Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Uitgaven aan zorg voor ingezetenen (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 124.770
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 117.477
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP1: Ziekenhuizen 2021* 34.827
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 26.728
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 6.730
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 1.370
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 32.523
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 21.422
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 11.101
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 16.046
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP31: Medische praktijken 2021* 7.477
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 3.239
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 3.268
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 2.061
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP4: Ondersteunende diensten 2021* 1.896
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 529
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP42: Laboratoria 2021* 1.367
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 10.331
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 5.802
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 4.529
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 7.829
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 4.888
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 1.302
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 1.712
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 479
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 1.396
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP8: Overige sectoren 2021* 8.500
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP81: Huishoudens 2021* 2.407
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 6.093
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP9: Buitenland 2021* 636
Totaal uitgaven zorg en welzijn Welzijn, kinderopvang 2021* 7.293
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 96.498
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 96.498
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 29.912
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 24.004
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 4.572
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 1.336
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 26.123
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 19.086
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 7.037
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 15.776
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP31: Medische praktijken 2021* 7.244
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 3.237
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 3.268
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 2.028
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 1.896
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 529
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP42: Laboratoria 2021* 1.367
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 9.866
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 5.798
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 4.068
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 7.308
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 3.982
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 1.302
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 1.712
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 479
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 490
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP8: Overige sectoren 2021* 1.044
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP81: Huishoudens 2021* 0
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 1.044
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP9: Buitenland 2021* 592
Totaal uitgaven gezondheidszorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 41.123
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 41.123
HC1: Geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 27.499
HC1: Geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 22.834
HC1: Geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 4.030
HC1: Geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 634
HC1: Geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 561
HC1: Geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 479
HC1: Geneeskundige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 81
HC1: Geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 12.405
HC1: Geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2021* 6.960
HC1: Geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 2.642
HC1: Geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 1.238
HC1: Geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 1.565
HC1: Geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 29
HC1: Geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2021* 337
HC1: Geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 337
HC1: Geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2021* 292
HC1: Geneeskundige zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 15.027
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 15.027
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 13.669
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 11.299
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 2.058
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 313
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 176
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan niet-gezondheidszorg volgens de internationale definitie, zoals kinderopvang, inclusief uitvoer (zorgfunctie M1(HC)+: Overige zorg en welzijn + export )
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig; de cijfers over 2019 en 2020 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd, de cijfers over 2018-2020 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden bijgestelde cijfers over 2019-2021 en voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg voor ingezetenen
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.