Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik per regio


De tabel bevat cijfers over de productie, het transport en het gebruik van dierlijke mest en de daarin aanwezige mineralen stikstof en fosfaat door landbouwbedrijven. Het gebruik van dierlijke mest in de vorm van stikstof en fosfaat wordt vergeleken met de plaatsingsruimte voor beide mineralen.

In de tabel kunnen de gegevens worden bekeken voor verschillende regionale niveaus waaronder landsdelen, provincies en concentratiegebieden. Bij het gebruik van zowel regionaal als inhoudelijk gedetailleerde uitkomsten moet rekening worden gehouden met aanzienlijke onzekerheidsmarges. Bij meer geaggregeerde gebruikscijfers zoals het mineralengebruik per hectare per landsdeel of het absolute mineralengebruik per provincie of landsdeel zijn de foutenmarges kleiner.

Gegevens beschikbaar vanaf:1994

Status van de cijfers:
Cijfers zijn bij eerste publicatie definitief maar nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 18 december 2019:
Cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Tevens zijn cijfers over mesttransporten tussen landbouwbedrijven en het gebruik van mest in 2016 en 2017 herzien op basis van nieuwe informatie over gasvormige verliezen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 worden de cijfers over 2019 toegevoegd.

Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik per regio

Perioden Regio's Mest- en mineralenproductieStikstofuitscheiding (N) (1000 kg) Mest- en mineralenproductieStikstofverliezen in stal en opslagTotaal stikstofverliezen (N) (1000 kg) Mest- en mineralenproductieStikstof in opgeslagen mest en weidemest (1000 kg) Mest- en mineralenproductieFosfaatuitscheiding (P2O5) (1000 kg) Mestaanvoer op landbouwbedrijvenStikstof in aangevoerde mest (N) (1000 kg) Mestaanvoer op landbouwbedrijvenFosfaat in aangevoerde mest (P2O5) (1000 kg) Mestafvoer van landbouwbedrijvenStikstof in afgevoerde mest (N) (1000 kg) Mestafvoer van landbouwbedrijvenFosfaat in afgevoerde mest (P2O5) (1000 kg) Mestgebruik door landbouwbedrijvenStikstof in gebruikte mest (N) (1000 kg) Mestgebruik door landbouwbedrijvenFosfaat in gebruikte mest (P2O5) (1000 kg) Gebruiksnormen dierlijke mestPlaatsingsruimte stikstof (N) (1000 kg) Gebruiksnormen dierlijke mestPlaatsingsruimte fosfaat (P2O5) (1000 kg)
2000 Nederland 549.100 71.500 477.500 190.900 78.000 47.000 102.500 65.000 453.000 172.800 871.000 212.000
2010 Nederland 489.700 64.800 424.900 178.900 83.700 41.300 153.600 79.600 355.000 140.500 399.100 158.800
2015 Nederland 497.500 62.600 434.900 180.100 96.300 40.700 180.800 88.200 350.400 132.700 389.700 135.100
2016 Nederland 504.300 62.800 441.500 175.200 90.100 35.100 176.900 85.100 354.700 125.300 383.700 134.300
2017 Nederland 512.000 64.200 447.900 169.000 100.500 37.500 187.300 86.500 361.100 120.000 384.100 135.400
2018 Nederland 503.500 63.900 439.700 162.000 95.500 34.900 175.100 78.800 360.100 118.100 379.400 133.700
Bron: CBS.
Verklaring van tekens