Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Woonland Sterklassen Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal landen Totaal Amsterdam 2021mei 152 249
Totaal landen Totaal Amsterdam 2021 juni 182 322
Totaal landen Totaal Amsterdam 2021 juli 330 661
Totaal landen Totaal Amsterdam 2021 augustus 405 843
Totaal landen Totaal Amsterdam 2021 september 389 827
Totaal landen Totaal Amsterdam 2021 oktober 532 1.107
Totaal landen Totaal Amsterdam 2021 november 425 916
Totaal landen Totaal Amsterdam 2021 december 156 323
Totaal landen Totaal Amsterdam 2022 januari* 124 236
Totaal landen Totaal Amsterdam 2022 februari* 305 605
Totaal landen Totaal Amsterdam 2022 maart* 498 1.081
Totaal landen Totaal Amsterdam 2022 april* 636 1.484
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021mei 4 14
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 juni 7 19
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 juli 20 42
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 augustus 31 76
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 september 23 61
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 oktober 34 93
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 november 29 73
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 december 9 28
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 januari* 8 19
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 februari* 18 43
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 maart* 38 94
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 april* 53 125
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021mei 4 6
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 juni 5 8
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 juli 7 15
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 augustus 8 17
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 september 8 17
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 oktober 10 21
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 november 9 20
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 december 4 8
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 januari* 2 4
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 februari* 5 12
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 maart* 8 18
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 april* 11 24
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021mei 6 11
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 juni 8 15
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 juli 15 41
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 augustus 23 57
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 september 18 43
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 oktober 29 65
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 november 25 64
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 december 10 20
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 januari* 7 13
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 februari* 16 31
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 maart* 28 58
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 april* 34 74
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2021mei 50 85
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2021 juni 63 114
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2021 juli 113 229
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2021 augustus 133 284
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2021 september 131 286
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2021 oktober 192 391
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2021 november 135 305
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2021 december 51 112
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 januari* 41 80
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 februari* 99 210
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 maart* 154 346
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 april* 197 462
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2021mei 77 116
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2021 juni 86 144
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2021 juli 149 290
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2021 augustus 177 351
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2021 september 177 362
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2021 oktober 219 455
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2021 november 191 388
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2021 december 70 136
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 januari* 59 107
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 februari* 147 279
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 maart* 230 493
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 april* 287 691
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2021mei 11 17
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2021 juni 14 22
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2021 juli 27 44
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2021 augustus 32 58
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2021 september 31 58
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2021 oktober 47 83
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2021 november 36 68
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2021 december 12 20
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 januari* 8 12
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 februari* 20 31
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 maart* 40 71
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 april* 55 108
Nederland Totaal Amsterdam 2021mei 88 136
Nederland Totaal Amsterdam 2021 juni 84 134
Nederland Totaal Amsterdam 2021 juli 125 217
Nederland Totaal Amsterdam 2021 augustus 160 275
Nederland Totaal Amsterdam 2021 september 124 219
Nederland Totaal Amsterdam 2021 oktober 163 284
Nederland Totaal Amsterdam 2021 november 117 207
Nederland Totaal Amsterdam 2021 december 60 99
Nederland Totaal Amsterdam 2022 januari* 58 93
Nederland Totaal Amsterdam 2022 februari* 104 168
Nederland Totaal Amsterdam 2022 maart* 144 261
Nederland Totaal Amsterdam 2022 april* 142 271
Nederland Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021mei 1 7
Nederland Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 juni 2 7
Nederland Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 juli 3 8
Nederland Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 augustus 8 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), en naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk

De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2022:
De cijfers over april 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.