Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens 2001-2022

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens 2001-2022

Soort verdachte Migratieachtergrond Leeftijd Perioden Ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Totaal beslissingen door OM (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Dagvaarding (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Oproepen ter terechtzitting n.a.v verzet (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Onvoorwaardelijk sepot (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Voorwaardelijk beleidssepot (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Transactie (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Strafbeschikking (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Overig (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Soort eindbeslissing Totaal eindbeslissing (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Soort eindbeslissing Schuldigverklaring met straf (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Soort eindbeslissing Schuldigverklaring zonder straf (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Soort eindbeslissing Vrijspraak en ontslag rechtsvervolging (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Soort eindbeslissing Overig (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Totaal opgelegde sancties (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Hoofdstraffen Totaal hoofdstraffen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Hoofdstraffen Gevangenisstraf (incl. jeugddetentie) (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Hoofdstraffen Geldboete (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Hoofdstraffen Taakstraf (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Hoofdstraffen Overige hoofdstraffen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Bijkomende straffen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Maatregelen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Straf onbekend (aantal)
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2010 212.940 222.170 129.065 0 23.770 6.270 43.015 12.705 7.345 113.535 100.975 1.415 10.355 785 145.290 113.335 35.080 40.315 37.675 260 13.545 17.920 490
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2011 232.520 239.405 128.695 0 30.095 6.995 36.505 30.300 6.815 109.450 96.230 1.715 10.625 880 137.030 107.610 35.635 35.885 35.870 215 11.205 17.870 350
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2012 226.885 240.395 117.550 380 35.865 9.125 25.820 44.295 7.360 104.220 90.935 1.830 10.435 1.025 131.795 102.465 36.775 29.260 36.220 210 11.030 17.970 330
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2013 210.565 224.330 107.505 1.520 39.670 9.835 18.195 41.265 6.340 104.610 90.740 2.055 10.650 1.160 130.585 102.045 37.760 29.235 34.835 220 11.120 17.150 275
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2014 212.325 221.805 109.590 2.145 40.580 11.105 14.480 38.265 5.640 102.070 87.270 2.410 11.130 1.265 124.985 98.855 37.595 26.645 34.500 115 9.265 16.645 220
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2015 191.450 203.875 106.005 1.255 39.320 9.330 11.905 30.915 5.145 106.375 88.980 3.215 12.495 1.680 126.545 100.690 38.070 27.705 34.760 155 9.095 16.595 165
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2016 190.850 202.530 105.280 2.175 40.650 8.665 7.350 33.375 5.030 94.350 80.245 2.295 10.630 1.180 115.780 91.640 36.265 22.390 32.775 210 7.985 16.035 120
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2017 175.265 185.030 99.505 1.210 33.145 8.950 7.100 30.425 4.695 93.050 80.550 2.145 9.480 875 118.555 91.850 36.640 22.585 32.390 240 9.540 17.020 145
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2018 170.235 178.180 95.920 1.070 35.075 8.485 5.140 28.610 3.885 88.350 77.315 1.855 8.430 750 115.155 88.605 35.515 22.635 30.210 240 10.490 15.935 125
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2019 188.105 191.375 94.460 995 53.410 8.600 3.315 28.675 1.925 85.625 75.770 1.795 7.340 720 117.020 86.885 35.855 21.600 29.195 235 12.870 17.200 65
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2020 172.285 176.005 79.710 1.755 55.165 10.905 2.075 25.530 865 65.855 58.420 1.480 5.480 470 91.725 66.850 29.155 14.730 22.810 155 9.510 15.345 25
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2021 165.165 174.880 77.275 1.515 54.965 9.550 2.010 28.720 850 69.730 60.870 1.735 6.520 605 95.950 70.975 31.100 14.090 25.655 135 8.995 15.925 50
Totaal Totaal Totaal leeftijd 2022 181.610 185.100 81.620 1.120 55.175 9.265 1.380 35.035 1.495 69.555 61.445 1.600 5.910 605 97.915 70.575 31.840 14.150 24.500 85 10.855 16.440 45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn ingeschreven bij een parket, waarover het Openbaar Ministerie (OM) een beslissing heeft genomen en zaken die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De gegevens zijn uit te splitsen naar soort verdachte, migratieachtergrond en leeftijd op het moment van plegen van het strafbare feit. De door het OM genomen beslissingen zijn onderverdeeld naar de soort beslissing. De afdoeningen door de rechter zijn onderverdeeld naar soort eindbeslissing en soort sanctie. De zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd, zijn niet als afdoening meegeteld.
De tabel betreft persoonsgegevens over het thema vervolging en berechting. De persoonsgegevens hebben betrekking op kenmerken van de verdachte/veroordeelde in een zaak. De cijfers betreffen daarmee ook de gerelateerde zaken. De tabel is niet uniek op persoonsniveau. Ten eerste kunnen personen in deze tabel in een jaar meerdere keren voorkomen als zij verdachte/veroordeelde zijn in meerdere zaken in dat jaar. Zo kan een persoon bijvoorbeeld verdachte zijn in meerdere zaken die in een jaar instromen bij het OM. Ten tweede is het mogelijk dat de zaak van een persoon binnen een jaar in meerdere fases wordt geteld; bijvoorbeeld als de zaak in hetzelfde jaar instroomt bij het OM als dat het OM een beslissing neemt in de zaak.
Gegevens beschikbaar vanaf 2001 tot en met 2022.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per april 2024.
Deze tabel is stopgezet per april 2024 en wordt vervangen door de tabel Vervolging en berechting misdrijven, persoonskenmerken, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ingeschreven rechtbankstrafzaken
Aantal rechtbankstrafzaken ingeschreven bij het Openbaar
Ministerie (OM).
Beslissingen door Openbaar Ministerie
Aantal door het Openbaar Ministerie (OM) genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken.
Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Onder beslissingen vallen dagvaarding, onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk sepot, transactie, strafbeschikking, oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking, overdracht naar een ander parket, overheveling naar COMPAS, administratief afgehandeld, voeging ad informandum, voeging ter berechting en onbekende beslissingen.

Totaal beslissingen door OM
Het totaal aantal door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken.
Dagvaarding
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een dagvaarding.
Een dagvaarding is een officieel geschrift dat iemand oproept om op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met de vervolging van een strafbaar feit.
Oproepen ter terechtzitting n.a.v verzet
Het aantal beslissingen genomen door het OM waarbij de verdachte wordt opgeroepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking die is opgelegd door een andere instantie dan het OM. Kan pas voorkomen sinds invoering van de Wet OM-afdoening in 2008.
Onvoorwaardelijk sepot
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een onvoorwaardelijk sepot.
Een onvoorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het onvoorwaardelijk afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit om beleidsmatige of technische redenen.
Voorwaardelijk beleidssepot
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een voorwaardelijk beleidssepot.
Een voorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het onder voorwaarden afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie beëindigt de vervolging als de verdachte aan één of meer voorwaarden voldoet, zoals het vergoeden van de schade.
Transactie
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een transactie.
Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging voldoen aan een of meer door het Openbaar Ministerie (officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), waardoor het recht tot strafvervolging vervalt.
Strafbeschikking
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een strafbeschikking.
Een strafbeschikking is een sanctie die kan worden opgelegd door de officier van justitie in het kader van de Wet OM-afdoening, zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kan dit doen bij overtredingszaken en misdrijfzaken waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar staat. Er worden opgelegde strafbeschikkingen geteld. Kan pas voorkomen sinds invoering van de Wet OM-afdoening in 2008.

Overig
Het aantal overige beslissingen.
Afdoeningen door rechter in 1e aanleg
Het totaal aantal afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in eerste aanleg.
Soort eindbeslissing
Het aantal afdoeningen onderscheiden naar het soort eindbeslissing.
Een eindbeslissing is een beslissing van de rechter in een rechtszaak, waarmee deze voor die instantie definitief wordt beëindigd.
Totaal eindbeslissing
Het totaal van de beslissingen door de rechter in 1e aanleg.
Schuldigverklaring met straf
Het aantal afdoeningen door schuldigverklaring met straf.
Schuldigverklaring is een beslissing van de rechter waarin deze het door
de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar
feit acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is. Met straf wil
zeggen dat de rechter aan de veroordeelde een straf oplegt.
Schuldigverklaring zonder straf
Het aantal afdoeningen door schuldigverklaring zonder straf.
Schuldigverklaring is een beslissing van de rechter waarin deze het door
de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar
feit acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is. Zonder straf
wil zeggen dat de rechter aan de veroordeelde geen straf oplegt.
Vrijspraak en ontslag rechtsvervolging
Het aantal afdoeningen door vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging.
Vrijspraak is een beslissing van de rechter waarin deze niet bewezen acht
dat het door de officier van justitie ten laste gelegde feit door de
verdachte is gepleegd.
Ontslag van rechtsvervolging is een beslissing van de rechter waarin deze het door de officier van justitie ten laste gelegde feit wel bewezen acht, maar van oordeel is dat het feit of de verdachte niet strafbaar is.
Overig
Het aantal overige afdoeningen.
Opgelegde sancties
Aantal straffen en maatregelen dat door de rechter is opgelegd.
Straffen en maatregelen worden opgelegd als de verdachte is
schuldigverklaard met strafoplegging. In één zaak kunnen meerdere straffen worden opgelegd. In het Wetboek van Strafrecht wordt
onderscheid gemaakt tussen hoofdstraffen, bijkomende straffen en
maatregelen.
Totaal opgelegde sancties
Het totaal aantal straffen en maatregelen dat door de rechter is opgelegd.

Hoofdstraffen
Aantal hoofdstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Onder hoofdstraffen worden verstaan:
- geldboete
- gevangenisstraf
- jeugddetentie (alleen bij minderjarigen)
- hechtenis
- taakstraf.
Totaal hoofdstraffen
Het totaal aantal hoofdstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Gevangenisstraf (incl. jeugddetentie)
Het aantal gevangenisstraffen en jeugddetenties dat door de rechter is opgelegd.
De hoofdstraf jeugddetentie is een straf voor minderjarige veroordeelden.
Jongeren van 12 tot en met 15 jaar kunnen maximaal een straf van 12 maanden in een justitiële jeugdinrichting opgelegd krijgen. Bij jongeren van 16 jaar of ouder is de straf maximaal 24 maanden.
Geldboete
Het aantal betalingen van een geldsom dat door de rechter is opgelegd.
Taakstraf
Het aantal taakstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf of beide.
Overige hoofdstraffen
Het aantal overige hoofdstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Hieronder vallen de hoofdstraffen hechtenis en militaire detentie.
Bijkomende straffen
Het aantal bijkomende straffen dat door de rechter is opgelegd.
Onder bijkomende straffen worden verstaan:
- Ontzetting van bepaalde rechten
- Verbeurdverklaring
- Openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak
Maatregelen
Het aantal maatregelen dat door de rechter is opgelegd.
Maatregelen worden onvoorwaardelijk of voorwaardelijk opgelegd.
Gedeeltelijk voorwaardelijke maatregelen kunnen niet voorkomen.
Maatregelen zijn onder andere terbeschikkingstelling, plaatsing in
inrichting en betaling aan de staat.
Straf onbekend
Onbekende straf