Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn ingeschreven bij een parket, waarover het Openbaar Ministerie (OM) een beslissing heeft genomen en zaken die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De gegevens zijn uit te splitsen naar soort verdachte, migratieachtergrond en leeftijd op het moment van plegen van het strafbare feit. De door het OM genomen beslissingen zijn onderverdeeld naar de soort beslissing. De afdoeningen door de rechter zijn onderverdeeld naar soort eindbeslissing en soort sanctie. De zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd, zijn niet als afdoening meegeteld.
De tabel betreft persoonsgegevens over het thema vervolging en berechting. De persoonsgegevens hebben betrekking op kenmerken van de verdachte/veroordeelde in een zaak. De cijfers betreffen daarmee ook de gerelateerde zaken. De tabel is niet uniek op persoonsniveau. Ten eerste kunnen personen in deze tabel in een jaar meerdere keren voorkomen als zij verdachte/veroordeelde zijn in meerdere zaken in dat jaar. Zo kan een persoon bijvoorbeeld verdachte zijn in meerdere zaken die in een jaar instromen bij het OM. Ten tweede is het mogelijk dat de zaak van een persoon binnen een jaar in meerdere fases wordt geteld; bijvoorbeeld als de zaak in hetzelfde jaar instroomt bij het OM als dat het OM een beslissing neemt in de zaak.
Gegevens beschikbaar vanaf 2001.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. Een jaar later worden deze definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 augustus 2019.
Voorlopige cijfers over het jaar 2018 zijn toegevoegd, 2017 is nu definitief.
Met ingang van 2018 zijn van personen die nooit ingezetene van Nederland zijn geweest maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (bijvoorbeeld seizoenswerkers die nog nooit ingezetene zijn geweest maar voor een in Nederland gevestigd bedrijf werken) persoongegevens bekend. Dit zorgt voor een trendbreuk in migratieachtergrond in 2018. Het betekent met name een verschuiving van onbekende migratieachtergrond naar 1e generatie westerse migratieachtergrond.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (leeftijd, soort verdachte) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2018 en de voorlopige cijfers over 2019 zullen in de zomer van 2020 verschijnen.

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

Soort verdachte Migratieachtergrond Leeftijd Perioden Ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieTotaal beslissingen door OM (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieDagvaarding (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieOproepen ter terechtzitting n.a.v verzet (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieOnvoorwaardelijk sepot (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieVoorwaardelijk beleidssepot (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieTransactie (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieStrafbeschikking (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieOverig (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegSoort eindbeslissingTotaal eindbeslissing (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegSoort eindbeslissingSchuldigverklaring met straf (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegSoort eindbeslissingSchuldigverklaring zonder straf (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegSoort eindbeslissingVrijspraak en ontslag rechtsvervolging (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegSoort eindbeslissingOverig (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegOpgelegde sanctiesTotaal opgelegde sancties (aantal) Opgelegde sanctiesHoofdstraffenTotaal hoofdstraffen (aantal) Opgelegde sanctiesHoofdstraffenGevangenisstraf (incl. jeugddetentie) (aantal) Opgelegde sanctiesHoofdstraffenGeldboete (aantal) Opgelegde sanctiesHoofdstraffenTaakstraf (aantal) Opgelegde sanctiesHoofdstraffenOverige hoofdstraffen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegOpgelegde sanctiesBijkomende straffen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegOpgelegde sanctiesMaatregelen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegOpgelegde sanctiesStraf onbekend (aantal)
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2005 266.860 285.770 162.775 0 23.635 4.795 76.070 0 18.500 136.345 126.915 910 7.710 815 191.670 147.360 51.940 54.655 40.495 275 21.810 21.840 655
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2006 267.710 287.250 161.155 0 25.210 5.520 77.880 0 17.485 137.775 126.410 1.175 9.310 880 190.280 145.440 46.635 54.875 43.635 300 22.745 21.380 715
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2007 272.655 281.600 159.325 0 24.950 5.665 74.225 0 17.435 131.125 119.885 1.125 9.270 850 180.445 136.190 42.595 50.795 42.495 305 22.750 20.700 800
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2008 263.015 275.940 152.160 0 31.385 7.155 69.620 0 15.620 131.540 118.665 1.380 10.575 920 177.640 134.370 41.250 48.860 43.940 315 21.390 21.085 795
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2009 232.655 268.235 145.885 0 31.210 7.235 66.550 5.665 11.690 130.980 118.120 1.435 10.535 890 173.225 132.065 38.225 50.440 43.110 290 20.135 20.300 725
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2010 212.940 222.170 129.065 0 23.770 6.270 43.015 12.705 7.345 113.535 100.975 1.415 10.355 785 145.290 113.335 35.080 40.315 37.675 260 13.545 17.920 490
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2011 232.520 239.405 128.695 0 30.095 6.995 36.505 30.300 6.815 109.450 96.230 1.715 10.625 880 137.030 107.610 35.635 35.885 35.870 215 11.205 17.870 350
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2012 226.885 240.395 117.550 380 35.865 9.125 25.820 44.295 7.360 104.220 90.935 1.830 10.435 1.025 131.795 102.465 36.775 29.260 36.220 210 11.030 17.970 330
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2013 210.565 224.330 107.505 1.520 39.670 9.835 18.195 41.265 6.340 104.610 90.740 2.055 10.650 1.160 130.585 102.045 37.760 29.235 34.835 220 11.120 17.150 275
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2014 212.325 221.805 109.590 2.145 40.580 11.105 14.480 38.265 5.640 102.070 87.270 2.410 11.130 1.265 124.985 98.855 37.595 26.645 34.500 115 9.265 16.645 220
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2015 191.450 203.875 106.005 1.255 39.320 9.330 11.905 30.915 5.145 106.375 88.980 3.215 12.495 1.680 126.545 100.690 38.070 27.705 34.760 155 9.095 16.595 165
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2016 190.850 202.530 105.280 2.175 40.650 8.665 7.350 33.375 5.030 94.350 80.245 2.295 10.630 1.180 115.780 91.640 36.265 22.390 32.775 210 7.985 16.035 120
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2017 175.265 185.030 99.505 1.210 33.145 8.950 7.100 30.425 4.695 93.050 80.550 2.145 9.480 875 118.555 91.850 36.640 22.585 32.390 240 9.540 17.020 145
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2018* 170.235 181.210 97.400 1.955 35.565 8.500 5.140 28.760 3.890 88.350 77.315 1.855 8.430 750 115.155 88.605 35.515 22.635 30.210 240 10.490 15.935 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens