Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; gewas en toepassing

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; gewas en toepassing

Toepassingsgroepen Teeltsectoren en gewassen Perioden Bedrijven met gewasbescherming Aantal bedrijven (aantal) Bedrijven met gewasbescherming Percentage bedrijven (%) Oppervlakte met gewasbescherming Grootte oppervlakte (ha) Oppervlakte met gewasbescherming Percentage oppervlakte (%) Gebruik in kilogram werkzame stof Totaal (kg) Gebruik in kilogram werkzame stof Per hectare Gebruik per jaar per hectare (kg/ha) Gebruik in kilogram werkzame stof Per hectare Dosering per jaar per hectare (kg/ha)
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal gewassen/teeltsectoren 2016 . . 317.086 42,9 95.865 0,1 0,3
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal akkerbouw 2016 . . 240.337 37,5 35.855 0,1 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal bloembollen en -knollen 2016 . . 21.241 90,3 10.000 0,4 0,5
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal bloemen onder glas 2016 . . 2.761 96,4 16.803 5,9 6,1
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal boom- en bloemkwekerij 2016 . . 10.444 61,4 2.106 0,1 0,2
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal champignons 2016 20 17,5 14 24,2 2 0,0 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal fruit open grond 2016 . . 14.681 87,4 5.944 0,4 0,4
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal glasgroenten 2016 . . 3.829 97,9 18.824 4,8 4,9
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal groenten open grond 2016 . . 23.779 67,2 6.331 0,2 0,3
Insecten- en mijtenbestrijding Aardbeien, onder glas 2016 236 93,4 330 98,3 3.146 9,4 9,5
Insecten- en mijtenbestrijding Aardbeien, productie 2016 250 75,3 1.295 95,2 218 0,2 0,2
Insecten- en mijtenbestrijding Appels 2016 944 87,0 6.515 88,7 3.022 0,4 0,5
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal asperges 2016 340 52,8 2.535 66,8 300 0,1 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Bladplanten onder glas 2016 232 96,3 386 98,6 1.280 3,3 3,3
Insecten- en mijtenbestrijding Bloemkool 2016 154 77,2 1.796 84,9 428 0,2 0,2
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal bloemkwekerijgewassen 2016 603 57,5 1.551 56,3 676 0,2 0,4
Insecten- en mijtenbestrijding Bos- en haagplantsoen 2016 313 56,7 2.117 73,5 243 0,1 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Bos- en waspeen 2016 227 44,9 1.558 50,9 180 0,1 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Broccoli 2016 101 82,4 1.436 80,2 222 0,1 0,2
Insecten- en mijtenbestrijding Bruine bonen 2016 11 6,1 31 3,7 0 0,0 0,0
Insecten- en mijtenbestrijding Chrysanten onder glas 2016 113 100,0 383 100,0 6.022 15,7 15,7
Insecten- en mijtenbestrijding Cichorei 2016 10 1,9 132 3,4 17 0,0 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal consumptieaardappelen 2016 4.079 59,9 54.475 74,3 16.803 0,2 0,3
Insecten- en mijtenbestrijding Doperwten 2016 352 78,0 2.501 75,5 356 0,1 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Fresia's onder glas 2016 47 94,5 76 98,3 115 1,5 1,5
Insecten- en mijtenbestrijding Gerst, zomer 2016 1.154 38,0 12.486 50,0 82 0,0 0,0
Insecten- en mijtenbestrijding Gerbera's onder glas 2016 56 99,2 187 99,4 3.307 17,6 17,7
Insecten- en mijtenbestrijding Gladiolen 2016 137 91,7 836 90,0 1.176 1,3 1,4
Insecten- en mijtenbestrijding Graszaden 2016 207 18,8 1.922 19,3 13 0,0 0,0
Insecten- en mijtenbestrijding Hyacinten 2016 122 78,6 1.216 83,0 833 0,6 0,7
Insecten- en mijtenbestrijding Irissen 2016 54 88,1 259 95,1 51 0,2 0,2
Insecten- en mijtenbestrijding Komkommers 2016 179 85,3 507 91,4 2.244 4,0 4,4
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal koolzaad 2016 89 41,4 573 33,8 24 0,0 0,0
Insecten- en mijtenbestrijding Laan- en parkbomen 2016 262 54,5 2.958 65,2 149 0,0 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Lelies (bloem) onder glas 2016 68 79,5 119 85,8 94 0,7 0,8
Insecten- en mijtenbestrijding Lelies (bol) 2016 391 94,4 5.802 95,7 2.507 0,4 0,4
Insecten- en mijtenbestrijding Maïs, snijmaïs 2016 195 0,8 2.727 1,3 8.624 0,0 3,2
Insecten- en mijtenbestrijding Narcissen 2016 125 49,4 780 48,9 93 0,1 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Orchideeën onder glas 2016 83 91,9 151 93,9 251 1,6 1,7
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal paprika's 2016 244 96,4 1.301 98,8 6.840 5,2 5,3
Insecten- en mijtenbestrijding Peren 2016 1.069 82,1 8.167 86,4 2.922 0,3 0,4
Insecten- en mijtenbestrijding Perkplanten onder glas 2016 239 89,8 317 95,6 519 1,6 1,6
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal pootaardappelen 2016 2.143 93,4 38.027 91,8 7.346 0,2 0,2
Insecten- en mijtenbestrijding Poot- en plantuien 2016 411 38,8 3.691 46,3 145 0,0 0,0
Insecten- en mijtenbestrijding Potplanten, voor de bloei onder glas 2016 361 91,7 893 95,5 2.287 2,4 2,6
Insecten- en mijtenbestrijding Prei 2016 255 90,0 2.035 93,9 985 0,5 0,5
Insecten- en mijtenbestrijding Rozenstruiken 2016 70 53,4 282 66,9 25 0,1 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Rozen onder glas 2016 97 95,0 248 96,8 2.928 11,4 11,8
Insecten- en mijtenbestrijding Schorseneren 2016 0 0,0 0 0,0 0 0,0 .
Insecten- en mijtenbestrijding Sierconiferen 2016 292 34,8 1.323 43,3 213 0,1 0,2
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal sluitkool 2016 366 95,7 2.671 95,5 1.058 0,4 0,4
Insecten- en mijtenbestrijding Spruitkool 2016 174 84,2 2.391 91,7 2.086 0,8 0,9
Insecten- en mijtenbestrijding Stamsperziebonen 2016 43 12,7 330 13,8 3 0,0 0,0
Insecten- en mijtenbestrijding Suikerbieten 2016 314 4,0 2.642 3,7 28 0,0 0,0
Insecten- en mijtenbestrijding Tarwe, winter 2016 4.360 60,0 75.445 64,5 604 0,0 0,0
Insecten- en mijtenbestrijding Tarwe, zomer 2016 935 51,7 6.885 62,3 37 0,0 0,0
Insecten- en mijtenbestrijding Totaal tomaten 2016 262 95,6 1.691 99,2 6.593 3,9 3,9
Insecten- en mijtenbestrijding Tulpen open grond 2016 806 91,5 12.348 93,5 5.341 0,4 0,4
Insecten- en mijtenbestrijding Vaste planten 2016 208 39,6 791 45,7 189 0,1 0,2
Insecten- en mijtenbestrijding Vlas 2016 209 60,3 1.335 55,3 23 0,0 0,0
Insecten- en mijtenbestrijding Vruchtbomen 2016 164 75,6 1.421 86,7 609 0,4 0,4
Insecten- en mijtenbestrijding Winterpeen 2016 440 48,2 3.635 54,7 363 0,1 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Witlofwortel 2016 192 46,3 1.596 55,1 132 0,0 0,1
Insecten- en mijtenbestrijding Zaai-uien 2016 2.160 70,2 18.170 72,5 857 0,0 0,0
Insecten- en mijtenbestrijding Zetmeelaardappelen 2016 806 50,5 21.796 50,5 1.251 0,0 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Meer specifiek gaat het om de bescherming van de plantaardige productie in de akkerbouw en tuinbouw. De cijfers zijn uitgesplitst naar gewas en soort toepassing.
Behalve de totale hoeveelheid gebruikte middelen, wordt ook het gebruik per hectare vermeld.
Daarnaast zijn in de tabel gegevens opgenomen over het aantal bedrijven met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de oppervlakte waarop deze middelen worden gebruikt.
Het gebruik is inclusief het gebruik door loonbedrijven op het landbouwbedrijf (werk door derden). Het gebruik is exclusief natte grondontsmetting (metam). De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Er zijn bij het CBS ook gegevens bekend over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per werkzame stof en soort toepassing en over niet-chemische bestrijding zoals mechanische en biologische bestrijdingsmethoden. Deze cijfers vindt u in drie andere tabellen, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 22 december 2021:
De defaultweergave is veranderd.

Wijzigingen per 20 december 2018:
Cijfers over 2012 en 2016 zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven met gewasbescherming
Aantal bedrijven
Aantal land- en tuinbouwbedrijven waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
Percentage bedrijven
Het aantal bedrijven per gewas dat een gewasbeschermingsmiddel gebruikt, als percentage van alle bedrijven met dat gewas.
Oppervlakte met gewasbescherming
Totale oppervlakte waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die gebruikt worden om hinderlijke ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden. Er zijn middelen op basis van chemische werkzame stoffen en middelen op basis van microbiologische werkzame stoffen (virussen, bacteriën).
Gewasbeschermingsmiddelen moeten een 'toelating' verkrijgen in het kader van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (voorheen Bestrijdingsmiddelenwet). Een toelating geeft aan dat het gebruik van deze middelen voor dit doel is toegestaan.
Biociden zijn niet in deze tabel opgenomen. Biociden zijn wel bestrijdingsmiddelen (pesticiden), maar geen gewasbeschermingsmiddelen. Het zijn middelen voor de bestrijding van bijvoorbeeld ratten, voor desinfectie van materialen en voor ander gebruik buiten de landbouw.
Grootte oppervlakte
Percentage oppervlakte
De oppervlakte per gewas waarop een gewasbeschermingsmiddel wordt toegepast, als percentage van de totale oppervlakte met dat gewas.
Bij 100% wordt elke hectare met het gewas minimaal één keer met een gewasbeschermingsmiddel behandeld.

In geval van een teeltsector is dit de oppervlakte per teeltsector waarop een gewasbeschermingsmiddel wordt toegepast, als percentage van de totale oppervlakte in die teeltsector.
Gebruik in kilogram werkzame stof
Totaal
Totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in een kalenderjaar, uitgedrukt in kilogram (kg).
Diverse gewassen (o.a. bloemisterijgewassen en champignons) hebben op dezelfde oppervlakte meerdere teelten per jaar. Om in die gevallen het gebruik per teelt te berekenen, dient het totaal gebruik per jaar te worden gedeeld door het aantal teelten.
Per hectare
Gebruik per jaar per hectare
Hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen per kalenderjaar per hectare waarop het gewas geteeld wordt.
Dosering per jaar per hectare
Hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen per kalenderjaar per hectare waarop een gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt. Jaardosering.