438
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 34 0 -212 0 0 0 -7.448 -4.958
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 34 0 -212 0 0 0 -7.448 -4.958
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 1e kwartaal* 426.243 29 4.019 436 10.443 3.566 17.700 44.268
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 457 0 1.534 0 12.057 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 0 3 0 0 0 40 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 -30 0 0 0 -2.662 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 -30 0 0 0 -2.662 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 430 0 1.534 0 9.435 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 418.511 26 3.047 279 112 0 11.521 51.664
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.621 0 -51 157 -49 0 1.530 -2.438
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 34 0 -184 0 0 0 -4.786 -4.958
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 34 0 -184 0 0 0 -4.786 -4.958
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 426.166 26 2.812 436 63 0 8.265 44.268
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Beginbalans 2020 1e kwartaal* 84 0 750 0 103 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -7 3 25 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 2 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 2 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2020 1e kwartaal* 77 3 777 0 103 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 8.681 3.504 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 62 62 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 8.743 3.566 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2020 1e kwartaal* 605.862 101.266 1.250.212 798.468 832.537 6.623 1.098.949 42.561
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 16.561 37.360 -4.864 12.449 -9.324 7 -2.507 -1.589
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 3.698 567 -8.649 4.406 1.073 0 -291.728 -650
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 3.698 577 -8.558 4.176 1.072 0 -291.728 -650
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 -10 -91 230 1 0 0 0
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2020 1e kwartaal* 626.121 139.193 1.236.699 815.323 824.286 6.630 804.714 40.322
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 2.518 100.058 199.072 323.422 0 447.235 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 0 5.399 -3.056 -5.869 0 98 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 343 918 0 -72.875 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 343 918 0 -72.875 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 2.518 105.457 196.359 318.471 0 374.458 0
Buitenland Financiële instellingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 605.051 84.656 1.003.783 591.306 488.145 0 651.714 42.561
Buitenland Financiële instellingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 17.156 30.031 -7.880 14.372 -3.888 0 -2.605 -1.589
Buitenland Financiële instellingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 3.698 690 -8.360 4.063 150 0 -218.853 -650
Buitenland Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 3.698 700 -8.269 3.833 149 0 -218.853 -650
Buitenland Financiële instellingen Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 -10 -91 230 1 0 0 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 625.905 115.377 987.543 609.741 484.407 0 430.256 40.322
Buitenland Overheid Beginbalans 2020 1e kwartaal* 811 14.092 146.371 8.090 12.483 0 0 0
Buitenland Overheid Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -595 7.329 -2.383 1.133 -12 0 0 0
Buitenland Overheid Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 -123 -289 0 5 0 0 0
Buitenland Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 -123 -289 0 5 0 0 0
Buitenland Overheid Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Overheid Eindbalans 2020 1e kwartaal* 216 21.298 143.699 9.223 12.476 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 8.487 6.623 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 445 7 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0 0 0 0 8.932 6.630 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens