Producentenprijzen; SBI 2008, afzet, index 2015=100, 2012-2023

Producentenprijzen; SBI 2008, afzet, index 2015=100, 2012-2023

Afzet Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen C Industrie 2017 oktober 102,3 0,1 2,8
Totaal afzetprijzen C Industrie 2017 november 103,1 0,8 3,8
Totaal afzetprijzen C Industrie 2017 december 103,1 0,0 2,1
Totaal afzetprijzen C Industrie 2017 102,2 4,8
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 januari 103,7 0,6 1,5
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 februari 103,2 -0,5 0,3
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 maart 103,5 0,3 0,6
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 april 104,2 0,8 1,0
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 mei 105,7 1,4 3,7
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 juni 106,1 0,4 5,0
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 juli 106,2 0,1 5,4
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 augustus 106,4 0,2 5,2
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 september 106,9 0,5 4,7
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 oktober 107,7 0,7 5,3
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 november 105,9 -1,6 2,7
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 december 103,7 -2,1 0,6
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 105,3 3,0
Totaal afzetprijzen C Industrie 2019 januari 104,7 1,0 1,0
Totaal afzetprijzen C Industrie 2019 februari 105,3 0,6 2,1
Totaal afzetprijzen C Industrie 2019 maart 106,2 0,8 2,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
De maandelijkse prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet.
De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

Gegevens beschikbaar van januari 2012 tot en met december 2023

Status van de cijfers:
De gegevens over augustus 2023 tot met december 2023 en het jaarcijfer 2023 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 maart 2024
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 6 maart 2024 in verband met de basisverlegging van 2015=100 naar 2021=100. De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2021=100 in de tabel Producentenprijsindex; afzetprijzen naar bedrijfstak SBI 2008, 2021=100.
Voor meer informatie; zie Basisverlegging producentenprijsindex (PPI) naar 2021=100 in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

Prijsindexcijfers zijn gebaseerd op prijzen exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.