Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorie├źn en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product. Het bruto binnenlands product is een belangrijk macro-economische begrip. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Perioden Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersLonen (mln euro) Waarde prijsniveau 2015Beloning van werknemersLonen (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarBeloning van werknemersLonen (%) PrijsindexcijfersBeloning van werknemersLonen (2015 =100)
2019* 304.715 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens