Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan overige zorg en welzijn, zoals kinderopvang
-/- uitvoer
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn voorlopig; de cijfers over 2016 en 2017 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd, de cijfers over 2015-2017 zijn bijgesteld. De financiering door eigen betalingen is onderverdeeld in directe eigen betalingen aan zorgaanbieders enerzijds en in eigen risico Zorgverzekeringswet plus eigen bijdragen langdurige zorg anderzijds. De functie poliklinische/ambulante geneeskundige zorg is verder onderverdeeld in algemene, specialistische, tandheelkundige en overige poliklinische/ambulante geneeskundige zorg.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2020 worden bijgestelde cijfers over 2016-2018 en voorlopige cijfers over 2019 gepubliceerd.

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Zorgfuncties Financieringsregelingen zorg Perioden Uitgaven aan zorg (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal alle financieringsregelingen 2018* 100.029
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal financiering van ingezetenen 2018* 99.813
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 82.818
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF11: Overheid 2018* 18.847
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 63.971
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 19.636
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121b: Ziekenfonds 2018*
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 44.335
Totaal uitgaven zorg en welzijn Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 16.995
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 6.199
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 4.360
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF22: Financiering door IZW 2018* 0
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 1.839
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF3: Eigen betalingen 2018* 10.796
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF31: Directe eigen betalingen 2018* 5.568
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 5.229
Totaal uitgaven zorg en welzijn Buitenland; uitvoer 2018* 216
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 77.002
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 76.884
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 63.134
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF11: Overheid 2018* 4.833
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 58.301
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 15.476
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 42.825
Totaal uitgaven gezondheidszorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 13.750
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 5.460
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 4.360
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 1.101
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF3: Eigen betalingen 2018* 8.290
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 3.710
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 4.580
Totaal uitgaven gezondheidszorg Buitenland; uitvoer 2018* 118
HC1: Geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 36.365
HC1: Geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 36.278
HC1: Geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 30.675
HC1: Geneeskundige zorg HF11: Overheid 2018* 1.554
HC1: Geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 29.121
HC1: Geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 68
HC1: Geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC1: Geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 29.053
HC1: Geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 5.603
HC1: Geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 2.359
HC1: Geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 2.359
HC1: Geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC1: Geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC1: Geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 3.244
HC1: Geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 1.254
HC1: Geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 1.991
HC1: Geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2018* 87
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 13.662
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 13.624
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 12.343
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF11: Overheid 2018* 642
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 11.701
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 11.701
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 1.281
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 44
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 44
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 1.237
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 321
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 916
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2018* 39
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 3.667
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 3.659
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 3.276
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF11: Overheid 2018* 75
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 3.201
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 3.201
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 383
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 77
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 77
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 306
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 47
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 259
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2018* 9
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 18.417
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 18.378
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 14.465
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF11: Overheid 2018* 837
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 13.628
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 68
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 13.560
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 3.913
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 2.237
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 2.237
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 1.676
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 860
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 816
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Buitenland; uitvoer 2018* 39
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 4.140
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 4.131
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 3.733
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF11: Overheid 2018* 73
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 3.660
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 3.660
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 398
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 266
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 266
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 132
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 121
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 11
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Buitenland; uitvoer 2018* 10
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Totaal alle financieringsregelingen 2018* 2.641
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Totaal financiering van ingezetenen 2018* 2.633
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 303
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF11: Overheid 2018* 9
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 294
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 68
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 226
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 2.330
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 1.771
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 1.771
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF3: Eigen betalingen 2018* 558
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF31: Directe eigen betalingen 2018* 516
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 42
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Buitenland; uitvoer 2018* 8
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 10.742
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 10.722
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 9.930
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF11: Overheid 2018* 671
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 9.258
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 9.258
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 792
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 792
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 30
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 762
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Buitenland; uitvoer 2018* 20
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 894
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 893
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 499
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF11: Overheid 2018* 84
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 415
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 415
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 394
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 201
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 201
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 193
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 193
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Buitenland; uitvoer 2018* 2
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Totaal alle financieringsregelingen 2018* 618
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Totaal financiering van ingezetenen 2018* 618
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 592
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF11: Overheid 2018* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 592
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 592
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 26
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF3: Eigen betalingen 2018* 26
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF31: Directe eigen betalingen 2018* 26
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC2: Revalidatiezorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 3.242
HC2: Revalidatiezorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 3.242
HC2: Revalidatiezorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 1.974
HC2: Revalidatiezorg HF11: Overheid 2018* 72
HC2: Revalidatiezorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 1.902
HC2: Revalidatiezorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 42
HC2: Revalidatiezorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC2: Revalidatiezorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 1.860
HC2: Revalidatiezorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 1.268
HC2: Revalidatiezorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 1.100
HC2: Revalidatiezorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 1.100
HC2: Revalidatiezorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC2: Revalidatiezorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC2: Revalidatiezorg HF3: Eigen betalingen 2018* 168
HC2: Revalidatiezorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 52
HC2: Revalidatiezorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 117
HC2: Revalidatiezorg Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 1.081
HC21: Intramurale revalidatiezorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 1.081
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 1.053
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF11: Overheid 2018* 27
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 1.026
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 42
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 984
HC21: Intramurale revalidatiezorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 28
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF3: Eigen betalingen 2018* 28
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 28
HC21: Intramurale revalidatiezorg Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 36
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 36
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 34
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF11: Overheid 2018* 3
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 31
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 31
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 3
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF3: Eigen betalingen 2018* 3
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 3
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie Totaal alle financieringsregelingen 2018* 2.125
HC23: Polikl./ambulante revalidatie Totaal financiering van ingezetenen 2018* 2.125
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 887
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF11: Overheid 2018* 42
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 845
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 845
HC23: Polikl./ambulante revalidatie Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 1.238
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 1.100
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 1.100
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF3: Eigen betalingen 2018* 138
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF31: Directe eigen betalingen 2018* 52
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 86
HC23: Polikl./ambulante revalidatie Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid Totaal alle financieringsregelingen 2018* 20.709
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid Totaal financiering van ingezetenen 2018* 20.699
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 19.301
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF11: Overheid 2018* 304
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 18.997
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 15.039
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 3.958
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 1.398
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF3: Eigen betalingen 2018* 1.398
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 1.398
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid Buitenland; uitvoer 2018* 10
HC31: Intramurale langdurige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 15.832
HC31: Intramurale langdurige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 15.822
HC31: Intramurale langdurige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 14.436
HC31: Intramurale langdurige zorg HF11: Overheid 2018* 191
HC31: Intramurale langdurige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 14.245
HC31: Intramurale langdurige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 13.804
HC31: Intramurale langdurige zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC31: Intramurale langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 440
HC31: Intramurale langdurige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 1.387
HC31: Intramurale langdurige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 1.387
HC31: Intramurale langdurige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 1.387
HC31: Intramurale langdurige zorg Buitenland; uitvoer 2018* 10
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 155
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 155
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 155
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF11: Overheid 2018* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 155
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 153
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 1
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 337
HC33: Ambulante langdurige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 337
HC33: Ambulante langdurige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 335
HC33: Ambulante langdurige zorg HF11: Overheid 2018* 108
HC33: Ambulante langdurige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 227
HC33: Ambulante langdurige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 91
HC33: Ambulante langdurige zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC33: Ambulante langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 136
HC33: Ambulante langdurige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 2
HC33: Ambulante langdurige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 2
HC33: Ambulante langdurige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 2
HC33: Ambulante langdurige zorg Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 4.385
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 4.385
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 4.376
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF11: Overheid 2018* 5
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 4.371
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 990
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 3.380
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 10
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 10
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 10
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC4: Ondersteunende diensten Totaal alle financieringsregelingen 2018* 1.440
HC4: Ondersteunende diensten Totaal financiering van ingezetenen 2018* 1.439
HC4: Ondersteunende diensten HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 989
HC4: Ondersteunende diensten HF11: Overheid 2018* 5
HC4: Ondersteunende diensten HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 984
HC4: Ondersteunende diensten HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC4: Ondersteunende diensten HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC4: Ondersteunende diensten HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 984
HC4: Ondersteunende diensten Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 450
HC4: Ondersteunende diensten HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 352
HC4: Ondersteunende diensten HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC4: Ondersteunende diensten HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC4: Ondersteunende diensten HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 352
HC4: Ondersteunende diensten HF3: Eigen betalingen 2018* 99
HC4: Ondersteunende diensten HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC4: Ondersteunende diensten HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 99
HC4: Ondersteunende diensten Buitenland; uitvoer 2018* 1
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek Totaal alle financieringsregelingen 2018* 668
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek Totaal financiering van ingezetenen 2018* 668
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 275
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF11: Overheid 2018* 5
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 270
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 270
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 392
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 333
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 333
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF3: Eigen betalingen 2018* 59
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 59
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC42: Medische beeldvorming Totaal alle financieringsregelingen 2018* 94
HC42: Medische beeldvorming Totaal financiering van ingezetenen 2018* 94
HC42: Medische beeldvorming HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 94
HC42: Medische beeldvorming HF11: Overheid 2018* 0
HC42: Medische beeldvorming HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 94
HC42: Medische beeldvorming HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC42: Medische beeldvorming HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC42: Medische beeldvorming HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 94
HC42: Medische beeldvorming Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 0
HC42: Medische beeldvorming HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HC42: Medische beeldvorming HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC42: Medische beeldvorming HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC42: Medische beeldvorming HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC42: Medische beeldvorming HF3: Eigen betalingen 2018* 0
HC42: Medische beeldvorming HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC42: Medische beeldvorming HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 0
HC42: Medische beeldvorming Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC43: Ziekenvervoer Totaal alle financieringsregelingen 2018* 678
HC43: Ziekenvervoer Totaal financiering van ingezetenen 2018* 677
HC43: Ziekenvervoer HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 619
HC43: Ziekenvervoer HF11: Overheid 2018* 0
HC43: Ziekenvervoer HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 619
HC43: Ziekenvervoer HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC43: Ziekenvervoer HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC43: Ziekenvervoer HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 619
HC43: Ziekenvervoer Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 58
HC43: Ziekenvervoer HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 19
HC43: Ziekenvervoer HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC43: Ziekenvervoer HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC43: Ziekenvervoer HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 19
HC43: Ziekenvervoer HF3: Eigen betalingen 2018* 39
HC43: Ziekenvervoer HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC43: Ziekenvervoer HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 39
HC43: Ziekenvervoer Buitenland; uitvoer 2018* 1
HC5: Genees-, en hulpmiddelen Totaal alle financieringsregelingen 2018* 8.969
HC5: Genees-, en hulpmiddelen Totaal financiering van ingezetenen 2018* 8.950
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 5.345
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF11: Overheid 2018* 95
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 5.251
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 5.251
HC5: Genees-, en hulpmiddelen Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 3.604
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 346
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 346
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF3: Eigen betalingen 2018* 3.258
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF31: Directe eigen betalingen 2018* 2.282
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 976
HC5: Genees-, en hulpmiddelen Buitenland; uitvoer 2018* 20
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Totaal alle financieringsregelingen 2018* 5.772
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Totaal financiering van ingezetenen 2018* 5.753
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 3.917
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF11: Overheid 2018* 18
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 3.900
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 3.900
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 1.836
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 62
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 62
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF3: Eigen betalingen 2018* 1.773
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF31: Directe eigen betalingen 2018* 961
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 812
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Buitenland; uitvoer 2018* 20
HC52: Therapeutische hulpmiddelen Totaal alle financieringsregelingen 2018* 3.197
HC52: Therapeutische hulpmiddelen Totaal financiering van ingezetenen 2018* 3.197
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 1.428
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF11: Overheid 2018* 77
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 1.351
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 1.351
HC52: Therapeutische hulpmiddelen Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 1.769
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 284
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 284
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF3: Eigen betalingen 2018* 1.485
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF31: Directe eigen betalingen 2018* 1.321
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 164
HC52: Therapeutische hulpmiddelen Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC6: Preventieve zorg Totaal alle financieringsregelingen 2018* 2.555
HC6: Preventieve zorg Totaal financiering van ingezetenen 2018* 2.555
HC6: Preventieve zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 1.743
HC6: Preventieve zorg HF11: Overheid 2018* 1.171
HC6: Preventieve zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 572
HC6: Preventieve zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC6: Preventieve zorg HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC6: Preventieve zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 572
HC6: Preventieve zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 813
HC6: Preventieve zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 742
HC6: Preventieve zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 58
HC6: Preventieve zorg HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC6: Preventieve zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 684
HC6: Preventieve zorg HF3: Eigen betalingen 2018* 71
HC6: Preventieve zorg HF31: Directe eigen betalingen 2018* 71
HC6: Preventieve zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 0
HC6: Preventieve zorg Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. Totaal alle financieringsregelingen 2018* 2.930
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. Totaal financiering van ingezetenen 2018* 2.930
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 2.434
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF11: Overheid 2018* 1.020
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 1.414
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 327
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 1.087
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 497
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 497
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 497
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF3: Eigen betalingen 2018* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. Totaal alle financieringsregelingen 2018* 1.012
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. Totaal financiering van ingezetenen 2018* 1.012
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 1.012
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF11: Overheid 2018* 893
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 119
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 119
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF3: Eigen betalingen 2018* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC72: Organisatie van de financiering Totaal alle financieringsregelingen 2018* 1.918
HC72: Organisatie van de financiering Totaal financiering van ingezetenen 2018* 1.918
HC72: Organisatie van de financiering HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 1.421
HC72: Organisatie van de financiering HF11: Overheid 2018* 127
HC72: Organisatie van de financiering HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 1.295
HC72: Organisatie van de financiering HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 208
HC72: Organisatie van de financiering HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC72: Organisatie van de financiering HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 1.087
HC72: Organisatie van de financiering Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 497
HC72: Organisatie van de financiering HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 497
HC72: Organisatie van de financiering HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 497
HC72: Organisatie van de financiering HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC72: Organisatie van de financiering HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HC72: Organisatie van de financiering HF3: Eigen betalingen 2018* 0
HC72: Organisatie van de financiering HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HC72: Organisatie van de financiering HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 0
HC72: Organisatie van de financiering Buitenland; uitvoer 2018* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. Totaal alle financieringsregelingen 2018* 790
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. Totaal financiering van ingezetenen 2018* 790
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 673
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF11: Overheid 2018* 611
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 62
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF121b: Ziekenfonds 2018*
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 62
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 117
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 65
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 65
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF3: Eigen betalingen 2018* 52
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF31: Directe eigen betalingen 2018* 52
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. Buitenland; uitvoer 2018* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Totaal alle financieringsregelingen 2018* 10.083
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Totaal financiering van ingezetenen 2018* 10.083
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 9.386
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF11: Overheid 2018* 5.061
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 4.325
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 4.130
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF121b: Ziekenfonds 2018*
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 195
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 697
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 113
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF22: Financiering door IZW 2018* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 113
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF3: Eigen betalingen 2018* 585
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 585
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Buitenland; uitvoer 2018* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) Totaal alle financieringsregelingen 2018* 9.734
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) Totaal financiering van ingezetenen 2018* 9.734
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 9.149
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF11: Overheid 2018* 4.824
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 4.325
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 4.130
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF121b: Ziekenfonds 2018*
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 195
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 585
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF3: Eigen betalingen 2018* 585
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 585
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) Buitenland; uitvoer 2018* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura Totaal alle financieringsregelingen 2018* 7.716
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura Totaal financiering van ingezetenen 2018* 7.716
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 7.177
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF11: Overheid 2018* 4.380
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 2.797
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 2.797
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF121b: Ziekenfonds 2018*
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 539
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF3: Eigen betalingen 2018* 539
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 539
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura Buitenland; uitvoer 2018* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen Totaal alle financieringsregelingen 2018* 2.018
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen Totaal financiering van ingezetenen 2018* 2.018
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 1.973
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF11: Overheid 2018* 444
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 1.528
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 1.334
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF121b: Ziekenfonds 2018*
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 195
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 46
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF3: Eigen betalingen 2018* 46
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 46
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen Buitenland; uitvoer 2018* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector Totaal alle financieringsregelingen 2018* 349
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector Totaal financiering van ingezetenen 2018* 349
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 236
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF11: Overheid 2018* 236
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF121b: Ziekenfonds 2018*
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 113
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 113
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF22: Financiering door IZW 2018* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 113
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF3: Eigen betalingen 2018* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF31: Directe eigen betalingen 2018* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector Buitenland; uitvoer 2018* 0
M1(HC): Overige zorg en welzijn Totaal alle financieringsregelingen 2018* 12.945
M1(HC): Overige zorg en welzijn Totaal financiering van ingezetenen 2018* 12.846
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 10.298
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF11: Overheid 2018* 8.954
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2018* 1.344
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF121a: Wlz, AWBZ 2018* 30
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF121b: Ziekenfonds 2018*
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2018* 1.315
M1(HC): Overige zorg en welzijn Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2018* 2.548
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF2: Vrijwillige regelingen 2018* 626
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2018* 0
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF22: Financiering door IZW 2018* 0
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 626
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF3: Eigen betalingen 2018* 1.922
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF31: Directe eigen betalingen 2018* 1.858
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF32: Eigen risico en bijdragen 2018* 64
M1(HC): Overige zorg en welzijn Buitenland; uitvoer 2018* 98
Bron: CBS.
Verklaring van tekens