Binnenvaartdiensten; prijsindex 2015=100

Binnenvaartdiensten; prijsindex 2015=100

Binnenvaartdiensten Perioden Prijsindex (2015=100) Kwartaalmutaties (%) Jaarmutaties (%)
Binnenvaart, goederenvervoer 2022 1e kwartaal* 141,4 2,5 31,8
Binnenvaart, natte bulk 2022 1e kwartaal* 112,0 -1,9 17,5
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2022 1e kwartaal* 146,7 2,4 19,8
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2022 1e kwartaal* 166,0 4,3 48,5
Binnenvaart, container 2022 1e kwartaal* 117,9 3,3 14,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling per kwartaal weer van diensten van binnenvaartbedrijven. De binnenvaart valt binnen de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2008) onder code H50.4. De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van modelprijzen. De prijzen van vastgestelde trajecten worden tweemaal per kwartaal waargenomen/uitgevraagd. Er wordt daarbij gevraagd om de prijs inclusief brandstof en laagwatertoeslag, maar exclusief laden en lossen. Het moment van waarnemen is in het midden en aan het eind van het kwartaal. De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2015. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 4e kwartaal 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers voor het meest recente kwartaal zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Wijzigingen per 16 mei 2022:
De cijfers over het 1e kwartaal 2022 zijn toegevoegd. Cijfers van het vorige kwartaal en de jaargemiddelden 2021 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen circa anderhalve maand na het aflopen van het verslagkwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling per kwartaal weer van diensten van binnenvaartbedrijven.

De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van modelprijzen. De prijzen van vastgestelde trajecten worden tweemaal per kwartaal waargenomen/uitgevraagd. Er wordt daarbij gevraagd om de prijs inclusief brandstof en laagwatertoeslag, maar exclusief laden en lossen. Het moment van waarnemen is in het midden en aan het eind van het kwartaal.
Kwartaalmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
De kwartaalmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.
Jaarmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De jaarmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.