Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, toepassing

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, toepassing

Teeltsectoren en gewassen Gewasbeschermingsmiddelen Perioden Oppervlakte met gewasbescherming (ha) Gebruik in kilogram werkzame stof (kg) Dosering per jaar per hectare (kg/ha)
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 317.086 95.865 0,3
Aardbeien, onder glas Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 330 3.146 9,5
Aardbeien, productie Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.295 218 0,2
Appels Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 6.515 3.022 0,5
Totaal asperges Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 2.535 300 0,1
Bladplanten onder glas Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 386 1.280 3,3
Bloemkool Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.796 428 0,2
Totaal bloemkwekerijgewassen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.551 676 0,4
Bos- en haagplantsoen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 2.117 243 0,1
Bos- en waspeen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.558 180 0,1
Broccoli Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.436 222 0,2
Bruine bonen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 31 0 0,0
Totaal champignons Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 14 2 0,1
Chrysanten onder glas Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 383 6.022 15,7
Cichorei Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 132 17 0,1
Totaal consumptieaardappelen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 54.475 16.803 0,3
Doperwten Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 2.501 356 0,1
Fresia's onder glas Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 76 115 1,5
Gerst, zomer Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 12.486 82 0,0
Gerbera's onder glas Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 187 3.307 17,7
Gladiolen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 836 1.176 1,4
Graszaden Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.922 13 0,0
Hyacinten Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.216 833 0,7
Irissen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 259 51 0,2
Komkommers Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 507 2.244 4,4
Totaal koolzaad Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 573 24 0,0
Laan- en parkbomen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 2.958 149 0,1
Lelies (bloem) onder glas Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 119 94 0,8
Lelies (bol) Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 5.802 2.507 0,4
Maïs, snijmaïs Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 2.727 8.624 3,2
Narcissen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 780 93 0,1
Orchideeën onder glas Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 151 251 1,7
Totaal paprika's Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.301 6.840 5,3
Peren Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 8.167 2.922 0,4
Perkplanten onder glas Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 317 519 1,6
Totaal pootaardappelen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 38.027 7.346 0,2
Poot- en plantuien Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 3.691 145 0,0
Potplanten, voor de bloei onder glas Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 893 2.287 2,6
Prei Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 2.035 985 0,5
Rozenstruiken Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 282 25 0,1
Rozen onder glas Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 248 2.928 11,8
Schorseneren Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 0 0
Sierconiferen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.323 213 0,2
Totaal sluitkool Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 2.671 1.058 0,4
Spruitkool Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 2.391 2.086 0,9
Stamsperziebonen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 330 3 0,0
Suikerbieten Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 2.642 28 0,0
Tarwe, winter Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 75.445 604 0,0
Tarwe, zomer Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 6.885 37 0,0
Totaal tomaten Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.691 6.593 3,9
Tulpen open grond Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 12.348 5.341 0,4
Vaste planten Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 791 189 0,2
Vlas Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.335 23 0,0
Vruchtbomen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.421 609 0,4
Winterpeen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 3.635 363 0,1
Witlofwortel Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 1.596 132 0,1
Zaai-uien Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 18.170 857 0,0
Zetmeelaardappelen Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 21.796 1.251 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Meer specifiek gaat het om de bescherming van de plantaardige productie in de akkerbouw en tuinbouw. De cijfers zijn uitgesplitst naar werkzame stof, soort toepassing en gewas.

Behalve het totale gebruik van de werkzame stoffen, wordt in de tabel ook de oppervlakte waarop de specifieke werkzame stof is gebruikt vermeld. De tabel bevat ook de dosering per jaar per hectare.

Er zijn bij het CBS ook gegevens bekend over het gebruik van de totale hoeveelheid werkzame stof per gewas en teeltsector en over niet-chemische bestrijding zoals mechanische en biologische bestrijdingsmethoden. Deze cijfers vindt u in drie andere tabellen, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 22 december 2021:
De defaultweergave is veranderd.

Wijzigingen per 31 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen en Gewasbeschermingsmiddelen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 20 december 2018:
Cijfers over 2012 en 2016 zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakte met gewasbescherming
Totale oppervlakte waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die gebruikt worden om hinderlijke ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden. Er zijn middelen op basis van chemische werkzame stoffen en middelen op basis van microbiologische werkzame stoffen (virussen, bacteriën).
Gewasbeschermingsmiddelen moeten een 'toelating' verkrijgen in het kader van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (voorheen Bestrijdingsmiddelenwet). Een toelating geeft aan dat het gebruik van deze middelen voor dit doel is toegestaan.
Biociden zijn niet in deze tabel opgenomen. Biociden zijn wel bestrijdingsmiddelen (pesticiden), maar geen gewasbeschermingsmiddelen. Het zijn middelen voor de bestrijding van bijvoorbeeld ratten, voor desinfectie van materialen en voor ander gebruik buiten de landbouw.
Gebruik in kilogram werkzame stof
Totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in een kalenderjaar, uitgedrukt in kilogram (kg).
Diverse gewassen (o.a. bloemisterijgewassen en champignons) hebben op dezelfde oppervlakte meerdere teelten per jaar. Om in die gevallen het gebruik per teelt te berekenen, dient het totaal gebruik per jaar te worden gedeeld door het aantal teelten.
Dosering per jaar per hectare
Hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen per kalenderjaar per hectare waarop een gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt. Jaardosering.