Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens van de nationale rekeningen over de opbouw van de totale toegevoegde waarde vanuit de productie en inkomensvorming. Van verschillende bedrijfstakken wordt de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenOutput basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenIntermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2015Output basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2015Intermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2015Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarOutput basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarIntermediair verbruik (-) (%) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarBruto toegevoegde waarde basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productiePrijsindexcijfersOutput basisprijzen (2015 =100) Toegevoegde waarde vanuit productiePrijsindexcijfersIntermediair verbruik (-) (2015 =100) Toegevoegde waarde vanuit productiePrijsindexcijfersBruto toegevoegde waarde basisprijzen (2015 =100) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersLonen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotBruto (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotVerbruik van vaste activa (-) (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotNetto (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Saldo (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Niet-productgebonden belastingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Niet-productgebonden subsidies (-) (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten 2018 1.514.480 821.848 692.632 1.468.341 801.775 666.712 3,5 4,6 2,3 103,1 102,5 103,9 369.840 290.635 79.205 320.884 127.456 193.428 1.908 11.303 9.395 692.632
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 32.058 19.282 12.776 30.890 18.834 12.062 -1,2 -1,1 -1,3 103,8 102,4 105,9 3.471 2.768 703 9.903 4.307 5.596 -598 392 990 12.776
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 385.752 280.482 105.270 373.684 267.781 105.883 2,6 2,7 2,3 103,2 104,7 99,4 47.696 37.581 10.115 57.835 22.957 34.878 -261 790 1.051 105.270
B Delfstoffenwinning 2018 11.196 4.031 7.165 12.114 3.966 8.159 -12,5 -6,8 -15,7 92,4 101,6 87,8 843 657 186 6.315 2.428 3.887 7 11 4 7.165
C Industrie 2018 345.328 259.747 85.581 331.454 247.400 83.977 3,1 2,9 4,0 104,2 105,0 101,9 42.695 33.668 9.027 43.292 15.130 28.162 -406 543 949 85.581
D Energievoorziening 2018 17.829 9.738 8.091 17.622 9.567 8.044 0,6 0,6 0,6 101,2 101,8 100,6 2.100 1.672 428 5.813 4.003 1.810 178 195 17 8.091
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 11.399 6.966 4.433 11.386 6.858 4.526 5,3 6,0 4,3 100,1 101,6 97,9 2.058 1.584 474 2.415 1.396 1.019 -40 41 81 4.433
F Bouwnijverheid 2018 108.437 75.893 32.544 105.450 73.136 32.291 7,3 8,4 4,8 102,8 103,8 100,8 17.924 14.001 3.923 14.558 2.729 11.829 62 136 74 32.544
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 286.725 143.826 142.899 276.979 140.027 136.977 3,0 3,0 2,9 103,5 102,7 104,3 74.302 59.243 15.059 69.324 16.991 52.333 -727 1.381 2.108 142.899
J Informatie en communicatie 2018 81.453 46.884 34.569 80.737 45.883 34.840 7,0 8,6 4,8 100,9 102,2 99,2 18.480 15.207 3.273 16.378 7.110 9.268 -289 66 355 34.569
K Financiële dienstverlening 2018 82.671 36.215 46.456 88.436 37.048 51.288 2,7 8,8 -1,4 93,5 97,8 90,6 17.313 13.544 3.769 27.465 4.787 22.678 1.678 1.718 40 46.456
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 93.220 42.494 50.726 88.079 45.932 42.078 2,0 1,3 2,6 105,8 92,5 120,6 3.718 2.907 811 42.414 28.426 13.988 4.594 4.612 18 50.726
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 197.957 92.085 105.872 189.649 89.368 100.341 7,1 10,8 4,0 104,4 103,0 105,5 68.924 55.582 13.342 38.334 11.009 27.325 -1.386 738 2.124 105.872
O-Q Overheid en zorg 2018 213.991 68.703 145.288 203.341 68.056 135.292 1,7 3,3 1,0 105,2 101,0 107,4 108.131 81.797 26.334 37.924 27.214 10.710 -767 1.366 2.133 145.288
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 30.414 14.182 16.232 29.294 13.736 15.556 1,8 1,0 2,6 103,8 103,2 104,3 9.881 8.005 1.876 6.749 1.926 4.823 -398 104 502 16.232
Bron: CBS.
Verklaring van tekens